WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

I

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

î

nm (o) cf ouy

G100

ian’

adj-nm (o) imbécile, syn. (e) bouhale, (e) bwègne-vê

G100

iau

nf (o) cf êwe

G100

iaurd

adj (o) , iaude: sale, syn. (c) man.nèt, (e) måssî

G100

iaurdi

v (o) salir, syn. (c) d(i)bèrner, (c) man.ni, (o) èbèrnater, (e) fé måssî

G100

idéye

nf (o-c) awè d’ l’ idéye: être ingénieux 

G100

idéye

nf (o-c) idée: (o) awè ène _ dins s’ tièsse, (e) aveûr ine îdèye qui nè l’ qwite nin: avoir une idée fixe; (o-c) awè dins l’ _, (e) aveûr l’ îdèye: avoir l’ intention; (c) awè _, (o) awè l’ _:  se figurer, imaginer, syn. si mète è l’ tièsse, sondjî

G100

îdèye

nf (e) cf idéye

G100

ièbe

nf (o-c) herbe; _s: (o-c) épices, syn. spécerîyes, spices; (c) _ di sint Djôsèf: tussilage, syn. pas-d’-âne; (c) _ di vatche: colchique, syn. tûwe-tchin, (o) catchot, (e) boû

G100

ièsse

v (o-c) être, se trouver, aussi (e-c) èsse; (o-c) _ da: appartenir à; c’ èst da mi : cela m’appartient

G100

ieu

nm (o) cf ou

G100

ignére

nf (o) cf fumêre

G100

ignîre

nf (c) fumée, syn. fumêre

G100

îlètré

v (e) (e) èsse _, -éye: être illettré, syn. (c) ni sawè ni â ni b (, cfsawè)

G100

imâdje

nf (o) cf imaudje

G100

imådje

nf (e) cf imaudje

G100

imadjinâcion

nf (o) imagination, syn. sondjadje

G100

imådjinåcion

nf (e) cf imådjinåcion

G100

imådjiner

v (e) imaginer, syn. awè idéye, sondjî; (e) s’ _: se figurer, syn. (c) si mète è l’ tièsse, awè idéye

G100

imaudje

nf (c) image

G100

imbaras

nm embarras

G100

imbarassant

adj , -e: embarrassant, -e, syn. (e) èhalant

G100

imbarasser

v (e-c) cf èbarasser

G100

imbéter

v (o) s’ _: s’ennuyer

G100

îmiter

v (e) imiter, syn. chiner, sindjî, (o) fé l’ min.me qui

G100

impacyint

adj (e) _, -e: impatient, -e, syn. sins pacyince

G100

impèrmèyâbe

nm (o-c) imperméable

G100

impèrmèyåbe

nm (e) cf impèrmèyâbe

G100

implâte

nf (o) cf èplausse

G100

important

adj (e) cf impôrtant

G100

impôrtant

adj (o-c) , -e: important, -e, syn. (e) consèkent

G100

impossibe

adj impossible

G100

imprimer

v imprimer

G100

imprudent

adj (e) , -e: imprudent, -e, syn. avisé

G100

impwè

nf (o) cf emplwè

G100

in-bas

nm (o) rez-de-chaussée, syn. d(i)zos

G100

incèrtin

adj (c) , -in.ne: incertain, -e

G100

incrwèyâbe

adj (o-c) incroyable, syn. à n’ nin crwêre

G100

incrwèyåbe

adj (e) cf incrwèyâbe

G100

in-dèwôrs

adj (o) d’ l’ _: extérieur, syn. (e) d(i)foûtrin, (c) d’ au-d’foû

G100

in-dèwôrs

nm (o) cf au-d’foû

G100

indicâcion

nf (o-c) indication, syn. (e) acsègnance, (e) mosteûre

G100

indiker

v indiquer, syn. mostrer, (e) acsègnî

G100

indikî

v (o) cf indiker

G100

indjusse

adj (o-e) injuste

G100

infér

nm (e) cf infiêr

G100

infêr

nm (c) enfer

G100

infiêr

nm (o) cf infiêr

G100

inflamâcion

nf (o-c) inflammation, syn. feu

G100

inflamåcion

nf (e) cf inflamâcion

G100

infler

v enfler; s’enfler; (o) exagérer, syn. aler trop lon, criyî fwârt

G100

infurmitè

nf (o) infirmité, syn. (e-c) mèhin

G100

ingliton

nm (e) hareng saur, syn. sorèt

G100

inke

nf (o) cf intche

G100

inlever

v (o) cf r(i)tirer

G100

inlîre

v (o) trier, syn. (o-e) rèlîre

G100

in.mer

v (sens plutôt abstrait) aimer; (o-c) in.mer mia (/ (e) mî): préférer

G100

inocint

adj-n (o) cf înocint

G100

înocint

adj-n (c) , -in.ne innocent, -e, syn. bauyaud, bwârgnasse; (c) , -in.ne: idiot, -e, syn. bièsse

G100

inondâcion

nf (o-c) inondation, syn. ènêwadje, grossès-êwes

G100

înondâcion

nf (e) cf înondâcion

G100

insèke

nm insecte, syn. mochète, pèwion

G100

insi

adv utilisé comme adj.: une voiture pareille: one vwètûre insi 

G100

inspétchî

v (o) cf èspêtchî

G100

institutrice

nf (o) institutrice, syn. (o) madame dè l’ èscole, (o) mamesèle dè l’ èscole

G100

instrûre

v (e) instruire

G100

intâye

nf (o) incision, syn. crènadje

G100

intayî

v (o) entailler, syn. (e-c) crèner, (e) héveler

G100

intche 1

nf (e) hameçon, syn. anzin

G100

intche 2

nf encre

G100

inte

prép entre; parmi, syn. avau, dins

G100

intencion

nf (e) aveûr l’ _: avoir l’ intention, syn. (o-c) awè dins l’ idéye

G100

intèrèsser

v intéresser

G100

intèrodjî

v (c) interroger, syn. dimander

G100

intèrojer

v (c-e) cf intèrodjî

G100

intèrompe

v (e) interrompre (quelqu’un), syn. côper; (e) interrompre (quelque chose), syn. stater

G100

intimider

v (e) intimider, syn. disfranki, fé awè peû

G100

intincion

nf (o) awè l’ _: avoir l’ intention, syn. (o-c) awè dins l’ idéye

G100

intoû(r)

prép (o) à l’ _ dè: cf autoû di

G100

intrè

prép (o) cf inte

G100

intrer

v entrer, syn. moussî

G100

intréye

nf (o-c) entrée

G100

intrêye

nf (e) cf intréye

G100

intriprinde

v (e) cf ètèrprinde

G100

intriteni

v (e) cf ètèrtinu

G100

intrivûwe

nf interview

G100

inutile

adj inutile

G100

invanîye

nf (o) lachî dès-_s su ‘ne saquî: calomnier, syn. d(i)fûtyî o.s., (e) taper l’ hate so o.s., (o) machurer o.s.

G100

invèye

nf (e) cf invîye

G100

invièrs

nm (o) cf èviêr

G100

invîye

nf (o-c) envie

G100

inviyî

v envier

G100

inwîye

nf (c) anguille

G100

ipocrite

adj (e) hypocrite, syn. faus pilâte, grimancyin, tchipoteû, (e) djan’nèsse

G100

îr

adv (e) cf ayîr

G100

îrèsponsåbe

adj (e) irresponsable

G100

îrson

nm (o) cf nièrson

G100

iût’

adj (c) huit; (c) i gn-a iûs-omes, gn-a iût feumes, gn-a iût’;  (e) i n-a ût’ omes, i n-a ût feumes, i n-a ût’; (o) i gn-a wit-omes, gn-a wit feumes, gn-a wit’

G100

iute

loc (o-c) si mète à _: se mettre à l’ abri (de la pluie ou sens plus général) , syn. si mète à ok, si mète au r’cwè, si mète à l’ avrûle

G100

iute

prép (o-c) outre, syn. oute

G100

iviér

nm (e) cf iviêr

G100

iviêr

nm (o-c) hiver

G100

iviérs

nm (e) cf èviêr

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!