WALON – FRANCÈS

WALLON – FRANÇAIS

H

Rechercher

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

habiter

v (o-c) fréquenter, syn. hanter, (e) canler avou

G100

håbiter

v (e) cf habiter

G100

hâdes

nf-pl (c) hardes

G100

hågner

v (e) cf auyener

G100

hagnî

v mordre, syn. clawer

G100

haîtî

adj (c), -îye: sain

G100

halcoter 

v (e) balancer, syn. hossî, (o) bèrlokî, bèrlondjî, (c) bloncî

G100

håle

nf (e) cf chaule

G100

halène

nf chenille

G100

halêne

nf (e-o) cf halêne

G100

halin.ne

nf (c) haleine

G100

hame

nm (e) cf chame

G100

hame

nm (e) cf chame

G100

hametê

nm (e) cf hamia

G100

hamia

nm (o-c) hameau

G100

hanète

nf nuque, syn. atia, coû, (e) hatrê

G100

hanter

v (o-c) fréquenter, syn. habiter, (e) canler avou

G100

hantîse

nf (o-c) relation (personnes), syn. conechance

G100

hape

nf (o) cf hèpe

G100

hape-châr

nm (o-c) avare

G100

haper

v (c-e) (dérober) voler, syn. scroter, voler; kidnapper

G100

hapeû

n (c-e) , -se, syn. voleûr, -se

G100

hardi

adj (e) cf hârdi

G100

hârdi

adj (c), -îye: hardi, -e

G100

håres

nf-pl (e) cf hâdes

G100

harin

nm (e) cf hèrin

G100

hasârd

nm (o-c) hasard, syn. astchèyance

G100

hasård

nm (e) cf hasârd

G100

håsplêye

nf (e) cf hauspléye

G100

håsse

nf (e) cf hausse

G100

håster

v (e) si _: se hâter, , syn. chorer, si d’chombrer, (o) tèchî

G100

håster 

v (e) si _: s’empresser, syn. (o-c) chorer

G100

hatche

nf (o-c) hache, syn. hèpe

G100

hate

v (e) taper l’ _ so ‘ne saquî: calomnier, syn. d(i)fûtyî o.s., (o) lachî dès-invanîyes su o.s.,  (o) machurer o.s.

G100

hatia

nm (o-c) cou, syn. cô, (e) hatrê

G100

håtin

adj (e), -in.ne: hautain, -e

G100

hatrê

nf (e) nuque, syn. atia, coû, hanète; (e) cou, syn. cô, hatia

G100

hauspléye

nm écheveau, syn. èchè

G100

hausse

nf (o-c) hâte; (o-c) dj’ a _: (litt. hâte) j’ai besoin d’aller aux toilettes

G100

haussî

v (e) (prix) monter, syn. (o-c) raussî

G100

haver

v (e) racler, syn. scrèper

G100

havèt

nm crochet, syn. crotchèt

G100

hawe

nf houe

G100

hayåve

adj (e) désagréable, syn. displaîjant

G100

haye

nf (o-c) haie

G100

håye

nf (e) cf haye

G100

hèmorwides

nf-pl (o-c) hémorroïdes, syn. brokes

G100

hèna

nm (c) récipient, syn. bidon, caté

G100

hèpe

nf hache, syn. hatche

G100

hére

v (e) haïr, syn. vèy èvi, (o) awè à dèdin

G100

hèrer

v (c-e) introduire (quelque chose), syn. stitchî, tchôkî

G100

hêrî

v (e) insister, syn. bourer, poûssî, (e) holer, (o) aspoyî

G100

hèrin

nm (o-c) hareng

G100

hèritance

v (o-c) fé one _: hériter, syn. hèriter

G100

hèriter

v (e-c) hériter, syn. (o) fé one hèritance

G100

hèrlêye

nf (e) bousculade, syn. bourerîye, cobouradje, rabouréye, (o) ramoncelâdje

G100

hèrtchî

v cf hièrtchî

G100

hèsse

nf (c) hêtre, syn. fau

G100

hèsse

nf-pl (e) cf chache

G100

hète

nf (e) cf chète

G100

hèter

v (e) cf chèter

G100

hétî

adj (o), -îye: cf haîtî

G100

hêtî

adj (e), -èye: cf haîtî

G100

hèton

nm (e) cf chèton

G100

heûre

v (e) cf cheûre

G100

heûreûs

adj (o-c) , -e: heureux, -euse, syn. binauje

G100

heûreûsemint

adv-conj (o-c) _ (qui): heureusement (que), syn. (là) co bin (qui)

G100

heûve  

nf (e) cf cheûve

G100

héveler

v (e) entailler, syn. (e-c) crèner

G100

nm (e) cf chî

G100

hibou

nf (e) hibou, , syn. houlote, (e) houperale, (o) mawouche

G100

hiède

nf (e-c) troupeau, syn. (o-c) troupia

G100

hièles

nf-pl (e) cf chèles

G100

hièrsî

v (o-c) herser, syn. rayèner

G100

hièrtchî

v (e-c) (tirer) traîner, syn. trin.ner

G100

hikèt

nm (o-c) hoquet, syn. licote; secousse

G100

hikète

nf (e) cf hikèt

G100

hiketer

v avoir le hoquet, syn; awè l’ licote; (e) sangloter, syn. somadjî, (e) sogloter

G100

hiner

v (e) jeter, lancer, syn. lancî. taper, (e) djèter; (e) _ dè cou: ruer, syn. (c) rouwer

G100

hinéye

nf (c) odeur, syn. odeûr, vènéye

G100

hinêye

nf (e) cf hinéye

G100

hintche

nf (e) gauche, syn. gauche

G100

hiper

v (e) cf chiper

G100

histôriète

nf (e) anecdote, syn. fauvirète, quinte

G100

histwére

nf (e) cf histwêre

G100

histwêre

nf (o-c) histoire

G100

hitåd

adj (e) cf chitaud

G100

hite

nf (e) cf chite

G100

hiyeter

v (e) cf chîleter

G100

hiyî 

v (e) déchirer, syn. chirer, dichirer, skèter

G100

holer

v (e) insister, syn. bourer, poûssî, (e) hêrî, (o) aspoyî

G100

home 

nf (e) cf chime

G100

honteûs

adj (o-c) , -e: honteux, -euse, syn. pèneûs; (e) , -e: (personne) confus, -e, syn. cacame, (o) mètch

G100

hope

nf (c-e) bond, saut, syn. (o) saut; (e) (c) fé one ((e) ‘ne) _: bondir, syn. potchî, sauteler, (o) fé in saut

G100

hopê

nm (e) tas, syn. (c) moncia; (e) à _: à discrétion, syn. à moncia, à pougnîyes, (o) à l’ disgouviène, (e) à r’dohe

G100

hôpî

v (e) cf chôpyî

G100

horbi

v (e) cf choûrbu

G100

hosse-cu

nm (o-c) bergeronnette, syn. (c) hosse-quèwe, (e) tchirou

G100

hosse-quèwe

nm (c) bergeronnette, syn. hosse-cu, (e) tchirou

G100

hosse-quowe

nm (e) cf hosse-quèwe

G100

hossî

v balancer, syn. (o) bèrlokî, bèrlondjî, (c) bloncî, (e) halcoter

G100

hôt

adj  (c-e) , -e : haut, -e, élevé, -e

G100

hotchî

v (e) trancher, syn. (c) trintchî, (e) côper

G100

hote

nf (o) hotte, syn. (e-c) bot

G100

hôtél

nm (e-c) hôtel

G100

hôtèl

nm (o) cf hôtél

G100

hôteû

nf (o-c) taille, syn. grandeû, taye; colline

G100

hou

nm houx, syn. grète-cu

G100

houbète

nf (e) (chien) niche, syn. (o-c) garène

G100

houbion

nm (o-c) houblon

G100

houblon

nm (e) cf houbion

G100

houkî

v (e) cf huker

G100

houlé

adj (e) , -êye: boiteux, -euse, syn. chalé; (e) roter _: boiter, syn. bwèstyî, chaler, chaleter, clèpyî

G100

hoûler

v (e) cf hûler

G100

houlote

nf (c-e) hibou, syn. (e) houperale, (o) mawouche

G100

houmeûr

nf (e) cf humeûr

G100

houperale

nf (e) hibou, syn. houlote, (o) mawouche

G100

hoûrmint

nm (e) échafaudage, syn. (c) ôrdadje

G100

housse

nf porte- monnaie

G100

houssê

nm (e) giboulée, syn. (c) via-d’-maus’, (s) bikèt-d’-avri (en avril)

G100

houssî

nm (e) cf uchî

G100

houte

loc (e) cf iute 

G100

houte

prép (e) cf oute

G100

hoûter

v (e) cf choûter

G100

houye

nf (o-c) houille, syn. tchèrbon

G100

houyeû

nm mineur, (o) fossetî

G100

hovelète

nf (e) cf chovelète

G100

hover

v (e) cf chover

G100

hoveter

v (e) épousseter, syn. prinde lès poûssêres

G100

hoye

nf (e) cf houye

G100

hufler

v (e) cf choufler

G100

huker

v (o-c) appeler, syn. criyî après, (e) brêre après; (o-c) inviter, syn. priyî

G100

hukî

v (o) cf huker

G100

hûler

v (o-c) hurler

G100

humeûr

nf (o-c) humeur

G100

hureûs

adj (e) cf heûreûs

G100

hureûsemint

adv-conj (e) cf heûreûsemint

G100

huréye

nf (o-c) talus

G100

hurêye

nf (e) cf huréye

G100

hwèce

nf (e) cf chwache

G100

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!