Orêye en fotos / Oreye en photos

Orêye (Oreye) - Djêr (le Geer)

Orêye (Oreye) - vèye dè souke èt d' l' inuline (cité du sucre et de l'inuline)

NB l’ inuline: on polisacaride; l’inuline: un polysaccharide

Orêye (Oreye) - tchapèle (chapelle)

Orêye (Oreye) - mohones (/ maujones) (maisons)

Orêye (Oreye) - èglîje (église)

Orêye (Oreye) - dréve ('drève')

Orêye (Oreye) - tchapèle (chapelle)

Orêye (Oreye) - mohones (/ maujones) (maisons)

Orêye (Oreye) - tchapèles (chapelles)

Orêye (Oreye) - teût (/ twèt) d' panes (toit de tuiles)

Share This