WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

K

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

kèdje

nf (o-c) charge, aussi: tchèdje

G100

kèkiaud

adj (c), -e: chatouilleux, -se, syn. kèkieûs

G100

kèkieûs

adj ­, -e: chatouilleux, -se, syn. kèkiaud

G100

kèkyî

v (c) chatouiller

G100

kèrdjadje

nm (c) chargement, aussi: tchèrdjadje

G100

kèrdjâdje

nm (o) cf kèrdjadje

G100

kèrdjî

v (o-c) charger, aussi: tchèrdjî

G100

kèrnache

nf (c) cicatrice, , syn. (c) costure, (o) brogne, (o) skèrlache

G100

kèrner

v (o) cf crèner

G100

kèrtin

nm (o) panier, syn. bansetia, tchèna, (e) bodèt

G100

kèrton

nm (o-e) cf crèton

G100

késse

nf (o) cf caîsse

G100

kêsse

nf (e) cf caîsse

G100

keûde

nm (c) coude, aussi: coûtiron

G100

keûde

v (o-c) coudre, aussi: keûse

G100

keûr

nm (o-c) coeur

G100

keûre

nf (e) lêde _: méfait, syn. (e) lêd djèsse

G100

keûre

v (e) n’ aveûr di _: cf cure

G100

keûse

v (e-c) coudre, aussi: keûde

G100

keûve

nm (e-c) cuivre

G100

k(i)bin

adv (e) cf combin

G100

k(i)boûre

v (e) cf caboûre

G100

k(i)bouter

v (e) bousculer, syn. cobourer, cobouter

G100

k(i)déssi

v (e) mâcher, syn. (e) k(i)hagnî, (o-c) mawyî

G100

k(i)djâser

v (e) diffamer, médire, syn. d(i)fûtyî, discauser

G100

k(i)dûre

v (e) cf codûre

G100

k(i)fèsser

v (e) si k’fèsser: cf si cofèssî

G100

k(i)hagnî

v (e) mâcher, syn. (e) k(i)déssi, (o-c) mawyî

G100

k(i)heûre

v (e) cf cocheûre

G100

k(i)hoûtri

v (e) si _: se vautrer, syn. si cotrouyî, si tripouyî, (o) si trouyî, (e) si k’trågngner

G100

kike

nf (c) orgelet, syn. (o) tikète, (e) pokerê

G100

kilo

nm (o) cf kulo

G100

k(i)mahî

v (e) cf comachî

G100

kimahî

v (e) cf comachî

G100

k(i)mande

nf (e) cf comande

G100

k(i)mander

v (e) cf comander

G100

k(i)mèler

v (e) cf comèler

G100

k(i)mére

nf (e) cf comére

G100

k(i)mincemint

nm (e) cf c(o)mincemint

G100

k(i)mincî

v (e) cf comincî

G100

k(i)mint

adv (e) cf comint

G100

kine

nf loto

G100

k(i)nohance

nf (e) cf conechance

G100

k(i)pagnèye

nf (e) cf compagnîye

G100

k(i)pagnon

nm (e) cf compagnon

G100

k(i)ssèmer

v (e) cf cossèmer

G100

k(i)taper

v (e) gaspiller, syn. alouwer, d(i)gârciner, fûrler, (o) brichôder, (o) garciner, (e) cåspouyî

G100

k(i)trågngner

v (e) si _: se vautrer, syn. si cotrouyî, si tripouyî, (o) si trouyî, (e) si k’hoûtri

G100

kulo

nm (e-c) kilo

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!