Mâmedi en fotos / Malmedy en photos

Mâmedi (Malmedy) - Wâtche (la Warche)

Mâmedi (Malmedy) - lu catèdrâle (la cathédrale)

Mâmedi (Malmedy) - monumints 1914-18 èt 1940-45

(paroles da Henri Bragard / paroles d’Henri Bragard)

Mâmedi (Malmedy) - kiyosse (kiosque)

Mâmedi (Malmedy) - èzès Bârîres (litt. dans les Barrières)

Mâmedi (Malmedy) - mohone (/ maujone) (maison)

Mâmedi (Malmedy) - o l' Bavîre (litt. à la Bavière)