Sèrè en fotos / Seraing en photos

Sèrè (Seraing) - mohone di vèye (maison communale)

Sèrè (Seraing) - monumint 1914-18

Sèrè (Seraing) - mohone (/ maujone) (maison)

Sèrè (Seraing) - èglîje (église)

Sèrè (Seraing) - statowe di John Cockerill (statue de John Cockerill)

                                                                 Sèrè (Seraing) – tchèstê (château)