M'tèt en fotos / Mettet en photos

M'tèt (Mettet) - èglîje (église)

M'tèt (Mettet) - toû (tour)

M'tèt (Mettet) - monumint 1914-18 èt 1940-45

M'tèt (Mettet) - tchapèle (chapelle)

M'tèt (Mettet) - kiyosse (kiosque)