BORCI

BOURCY

TCHANSONS

CHANSONS

Tchanson pôpulaîre tchantéye pa Jeanne Lambory

 

 ! Bondjoû, mossieû l’ docteûr,

Dj’ av’ ine saqwè à v’ dimander,

Gn-a m’ feume qui fêt si langueûr.

Vinez on pô l’ visiter

Mins, dji vos prévin d’ avance,

Po dès cens’, dj’ ènn’ a fwêrt pô.

 

Lèyîz me prinde vosse ôrdonance

Po qu dj’ ènnè seûye qwite cint côps,

Po qu’ dj’ è seûye qwite tot d’ on côp.

 

Mossieû, avou mi-ôrdonance

 fârmacyin, dj’ ènnn’ a-st-alé

Mi dj’ èstéve di bone crwèyance,

Djè lî rèsponda dès côps :

Mètez one saqwè à l’ botèye

 

Po qu’ dj’ ènnè seûye qwite cint côps,

Po qu’ dj’ è seûye qwite tot d’ on côp.

 

(MDLP / Bastogne – 52.1)

Translate »
Share This
error: Alert: Content is protected !!