An.yéye (Anhée) - tot l' patrimwin.ne è walon èt è francès / tout le patrimoine en langue wallonne et en français

An.yéye (Anhée) - plan dè l' comune (plan de la commune)

An.nevôye (Annevoie) - èglîje Sint-Antwin.ne (église Saint-Antoine)

An.nevôye (Annevoie) - aube rimârkauve (arbre remarquable)

An.nevôye (Annevoie) - maujone (maison)

An.nevôye (Annevoie) - monumint 1914-18 (monument 1914-18)

An.nevôye (Annevoie) - monumint 1940-45

An.nevôye (Annevoie) - molin addé l' richot d' An.nevôye (moulin près du ruisseau d'Annevoie)

An.nevôye (Annevoie) - maujone (maison)

An.nevôye (Annevoie) - richot (ruisseau)

An.nevôye (Annevoie) - tchapèle (chapelle)

An.nevôye (Annevoie) - maujone (maison)

An.nevôye (Annevoie) - statuwe di sinte Tèrêse (statue de sainte Thérèse)

An.nevôye (Annevoie) - maujone (maison)

An.nevôye (Annevoie) - potale

An.nevôye (Annevoie) - maujones (maisons)

An.nevôye (Annevoie) - richot (ruisseau)

An.nevôye (Annevoie) - maujones (maisons)

An.nevôye (Annevoie) - montéyes (escalier)

An.nevôye (Annevoie) - maujones (maisons)

An.nevôye (Annevoie) - vôye di têre (chemin en terre)

An.nevôye (Annevoie) - dréve ("drève")

An.nevôye (Annevoie) - maujones (maisons)

An.nevôye (Annevoie) - maujone (maison)

An.nevôye (Annevoie) - gâradje (garage)

An.nevôye (Annevoie) - Djârdins (Jardins) (dètays / détails)

An.nevôye (Annevoie) - sègneûrîye (seigneurie)

An.nevôye (Annevoie) - maujone (maison)

An.yéye (Anhée)

An.yéye (Anhée) - maujone comune (maison communale)

An.yéye (Anhée) - batimints (bâtiments)

An.yéye (Anhée) - èglîje (église)

An.yéye (Anhée) - scole comunâle (école communale)

An.yéye (Anhée) - monumint 1914-18 èt 1940-45

An.yéye (Anhée) - maujones (maisons)

An.yéye (Anhée) - monumint René De Wispelaere (1940)

Translate »
Share This