Éibeng mat fotoën (Aubange en photos / gaumais: Aubanje en fotos)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - d'Kiirsch (l'église)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - Denkmal 1940-45 / Monument 1940-45

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - e Baach (un ruisseau)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - Haus (maison)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - Kräiz (croix)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - potale

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - e Kräiz (une croix)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - e fréieren Haff (une ancienne ferme)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - een anert Kräiz (une autre croix)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - Haus (maison)

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - eng flott iddi / une idée amusante ...

Éibeng (Lëtzebuergesch) / Aubange / Aubanje (gaumès) - Mir sinn an der Belsch. / Nous sommes en Belgique. / Dji SANS en Bèljike.

Attem (Athus) - d'Märei (l'hôtel de ville)

Attem (Athus) - d'Chiers (la Chiers)

Attem (Athus) - Kapell (chapelle)

Attem (Athus) - "potale"

Attem (Athus) - d'Kierch (l'église)

Attem (Athus) - d'Chiers (la Chiers)

Attem (Athus) - eng Haudier (une porte de maison)

Attem (Athus) - Kräiz (croix)

Batiécout (Battincourt) - campagne

Batiécout (Battincourt) - lu viadje (le village)

Batiécout (Battincourt) - mâjons (maisons)

Translate »
Share This