From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations

1624 Dès Bèljes è vont en-Amèrike. / Des Belges vont en Amérique. 

From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations

(2014)

1626 - Nova Belgica - Manhattan

(From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations)

1698 - Louis Hennepin

(From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations)

Had de Amerikaanse revolutie ‘Nederlandse’ roots?, s.r.

 

De Amerikaanse Declaration of Independence en de Articles of Confederation uit 1777 hebben de mosterd gehaald bij de juridische teksten die de Verenigde Provincies in de zestiende eeuw opstelden om zich af te scheuren van de Spaanse kroon. Deze stelling wint steeds meer aanhangers en werd in 2007 nog verdedigd door professor Matthias Storme. In de Pacificatie van Cent, net Plakaat van Verlatinghe en de Unie van Utrecht rechtvaardigden de verschillende provinciën van de Nederlanden (zowel Noord als Zuid, dus!) in de zestiende eeuw hun beslissing om niet langer het gezag van Filips II te erkennen. Belangrijk daarbij is dat ze verwijzen naar oude gewoonten en overeenkomsten die de vroegere heersers met de lokale besturen hadden gesloten. Zij namen het niet dat Spanjaarden die met de voeten traden. De oudste van dit soort ‘contracten’ tussen de vorsten en hun onderdanen zijn de Brabantse Blijde Inkomsten uit de veertiende eeuw. Net zoals de Zeventien Provinciën en later de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden argumenten zochten om zich af te scheuren van Spanje, somden ook de Amerikaanse staten aan de oostkust redenen op waarom zij niet langer onder het Engelse juk wilden leven. Die lopen gelijk met de ‘onze’. De Nieuw-Amsterdamse advocaat Adriaen van der Donck gebruikte soortgelijke argumenten in zijn petitie tegen Peter Stuyvesant. Hij Net zich echter ook inspireren door de ideeën van Hugo de Groot. Er loopt wellicht een rechte lijn via Nieuw-Amsterdam naar de Founding Fathers van Amerika. De stelling van Storme dat de Amerikanen het confederalisme zouden hebben gehaald uit de Unie van Utrecht, is wankeler. Zo verwijzen de opstellers van de Amerikaanse grondwet zelf naar indiaanse voorbeelden. Heel wat stammen aan de oostkust hadden confederaties gesticht. De Six Nations (die zich de Ir-kezen noemden) waren zo machtig dat de Engelsen zonder hun steun nooit de Fransen uit Noord-Amerika hadden kunnen verjagen. Nadien namen de Amerikanen heel wat structuren (waaronder de samenstelling van het parlement en het systeem van kiesmannen) over van de Irokezen.

1790 - les Etats-Belgiques Unis / de Verenigde Staten van België / the United States of Belgium

(From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations)

1814 - het Verdrag van Gent / the Treaty of Ghent

(From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations)

The USA and Belgium both born of liberal revolutions

(From Explorer Ships to Partnerships / A Voyage through U.S.-Belgian relations)

1838 - Belgium & the USA

1840 - Belgium & the USA

1850s - Belgium & the USA

1857 - Belgium & the USA

1880 - Belgium & the USA: the Red Star Line

1882 - Belgium & the USA: the Standard Oil Company

Belgian settlements in the USA

19th century - Belgians in Wisconsin

(La communauté belge du Nord-Est du Wisconsin: ses origines, son évolution jusque vers 1900, in: Wavriensia, 5-8, T6, 1957)

1900s - Saint Damien on Molokai

1900s - Saint Damien

(From Explorer Ships to Partnerships, see above)

1900s - Henry Ford's mother was of Belgian origin

(From Explorer Ships to Partnerships, see above)

1915 - Commission of relief for Belgium

1915-2012

(Ubu, 14/06/2012)

1915 - Herbert Hoover and Belgium

(UBU, 14/06/2012)

1917 - Brave Little Belgium

(in: Le tour du monde de autocanons belges, Les Journaux de Guerre 1914-1918, n° 46, 2015)

1918 - België en de VS

(DS, 25/03/2014)

Belgium - USA : 1918 - Never forget !

1919 - Waregem

(in: DS, 25/03/2014)

1920 - Bauvètchén / Beauvechain

(in: Marc Deconinck,  Beauvechain au fil du tmps, s;d., p.120)

WWI - George Patton

(in: Serge Drouhait (Charleroi), LS, 29/11/2008)

1920s - Un ingénieur belge sur un bloc d'uranium à Shinkolobwe (Congo). Un homme d'affaires, Sengier, put fournir aux USA l'uranium nécessaire à la fabrication des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.

1944 - li Bataye di l' Ârdène / the Battle of the ArdenNEs

à l' Rotche / Laroche: Blackwatch & Railsplitters

Rèpe (Reppe) (Andène / Andenne)