T'nîvèye en fotos / Tenneville en photos

(anciène èglîje Sinte-Djètru / ancienne église Sainte-Gertrude)

T'nîvèye (Tenneville) - mâjons (/maujones) (maisons)

T'nîvèye (Tenneville) - monumint 1914-18 èt 1940-45

T'nîvèye (Tenneville) - Cris' (Christ)

T'nîvèye (Tenneville) - èglîje (église)

T'nîvèye (Tenneville) - mâjons (/ maujones) (maisons)

T'nîvèye (Tenneville) - crwas (/ crwès) (croix)