DICSIONAÎRE JÈNÈRÂL DI TOPONIMÎYE

DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DE TOPONYMIE

A

Rechercher

AA

A

(Anderlecht, BC) : 1057 Aa : eau (germ. *ahwô), hydronyme répandu (C.), désigne ici la Senne. § Habitat ancien, un des trois principaux centres de la seigneurie d’Anderlecht au XIe s. ; redoute bâtie par un seigneur inconnu, usant du droit du premier occupant, au VIIe s., et qui devint au IXe s. un château fort, poste avancé des défenses de Bruxel­les, dans une île de la Senne ; la famille, puissante, eut de nombreuses possessions en Brabant et les d’Aa furent notamment avoués du chapitre d’Anderlecht et châtelains de Bruxelles ; château ruiné au XVIe s.

JJ

AA

A

(cours d’eau) : cours d’eau (germ. *ahwô) (C.). § Affluent de la Meuse à Argenteau.

JJ

Aaigem

dial. uitspr. [‘ɛ.ɤɛm]

OV, Erpe-Mere, S9lAienghem (DP1894.DS), 1019-1030 Aingem, 1079 Haingern, 1116 Aingien, 1142 Aiengem, 1222 Haienghem (TW), lste kwart 13de eeuw Aighem (GN).

Aaigem ontwikkelde zich uit *Aingahaim, de Germaanse persoonsnaam Aio verbonden met het verzamelsuffix -inga en heem, ‘woonplaats van de lieden van Aio’ (BE).

FD

Aalbeke

dial. uitspr. [‘ɔ.lbe.kə]

 WV, Kortrijk, 113èAlbeccam (accusatief), 1210 Albeka, 1211 Albeke (TW), 1292 Aelbeke (DF). Een beek-naam, waarvan het eerste lid aal aalt, mestvocht’ kan zijn, of aal ‘paling’, dus ‘palingbeek of drekkige beek’. Gysseling (TW) dacht voor het eerste lid ook aan Germaans *alha ‘land’, maar later zag hij er de betekenis ‘glanzend, wit’ in (Gyl983b).

FD

 Aalst

dial. uitspr. [ɔjlt]

 OV, 866 kopie 18de eeuw Alost, 868 kopie 18de eeuw Alosta, 1088 Alost, Alst (TW, GN), 1373 kopie 1584 yfeZtf(BE).

Aalst mogelijk gevormd uit de plantnaam *aloks ‘wild alsemkruid’ (Middelnederlands alsene), uit middeleeuws Latijn aloxinum (GN), en het verzamelsuffix –1, dus ‘plaats waar alsem groeit’. Vergelijk Alsemberg. Gysseling vermoedt echter dat Aalst teruggaat op Germaans *alhusta, een germanisering van de Voorgermaanse nederzettingsnaam *alkustom, die afgeleid is van *alkus ‘heiligdom’, met het nederzettingssuffix —iom. In het Germaans evolueerde de betekenis tot ‘boerderij’ (TW, Gyl978, VD2003).

FD

Aalst

dial. uitspr. [ɔ:ls]

LB, Sint-Truiden, 1107 kopie 13de eeuw Alost, Alste, 1373Aelst (U11932). Dezelfde verklaring als Aalst in Oost-Vlaanderen (zie vorig artikel). De naam Aalst duikt ook op bij Eindhoven en in de provincie Gelderland (ca. 850 in villa Halosta) (Kul988, VBS). (vm)

FD

 

Aalter

dial. uitspr. [’ɔltrə]

 OV,  974 kopie midden 1 lde eeuw Halefira, 1112 kopie eind 12de eeuw Haltra, 1171 Haltre (TW, GN), 1289 Haeltert, 1360 /lettre (DPI866). Aalter wordt gewoonlijk verklaard uit Germaans *halahdrja, een afleiding met het verzamelsuffix -ja van de plantnaam *halahdra, zelf een samenstelling van de adjectivische basis *halaha ‘stekelig’ met * dm, dat later evolueerde tot -ter/-teer met betekenis ‘boom’. Gysseling vermoedt dat het woord in onze streken bepaaldelijk betrekking had op de jeneverbessenstruik (TW, WB, EV). Dezelfde plantnaam is bewaard in de Duitse plaatsnaam Haltern, met als oude vormen 948 Halahtra, 1140 Halatra (Bel999), en in de Oost-Vlaamse gemeentenaam Haaltert (zie daar). Het element ter/teer is identiek met Engels tree en leeft in Vlaamse dialecten tot op vandaag voort in samengestelde boomnamen als herenteer ‘haagbeuk’ en in plaatsnamen als Appelterre (zie daar). Germaans *halaha-dra-ja ontwikkelde zich door samentrekking en assimilatie tot *halechtra, waarin de verbinding -cht- evolueerde tot -fi- (vergelijk Algemeen Nederlands hefi naast hecht), vandaar halefira, de oudste attestatie. Deze vorm leidde door verkorting tot haltra en na verdoffing tot haltre. De begin-h wordt in de westelijke dialecten niet gearticuleerd, vandaar de moderne vorm Aalter (MT1991).

FD

 

aard

 

 

In de soortnaam aard zijn verschillende woorden samengevallen en zelfs bij aard als terreinaanduiding gaat het al om twee woorden met verschillende oorsprong (V01989). Eén daarvan houdt verband met *ar- ‘ploegen’ en blijkt ‘slag in het drieslagstelsel’ te hebben betekend. Het andere treedt in de toponymie vaak op met de betekenis ‘woest en vochtig, onvruchtbaar terrein’. De etymologie van dit laatste aard is omstreden (VO!989,1995; Gyl985,1994). Archivalisch wordt het in ieder geval veelvuldig geattesteerd ter aanduiding van een bepaald soort terrein: ongerooid, onbewerkt, braakliggend, woest en vochtig terrein, alleen geschikt om dieren te laten weiden en, plaatselijk, stalstrooisel (heide of minderwaardig hooi) en turf te halen. In de Kempen ging men het op diverse plaatsen toepassen op de grote “aardachtige” vroonte, terwijl daar, zoals elders, het woord ook in gebruik bleef voor individuele percelen van slechte kwaliteit of bouwland dat men tot “aard” had laten verworden. In Vlaanderen (bijv. Hooiaard in Gent) en Frans-Vlaanderen (bijv. Saint-Martin au Laërt of het terrein Le Hazard bij Hazebroek) benoemt het vaak hoger gelegen vaste grond naast een waterloop of een moerassig of overstroombaar gebied. Daardoor kon het woord lokaal in de loop van de middeleeuwen aanlegplaats’ gaan betekenen; die betekenis heeft zich o.m. vanuit Gent over Oost-Vlaanderen veralgemeend (Gyl956). In het oosten van Vlaams-Brabant blijkt het ook een Veld tussen hoofdwegen gelegen’ te hebben betekend (Ke2005, 2006). (wvo)

FD

 

 

Aarschot

dial. uitspr. [’ɔsxɔt]

 VB, 1107 Arescod, 1117 kopie midden 13de eeuw Arescoth, 1139 Arescot (TW). Samenstelling van Middelnederlands aer/aren/aern arend’ (MW) en schot ‘afgeperkte ruimte’. Hierbij denken we aan de lage weiden langs de Demer, waar het vee door omheiningen werd ingesloten. Aarschot, uit ouder Are-schot, is dus een schutplaats voor vee, waar een arend werd gezien, of die toebehoorde aan een man, Ara ‘arend’ genoemd (Ke2009). (pk)

FD

 

Aarsele

dial. uitspr. [‘ɔ.ərslə]

 WV, Tielt, 1038 Arcela, IlUArsele (TW), 1302 Aersele (DF). Deze plaatsnaam is waarschijnlijk samengesteld uit aard en zele. Gysseling (1983b) ziet in het eerste lid evenwel *aret ‘schitterend, uitstekend’. (fd)

FD

 

Aartrijke

dial. uitspr. [‘æ.rdrikə]

 WV, Zedelgem, 893-903 Artiriacum, 961 Artrica (TW), 1222 Artnke, 1302 Aertrike, 1366 Aertrijcke, 1827 Aartrijke (DF).

Uit Gallo-Romaans *Arturiacum, d.i. de woonplaats van Artur (TW), of ‘Artiriacum uit de niet geattesteerde naam *Artirius (Morl985). (fd)

FD

 

Aartselaar

dial. uitspr. ouder [‘ʌsəlɔr] of [‘ʌsələr] thans meestal [‘ʌSəlɛr]

AN, 1307 (kopie) Artselaer,Aertselaer (Pol91 la, Stl904, M). De naam is een combinatie van aard en laar. Bij de samensmelting werd voor de welluidendheid een -s- toegevoegd (VL 1981). In het aldus ontstane *Aardslaar trad al vlug een overgangsklank -e- op wegens de lastige opeenvolging van medeldinkers. Daar laar normaliter niet met persoonsnamen gecombineerd wordt, is voor het eerste lid het soms voorgestelde A art, verkorting van Aernoud (Arnoud), weinig waarschijnlijk. De vaak gegeven verklaring als een samenstelling van aard met zele en laar is te gezocht (Rol943). Het centrum van Aartselaar heet nog steeds Laar. Zie 00k laar. (wvo)

FD

 

AAZ

Å

(cours d’eau) : XIIe s. Auz, Aus : [ruisseau des] aulnes (germ. *aliso) (?) (C.). § Ruisseau à Hermée, affluent du canal Albert à Vivegnis.

JJ

ABANNETS

 

(Dourbes, Viroinval, N) : grottes dont le plafond s’est effondré, gouffres à ciel ouvert (franc, abannet), phénomène fréquent dans la ré­gion.

JJ

ABAY

L’Abê

(Rotheux-Rimière, Neupré, Lg) l’écluse du moulin (franc, bée) ou le ruisseau (wall. bè, germ. *baki), avec agglutination fautive de l’article!?).

JJ

ABBAYE

 

(Audregnies, Quiévrain, Ht) : ferme de l’abbaye Saint-André du Cateau-Cambrésis (Fr.).

JJ

ABBAYE

L’ Abèye

(Beaufays, Chaudfontaine, Lg) : ferme de l’abbaye cistercienne Notre-Dame, déplacée en 1238 à Vivegnis.

JJ

ABBAYE

 

(Beclers, Tournai, Ht) : al. Hameau de l’Abbaye: [hameau ayant appartenu à] l’abbaye du Saulchoir à Kain. § Ferme de l’Abbaye, dite aussi Ferme Delegaicze.

JJ

ABBAYE

(Li Cinse di) l’ Abîye

(Daussoulx, Namur, N) : ferme de l’abbaye d’Heylissem. § Installée en 1253, vendue à la Révolution ; bâtiments des XVIIe et XVIIIe s.

JJ

ABBAYE

 

(Hermée, Oupeye, Lg) : ferme de l’ab­baye de Robermont.

JJ

ABBAYE

 

(Heure-le-Romain, Oupeye, Lg) : ferme de l’abbaye du Val Benoît, seigneur allodial du vil­lage.

JJ

ABBAYE

 

(Liers, Herstal, Lg) : ferme de l’abbaye Saint-Jean de Florennes, seigneur de Liers.

JJ

ABBAYE

 

(Lobbes, Ht) : site de l’abbaye de Lobbes. § L’abbaye Saint-Pierre fut fondée vers 635 par saint Landelin au confluent de la Sambre et du ruisseau de Lobbes (Coulby) ; elle posséda un do­maine immense et fut détruite en 1796.

JJ

ABBAYE

 

(Merbes-le-Château, Ht) : ferme de l’ab­baye de Lobbes.

JJ

ABBAYE

 

(Monstreux, Nivelles, BW) : ferme de l’hôpital Saint-Nicolas de Nivelles, dépendant de l’abbaye (ou chapitre) Sainte-Gertrude. § Grand édifice du XVIIIe s.

JJ

ABBAYE

 

(Mornimont, Jemeppe-sur-Sambre, N) : ferme de l’abbaye de Moustier-sur-Sambre.

JJ

ABBAYE

 

(Namur, N) : site de l’abbaye de cister­ciennes du Val Saint-Georges, fondée en 1197-1198 à Salzinnes, disparue à la fin du XVIIIe s.

JJ

ABBAYE

 

(Neufvilles, Soignies, Ht) : ferme de l’ab­baye d’Hasnon, principal seigneur foncier du vil­lage.

JJ

ABBAYE

 

(Onhaye, N) : ferme de l’abbaye de Waul-sort, seigneur foncier du village.

JJ

ABBAYE

 

(Saint-Aubin, Florennes, N) : ferme de l’abbaye Saint-Jean de Florennes.

JJ

ABBAYE

 

(Saint-Georges-sur-Meuse, Lg) : ferme de l’abbaye Saint-Jacques de Liège. § Au hameau de Yernawe, dès le XIIe s.

JJ

ABBAYE

L’ Abî

(Tillier, Fernelmont, N) : ferme dite ab­baye de Tillier, dépendant de l’abbaye de Marche-les-Dames. § Les religieuses y avaient acheté en 1236 tous les biens appartenant à l’abbé de Flône ; bâtiments du XVIIIe s.

JJ

ABBAYE

 

(Tourinnes-Saint-Lambert, Walhain, BW) : ferme de l’abbaye de Lerinnes, seigneur foncier du village.

JJ

ABBAYE

 

(Villers-le-Temple, Nandrin, Lg) : ferme de l’abbaye de Flône, seigneur foncier du village.

JJ

ABBESSES

 

(Rocourt, Liège, Lg) : terres ayant ap­partenu aux abbesses de Robermont.

JJ

ABBYES

Lès-Abis

(Opont, Paliseul, Lx) pro­priétés [qui restèrent entre les mains] de l’abbaye de Stavelot après que son avoué, le comte de Hai-naut Régnier au Long Col, se fut approprié à titre personnel, en 902, le reste de la villa de Graide, que l’abbaye avait reçue par faveur royale (C.). § La seigneurie des Abbyes (dans le duché de Bouillon) comprenait Beth, Frêne, Opont et Our ; elle fut érigée en commune par le rég. franc, sous le nom & Opont.

JJ

Abée

Âbèye

 [H 58] (1130-1131) cop. 3e déc. 13e s. «Habeis»; 1206 « Aubee » cf. J. paquay, Documents pontificaux, p. 70; 1228 « Abeie ». — Non, avec C, * Abbiaca < villa > « maison d’Abbo » (F, col. 11), vu le à long w. ; mais, avec G et B, germ. rom. Albiacas « appartenant à Albo ». -:

JH

ABÉE

Âbèye

(H 58), XIIIe Abeie : Albiaca « la propriété d’Albius » (B). S. Albiac (HG et Lot), Alby (HS), Aubiac (Gir, LG), Auby (Nd), Obies (Nd), etc.

MB

ABÉE

Âbèye

(Tinlot, Lg) : 1206 Aubee, 1228 Abeie, loc. Abèye : propriété de (suff. -acum déf. -ée) Albo (déf. Abbo-), anthr. germ. (H.), probable diminutif de *Alboldus (germ. *all « tout » et *bald « auda­cieux »). § Siège d’une seigneurie allodiale qui comprenait en outre Ferée, Froidefontaine, Outre-louxhe et Saint-Jean-Sart.

JJ

ABEICHE

 

(Braine-l’Alleud, BW) (Waterloo, BW) : al. Abèche, Apechau : 1368 Habeche : [chez] Hadeberht (germ. “berht « illustre »), anthr. germ. (C.).

JJ

ABIE

L’ Abîye

(Leuze, Éghezée, N) ferme de [F] abbaye (wall. abîye) [agglutination de l’article].

JJ

ABLENS

 

(Grandmetz, Leuze-en-Hainaut, Ht) : réu­nion de Grands Ablem et Petits Ablens : [terres] aux limites (lat. *liminis, dat. plur. de limes « frontière ») d’*Albo (déf. Abbo-), anthr. germ. (?). § Château.

JJ

Abolens

Li Bôlin

 [W 34]13e s. « apud Bolens juxta Hanut »; 1250 « Abolenz »; ça 1350 « Bolins » — Composé de Lens, cf. s. v° (la glose de C est douteuse); le déterminant pourrait être Panthrop. germ. * Alboldus, cf. BTD, 28, 1954, p. 213-214.

JH

ABOLENS

Li Bôlin

(W 34), XIIIe Abolens : Albulentium « le bien d’Albulentius » (B).

MB

ABOLENS

Li Bôlin

(Hannut, Lg) : 1250 Abolenz, XIIIe s. Bolens, 1350 Bolins, loc. Bôlin : *Abbo-à-Lens : [chez| *Albo (déf. Abbo-), probable diminutif de *Alboldus, anthr. germ. (H.), près de (lat. ad) “Lens [-Saint-Remy] ou propriétés de (suff. -inas) *Alboldus (?). § Vestiges néolithiques et tombe romaine ; seigneurie foncière du chapitre Saint-Servais de Maastricht ; la seigneurie hautaine était au duc de Brabant ; Abolens fut unie en 1644 à Poucet ; commune du département de l’Ourthe sous le rég. franc. ; f. > Lens-Saint-Remy 1.4.1822 ; érigée en commune autonome le 9.8.1881 ; f> Hannut 1970.

JJ

ABOMPRÉS

Lès-Âbon-Prés

(Stoumont, Lg) [aux (wall. âs)] prés d’Aubon, anthr. médiéval (C.).

JJ

ACACHE

 

(Neufmaison, Saint-Ghislain, Ht) : terre schisteuse, où affleurent des grès schisteux (wall. nam. agôche) (C.).

JJ

ACASSE

L’ Agasse

(Ernage, Gembloux, N) terre schisteuse, où affleurent des grès schisteux (wall. nam. agôche).

JJ

ACAUDERIE

 

(Mettet, N) : al. L ‘Acaudrie : la chau­dière (wall. caudrîe avec agglutination fautive de . l’article).

JJ

Achel

dial. uitspr. [‘axəl]

 LB, Hamont-Achel, Achile ÇTW), 1401 Achel (M). Zoals andere gemeentenamen in de buurt heeft het tweede deel van de naam zich ontwikkeld uit Middelnederlands lo. Het eerste lid is onduidelijk. Het meest aanvaardbaar is de hypothetische grondvorm *aha-lo. Oudnederlands ah a ( < Germaans *ahwo, Oudhoogduits aha, Latijn aqua), dat letterlijk ‘water’ betekent, ontwikkelde zich weliswaar in talloze waternamen en nederzettingsnamen, met syncope van h, tot a (o.m. in Abeek en Breda). In de Antwerpse Kempen (de streek van Geel-Turnhout) wordt thans nog de waternaam A in de volksmond aach uitgesproken. Vgl. in dit verband de oudere vorm van Abroek in Geel, 1630 daechbroec (Kel983). Ten slotte pleit de plaatselijke geografie voor deze verklaring: Achel ligt in een depressie van de Dommel aan de Warmbeek en is het laagst gelegen gebied van de Limburgse Kempen.

De naam zou dus ‘bos bij moeras, moerasbos’ kunnen betekenen en betekenisverwant kunnen zijn met de namen van de naburige plaatsen Lommel en Meerhout (zie daar). Vgl. ook voor het eerste deel de Duitse nederzettingsnaam Achim (bij Wolfenbiittel: 117GAchem < *Ahaheim) ‘nederzettingaan het water’ (Bel999). Minderwaarschijnlijk voor het eerste deel is, op grond van het vocalisme, een nevenvorm van eik (vergelijk Middelnederlands akerboom ‘eikenboom’) met vokaalverkorting en overgang van k > ch\ *ac-lo > *ach-lo > *achle > *acbele (VO2001). (vm)

FD

 

Achène

Achin.ne

 [D 41]1342 «à Aixhine» Fiefs, p. 479; 1366 «Axhine», BSAH, 40, 1958, p. 132; 1450 «Axhine», M. yans, Pasicrisie Échevins Liège, 2, p. 285. — Pour C, collectif germ. * askumnjô «frênaie»; pour gamillscheg, p. 108, qui compare Esschene, le toponyme est postfrancique.

JH

ACHÊNE

Achin.ne

(D 41), XIVe Askines : Ascinas « les terres d’Ascius » (B ou D).

MB

ACHÊNE

Achin.ne

(Achêne, Ciney, N) : 1342 Aixhine, loc. Achin.ne : frênaie (coll. germ. *askumnjô) (H.); toponyme peut-être post-francique. § Site gallo-romain, sépultures franques ; faisait partie du do­maine condruzien donné au XL s. à l’Eglise de Liège ; fief foncier de la mairie de Ciney, Achêne fut érigé en seigneurie hautaine avec Onthaine et Taviet par le prince-évêque Ferdinand de Bavière.

JJ

ACHÊNE

Achin.ne

(Ciney, N) : c.f. rég. franc. *Achêne, Onthaine et Taviet. § Rattachée au département de Sambre-et-Meuse ; amputée de Taviet en 1976 au profit de Dinant.

JJ

Achet

Achèt

 [D 28] 1315 « Aschin ». — Dénasalisation de la finale; pour C, dér. de germ. *askîna- «bois de frênes»; mais on attendrait un dérivé en -înus; serait-ce, avec B, un dér. de l’anthrop. Asciusl

JH

ACHET

Achèt

(D 28), XIVe Aschin : Ascinum « le bien d’Ascius » (B).

MB

ACHET

Achè

(Hamois, N) : 1315 Aschin : bois de frênes (germ. *askîna) (C.). § Site néolithique, celtique et gallo-romain ; cimetière mérovingien ; fît partie du domaine condruzien donné à l’Église de Liège au Xe s. ; dépendance de la mairie de Ciney ; f. > Hamois rég. franc, (département de Sambre-et-Meuse) ; érigé en commune séparée le 9.5.1898.

JJ

ACHOUFFE

Achoûfe

, à Choûfe (Wibrin, Houffalize, Lx) : 1501 Achove, Axhoff: au (wall. à agglutiné) balai ou à la balayure ou à la motte (anc. franc. escouve, lat. scopa) (C.). § Hameau des Mormont (Mont), qui faisait partie à ce titre de la terre ou baronnie d’Houffalize, tandis que la terre franche de Wibrin, Nadrin et Ollomont dépendait de l’abbaye de Saint-Hubert ; f. > Wibrin 1823 ; brasserie artisa­nale.

JJ

ACHY

Achi

(Oizy, Bièvre, N) : *Appiacum : propriété des (suff. -acum) Appius, gentilice romain (C.). § Fief comportant une ferme et quelques dépen­dances ; seigneurie foncière relevant de la Terre de Bohan.

JJ

Acosse

Åcosse

 [W 71] 1130 (cop. fin 13e s.) «Alchoce»; 1139 (cop. ça 1700) «Alcoce»; (1164) cop. milieu 13e s. «Alcoz» [la forme de 868 concerne Schoten, prov. Anvers]. — Pour P. marchot, dans Leuvensche Bijdragen, 25, 1933, p. 172, * aquottia, dér. de lat. aqua «eau» (ce qui ne convient pas pour la phonétique); pour gamillscheg, p. 95, note 2, du thème d’anc. fr. escosser « ébran-cher» (mais cf. w. cohe « branche »); dans BTD, 27, 1953, p. 35-39, nous suggérons de rattacher * alkottia au thèmq de latin médiéval alcea, aida « sorbier, verveine » Du cange, I, p. 170.

JH

ACOSSE

Åcosse

(W 71), XIIe Alchoce : Alcottia «le ruis­seau de l’élan » (gl. aie-) (A ou B).

MB

ACOSSE

 

(Bothey, Gembloux, N) : aux (coll. -etum) sorbiers, à la verveine (lat. alcea, a/dû), I § Seigneurie dont le siège était le château-ferme  (bâtiments des XVIIe et XVIIIe s.).

JJ

ACOSSE

 

(Wasseiges, Lg) : 965 Scozes (?), 1130 Alchoce, 1139 Alcoce, 1497 Alcroche : “Alkaltit: \ aux (coll. -etum) sorbiers ou à la verveine (lat alcea, alcia) (H.). § Villa romaine ; seigneurie ayant appartenu aux comtes de Namur, dans le bailliage de Wasseiges ; commune du département I de l’Ourthe sous le rég. franc.

JJ

Acoz

Auco

 [Ch 69] ça 1160 (cop. fin 13e s.) «Acoce»; 1161 (cop. id.) «Acoz»; 1178 (cop. id.) «Acoze»; 1212 « Aucoch » [les formes de 866 et 868 concernent Schoten, prov. Anvers] — Comme Acosse; cf. BTD, 27, 1953, p. 35-39.

JH

ACOZ

Auco

(Ch 69), XIIe Acoce : v. Acosse. ACREN  : v.  Deux-Acren.

MB

ACOZ

Auco

(Gerpinnes, Ht) : 1160 Acoce, 1178 acoze, 1212 Aucoch : aux (coll. -etum) sorbiers ou à la  verveine (lat. alcea, alcia) (H.). § Ville à loi du comté de Namur, réunie avec Lausprelle en une seule seigneurie foncière en 1543 ; commune à département de Jemappes sous le rég. franc. ; la­minoir construit par les de Dorlodot en 1830; château médiéval, restauré, ancienne propriété de la famille de la princesse Mathilde de Belgique.

JJ

ACREMONT

Aucreûmont

(Jehonville, Bertrix, Lx) : mont poin­tu, aigu (lat. acrem) (C.). § Fit partie de la mairie de Jehonville, dans le duché de Bouillon ; dépen­dance directe du duc.

JJ

Acren (Les Deux-~)

Âcres (Lès Deûs-)

 [S 4] 1160 (cop. fin 13e s.) «in superiori Acharone»; 1161 (cop. id.) «Akerna»; 1168 (cop. id.) « Acrena »; 1179 « de superiori Akerne ». — Hydron. prémédiéval G; pour C, p. 1X2, peut-être * akkâ + -ara + -onna (* akkâ étant un hypocor. pou, désigner la « mère »).

JH

ACUL

Âcu

(Tillet, Sainte-Ode, Lx) : 1495 Aque, Aku : au (wall. â agglutiné) bout, à l’extrémité (lat. culum) |du village] (C.). § Fit partie de la mairie de Loupville ; f. > Rechrival rég. franc. ; f. > Tillet 1823.

JJ

Adegem

dial. uitspr. [‘ɔ.ɤæm]

 OV, Maldegem, 840 kopie 941 Addingahem, 1019-1030 Addingem (TW, GN). Adegem ontwikkelde zich uit de verbinding van de Germaanse persoonsnaam Addo met het verzamelsuffix inga en heem, ‘woonplaats van de lieden van Addo of Ado’ (TW, GN).

FD

 

Adinkerke

dial. uitspr. verouderd [‘o.jnkærkə] naast gangbaar [‘ɔ:diŋkærkə]

 WV, De Panne, Adenkerka, 1132 Odecherca, 1139 Adenkerke, 1159 Odenkercha, Odenkerka (TW), 1513 Adinkerke (DF), 1537 Aeyenkercke (DB 1990). De oude vormen met o tonen aan dat de naam teruggaat op Germaans *Audan kirika ‘kerk van Audo, Odo’. In de kustdialecten evolueerde Germaanse au soms tot aa, vandaar Adenkerke naast Odenkerke. Blijkbaar hebben de twee vormen heel lang naast elkaar bestaan, en is Adinkerke uiteindelijk de schrijftalige vorm geworden en nu ook de gewone naam in de gesproken taal. Door vervanging van de intervocalische d door de glijderj (zoals in odevaar > ooievaar) luidt de (nu verouderde) lokale uitspraak dan ook Ooienkerke: 1566 Oyenkercke, 1650 OyeKercke, 18de Oienkerke (DB 1990, 50). (fd)

FD

 

ADUGEOIR

L’ Adujwè

(Frasnes + Petigny, Couvin, N) (Thy-le-Château, Walcourt, N) adugeoir, perte, cours souterrain (dérivé du lat. *adductiare « amener de l’eau ») (C.). § Perte de l’Eau Noire, à Couvin.

JJ

ADZEUX

Å-d’zeû (à _)

(Louveigné, Sprimont, Lg) : en haut (wall. au d’zeû « au dessus ») (C.).

JJ

AEL

Al

(Martelange, Lx) : [fosse à] purin (néerl. aal). § Fit partie de la prévôté de Martelange ; la juri­diction entière y appartenait au duc de Luxem­bourg.

JJ

Affligem

dial. uitspr. in Hekelgem [‘afləɤem], in Essene [‘afliɤum] in Teralfene [‘afləɤɛm] of verouderd [’avəlɤɛm]

 VB, 1096 Hafnegen, 1100 Haffligeniensis, Affliginiensis, 1105 Haflengeint, 1112 Affligiensis, 1130 Affligem (TW).

Affligem heeft zich ontwikkeld uit Germaans *Abulingahaim, de samenstelling van een Germaanse persoonsnaam verbonden met het verzamelsuffix inga en heem. Volgens Gysseling luidde die persoonsnaam Abulo (TW), volgens anderen Avilo (BE, GN, DV2). De betekenis is dus ‘woonplaats van de lieden van Abulo of Avilo’. De naam is etymologisch identiek met Avelgem (zie daar). De vreemd aandoende vormen uit de oudste attestaties komen uit Romaanse teksten. Affligem werd in 1980 de naam van de nieuwe fusiegemeente, gevormd door Essene, Hekelgem en Teralfene. De naam is toen ontleend aan de in 1062 gestichte gelijknamige benedictijnerabdij, die allicht genoemd werd naar een plaatselijk gehucht. De abdij bevindt zich op het grondgebied van de vroegere gemeente Hekelgem (WB). (pk)

FD

 

Afsnee

dial. uitspr. [’afsne.]

 OV, Gent, 707 kopie 941 Afsnis, 941 Absna, 964 Afsna, 1221 Afsene (TW), 1239 Afsne (GN). Afsnee stamt van een waternaam met onzekere etymologie. Volgens een oudere verklaring zou die naam bestaan uit het Voorgermaanse *absn- , een afleiding van de Indo-Europese wortel *ab- ‘waterloop’, waaraan later het Germaanse bestanddeel à/ë ‘water(loop)’ ter verduidelijking werd toegevoegd (M). Waarschijnlijker gaat Afsnee in zijn geheel terug op een Voorgermaanse waternaam, waarvoor Gysseling verschillende reconstructies heeft voorgesteld. Aanvankelijk ging hij uit van een Voorgermaanse waternaam *Absna met onbekende betekenis (Gyl978). Later ontleedde hij de neder- zettingsnaam als een afleiding met meervoudsuitgang van de waternaam *Abhana, zelf een vorming met het voorhistorische suffix -ana. Voor het eerste deel van de waternaam opperde Gysseling twee verklaringen: 1) uit Indo-Europees *ab, in welk geval beide naamsbestanddelen ‘water(loop)’ betekenen (Gyl978), 2) uit Indo-Europees *abh ‘krachtig’, dus ‘de krachtige waterloop’ (Gyl980). In zijn jongste théorie voerde Gysseling de waternaam terug op Indo-Europees *Abhasna, een afleiding van *abh met de algemene betekenis ‘uitbuigen’. De naam zou dan zinspelen op de scherpe bocht in de Leie waar de nederzetting Afsnee zich bevindt (Gyl982).

FD

 

Agimont

Naudjumont

 [Ph 59] 1265 « Augimont >, hkquwers, I, p. 185; 1300 «Augymont»; 1323 «Agi­mont, Aigmioiu » _ Composé de fr. mont; le déterminant n’est pas, avec V et J. |-ï.:ller, dans BTD, 3, 1929, p. 64, l’anthrop. germ. agi-heri, mai.-, l>ion, avec C et B, l’anthrop. germ. aud-gari, fr. Augier, Ogier; cf. GW, .«53, 1982, p. 100.

JH

AGIMONT

Naudjumont

 (Ph 59), XIIIe Agiermont : Adalgarimontem « le mont d’Augier » (D) (Haust).

MB

Ahin

Ahin /h/

dans Ben-Ahin [H 38] Bèn-ahin; 1273 « Ahiens » de reiffen-berg, Monuments, I, p. 161; 1314 «Ahiers» [lire: Ahiens] Fiefs, p. 153. Pmir C, germ. * askîn « bois de frênes » (mais on attendrait des graphies ni A/;, cf. BTD, 23, 1949, p. 173); la glose de petri, p. 90, nest pas à ivienir; pour gamillscheg, p. 105, nom en germ. -heim, comme Ehein u-0 qui est possible).

JH

AHIN

Ahin /h/

 (H 38), XIVe Ahiens : Ascianum « le domaine d’Ascius » (B).

MB

Aineffe

Ênèfe

 [H6] ça 1280 « Aeneffe »; 1314 « Ayneffe; Aineffe » [1034 «Hunaiio» est HanefTe]. — Pour C, germ. * ahwjô «prairie humide » (sans glose pour le déterminant); pour J. devleeschouwer, dans NaamkitnJc, 13, 1981, p. 205 : germ. occ. *aigin-ahhja «prairie qui est une propriété » (got. aigin, néerl. eigen « appartenant en propre »); cf. nTD, 28, 1954, p. 215.

JH

AINEFFE

Ênèfe

(H 6), XIIIe Aeneffe : Acesonnavia « la terre de l’eau aux pierres » (i-e ak-) (A).

MB

Ainières

Ègnêre

à Arc-Ainières [A 8], Ark-Ègnêre; 1114 (cop. milieu 13e s.) « Asnerns ». Pour G, collectif roman en -arias; doit être, avec B, * Asinarias, dor. de lat. asinus « âne ».

JH

AINIÈRES

Ègnêre

(A 8), XIIe Asneriis : Asinarias « les élevage d’ânes » (It asm-) (D). S. Agnères (Som), Anères (HP), Asnières (Eure), etc.

MB

Aische-en-Refail

Ache (à(-y)-)

[Na 6] 1118 « Ays »; 1184 (cop. 1263) «Asca»; 110s (cop 15e s •> «Aiz>>; 129i «Ays deleis Reffait » [805 « Hasca » est plutôt Grand-Axhe; 868 « Ascut » reste à localiser]. — Pour G, hydioii. prémédiéval Asca; sur ce dernier, cf. notre notice dans BTD, 2S. 1054^ p. 215-216, mais germ. aski- « frêne », toponyme très fréquent, ,,’ost pas à exclure, cf. GW, 52, 1976. p. 69-70, à propos à. Arche (w. </, vï. à Maillen [Na 116].

JH

AISCHE-en-Refail

Ache (à(-y)-)

(Na 6), XIIe Asca : Asca « le frêne » ou « l’eau aux frênes » (i-e as-) (A) (v. Refail).

MB

Aiseau

Aujau

 [Ch 62] 1170 (cop. 2e moitié 13e s.) «Aisau»; 1192 «Aisav »; aure U65 et 1286 « Aissau ». — Pour P. marchot, dans Leuven*. ,v Bijdragen, 25, 1933, p. 173 : dér. en -avus du gentihce Atiu.\ \rtius (ce qui est douteux); avec C, dimin. d’anc. fr. aise «aiseau Communale», FEW, 1, p. 31.

JH

AISEAU

Aujau

w. 070 (Ch 62), XIIe Aisau : Adjaceale «espace près d’une habitation » (It adjace-) (D) (Carnoy). H. Les Aiseaux (Vg).

MB

Aisemont

Inzès-Monts

 [N108] jadis « Les Monts » roland, p. lo. t-r. •• ,»,-/A– (plur.), précédé de lat. intus in illos >w. inzè.

JH

AISEMONT

Inzès-Monts

(Na 108), jadis Insèmont : w. inzè monts « dans les monts » (D) Rem. inzè = It. intus in illos (Haust).

MB

AISNE (L’)

In.ne (l’)

af. de l’Ourthe et de l’Eau-Noire, Xe Aisna : Acesonna « l’eau rocailleuse » (i-e ak-) (A). H. L’Aisne, af. de l’Oise.

MB

Alken

dial. uitspr. [‘aləkə]

 LB, Kopie 1066 kopie 18de eeuw, Allécha, 1078 kopie 13deeeuw Alleca, 1155 kopie 13de eeuw Alleke, 1155 kopie 13de-14de eeuw Aleke (TW).

Alken gaat terug op een afleiding van de Latijnse persoonsnaam Allius met het Gallo- Romaanse suffix -(i)acum, dus ‘(goed) toebehorend aan Allius’. Etymologisch identiek met Alken in Duitsland (bij Sankt Goar) (TW, Fô2, EV). (vm)

FD

 

Alle

Aule (à-y-)

[D 141] 1235 «Aie»; 1290 «Allé» — roland (suivi par C, aussi dans L’Antiquité Classique, 23, 1954, p. 25) propose celt. (p)allo- « pierre ».

JH

ALLE

Aule (à-y-)

(D 141), XIIIe Aie : Alula « la petite eau blanche » (i-e al- « blanc ») (A).

MB

ALLEINES

Alanes

(Ruisseau des) af. de la Semois, IXe Alisna : Alisonna « la rivière aux aunes » (i-e el-) (A) (Carnoy).

MB

Alleur

Aleûr (à(-y-))

 [L 49] 1196 «Alur»; 1207 «Alour»; 1221 «Aloir». — Ne peut être fr. alleu, proposé par V et C; E. renard et J. hoyoux, dans AHL, IV, 1950, p. 352-354, proposent celt. duron «forteresse»; G glose, avec réserve: celt. Allô-, nom de peuple (cf. Allobroges) + duron « forteresse »? Cf. BTD, 28, 1954, p. 216-217.

JH

ALLEUR

 

Aleûr (à(-y-))

(L 49), XIIe Alur : Alodurum «l’oppi­dum blanc » (i-e al-) (A).

MB

Alphen

 

nom remplacé par Belle(beek) 1189 ultra Veterem Al-fenam… ad rivum Alfene crh 4 vu, 1259 sylva ultra Alfenam

W. -Loc, : Teralphene B. 1229 Alfena ch, XIVe Elst vel Alfene rp, 1518 ter Alphene pv I. Neerhalfen, Ophalfen (Ternath B.)

AV

Alsemberg

dial. uitspr. [‘alsəmbærəx]

 VB, Beersel, Alsenberge, 1220 Alsenbergh (TW). Samengesteld uit de Germaanse persoonsnaam Also en b erg ‘berg van Also’ (TW), [Ofwel uit de plantnaam alsem (M, WB) en berg. De overgang van alsen naar alsem is een gevolg van de aanpassing van n naar m voôr b.) De betekenis is dan ‘berg waar alsem of absint groeit’. (pk)

FD

 

Alveringem

dial. uitspr. [‘ɔ:vərɤæm] ouder [‘o:vərɤɛm]

 WV, 1066 Alfrenchehem, 1080-85 Alfringehem, 1123 Alvringem (TW).

Samenstelling van Germaans *Albuhari verbonden met het verzamelsuffix -inga en heem, ‘woonplaats van de lieden van Albuhari’. (TW), (fd)

FD

 

Amay

Ama (à(-y-))

 [H 28] 634 (cop. 10e s.) « in Amanio »; 1091 « Ama-niensis»; 1143 « Amang»; 1155 (cop. 13e s.) «Almanium» [le / est inorganique]. — Dénasalisation de la finale; non, avec C, dér. de l’anthropon. germ. Adalman (vu le à bref w. ; avec V, dér. de l’anthrop. germ. Amo, ou, avec G, gallo-rom. Amânium « appartenant à Ama-nius » ; pour le suffixe -anium, il faut aussi songer à un dér. du cas oblique fém. en -âne; cf. BTD, 28, 1954, p. 217-218.

JH

AMAY

Ama (à(-y-))

(H 28), VIIe Amanio : Amanium « le bien d’Amanius »  (B)  (Vincent).

MB

Amberloup

Ambèrlou

 [B 20] (687) faux 11e s., cop. 12e s. « Amber-lacensis »; 888 (cop. ça 1191) « Amberlao »; 896 (cop. 3e déc. 13e s.) « Amarlaus ». — Typiquement gaulois : gamillscheg, p. 115, note 1 ; pour C, composé de : hydron. Ambara (de celt. ambe- « rivière » et -ara) + celt. * laku- « étang » ou germ. * lauha- « bois ».

JH

AMBERLOUP

Ambèrlou

(B 20), IXe Ambarlao :  Ambarlavuni   « le domaine des deux rivières » (i-e ambh-) (A).

MB

AMBLÈVE (L’)

Ambléve (l’) (all. die Amel)

af.. de l’Ourthe, VIIe Amblavam :

Ammulavia « la propriété au bord de l’Ammula (= la rivière consacrée à la déesse mère » (i-e amma-) (A). Rem. : Le nom du domaine est passé au cours d’eau, conservé

dans  Amel,  localité  germanophone.

MB

Ambly

Ambli

 [D 92] 1095 (cop. 3e déc. 13e s.) «Abliz»; comm’ 12e s. (cop. 13e s.) « Ambluz; Ampliz »; 1136 (cop. milieu 12e s. « Am-bliz ». Cf. Amblise, à Quarouble (départ. Nord), 10e s. (cop. 10e s.) « silua nuncupata Ambidgis (sic) », 1222 « nemoris de Amblige ». — Pour C, germ. amplipja- n., collectif d’ampla- ayant peut-être le même sens qu’ampra- m. « oseille »; pour gamillscheg, p. 110, note 2 : type préroman largement répandu en France : kaspers, p. 197; le thème est gaulois, cf. l’anthrop. Ambilius, etc. : schulze, p. 542; pour G, collectif, peut-être de celt. * amilla « espèce de marguerite » (lat. amellus « aster »).

Ambresin [W 59], an-m’zin; 1028 (cop. 14e s.) «Ambresin»; 1229 « utrumque Ambesinum ». — Pour C, dér. en -inus de l’anthrop. germ. Ambrico (F, col. 98). A envisager aussi un dér. avec suffixe double ec-in du thème hydron. Ambra-, cf. BTD, 28, 1954, p. 218.

JH

Ambly

Ambli

 [D 92] 1095 (cop. 3e déc. 13e s.) «Abliz»; comm’ 12e s. (cop. 13e s.) « Ambluz; Ampliz »; 1136 (cop. milieu 12e s. « Am-bliz ». Cf. Amblise, à Quarouble (départ. Nord), 10e s. (cop. 10e s.) « silua nuncupata Ambidgis (sic) », 1222 « nemoris de Amblige ». — Pour C, germ. amplipja- n., collectif d’ampla- ayant peut-être le même sens qu’ampra- m. « oseille »; pour gamillscheg, p. 110, note 2 : type préroman largement répandu en France : kaspers, p. 197; le thème est gaulois, cf. l’anthrop. Ambilius, etc. : schulze, p. 542; pour G, collectif, peut-être de celt. * amilla « espèce de marguerite » (lat. amellus « aster »).

Ambresin [W 59], an-m’zin; 1028 (cop. 14e s.) «Ambresin»; 1229 « utrumque Ambesinum ». — Pour C, dér. en -inus de l’anthrop. germ. Ambrico (F, col. 98). A envisager aussi un dér. avec suffixe double ec-in du thème hydron. Ambra-, cf. BTD, 28, 1954, p. 218.

JH

AMBLY

Ambli

(D 92), XIIe Ambliz : Amellicium  « le champ d’amelles » (It amell-) (D) (Carnoy) ou Amelicium « le domaine d’Amelicius » (B). H. Ambly (Ardn et M).

MB

AMBRESIN

On.mezin

(W 59), XIe Ambresin : Ambarricinum « le domaine d’Ambarricius » (B) .S. Ambrines (PC).

MB

Amonines

Monène (à)

[Ma 25] 1334 « Amonire » [lire : Amonine] Fiefs, p. 415; 1495 « Ammonym ». — Pour C, dér. en -ina de l’anthrop. germ. Amon (F, col. 87).

JH

AMONINES

Monène (à)

(Ma 25), pas de forme ancienne : Amunninas « les terres d’Amunnus » (D).

MB

Amougies

Amoujî

 [To 15] néerl. Amelgijs; 1372 « van Amougijs »; 1394 « Amelgiis ». — Pour C, formation romane, tirée d’un anthrop. germ. commençant par Amal-, tel Amalgis (F, col. 93).

JH

AMOUGIES

Amoujî

(To 15), XIVe Amelgiis : Amal-

gisiacas « les terres d’Amalgisus » (D) (Carnoy).

MB

Ampsin

Amecin

 [H 27] 1314 «Amechin»; 1316 « Ammechin » Fiefs, p. 143, etc.; depuis 1684 « Ampsin » (avec -p- graphique, indi­quant que am- n’est pas une voyelle nasale). — Dimin. roman d’Amay, avec suffixe double ec-in; cf. BTD, 28, 1954, p. 218-219.

JH

Ampsin

Amecin

 [H 27] 1314 «Amechin»; 1316 « Ammechin » Fiefs, p. 143, etc.; depuis 1684 « Ampsin » (avec -p- graphique, indi­quant que am- n’est pas une voyelle nasale). — Dimin. roman d’Amay, avec suffixe double ec-in; cf. BTD, 28, 1954, p. 218-219.

Ancienne [Na 84], andène; 870 (cop. 10e s.) « Andana »; 1101 « An-dana »; 1101 « Andanensis »; 1178 « Andène »; 1207« Andennensis »; après 1152 (ms. 12e s.) «apud Andetennam » est une latinisation hypercorrecte, cf. J. devleeschouwer, dans BTD, 31, 1957, p. 87, note 3. — Dér. en -âna, assimilé à ceux en -îna, beaucoup plus fréquents ; pour C et V (dans Que signifient nos noms de lieux?, p. 11) : celt. ande-« auprès de » + * anno- « marais »; les dér. en -âna d’un anthrop. sont très rares en Wallonie.

JH

AMPSIN

Amecin

(H 27), XIIe Amecin : Ammicinum « le bien d’Ammicius » (B).

MB

Andenne

Andène

[Na 84] 870 (cop. 10e s.) « Andana »; 1101 « An-dana »; 1101 « Andanensis »; 1178 « Andène »; 1207« Andennensis »; après 1152 (ms. 12e s.) «apud Andetennam » est une latinisation hypercorrecte, cf. J. devleeschouwer, dans BTD, 31, 1957, p. 87, note 3. — Dér. en -âna, assimilé à ceux en -îna, beaucoup plus fréquents ; pour C et V (dans Que signifient nos noms de lieux?, p. 11) : celt. ande-« auprès de » + * anno- « marais »; les dér. en -âna d’un anthrop. sont très rares en Wallonie.

 

ANDENNE

Andène

(Na 84), XIIe Andana : Andana « l’eau bordée de fleurs » (i-e andh-) (A).

MB

Anderlecht

dial. uitspr. [’andərlext]

BR, 1046 Andreleth, 1075 Andrelech, 1076-1085 Andarlech, 1111 Andrelet, 1207 Anderlecth, 1211 Anderleght (TW).

Onzekere etymologie. Twijfelachtig is de verklaring uit Keltisch andera ‘jong meisje’, in verband met vrouwelijke namen van bronnen of waterlopen (M). Het grondwoord is mogelijk afgeleid van Germaans laça, dat gewoon ‘beek’ betekende (WB, DV, Kul988) of, zoals DeLegt in Nederland (Sel980) ‘laagte’. Het eerste lid kan men ook verklaren als ‘ander’, dit is ‘de andere van twee’ (EWN). De betekenis zou dan zijn: ‘aan de andere of tweede laagte of waterloop’. (pk)

FD

 

Anderlues

Andèrlûwe

 [Th 11] avant 673 (faux 10e s.) « Anderluvias » (ace.) ; 972 (cop. 15e s.) « Anderlobia » ; 1092 (cop. 14e s.) « Andreloiz » ; 1148 « Anderluuie ». — Pour mansion, p. 102 et 9 : composé de * lubbja « herbe » (got. lubja-, anglo-saxon lybb « médicament, poi­son ») et celt. * anderâ «jeune fille, génisse »; de même pour C.

JH

ANDERLUES

Andèrlûwe

(Th n), XIIe Anderluvie : Anderlovia « la propriété de l’eau de la jeune femme » (ander- «jeune femme » + lov- «eau » )(A).

MB

Andoumont

Andoûmont (à-n-)

 à Gomzé-Andoumont [L 109] cf. Gomzé-Andoumont.

JH

ANDOUMONT

Andoûmont (à-n-)

(L 109), XIII” Andumont : Ândulfimontem « le mont d’Andoul » (D) (Feller).

MB

Andrimont

Âdrimont (à-n- / èn-)

 [Ve 17] 1323 «Andrimont» Fiefs, p. 87; 1339 (cop. 14e s.) « Andremont; Andermont » J. S. renier, Histoire d*Andrimont, p. 507, 508. — Avec C, * Andarici mons « mont d’Andaric » (F, col. 103); vu le -/- bref wallon, non André, w. Andrî.

JH

ANDRIMONT

Âdrimont (à-n- / èn-)

(Ve 17), pas de forme ancienne : Andricimontem « le mont d’Andry » (D) (Carnoy).

MB

Angleur

Angleûr

 [L 89] 968 (faux 12e s.) «Angleduram» (ace.); 1145 « Angledura »; 14e s. « Angloir ». — Pour V, composé de celt. durum «forteresse»; pour C et G, rom. angulâtûra «terrain angu­laire » (comme les Anglure de France) ; pour É. legros, dans BTD, 35, 1961, p. 318, ni «Angloir», ni le w. angleûr (non àr à Seraing, ni œr à Esneux) ne s’accommodent de cet étymon; G, dans Naam-kunde, 2, 1970, p. 160, 162, glose par : celt. Anglii (les Angles) + dur on.

JH

ANGLEUR

Angleûr

(L 89), XIIe Angledura : Anglodura « les forts de la courbe » (i-e ang-) (A) (Schreurs). S. Anglure (Mrn) et Angloure (Is).

MB

Angre

Angue /-k/

 [Mo 63]1075 «Angra»; 1090 «Angres»; 1119 « Angrae » (gén.). — Pour C, germ. * angra « prairie », d’où hydron.; de même lebel, p. 119; gamillscheg, p. 88, note que l’emprunt doit être tardif.

JH

ANGRE

Angue /-k/

(Mo 63) et af. de la Dendre, XIe Angra : Angara « la rivière étroite » (i-e angh-) (A). H. Angres (PC).

MB

Angreau

Angrau

 [Mo 71] 1119 « Angrel »; 1206 « Angarel »; 1219 « Angriel ». — Dimin. roman de Angre.

JH

ANGREAU

Angrau

(Mo 71), XIIe Angrel : Angrellum « le petit Angre » (v. Angre) (D) (Chotin).

MB

Anhée

An.yéye

 [D 21] 1064 (cop. 15e s. « in Anheia » : MGH, Script., 15″ p. 963; 1182 «Amhee»; 1212 «Anhee»; 1265 « Anhée » : brouwers, I, p. 106 [1265 « Anheve » ibid. est Enhaive, à Jambes, [ce qui a provoqué la méprise de gamillscheg, p. 109, note 2]. — Pour C, * angiaca < terra > «terre aux prairies» (de germ. angjô « pré »), ce qui n’explique pas le -h-.

JH

ANHÉE

An.yéye

w. an-yéy’ (D 21), XIIe Amhee : Ammiciaca « la propriété d’Ammicius » (B) ?

ANLIER, w. anlyè (Ne 76), XIIe Anslaro : Ansolar : «la lande d’Anson » (C) (Vincent).

MB

Anlier

Anliè

 [Ne 76] all. Ansler; comm. 12e s. (cop. 13e s.) « de fisco Anslaro »; 1253 « Ansliers ». — Germ. ansu- m. « dieu » + hlxri- n. « terrain marécageux boisé » G.

JH

Anloy

Anlè

 [Ne 31] 1222 (source de 893) « Anslj »; 1309 « Anloit » : brouwers, I, p. 299. — Pour C, qui suspecte la forme de 1222 (pourquoi?) : anguletum (collectif de lat. angulus) «endroit aux angles (—• aux prairies)», mais on atten­drait w. angl-.

JH

ANLOY

Anlè

(Ne 31), XIIIe Ansli : Ansuletum «en­droit où l’on trouve de quoi faire des anses » (It ansul-) (D) ?

MB

Annevoie

An.nevôye

 [D 3] 1240 « Anncvoi » charte abb. Val-S^Georges, n° 45; 1265 «Annevoie; Annevoies » : brouwers, I, p. 107, 121. — Composé de w. vôye (fr. voie) et w. âgnes (fr. ânes); cf. GW, 50, 1974, p. 18.

JH

ANNEVOIE

An.nevôye

(D 3), XIIIe Annevoi : Anatium Via « le chemin des canards » (It anat-) (D).

MB

Ans

Ans’

 [L 64] 1101 (faux ça 1146) «Hanz»; 1143 (cop. 13e s.) « Anth »; 1155 (cop. 13e s.) « Anz »; 1221 « Ans ». — Pour V et C, anthrop. germ. Anso (F, col. 121), employé en fonction topon.; pour F. schreurs, dans Bulletin Le Vieux-Liège, n° 80, 1948, p. 340 : gentilice Antius; dans BTD, 28, 1954, p. 220, nous suggérons que germ. * ansuz « dieu souverain » a ici le sens topographique de « hauteur » (cf. suédois as « faîte, comble ») ; mais le z des formes anc. postule une dentale.

JH

ANS

Ans’

(L 64), XIIe Anth : Antium « le domaine d’Antius » (B) (Schreurs). S. Anse (R) et Ance (BP).

MB

Anseremme

Anserème

 [D 51] 817 (cop. comm. 12e s., dont cop. 13e s.) « Anseromia »; fin 11e s. (cop. lrc moitié 12e s.) « Anseromiç » (gén.); 1203 « Ansoromia ». — Pour C, dér. d’un anthropon. germ., tel Ans-hram (F, col. 18), ce qui n’est pas sûr.

JH

ANSEREMME

Anserème

(D 51), IXe Anseromia : Anse-risama « l’endroit très favorable » (i-e ans-) (A).

MB

Anserœul

Ansereu

 [To 23] B; 11H5 «Anseroez; Anseroet»; 1429 « Ansereuse ». Pour C, * anse-rodc « sart à*Anso (F, col. 121) ou «sart aux esprits»; pour gamili.scheg, p. 48, et petri, p. 157: Anshari-rôdum.

JH

ANSEROEUL

Ansereu

(To 23), XIIe Ansenroet : Anso-nerodium « l’essart d’Anson » (D) (Carnoy).

MB

Anthée

Antéye

 [Ph 34] 1018 (cop. 18e s.) «Anteia»; 1265 «An-thées » : brouwers, I, p. 136. — Anteia < villa > « ferme à”Antius » (gentilice très fréquent) C.

JH

ANTHÉE

Antéye

(Ph 34), XIe Anteia : Ânteia « la pro­priété d’Anteius » (B) (Roland).

MB

Antheit

Ontè

 [H 26] 1146 « Antci />; 1156 « Antei »; 1192 « Ante »; 1264 « Antei ». — Comme Anthée C; cf. BTD,,28, 1954, p. 220-221.

JH

ANTHEIT

Ontè

(H 26), XIIe Antei : Anteium «le do­maine d’Anteius » (B) (Carnoy). H. Anthé (LG).

MB

Anthisnes

Antène

 [L 115] H79 (cop. 15′e s.) « Antina »; 1099 (cop.) « Antine ». — Dér. en -ina du gentilice Antius V; la glose de C : lat. anitina (= anatina) « canardièrc est très douteuse.

JH

ANTHISNES

Antène

(L 115), Antina : Antinas «les terres d’Antius » (D) (Vincent).

MB

Antoing

Antwon

 [To 78], antWon; 868 (cop. 18e s.) «in Amtonio»; 870 (cop.) «Antonium»; 925 (cop. ça 1300) «Antunio». — Gallo-rom. Antonium « appartenant à Antonius » G.

JH

ANTOING

Antwon

(To 78), IXe Antonium : Antonium «le bien d’Antonius » (B) (Grôhler). H. Antoignt (PD). S. Anthien (Nv).

MB

Antwerpen

dial. uitspr. [’a.ntwæ:rəpə]

AN, 8ste eeuw kopie lOde eeuw Andouerpenses, ANdouerpis, 692,726 kopie 1191 Antwerpo, 980 Andouerpis Castro, 1124 Antwerpia ANtwerpensis (TW), 1295 Antwerpen (DS). Betrouwbare verklaringen van de naam gaan ervan uit dat die bestaat uit een oud woord voor ‘tegen’ en een naamwoord dat afgeleid is van het werkwoord werpen. Het Middelnederlandse element and-ANt- ‘tegen’ treffen we bijvoorbeeld nog aan in ‘antwoord’ (letterlijk het ‘tegenwoord’, de repliek op een vraag). Het naamwoord werp is bewaard in Middelnederlands anewerp en de werkwoorstam iverp in werplant ‘aangeworpen land, aanwas’. Daar het element anda (zie bijv. antwoord) steeds met menselijke acties en replieken te maken heeft (VL1982, 1986b), is de *andawerp ‘land dat door mensenhand tegen iets of iemand is opgeworpen’. Het zou daarbij om een dam kunnen gaan of een aarden versterking, opgeworpen tegen een vijandelijke dreiging. Van Loon acht het mogelijk dat het gaat om een versterking uit de 6de-7de eeuw, gebouwd als bescherming tegen de Friese expansie in die tijd. De naam zou bovendien afgeleid zijn van de bewonersnaam, ni. een datief meervoud (met plaatsbepalende betekenis) van de afleiding *andawerpja ‘bewoner van de *Andawerp\ Hij betekent dus ‘bij hen die wonen bij de *Andawerp, bij de opgeworpen versterking, bij de aarden versterkingswal’. Deze verklaring corrigeert de oudere (M, C, Gy 1947, TW, DV, DV2), die ervan uitging dat Antwerpen zoveel betekende als ‘tegenover de aanwassen’, omdat Antwerpen aan de diepe oever van de Schelde ligt, met aan de overzijde de aanwas van de Schelde, het ‘tegen de oever aangeslibde land’ van Antwerpen-Linkeroever. (wvo)

FD

 

ANVAING

Anvègn

(A 10), XIIe Anduennium : Anduen-nium « l’endroit fleuri » (i-e andh-) (A). H. Anvin (PC). S. Andoins (BP).

MB

Anvaing

Anvègn

 [A 10] 1105 (cop. ça 1300) «de Anuinio»; 1107 (cop. contemp.) « Anduennium »; 1125 (cop. milieu 13e s.) « Anuen ». — Pour C, « villa d’Anwin » (F, col. 101); pour grôhler, II, p. 297 (vu la forme de 1107) : anthropon. germ. And-win (F, col. 105); pour cramer, Rheinische Ortsnamen, p. 66 : * Anavaneum (de l’an-throp. Anavus).

JH

Anzegem

dial. uitspr. [‘ã.zəɤæm]

 WV, 960 vais ± 1036 Ansoldingehem, 983 kopie 11 de Ansoldengim, 1118 Ansoldengem (TW), 1145 Ansoudeghem, 1246 Ansenghem, 1330 Hansdenghen, 1379, 1451, 1513 Ansdeghem, 1517 Anseghem (DF). Samenstelling van de Germaanse persoonsnaam Ansuwald verbonden met het verzamelsuffix -inga en heem ‘woonplaats van de lieden van AnsuwaldANsoud’. De gemeentenaam werd volgens De Flou begin 19de eeuw soms nog Anzdegem uitgesproken, met de oorspronkelijke d van AnswaldANsoud. (fd)

FD

 

Appels

dial. uitspr. [apms]

 OV, Dendermonde, 707 kopie 941 Applonis, 1145 Apis (TW, Gyl982). Gysseling geeft voor Appels twee verklaringen. 1) De naam is met het Voorgermaanse nederzettingssuffix -iu afgeleid van de waternaam *Abalone, zelf een afleiding van Indo- Europees *abal‘appel’. Appels kan dus betekenen ‘aan de appelbeek’ (Gy 1952c). 2) Later leidt Gysseling de nederzettingsnaam af van de waternaam *Apalanos, bij de wortel *ap- met de algemene betekenis ‘uitbuigen, schitteren’ (Gyl982). De naam verwijst dan naar de ligging aan een bocht van de Schelde. Onzeker.

FD

 

Appelterre

dial. uitspr. [‘ɔ.pəltɛrn]

 OV, Ninove, 1219 Aptres (sic), Apeltres, 1238 Apeltren (TW), 1257 Appelterre (DP1894). Appelterre ontstond uit de samenstelling van appel met het Germaanse woord *dra, dat evolueerde tot ter/teer ‘boom’ (zie Aalter). De betekenis is dus ‘nederzetting bij de appelboom’. Reeds voor de Franse tijd werden Appelterre en Eichem tot één administratieve eenheid samengevoegd: Appelterre- Eichem. TAt ook Eichem.

FD

 

ARBRE (-LEZ -ATH)

Arbe

(A 33), IXe Arbra : Arvara «le ruisseau du champ labouré » (i-e arv-) (A).

MB

Arbre (-lez-Ath)

Arbe

 [A 10] 1126 (cop. fin 13e s.) « Arbra»; 1136 (cop. milieu 13e s.) « Arbris »; 1188 « Arbora »; arrosé par un bras de la Dendre, 861 «Arbra». — Hydron.; pour J. feller, Notes de philologie wallonne, p. 250, note 1 : * asb-ara; pour C, germ. * asp-ara « ruisseau des trembles » (ce qui n’est pas sûr).

JH

ARBRE (-LEZ-FOSSE)

Iaube

(< à-y-Aube) (Na 126), pas de forme ancienne : Arborem « l’arbre » (It arbor-) (D) (Carnoy) ou v. le pré­cédent. Xàvb-a.

MB

Arbre (-lez-Fosses)

Iaube

 (< à-y-Aube) [Na 126] 1265 « Arbre » : brouwers, I, p. 170. — Lat. arborem, arbre (de limite), arbre sacré, etc.

JH

Arbrefontaine

Âfontêne (èn-)

 [B 3] 670 (cop. 10e s.) « Alba fontana »; 950 (cop. 3e déc. 13e s.) « de Alba fonte ». — Rom. alba fontana « fon­taine blanche » G.

JH

ARBREFONTAINE

Âfontêne (èn-)

(B 3), VIIe Alba Fontana : Alba Fontana « la blanche fontaine » (It) (D) (Carnoy).

MB

ARC

Ark

(A 8), XIIe Arc : Arcum « la voûte » (It) (B) (Chotin). Rem. Commune d’Arc-Ainières, v. Ainières). H. plusieurs.

MB

Arc-Ainières

Ark-Ègnêre

 [A 8] 1,117 « Arc »; 1186 « Arcq et Ainières », — Rom. arcus « arc, arche » G; sans doute, d’après des vestiges antiques ; cf. Ainières.

JH

Archennes

Èrtchène (à-y-)

 [Ni 7] néerl. Eerken; (ça 1180) « Archene »; 1225 «Erkene»; 1240 «Hercania»; 1290 «Erchene». — Hydron. prémédiéval Arcana G; cf. J. hubschmid, dans Z f. rom. Phil., 79, 1963, p. 370; cf. Arquennes.

JH

ARCHENNES

Èrtchène (à-y-)

(Ni 7), XIIe Arkennas : Arcenna «le pays de l’Arca (= le cours d’eau) » (i-e er-) (A).

MB

ARDENNE (L’)

Ârdène (l’) (= lès-Ârdènes)

Ier s. av. J.-C. Arduenna : Arduenna   « la haute forêt »  (i-e er-)  (A)  (Roland).  H. répandu.

MB

Ardooie

dial. uitspr. [’ardo.jə]

 WV, 847 Hardoia, 970 Herdoie (TW), 1072 Ardoya, 1209 Hardoie, 1223 Ardoie, 1903 Ardooie (DF). Samengesteld uit Germaans *hardu ‘hard, slecht’ en ooie < *agwjo alluviale grond langs een waterloop, hier de Rodebeek’ (TW). Zie outve. Misschien moet worden uitgegaan van herdoie als grondvorm. Het eerste lid kan dan herde ‘kudde’ of ‘herder’ zijn. De naam betekent dan ‘grasland door de dorpskudde afgeweid’ (GN). (fd)

FD

 

Arendonk

dial. uitspr. [‘ɔ.rənduŋk]

AN, 1219 Arendunc (TW), 1249 Arendonc (ONB). Samenstelling van arend (Middelnederlands aer, aern) en donk (TW en andere). Het element donk wordt wel vaker verbonden met diernamen (bijvoorbeeld Wolfsdonk, Haasdonk, Beverdonk). Maar bij dergelijke namen kan het ook om samenstellingen met een persoonsnaam gaan. (wvo)

FD

 

Argenteau

Åyetê (èn-) (ou : èn-Årdjètê)

 [L 29] |1070 (cop. 13e s.) «Argentel»; 1140 «Argenteal»; 1156 «Arkentel»; 1224 «de Argentorio ». — Dér. roman de celt. arganto- ou lat. argentum; sans doute à cause du massif de rochers calcaires d’un blanc argenté.

JH

ARGENTEAU

Åyetê (èn-) (ou : èn-Årdjètê)

(L 29), XIe Argentel : Argentellum « le petit ruisseau blanc » (gl argent-) (A, B ou D).

MB

ARLON

Arel

(Ar 1), IVe Orolauno : Arulodunum « l’oppidùm de la rivière » (i-e er-) (A).

MB

Arpia

 

nom disparu : VIIIe in loco nuncupante Hersele (Her-zele F. or.) super fluvium Arpia vl. — Loc. : Ter Erpen (Essche-Saint-Liévin F. or.) 1166. in villa de HerpeTcf. I, 1288 curtis de~ Erpe vl, 1783 vierschaere van ter Herpen dpb ; Middel-Erpen (Woubrechtegem F. or.) Baina, nom disparu : 1091 molendinum super Bainam a2 VII. — Loc. ; Bende (Ampsin Lg.), 862 in Baina, 1130-9 Benes sm.

AV

Arquennes

Ârkène

 [Ch 3] 1125 (cop. ça 1280) «Arkenna»; 1137 (cop. id.) « Archenne »; 1185 « Archen ». — Comme Archennes.

JH

ARQUENNES

Ârkène

(Ch 3), XIIe Archennes : v. Ar-chennes.

MB

Arsimont

Aursumont

 [Na 107] 1265 « Harcymons »; 1294 « Herchi-mont; Harchimons » : brouwers, I, p. 161, 285, 288. — Pour C, peut-être « mont d’Harchar » (F, col. 770), ou * arsicii mons « mont aux arsiers (= endroits défrichés par le feu) ».

JH

ARSIMONT

Aursumont

(Na 107), XIIIe Harchimont : Hartcarimontem « le mont d’Harcier » (D).

MB

Arville

Aurvaye

 [Ne 14] 817 (cop. comm. 12e s., cop. 13e s.) « Aprouilla »; fin 11e s. (cop. lre moitié 12e s.) « Aprouillam » (ace.); 1129 «Aruilla». — Pour C, «villa d’Apronius » ou «villa du san­glier»; pour groehler, II, p. 312: «villa d’Aprio» (schulze, p. 124); pour G : rom. Apri villa «ferme d’Aper» (germ.); mais l’anthrop. peut aussi bien être gallo-romain, cf. aussi Aprius : schulze, p. 110.

JH

ARVILLE

Aurvaye

(Ne 14), XIe Aprovillam : Aprivilla « le domaine d’Aper » (D) (Carnoy). H. Arville (LCh et SM).

MB

As

dial. uitspr. [as]

 LB,  Asch (TW), 1345 tot assche, 1637 onder^w (MP1976). Zoals de plaatsnaam Asse in Vlaams-Brabant gaat As terug op een Voorgermaanse waternaam *aska, met onduidelijke betekenis: afgeleid van de wortel *(a)sak- ‘schitterend’ (Gyl983) of‘het water’ (Lil952). De naam van de waterloop werd op een nederzetting overgedragen. As ligt ongeveer 2,5 kilometer van de Bosbeek, die oorspronkelijk wellicht *As(beek) heette (Mol976). Een andere oudere benamingvoor deze waterloop is Oeter, waarnaar eveneens twee nederzettingen in de buurt genoemd werden (zie Neeroeteren, Opoeteren). (vm)

FD

 

Aspelare

dial. uitspr. [‘asplɔ.r], inwonersnaam: Asperling [‘aspərliŋk] of Asperaar [‘a.sprərɛ.rə]

 OV, Ninove,  1118 Hasplar, 1165 Asplar (TW), 1288 Asplaer (DP1894).

Aspelare wordt gewoonlijk verkiaard als een samenstelling van de boom naam/«p, variant van esp ‘ratelpopulier’ (TW, Gyl978, DV, WB, EWN), met laar. De betekenis is dus ‘open plaats in het espenbos’. De beginT in de oudste attestatie is hypercorrect.

FD

 

Asper

dial. uitspr. [’a.sprə]

 OV, Gavere, inwonersnaam : Asperling [‘aspsrliqk] of Asperaar [‘a.sprare.raj.

960 vais 990-1035 Haspra, 966 Haspera, 996-1029 kopie 3de kwart 12de eeuw Haspre, 1156 Aspera, ca. 1160 Haspere (TW, GN). Asper gaat volgens Gysseling terug op een Voorgermaanse waternaam op -ara, met onduidelijk eerste lid, en is te vergelijken met Asperen in Zuid-Holland (Gyl978, Gyl983, VBS).

FD

 

Asquillies

Askiyî

 [Mo 55] 965 (faux ça 1185) « Asquileias »; 1131 « Asquileiis »; 1202 « Asquillies ». — Germ.-rom. Askiwilliacas « ap­partenant à Askiwilli » G; ne paraît pas figurer dans F, col. 149; C pro­pose un dér. d’Ascalo (F, col. 147).

JH

ASQUILLIES

Askiyî

(Mo 55), XIIe Ascoullies : Asculia-cas « les terres d’Asculius » (D).

MB

Asse

dial. uitspr. [as]

 VB, 1106-1110, 1148 Ascha, 1130 Asca, 1142 Aske, 1159 Asche (TW). Meer attestaties in U1952. Asse is afgeleid van dezelfde waternaam als As (zie daar). Deze naam was wellicht de oude benaming van de Broekbeek stroomafwaarts vanaf de Avenellebeek (Ro2008). (pk)

FD

 

Assebroek

dial. uitspr. [‘asəbrukə]

 WV, Brugge, 1187 Arsabroch (TW), 1202 Arsebrouc (DF), 1215 Arsbroc (TW), 1222 Ersebroch, 1384 Asebrouc, 1421 Assebroucq, 1538 Asse(n)broek (DF).

Samenstelling van Germaans *hrussa ‘paard’ en *broka ‘broekland, moeras’ (zie broek), dus ‘moerassige paardenweide’. Vergelijk Engels horse. In het Oud- en Middelnederlands vertoont het woord r-verspringing en de vaak daarmee gepaard gaande klinkerwisseling e, a, o. Vergelijk Duits brett met Vlaams berd of bard en Nederlands bord (VL2006). In Frans-Vlaanderen tekende het WVD nog assekot op voor een door paarden aangedreven maalmolen, wat elders orsekot, ossekot of rossekot heet. (fd)

FD

 

Assenede

dial. uitspr. [’a.sne.]

 OV, 1120 Hasnethe, 1135 Hasnetha, 1187 Hasneda, 1190 Hasnede, 1222 Haxenede (TW). Assenede is mogelijk een afleiding van de boomnaam as, een oude dialectvorm van huidiger, met het verzamelsuffix -ithja, dat evolueerde tot -ede. De begin-/j in de oude attestaties is hypercorrect. (Lil944b, TW, EV, GN). 

FD

 

Assenois (-Neufchâteau)

Assenwas

 [Ne 63] comm. 12e s. (cop. 13e s.) « Astine-tum »; 1173 « Astenoi ». — Romanisation en -êtum de germ. astanipja-n., collectif d’astan (autre forme d’asta- «branche»?), cf. Ayeneux, Esneux G.

JH

ASSENOIS (-Neufchâteau)

Assenwas

(Ne 63), XIIe Astinetum : Astinetum « la frênaie » (grm ast-) (D) (Carnoy). H. Asnois (Nv).

MB

Assent

dial. uitspr. [‘asət]

 VB, Bekkevoort, KblAsnoth, laat afschrift volgens Mansion misschien te lezen als Hasnoch/Hasnoth ? (M), ca. 1290 Assent (Clal993), \?>2\ Assent (C\&\9%(>). Assent\zomt in dezeschrijfwijzeook voor in Werchter in 1257 en in Buken in 1319 (Instituut voor Naamkunde, Leuven). De naam is onbevredigend verklaard uit Germaans *asnoth ‘bebouwde grond’, afgeleid van *asn met het plaatsbepalend suffix -o thu, te vergelijken met Gotisch as ans oogst, zomer’(M, DV, WB). Lindemans ziet in Assent een afleiding met -etum van het Germaanse woord *astana (Li 1944b). Astanetum betekent dan ‘plaats waar een ast ‘droogoven’ is’. Volgens Boileau (Bol958) wordt het suffix -etum meestal bij een boomnaam gevoegd. Zo betekent coryletum ‘hazelaarsbosje’. Daarom is het aannemelijker om Astanetum, waaruit Assent, maar ook Staneux, Esneux en dergelijke in Wallonië, te verklaren als een bosnaam. Nederassent is de naam voor een verdwenen gehucht tussen Wespelaar, Tildonk en Buken. De betekenis van het stamwoord is nog niet duidelijk. (pk)

FD

 

Assesse

Assèsse

 [Na 128] 1181 « Assece »; 1294 « Assèche »: brou-wers, I, p. 245. — Pour C; collectif ass-icia, dér. de lat. assis « planche »; donc : « endroit aux planches ».

JH

ASSESSE

Assèsse

(Na 128), Xe Asseza : Assicia « l’endroit où l’on trouve des planches » (It ass-) (D) (Carnoy).

MB

Astene

dial. uitspr. [a.stn]

 OV, Deinze, 856 kopie 941 in Astenneria mariscum, midden llde eeuw Astine, 1146 H as tin, 3de kwart 12de eeuw Hastine, 1187 Astina (TW). Onzeker. Gysseling stelt Astene etymologisch gelijk met de plaatsnaam Asten in Noord-Brabant, die hij aanvankelijk verklaart als een afleiding van Germaans *asta > Middelnederlands ast ‘tak’ met een suffix -inja, (Gyl957), dat mogelijk een collectiviteitsgedachte toevoegde aan het grondwoord. De plaatsnaam zou dan letterlijk ‘veelheid van takken’ betekenen, wat in de praktijk neerkomt op ‘struikgewas’.

In een later artikel voert Gysseling Asten terug op een Voorgermaanse waternaam *Astana, een afleiding met het hydronymische suffix -ana van de Indo-Europese wortel *asat ‘uitbuigend, schitterend’ (Gyl983).

Eveneens denkbaar is dat ast met het verzamelsuffix —t gevormd is uit de Germaanse boomnaam as es’. Het suffix -ana, met wisselvormen -ina en -ona, komt inderdaad meermaals voor in verbinding met Germaanse grondwoorden, bijv. in *hag-ina, waaruit de Romaanse waternaam Haine, met als eerste deel het Germaanse *haga ‘haag’, dus ‘waterloop, aan de oevers begroeid met struikgewas’. In de veronderstelling dat *Astana (of de variante vorm *Astina) is afgeleid van Germaans ast, betekende de waternaam oorspronkelijk ‘waterloop stromend door het essenbos’ of ‘waterloop aan de oevers begroeid met essen’. 

FD

 

Ath

Ât’

 [A 1] 971 (cop. milieu 11e s.) «Adhad»; 1076 «Adat»; 1119 « Aat »; cf. Eth (départ. Nord), 1131 (cop. 2e moitié 13e s.) «Adatum », 1175 « Aieth »; 1196 « Ait ». — Pour C, sans doute romanisation de germ. * haitha « bruyère » (ce qui est douteux).

JH

ATH

Ât’

w. ât’ (A i), Xe Adhad : Adatum « la limite » (i-e ad-) (A)?

MB

Athis

Âtis’

 [Mo 66] 965 (faux ça 1185) « Astices »; 1110 (cop. 15e s.) « Astigiis»; 1119 «Asticies»; cf. Atiches (départ. Oise), 1139 «Asti-ches» gamillscheg, p. 126, note 1. — gamillscheg glose Atiches par fr. atiche «poteau»; pour C, collectif en -icia de germ. ast, au sens de « branche ».

JH

ATHIS

Âtis’

(Mo 66), XIIe Astigiis : Asticias « les bou­quets de frênes » (grm ast-) (D) (Carnoy). H. Athis (Mrn et SO). S. Attiches (Nd).

MB

Athus

Attem

[Vi 50], all. Attem, Atten; 1259 (cop.) «Attus»; 1301 «Athue»; all. : 1284 «Ittheven»; 1425 « Oteven » RbPhH, 21, 1942, p. 254. — Pour C, sans doute *Attenhoven «ferme de Atto ».

JH

ATHUS

Attem

(Vi 50), XIIIe Attus : Attenhûs «la mai­son d’Alton » (C) (Carnoy).

MB

Attenhoven

dial. uitspr. [‘atənɔ.uvə]

 VB, Landen, 1189 kopie 13de eeuw Ottonis curtem, 1213 Octuncurt (TW, BE), 1262 in valle de attenhouen (Ke2000). Samengesteld uit de Germaanse persoonsnaam Atto met de datief meervoud van hof \n het Nederlands, daarnaast Atto en curte in het Romaans. Attenhoven betekent dus ‘hof of boerderij van Atto’. In de Romaanse vorm Ottoncourt is de begin-^ aangepast aan de tweede lettergreep. Zie ook Hoevenen. (pk)

FD

 

Attenrode

dial. uitspr. [‘ɔ:trœ.y]

 VB, Glabbeek,  1145-1164 Aterode (M), 1147 kopie 13de eeuw Atteroda, 1179 Aterode (TW), 1420 atenrode, 1600 Athcnrode (Ke2007). Blijkens de oudste attestaties is Attenrode samengesteld uit de Germaanse persoonsnaam Ato en rode en betekent het ‘gerooid bos van Ato’. Ato is niet dezelfde persoonsnaam als Atto zoals in Attenhoven. Op 1 januari 1825 werd Attenrode verenigd met Wever (Ke2007). (pk)

FD

 

Attre

Atre

 [A 34] 1136 (cop. milieu 13e s.) «Artn’s»; 1191 « Aire ». —• Lat. atrium, en roman au sens de « parvis, cimetière ».

JH

ATTRE

Atre

(A 34), XIIe Atrium : Atrium «le parvis » (It) (D) (Chotin). S. Aître (HM), Lattre (PC) et Laître(MM).

MB

Aubange

Éibeng

(ou Éiben) [Vi 49] all. Welsch-Ibing; 1033 « Obingis ». — Pour C, « village d’Ibba » (F, col. 941) ou d’Ubbo (F, col. 1471).

JH

AUBANGE

Éibeng

(Vi 49), XIe Obingis : Ubbinga « chez les Ubbon » (C) (Carnoy).

MB

Aubechies

Obechî

 [A 48] 1095 (cop. milieu113e s.) «Abeciis»; 1101 (cop. 15e s.) « Abiciis »; 1105 (cop. id.) « Abeceis ». — Avec G, Abbaciacas «appartenant à Abbaco» (germ.); non Albiciacum, pro­posé aussi par C, vu le ô bref wallon.

JH

AUBECHIES

Obechî

(A 48), XIe Abeciis : Albiciacas « les terres d’Albicius » (B ou D).

MB

Aubel

Åbe

 [Ve 4] 1141-1178 «Albela»; 1248 «Able»; 1275 « Auble ». — Hydron. celt. Albulâ ou anc. germ. Albulô « la blanche » : mansion, p. 7, C, G.

JH

AUBEL

Åbe

(Ve 4), XIIe Albela : Albula « la petite eau blanche » (i-e albh-) (A) (Carnoy). S. Albula (ancien nom du Tibre).

MB

Aublain

Aublè

 [Ph 75] 868 (cop. 18e s. «Alblinium»; 1119 (cop. ça 1250) « Ableng »; 1180 (cop. fin 17e s.) « Aublen ». — Celt. Ablinio-ou germ. Albiinja-, nom d’établissement dérivé de l’hydron. Albulâ (cf. Aubel) G; Aublain est situé sur l’Eau-Blanche.

JH

AUBLAIN

Aublè

(Ph 75), IXe Alblinium : Albulinium «l’endroit au bord de l’Eau-Blanche» (i-e albh-) (A) (Ro­land) ou Albilinium « le bien d’Albilinius » (B).

MB

Aubrives

Aubruve

(départ. Ardennes) 1225 « Auberiue ». — Rom. alba ripa « rive blanche » G.

JH

AUBRIVES

Aubruve

(G 7) XIIIe Auberive : Alba Ripa « la blanche rive » (It) (B ou D) (Gysseling). H. Auberive (HM, IS et Mrn).

MB

AUBY

Aubî

(Ne 57) XIIIe Albiegias : Albiacum «le domaine d’Albius » (B) (Carnoy). H. Auby (Nd). S. Albiac (Lot), Aubiat (PD), Aubiac (LG), Alby (HS).

MB

Auby (-sur-Semois)

Aubî

 [Ne 57] 1222 (source de 893) « Albieg; Al-biegias ». — Pour G, germ.-rom. Albiacas « appartenant à Albo » (germ. albu- m. « elfe »); aussi bien du gentilice lat. Albius.

JH

Audemez

Audemé

à Wasmes-Audemez-Briffœil [To 89] B; 1170 « Audummeis »; 1215 « Audomes ». — Rom. Aldon mansus « demeure â’Aldo » (germ.) G.

JH

AUDEMEZ

Audemé

(To 89), XIIe Audummeis : Aldone-mansum « la ferme d’Aldon » (D) (Vincent). S. Odomez (Nd).

MB

Audregnies

Audèrgnî

 [Mo 60] 965 (faux ça H85, d’après orig. 11e s.) « Aldrineias»; 1126 «Aldreneis»; 1181 «Audernies». — Germ.-rom. Aldahariniacas « appartenant à Aldahari » G (soit F, col. 61); C renvoie aussi à un composé d’Aldaro (F, col. 57).

JH

AUDREGNIES

Audèrgnî

(Mo 60), XIe Aldreneias : Aida-riniacas « les terres d’Aldarinius » (D) (Carnoy).

MB

Auffe

Auve (à-y-)

à Ave-et-Auffe [D 100]; comm. 12e s. (cop. 13e s.) «Arfie» (gén.); 12e s. «Herpha». — Pour mémoire, J. feller, dans BTD, 7, 1933, p. 59; pour gamillscheg, p. 55 : germ. harpa «harpe», emprunté au haut-ail, (ce qui est très douteux); peut-être, avec C, même nom que Hervé.

JH

AUFFE

Auve (à-y-)

(D 100), XIIe Arfie (gén) : Arvia « la pro­priété sur l’Arva » (v. Ave) (A).

MB

Aulnois

Aunwa

[Mo 77] 12e s. « Aunoit ». — Lat. alnêtum, collectif de lat. alnus « aulne ».

JH

AULNOIS

Aunwa

(Mo 77), XIe Richeltalnoit : Richildae Alnetum « l’aunaie de la comtesse Richilde de Hainaut » (It aln-) (D) (Chotin). H. plusieurs.

MB

Autre-Église

Aute-Glîje

 [Ni 84] 1139 (cop. milieu 13e s.) et 1217 « Alta ecclesia »; 1248 «Autre Glise »; 1271 « Altéra ecclesia » Cartu-laire de Saint-Lambert Liège, II, p. 212, et régulièrement ensuite. — Lat. alla ecclesia « haute église », altéré en altéra ecclesia « autre église », dont il ne diffère que par un signe abréviatif ; de là, légende tenace sur le transfert de l’église, cf. tarlier et wauters, Canton de Jodoigne, p. 330a.

JH

AUTRE-ÉGLISE

Aute-Glîje

(Ni 84), XIIe Alla Ecclesia : Alta Ecclesia «la haute église » (It) (Gysseling).

MB

AUTREPPE

Autrèpe

(Mo 73), Xe Altrepia : Altarapia « la maison sur l’Altarapa (= l’eau haute) » (i-e ait-) (A) (Carnoy). H. Autreppes (Aisne). S. Autrêches (Oise).

MB

Autreppe

Autrèpe

 [Mo 73] 965 « Altrepia »; plusieurs autres dans la région. — Anc. germ. Altrapja-, nom d’établissement dér. de l’hydron. Altrapô G; cf. C et H. dittmaier, Das Apa-Problem, 1955, p. 45.

JH

Auvelais

Auvelès

 [Na 88] 1113 (cop. milieu 13e s.) « Nauloyz »; 1138 (cop. fin 13e s.) « Auloiz »; 1192 « Auelois ». — Pour G, rom. Abalëtum

«pommeraie», collectif d’abal «pomme»; de même pour roland, p. 303; pour P. marchot, dans Leuvensche Bijdragen, 25, 1933, p. 159 : * albuletum, dér. de * albula « peuplier blanc » > * abletum par dissi-milation; il est suivi par C.                                              

JH

AUVELAIS

Auvelès

(Na 88), XIIe Avelois : Albuletum « le bois de peupliers blancs » (gl albul-) (D). S. Ablois (Mrn).

MB

Ave

Âve (à-y-)

à Ave-et-Auffe [D 100] 1139 (vidimus de 1363) « Ave » : G. kurth, Chartes de l’abbaye de Saint-Hubert, I, p. 108. — Pour gamillscheg, p. 110, note 2 : anc. correspondant de lat. aqua, auj. w. awe (ce qui ne cadre pas avec le -v- de ave); pour C, * albula (dimin. de lat. albus « blanc »), dissimilé en Abula, Able (ce qui n’est pas sûr).

JH

AVE

Âve (à-y-)

(D 100), XIIe Ave : Arva « le cours d’eau » (i-e er-) (A). S. L’Erve (May), l’Auve (Mrn), l’Arve (HSav), etc.

MB

Avekapelle

dial. uitspr. [a.vəka’pælə]

 WV, Veurne, 1199 Avencapella, Avencapelle, 1538 Avecappelle (DF).

De plaats is genoemd naar de kapel van Ava, Ave, stichteres van de kapel (Dal922). (fd)

FD

 

Avelgem

dial. uitspr. [‘ɔ.əvlɤæm]

 WV, 966 Avlingehem, 988 Aflingehem, 1040 Avelengem, 11 de Avlingim, 12de Aflingem, 1154 Avelgem (TW). De naam is etymologisch identiek met Affligem (zie daar). (fd)

FD

 

Avennes

Avène

 [W 61] 1145 (cop. 1786) « Avennes »; 1193 « Auen-nes »; 1266 « Avenes ». — C propose d’abord aquana < villa > (ce qui ne cadre pas avec le w.-v-; ensuite, il rattache Avennes aux Avesnes du nord de la France (ce que fait aussi G), mais le -s- se serait maintenu ; dans BTD, 28, 1954, p. 222-223, nous suggérons lat. * avina(s), dér. de lat. avus « grand-père »..

JH

AVENNES

Avène

(W 61), XIIe Avennes : Avesonna « l’eau claire » (i-e aves-) (A). S. Avesnes (Som et Nd).

MB

Averbode

dial. uitspr. [‘e :vərbør]

 VB, Scherpenheuvel-Zichem, 1135 in Auerbodio, 1136 Auerbodium, 1151 Auerbodensis, 1151 in Euerbogio (TW). De vormen met Ev- zijn Romaans. Samenstelling van Middelnederlands aver ‘ouder, erfgenaam’ of de Germaanse persoonsnaam Abar (met b > v) (Fô3) en boede, bode ‘ldein huisje’ (MW), dus ‘huisje van de ouder of erfgenaam van Avar’. (pk)

FD

 

Avernas-le-Bauduin

In.mna

, Êmna [W 20] (929-962) « in comitatu Àuernacsce»; 946 (cop. 14e s.) «Auernas»; 1034 (cop. ça 1700) « Eurenais ». — Pour C, dér. en -acium de l’hydron. calt. * ab-ar-ona; dans BTD, 28, 1954, p. 223-224, nous proposons * Eburon-acium, dér. du nom des Éburons ou du celt. eburo- « if » ; Avernas devait être à l’orée de la forêt qui séparait le territoire des Éburons de celui qu’occu­paient les Nerviens.

JH

AVERNAS-LE-BAUDUIN

In.mna

, Êmna (W 20), Xe Avernacsce : Avaronnascium « l’endroit situé au bord de l’Avaronna (= le cours d’eau) » (i-e av-) (A). Rem. A appartenu à Bauduin de Colreit.

MB

Avin

Åvin

[W 72] 1224 (cop. 17e s.) « apud Avent » Actes Hugues de Pierrepont, p. 215; 1304 « la fontaine Davin ». — Pour C, hydron. celt. * alb-entio « eau blanche » (mais aboutirait à w. * âbince); peut-être hydron. celt. * alv-ento, comme le suivant.

JH

AVIN

Åvin

(W 72), XIIe Avent : Alventum « l’eau blan­che » (i-e al-) (A) (Herbillon).

MB

Avins (Les)

 

cf Les Avins

 

Awans

Awon (à-y-)

 [L 47] 779 (cop. ça 1191) «Auuanli» [lire : Auuanlia]; 814 (cop. 10e s.) « Auuanno »; 854 (cop. ça 920) « Hauuan-nis; Hauuans ». — Pour C, lat. aquanum « endroit humide » (dont le phonétisme serait irrégulier); pour gamillscheg, p. 97, note 2 : correspondant de fr. auvent, anc. fr. auvan(t), moy. lat. antevanna (ce qui ne va pas sans difficulté; cf. BTD, 28, 1954, p. 225-226); origine obscure.

JH

AWANS

Awon (à-y-)

(L 47), IXe Awanlia (= Awanna ?) : Anduanna  « la terre fleurie » (i-e andh-) (A).

MB

Awenne

Auwin.ne (à-n-)

 [Ne 9] (687) faux 11e s., cop. 12e s. « Awannam » (ace.); peu avant 1100 (cop. 13e s.) « Awanam » K. hanquet, Chronique de l’abbaye de Saint-Hubert, p. 4. — Pour C, lat. aquana « terre humide », dér. de lat. aqua; mais on n’attendrait pas w. au-.

JH

AWENNE

Auwin.ne (à-n-)

(Ne 9) XIIe Awannam : Alvana « l’eau blanche » (i-e al-) (A).

MB

Awirs (Les)

 

cf Les Awirs

 

Axhe

 

cf Grand-Axhe

 

Aye

Auye

 [Ma 30] 1139 «Aye»; 1223 «Ays in Famenna»; 1330 « Aix en Famenne » ; 1343 « Aiz en Ffamenne » ; 1497 « Aquis » Fouillé. —  gamillscheg, p. 111, écrit : 1139 «Asc» (ce qui doit être une erreur); V, C, G glosent par lat. aquis « aux eaux ».

JH

AYE

Auye

(Ma 30), XIIIe Ais : Aquis « aux eaux » (It) (B) (Vincent).

MB

Ayeneux

Êgneû

, (anc.) Ågngneû (èn-) [L 94] 888 (cop. ça 1191) «Astanid»; 966 (cop. id.) « Astaneit » ; 11e s. (cop. id.) « Asneit ». — Comme Assenais, Esneux.

JH

AYENEUX

Êgneû

, (anc.) Ågngneû (èn-)  (L 94), Xe Astaneit : v. Assenois (Haust).

MB

Aywaille

Êwèye

 [L 118] 1127 (cop. 3e déc. 13e s.) «Awalie». — Rom. aquâlia « endroit aqueux » V, C, G.

JH

AYWAILLE

Êwèye

(L 118), XIe Aqualia : Aqualia «les eaux » (It aqu-) (D) (Kurth).

MB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Translate »
Share This