Germaanse en Romaanse dubbelnamen van gemeenten in Belgi√ę en Noord-Frankrijk / Noms de communes √† la fois germaniques et romans en Belgique et dans le nord de la France

Willem P√©e, Germaanse en Romaanse dubbelnamen van gemeenten in Belgi√ę en Noord-Frankrijk, in: Ons Erfdeel, 2/1975, p.210-220

 

(kleine verbeteringen en aanvullingen door Johan Viroux ‚Äď 2020)

 

 

(p.210) In De Standaard van 13 juni 1973 kon men lezen op blz. 7 in een berichtje over ,,Man doodgeschoten bij afrekening te Luik”: ‚Äú (‚Ķ) Meteen werd hij opzij gedrongen door Lajos Mokosenyi, in Luik bijgenaamd ,,Moko”, die in gezelschap was van twee andere mannen, Chr. H. uit Sint-Niklaas en Maurice F. uit Milmort”.

 

Wie niet vertrouwd is met de aardrijkskunde van ons land zou onmiddellijk denken dat het heerschap Chr. H. een telg is van de hoofdplaats van het Zoete Land van Waas. Hij zou zich echter diep vergissen, want er bestaat ook in de provincie Luik een Saint-Nicolas, dat niet vertaald wordt (1), en ietwat dichter bij de stad Luik ligt dan het noordelijke Milmort.

Enkele maanden vroeger las ik in dezelfde krant het verhaal van een overval – het kan ook een moordpoging of een verkrachting geweest zijn -, die gebeurd was te Herseaux en op diezelfde bladzijde hetzelfde verhaal, maar dat dan te Herzeeuw was geschied. De journalist die het blad opmaakte, wist blijkbaar niet dat Herzeeuw de Nederlandse naam is van Herseaux (2).

Een verwarring van dezelfde aard las ik op het einde van de tweede wereldoorlog in een Frans-Belgische krant. Op de¬≠zelfde bladzijde en dicht bij elkaar stond vermeld dat het Amerikaanse leger een succesvolle aanval had uitgevoerd op de Duitse stellingen te Juliers (3) en dat het¬≠zelfde gebeurd was te J√ľlich. De verantwoordelijke journalist mag zich nog gelukkig achten dat er geen derde legerbericht was gekomen uit Gulik, de Neder¬≠landse naam van J√ľlich.

 

Er zijn tal van gemeenten met eensluidende namen. Daarom dient men goed op te (p.211) passen. Zo is Bailleul de naam van een dorp in het arrondissement Doornik en tevens de Franse naam van het Frans-Vlaamse grensstadje Belle, For√™t de naam van een gemeente in het arrondissement Aat en ook van de voorstad Vorst te Brussel. Mons is niet enkel de naam van de hoofdplaats van Henegouwen, in het Nederlands Bergen, maar ook die van een dorp in het arrondissement Luik. In het arrondissement Nijvel is er een Perwez, dat in het Nederlands Perwijs heet, maar Perwez uit het arrondissement Namen blijft onveranderd. Saint-Amand (arron¬≠dissement Charleroi) blijft onvertaald, maar Sint-Amands (Puurs) aan de Schelde, waar Emile Verhaeren begraven ligt, heet ook in het Frans Saint-Amand. In de schoolatlas (4) die ik v»Į»Įr de oorlog 1914-1918 in het lager onderwijs gebruikte – en die ik zorgvuldig heb bewaard en nog raadpleeg – staan veel Franse namen vermeld voor Vlaamse gemeenten. Zo staat in het arrondissement Turnhout voor de gemeente Lille: Lille-Saint-Pierre, waarschijnlijk om de verwarring met Lille (Rijsel) te vermijden.

 

Ik geloof dat dit kan volstaan. Toch wil ik er nog op wijzen dat er een aantal Nederlandse namen zijn van Waalse of Noordfranse gemeenten, die bij ons bekend en gebruikelijk zijn, maar waaraan de meeste Nederlanders, maar ook Vlamingen, uit onwetendheid meestal, de Franse benaming geven en aldus uit onachtzaamheid een stuk van hun taalpatrimonium laten teloorgaan. Daarom heb ik hier hun aandacht willen vestigen op die nog levende doubletten.

Deze bijdrage streeft niet naar volledigheid. Zij behandelt in hoofdzaak de offici√ęle Nederlands-Franse, Frans-Nederlandse en Duits-Franse, Frans-Duitse dubbelnamen sinds 1930. Wie meer over die Duits-Franse, Frans-Duitse dubbelvormen wil weten, verwijs ik naar de studie van Elis√©e Legros, La fronti√®re des dialectes romans en Belgique (5) en naar die van Armand Boileau, Toponymie et contact des langues en Belgique (6).

Wie belang stelt in Belgische taalgrensproblemen vindt een betrouwbare gids in H. Drayes¬†¬† bijdrage¬†¬† De studie van de Vlaamsch-Waalsche taalgrens in Belgi√ę (7).

In de Alfabetische Lijst van de Belgische Gemeenten, van 1-8-1973 (8) komt een lijst voor van de gemeenten met twee wettelijke benamingen. Er zijn er 156 in het geheel. Daarin zijn er 12 Nederlandse en 13 Franse taalgrensgemeenten, 13 uit het Brusselse en 10 uit het Duitssprekende gebied. De andere zijn oude dubbel­vormen van steden, zoals Liège-Luik, Namur-Namen, Brugge-Bruges, Antwerpen-Anvers, enz. en van gemeenten in de buurt van de taalgrens.

 

Veertig jaar geleden was het aantal ge­meenten met dubbelvormen veel groter. De Centrale Dienst voor de Statistiek vermeldt er op 31-12-1930 (9): 252. De grote zuivering is gebeurd tussen 1930 en 1937 (10) en het zijn vooral de ge­meenten met sintnamen die er het slachtoffer van werden. Laten wij eens nagaan welke dubbelnamen verdwenen en wat ervan overgebleven is. Voor de overzichtelijkheid zullen wij iedere provincie afzonderlijk behandelen van West naar Oost. Wij beginnen dus met West-Vlaanderen.

 

Op 31 december 1930 waren er 34 Westvlaamse gemeenten met dubbelvormen:

Bas-Warneton – Neerwaasten

Brugge – Bruges

Comines – Komen

(p.212) Diksmuide РDixmude         

Dottignies РDottenijs     

Espierres РSpiere           

Gistel РGhistelles   

Harelbeke РHarlebeke                                                                                                                                                       

Helchin РHelkijn                                                       

Kortrijk ‚Äď Courtrai

Menen ‚Äď Menin (11)¬†¬†

Mouscron ‚Äď Moeskroen

Nieuwkerke ‚Äď Neuve-Eglise

Nieuwpoort ‚Äď Nieuport

Oostende ‚Äď Ostende

Panne (De) ‚Äď Panne (La)

Roeselare ‚Äď Roulers

Sint-Andries ‚Äď Saint-Andr√©

Sint-Baafs-Vijve ‚Äď Vive-Saint-Bavon

Sint-Denijs ‚Äď Saint-Genois

Sint-Eloois-Vijve ‚Äď Vive-Saint-Eloi

Sint-Jakobs-Kapelle ‚Äď Saint-Jacques-Cappelle

Sint-Jan ‚Äď Saint-Jean

Sint-Joris (12) ‚Äď Saint-georges

Sint-Joris  РSaint-Georges

Sint-Kruis ‚Äď Sainte-Croix

Sint-Michiels ‚Äď Saint-Michel

Sint-Pieters-Kapelle ‚Äď Saint-Pierre-Chapelle

Veurne ‚Äď Furnes

Warneton – Waasten

 

In 1937 bleven er nog  negentien over: Ghistelles, Harlebeke, Saint-André, Vive-Saint-Bavon,    Saint-Génois, Vive-Saint-Eloi, Winkel-Saint-Eloi, Saint-Jacques-Cappelle, Saint-Georges   (2x), Sainte-Croix, Saint-Michel, Saint-Pierre-Cappelle en Saint-Ricquiers waren verdwenen.  Die toestand bleef ongewijzigd in 1941 (13) en 1946 (14), maar in 1973 (15) zijn belangrijke  wijzigingen ingetreden: Bas-Warneton (Neerwaasten), Dottignies (Dottenijs), Comines (Komen), Mouscron (Moeskroen) en Warneton (Waasten) zijn naar het nieuwe Waalse arrondissement Moeskroen, in de provincie Henegouwen overgeheveld (16); Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels zijn door Brugge genaast (17), Sint-Jan door Ieper (17), Sint-Joris

door Nieuwpoort (17), Sint-Rijkers door Alveringem (17) en Sint-Pieters-Kapelle is bij de nieuwe gemeente Spermalie gevoegd (17). Helkijn en Spiere krijgen de voorrang boven de   Franse benamingen.

 

Ik ben niet van zins hier een taalpolitieke discussie te openen, maar ik voel mij toch verplicht te wijzen op de willekeur en de lichtzinnigheid die de taalgrensregeling hebben beheerst. In de strenge winter van het eerste oorlogsjaar 1939 heb ik het dialekt opgenomen van de gemeente Hout(h)em bij Komen, aan de Leie. Zoals voor de andere gemeenten waar dialekt werd opgenomen, vroeg ik naar de taaltoestand. Ziehier wat ik toen hierover optekende (18): ,,Houtem is een tweetalige gemeente. Alle inwoners kennen min of meer Frans, met uitzondering van enkele pas ingeweken Vlamingen.

Bijna iedereen kent ook Vlaams (+ 90 %). Alleen de ouderen kennen nog Waals. Het Waals gaat zeer snel achteruit, terwijl het Vlaams even snel veld wint.

 

V√≥√≥r de oorlog 1914-1918 waren de Walen het talrijkst: ¬Ī 80 % Walen tegenover 20 %¬† Vlamingen. In 1939 zijn er wel 60 % Vlamingen, maar bij de volkstelling geven de meeste Vlamingen het Frans op als voertaal, hoewel zij het betrekkelijk weinig kennen omdat zij in het lager onderwijs het Frans als voertaal willen behouden .¬† De meesten van hen werkten in Frankrijk en wilden dat hun kinderen het Frans zouden leren om zich daar

verstaanbaar te maken . De bevolkingstelling van 1930 gaf 1303 inwoners. Daarvan spraken   591 enkel Frans, 143 enkel Vlaams, 514 Vlaams en Frans, 1 Vlaams, Frans en Duits, en 54 geen van de drie talen. Er waren  er (p.213) echter 966 die beweerden uitsluitend of het meest Frans te spreken en 269 die uitsluitend of het meest Vlaams spraken (19).

 

Toen ik op de speelplaats van de school kwam, hoorde ik van de kinderen niets anders dan Vlaams. Mijn zegslieden waren de koster en de veldwachter van het dorp. In 1962 werd Hout(h)em naar het Waalse arrondissement Moeskroen van de provincie Henegouwen overgeheveld (20). Ik geloof niet dat daar nog iets aan toe te voegen is.

 

Herseaux wordt bijna altijd in het Frans vermeld, hoewel de Nederlandse naam Herzeeuw in West-Vlaanderen goed bekend is. Hetzelfde geldt ‚Äď maar in mindere mate ‚Äď voor Luingne, dat in het Nederlands Lowingen heet (21). Locre (1930) is sinds 1937 Loker geworden.

Er zijn in West-Vlaanderen nog twee zeer bekende gehuchten die ook een niet-offici√ęle Franse benaming dragen: Le Coq (Den Haan), een wijk van Klemskerke en Le Zoute (Het¬†¬† Zoute), een wijk van Knokke.

 

Oost-Vlaanderen en Brabant tellen de meeste gemeenten met Sint-namen. Voor Oost-Vlaanderen zijn dat er 22 op de 34 gemeenten met dubbelnamen. De telling van 31 december 1930 vermeldt:

Aalst – Alost

Afsnee РAfsné

Dendermonde – Termonde

Drongen – Tronchiennes

Gent – Gand

Geraardsbergen – Grammont

Klinge (De) – Clinge (La)

Middelburg – Middelbourg

Oudenaarde – Audenarde

Pinte (De) – Pinte (La)

Ronse – Renaix

Sint-Amandsberg – Mont-Saint-Amand

Sint-Blasius-Boekel – Boucle-Saint-Biaise

Sint-Denijs-Boekel – Boucle-Saint-Denis

Sint-Denijs-Westrem – Saint-Denis-Westrem

St.-Gillis-bij-Dendermonde – St.-Gilles-lez-Termonde

Sint-Gillis-Waas – Saint-Gilles-Waes

Sint-Goriks-Oudenhove РAudenhove-Saint-Géry

St.-Kornelis-Horebeke – Hoorebeke-Saint-Corneille

Sint-Kruis-Winkel – Winkel-Sainte-Croix

Sint-Laureins – Saint-Laurent

Sint-Lievens-Esse РEssche-Saint-Liévin

Sint-Lievens-Houtem РHautem-Saint-Liévin

Sint-Margriete – Sainte-Marguerite

Sint-Maria-Horebeke – Hoorebeke-Sainte-Marie

Sint-Maria-Latem – Laethem-Sainte-Marie

Sint-Maria-Lierde – Lierde-Sainte-Marie

Sint-Maria-Oudenhove – Audenhove-Sainte-Marie

Sint-Martens-Latem – Laethem-Saint-Martin

Sint-Martens-Leerne – Leerne-Saint-Martin

Sint-Martens-Lierde – Lierde-Saint-Martin

Sint-Niklaas – Saint-Nicolas

Sint-Pauwels – Saint-Paul

Temse – Tamise

 

In 1937 bleven hiervan nog zeven dubbelvormen over: Drongen – Tronchiennes, Gent – Gand, Geraardsbergen – Gram-mont, Oudenaarde – Audenarde, Ronse -Renaix, Sint-Niklaas – Saint-Nicolas en Temse – Tamise. Bij deze zeven dubbel-vormen kwam zich in 1937 nog een achtste voegen, nl. Russeignies – Rozenaken, waarvan de Nederlandse naam pas dan officieel werd opgenomen (22).

 

De spellingen Aeltre, Velsique en Sulsique, die veeleer de Franse uitspraak weergaven, werden vanaf 1937 gewijzigd in: Aalter, Velzeke en Zulzeke.

Amougies, waarvan de Nederlandse tegenhanger Amengijs wel bekend is, maar nooit officieel werd opgenomen, werd bij de wet van 8-11-1962 bij Hene¬≠gouwen gevoegd. A. Boileau (23) vermeldt voor Schorisse de Franse vorm Escornaix. In mijn schoolatlas vond ik nog Saint-Jean-in-Eremo en Saint-Pierre, de wijk van Gent waar in 1913 het nieuwe station werd opgetrokken en dat dan ook Sint-Pietersstation heet. Het ,,Verzeichnis…” (24) vermeldt nog te Ronse de (p.214) Vlaamse¬† benaming¬† Deurne voort het Zuidelijke Waalse gehucht Durenne.

 

Van de Vlaamse provincies is Antwerpen diegene welke het kleinste aantal Sint-namen   en   daarom ook dubbelvormen telde: tien.

Antwerpen ‚Äď Anvers

Baarle-Hertog ‚Äď Baerle-Duc

Kasterlee РCasterlé

Lier – Lierre

Mechelen – Malines

O.-L.-Vrouw-Waver ‚Äď Wavre-Notre-dame

Oud-Turnhout ‚Äď Vieux-Turnhout

Sint-Amands – Saint-Amand

Sint-Katelijne-Waver – Wavre-Sainte-Catherine

Sint-Lenaarts РSaint-Léonard

 

Daarvan blijven er sinds 1937 vier over: Antwerpen – Anvers, Baarle-Hertog – Baerle-Duc, Lier – Lierre en Mechelen – Malines.

 

Volledigheidshalve wil ik hier nog aan toevoegen dat mijn schoolatlas ook Vieux-Dieu (Oude-God, een gehucht van Mortsel), Poederlé (Poederlee) en Lille-Saint-Pierre (Lille) vermeldt.

 

Limburg telde op 31-12-1930 vierendertig offici√ęle dubbelvormen:

Bassenge – Bitsingen

Borgloon – Looz

Diets-Heur – Heur-le-Tiexhe

Groot-Geimen – Grand-Jamine

Groot-Loon ‚Äď Grand-Looz

Grote-Brogel ‚Äď Grand-Brogel

Grote-Spouwen – Grand-Spauwen

Gutschoven – Gossoncourt

Herk-de-Stad – Herck-la-Ville

Jeuk – Goyer

Kleine-Brogel – Petit-Brogel

Kleine-spouwen – Petit-Spauwen

Klein-Geimen – Petit-Jamine

Kuringen – Curange

Lanaye – Ternaaien

Lauw – Lowaige

Leopoldsburg РBourg-Léopold

Mechelen-Bovelingen – Marlinne

Niel-bij-Sint-Truiden – Niel-Saint-Trond

Otrange – Wouteringen

Piringen – Pirange

Roclenge-sur-Geer – Rukkelingen-aan-de-Jeker

Rukkelingen-Loon ‚Äď Roclenge-Looz

Sint-Huibrechts-Hern – Hern-Saint-Hubert

Sint-Huibrechts-Lille – Lille-Saint-Hubert

Sint-Lambrechts-Herk – Herck-Saint-Lambert

Sint-Truiden – Saint-Trond

Sluizen – Sluse

Tongeren ‚Äď Tongres

Val-Meer – Fall-et-Mheer

Veulen ‚Äď Fologne

Vorsen- Fresin

Vreren- Freeren (25)

 

In 1937 bleven er achttien over Groot-Gelmen, Groot-Loon, Grote-Brogel, Grote-

Spouwen, Gutschoven,  Kleine-Brogel, Kleine-Spouwen, Klein-Gelmen, Kuringen, Niel-bij-Sint-Truiden, Piringen, Sint-Hui-brechts-Hern, Sint-Huibrechts-Lille, Sint-Lambrechts-Herk, Val-Meer en Vreren waren eentalig Nederlands geworden.

 

De toestand veranderde niet in 1941 en 1946, maar in 1973 blijven er maar negen gemeenten met dubbelvormen over: Borgloon ‚Äď Looz, Herk-de-Stad ‚Äď Herck-la-Ville, Jeuk ‚Äď Goyer, Lauw ‚Äď Lowaige, Leopoldsburg ‚Äď Bourg-L√©opold, Rutten – Russon, Sint-Truiden – Saint-Trond, Sluizen – Sluse en Tongeren – Tongres.

 

Bassenge, Lanaye en Roclenge-sur-Geer werden bij de wet van 8-11-1962 bij het arrondissement Luik gevoegd; Otrange bij de wet van 8-11-1962 bij het arrondissement Borgworm gevoegd en bij de wet van 2-7-1964 in de gemeente Oreye opgenomen bij de wet van 17-7-1970 werd Diets-Heur, door samenvoeging met Vreren de gemeente Vreren, Mechelen-Bovelingen, door samenvoeging met Rukkelingen-Loon de gemeente Bovelingen, Veulen opgenomen bij de gemeente Heers en Vorsen bij Montenaken.

 

Hoewel Korsworm de gewone Nederlandse vorm is voor Corswarem (in 1962 naar

(p.215) Luik overgeheveld), werd hij nooit officieel erkend.

Mijn schoolatlas vermeldt nog Mielen-sur-Aelst voor Mielen-boven-Aalst (26) en Niel-pr√®s-d’Asch voor Niel-bij-As (27). A. Boileau (28) kent nog zeven andere dubbelvormen, die wel niet geschreven worden, maar in het dialekt voorkomen: Batsheers – Basse-H√™r, Hoepertingen – Houpertange, Kortijs – Cortisse, Millen -Wa. M√®lin, M√©lange, Nerem – Wa. N√®drin, Ordingen – Ordange, Vechmaal – Wa. F√ģm√Ęle en Zichen-Sussen-Bolder ‚Äď Bolr√©

 

De provincie Brabant is de ingewikkeldste. Ik heb ze daarom, voor de overzichtelijkheid in drie√ęn ingedeeld: 1. Vlaams-Brabant, 2. het Brusselse en 3. Waals-Brabant (het arrondissement Nijvel). Ik zal ze in die volgorde behandelen.

 

 1. Vlaams-Brabant telde in 1930 – Brussel niet meetellend – negenendertig gemeenten die officieel een dubbele benaming hadden:

Beert – Brages

Duisburg – Duysbourg

Dworp – Tourneppe

Ecluse (L’) РSluizen

Galmaarden ‚Äď Gammerages

Goetsenhoven – Gossoncourt

Groot-Bijgaarden – Grand-Bigard

Mane – Hal

Heikruis – Hautecroix

Herne РHérinnes

Heverlee РHéverlé

Kapelle-op-den-Bos – Cappelle-au-Bois

Kester – Castre

Lembeek – Lembecq

Leuven – Louvain Meldert – Maillard

O.-L.-Vr.-Lombeek – Lombeek-Sainte-Marie

Ottenburg РOttenbourg Oud-Heverlee РVieux-Héverlé

Overijse – Isque

Saintes – Sint-Renelde

Scherpenheuvel – Montaigu

Sint-Agatha-Rode – Rhode-Sainte-Agathe

Sint-Geneslus-Rode РRhode-Saint-Genèse

Sint-Joris-Weert– Weert-Saint-Georges

Sint-Joris-Winge – Winghe-Saint-Georges

St.-Katherina-Lombeek – Lombeek-Sainte-Catherine

Sint-Kwintens-Lennik – Lennick-Saint-Quentin

Sint-Laureins-Berchem – Berchem-Saint-Laurent

St.-Margriete-Houtem – Hauthem-Sainte-Marguerite

Sint-Martens-Bodegem – Bodegem-Saint-Martin

Sint-Martens-Lennik – Lennick-Saint-Martin

Sint-Pieters-Leeuw – Leeuw-Saint-Pierre

Sint-Pieters-Rode – Rhode-Saint-Pierre

Sint-Stevens-Woluwe – Woluwe-Saint-Etienne

Sint-Ulriks-Kapelle – Cappelle-Saint-Ulric

Tienen – Tirlemont

Vilvoorde ‚Äď Vilvorde

Zoutleeuw ‚Äď L√©au.

 

Van die negenendertig dubbelvormen zijn in de tellingen van 1937 tot 1946 veertien overgebleven: Beert – Brages, Dworp -Tourneppe, L’Ecluse – Sluizen, Galmaarden – Gammerages, Goetsenhoven – Gossoncourt, Halle – Ha√Į, Leuven – Louvain, Saintes – Sint-Renelde, Scherpen-heuvel – Montaigu, Sint-Genesius-Rode – Rhode-Saint-Gen√®se,¬† Sint-Stevens-Wo¬≠luwe – Woluwe-Saint-Etienne, Tienen – Tirlemont, Vilvoorde – Vilvorde en Zoutleeuw – L√©au.

Voorts dienen nog enkele niet-offici√ęle, maar zeer gebruikelijke dubbelvormen te worden vermeld van bekende plaatsen, gelegen aan de zoom van het Zoni√ęnbos: Ten Z.-W. Jezuseik – Notre-Dame-au-Bois en Welriekende – Notre-Dame-de-bonne-Odeur, twee gehuchten van Overijse, en ten Z. de Kleine Hut – la Petite Espinette, de Middenhut (Centrale-Hut) – l’Espinette centrale en de Grote-Hut – la Grande-Espinette, drie gehuchten van Sint-Genius-Rode.

In 1964 werden Meldert en O.-L.-Vrouw-Lombeek afgeschaft en opgenomen in de nieuwe gemeenten Honsem (29) en Roos-daal (29). In 1962 werd L’Ecluse – Sluizen overgeheveld naar het Waalse arrondisse¬≠ment Nijvel (30), maar Vlaams-Brabant (p.218) werd met drie gemeenten verrijkt: het arrondissement Brussel met Bever – Bi√©v√®ne (30) en Sint-Pieters-Kapelle – Saint-Pierre-Capelle (30), beide uit Henegouwen en het arrondissement Leuven met Walshoutem – Houtain-l’Ev√™que (30) uit Luik.

 

 1. Groot-Brussel telt negentien gemeen­ten, waarvan dertien een dubbele benaming of spelling (31) hebben:

Auderghem – Oudergem

Berchem-Sainte-Agathe – Sint-Agatha-Berchem

Bruxelles – Brussel

Forest – Vorst

Ixelles – Elsene

Molenbeek-Saint-Jean – Sint-Jans-Molenbeek

Saint-Gilles – Sint-Gillis

Sainl-Josse-ten-Noode – Sint-Joost-ten-Node

Schaerbeek – Schaarbeek

Uccle – Ukkel

Watermael-Boitsfort – Watermaal-Bosvoorde

Woluwe-Saint-Lambert – Sint-Lambrechts-Woluwe

Woluwe-Saint-Pierre – Sint-Pieters-Woluwe

 

De telling 1930 gaf voor de gemeenten Oudergem, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde enkel de Franse benaming op, maar sinds 1937 komt ook de Nederlandse voor. In diezelfde telling stonden de Nederlandse namen van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe voorop, maar vanaf 1937 is het het omgekeerde.

 1. Boileau (32) vermeldt nog vijf dubbelvormen: Attenhoven – Ottoncourt (33), Neerwinden – Basse-Wigne (34), Overwinden – Haute-Wigne, Neerlinter – Basse-Linte (35) en Oplinter – Haute-Linte, die in het dialekt van het aanpalende Waalse gebied nog gebruikelijk zijn.

 

 1. Waals-Brabant telde in 1930 negenentwintig gemeenten met een dubbele naam: 25 uit het arrondissement Nijvel, 2 uit het arrondissement Brussel (36) en twee uit het arrondissement Leuven (37).

 

Nu behoren alle tot het arrondissement Nijvel en de toestand is ongewijzigd gebleven (38). Het zijn:

Archennes – Eerken

Beauvechain – Bevekom

Bierghes – Bierk

Braine-l’Alleud – Eigenbrakel.

Braine-le-Ch√Ęleau – Kasteelbrakel

Clabecq – Klabbeek

Genappe – Genepi√ęn

Grez-Doiceau – Graven

Ittre – Itter

Jauche – Geten

Jodoigne – Geldenaken

Jodoigne-Souveraine – Opgeldenaken

La Hulpe – Terhulpen

L’Ecluse – Sluizen

Linsmeau – Linsmeel

Mélin РMalen

Nivelles – Niivel

Oisquercq – Oostkerk

Perwez – Perwijs

Piétrain РPetrem

Rebecq-Rognon – Roosbeek

Saintes – Sint-Renelde

Saint-Jean-Geest – Sint-Jans-Geest

Saint-Remy-Geest – Sint-Remigius-Geest

Tourinnes-la-Grosse – Deurne

Tubize – Tubeke

Wauthier-Braine – Woutersbrakel

Wavre – Waver (39)

Z√©trud-Lumay ‚Äď Zittert-Lummen.

 

Henegouwen telde in 1930 vierendertig gemeenten met een dubbele naam (cf spelling).

Ath ‚Äď Aat

Bassilly – Zullik

Bever РBiévène

Bois-de-Lessines – Lessenbos

Braine-le-Comte – ‘s-Gravenbrakel

Deux-Acren – Twee-Akren

Edingen (40) – Enghien

Ellezelles – Elzele

Everbeek (41) – Everbecq

Flobecq – Vloesberg

Ghislenghien – Gellingen

Hoves – Hove

Jurbise – Jurbeke

Lessines – Lessen

Marcq (42) – Mark

Mons – Bergen

Ollignies – Woelingen

(p.217) Papignies – Papegem

Petit-Enghien – Lettelingen

Sint-Pieters-Kapelle – Saint-Pierre-Capelle

Silly – Opzullik

Soignies – Zinnik

Steenkerque – Steenkerke

Tournai ‚Äď Doornik

 

In 1962 werden de gemeenten Bever en Sint-Pieters-Kapelle (arr. Zinnik) gescheiden van de provincie Henegouwen en gevoegd bij het arrondissement Brussel, bij de wet van 8-11-1962.

De Westvlaamse gemeenten met een dubbele benaming Bas-Warneton – Neerwaasten, Comines – Komen, Dottignies -Dottenijs, Mouscron – Moeskroen, Warneton – Waasten, alsook Herseaux, Houthem, Luingne en Ploegsteert werden bij de wet van 8-11-1962 bij¬† Henegouwen ge¬≠voegd, waar zij een administratief arrondissement vormen¬† met¬† als¬† hoofdplaats Moeskroen. De Oostvlaamse gemeente Amougies (niet-offici√ęle Nederlandse naam Amengijs) werd bij dezelfde wet naar Henegouwen overgeheveld.

Voorts wil ik er nog op wijzen dat voor Escanaffles, Estaimpuis en Evregnies ook Nederlandse namen worden gebruikt: Schalafie, Steenput en Evernijs.               

Voor de provincie Luik heb ik de dubbelvormen in drie groepen ingedeeld:

 1. De Vlaamse gemeenten die in 1962 naar Limburg en Brabant werden overgeheveld;
 2. De Duitstalige gemeenten;
 3. De Waalse gemeenten.

 

 1. De telling van 1930 vermeldt zes Vlaamse gemeenten: Moelingen (Mouland), ‘s-Gravenvoeren (Fouron-le-Comte), Sint-Martens-Voeren (Fouron-Saint-Martin) en Sint-Pieters-Voeren (Fouron-Saint-Pierre), die door de wet van 8-11-1962 bij Limburg werden gevoegd; Waasmont (Wamont) en Walshoutem (Houtain-l’Ev√™que), die door dezelfde wet naar Brabant werden overgeheveld. Waasmont werd bij de wet van 6-7-1964 opgeslorpt door Walshoutem.

2 Het Duitse taalgebied telde volgens de telling van 1930 elf gemeenten met een dubbele naam:

Amblève РAmel

Bullange – B√ľllingen

Butgenbach – B√ľtgenbach

Go√© – G√ľlke (Ndl.: Gulke)

Henri-Chapelle – Hendrik-Capelle

Hombourg – Homburg

La Calamine – Kelmis (43)

Limbourg – Limburg

Meyrode – Meyerode

Saint-Vith ‚Äď Sankt Vith

Waimes ‚Äď Weismes

 

De toestand bleef ongewijzigd bij de telling van 31-12-1937, maar bij de Duitse

inval in 1940 werden alle gemeenten die ons door het verdrag van Versailles waren toegekend, opnieuw bij het Duitse Rijk gevoegd. Alleen de gemeenten Go√© – G√ľlke en Limbourg – Limburg bleven dus nog in de telling van 31-12-1941 vermeld.

In 1946 werd de toestand van 1937 hersteld, maar in de Alfabetische Lijst van 1973 staan de Duitse namen op de eerste plaats en is de Franse spelling Meyrode verdwenen.

 

 1. Boileau (44) vermeldt daareenboven nog zeven gemeenten met niet-offici√ęle dubbelvormen, waarvan de tweede vorm gangbaar is in het naburig dialekt: Crisn√©e – Gerstekoven (dicht bij de Limburgse grens); Bellevaux-Ligneuville – Engelsdorf, Faymonville – Aussenborn, Jalhay – Gellet, Malmedy – Malmder, Stavelot – Stavel en Stembert – Steenberg (palend aan het Duitssprekend gebied). Voorts wil ik er nog op wijzen dat de (p.218) uitspraak [v…ôrvi:rs] voor Verviers [v—Ērvje] in Vlaanderen algemeen is.

                         ]    

 1. Er waren in 1930 negentien Waalse gemeenten die ook een Nederlands naam droegen:

 

Bettincourt – Bettenhoven

Bombaye – Bolbeek

Glons – Glaaien

Hannut – Hannuit

Huy – Hoej

Ljège РLuik

Lincent – Lijsem

Lixhe – Lieze

Oleye – Liek

Oreye – Oerle

Othée РElch

Pellaines – Pellen

Racour – Raatshoven

Rosoux-Crenwick – Roost-Krenwik

Trognée РTruielingen

Visé РWezet

Waremme–¬† Borgworm

Warsage – Weerst

Wihogne – Nudorp

 

Er zijn sindsdien geen grote veranderingen gebeurd. Bettincourt en Oleye werden bij de wet van 17-7-1970 afgeschaft en samengevoegd met Waremme – Borgworm. De Limburgse gemeenten Bassenge – Bitsingen, Lanaye – Ternaaien en Roclenge-sur-Geer werden bij de wet van 8-11-1962 naar de provincie Luik overgeheveld.

De provincie Namen telt slechts √©√©n offici√ęle dubbele naam: die van de provin¬≠cie en van de hoofdplaats Namur, maar in Vlaanderen is de vorm Gembloers voor Gembloux algemeen gebruikelijk.

 

De telling van 1930 gaf voor de provincie Luxemburg twee gemeenten met een dubbele vorm: Arlon ‚Äď Aarlen (Duits: Arel) en Bastogne ‚Äď Bastenaken. En dat is zo gebleven.

In de telling van 31-12-1941 vindt men de naam van de gemeente Beho een vorm Commanster (45), maar die was in de telling van 1946 weer verdwenen.

 1. Boileau (46) vermeldt echter vijfentwintig gemeenten met een dubbele vorm:

acht aan de Waalse kant:

Anlier – Ansler

Fauvillers – Feiteler

Habay-la-Neuve – Habich, Neu-Habich

Habay-la-Vieille – Alt-Habich

Halanzy – Holdingen

Limerlé РLamerscher

Rachecourt – Resig

Vance – Wanen

en zeventien aan de Duitssprekende (opm. Johan Viroux: Luxemburgssprekende) zijde:

Athus – Athem (Lux. Attem)

Aubange – Ibing (Lux. √Čibeng)

Autelbas РNiederelter (Lux. Nidderälter)

Beho – Bochholz

Habergy – Hewerdingen (Lux. Hiewerdang)

Hachy РHerzig (Lux. Häerzeg)

Heinsch РHeischel (Lux. Häischel)

Hondelange – Hondeling (Lux. Hondel)

Martelange ‚Äď Martel(ingen) (Martel)

Messancy – Metzig (Lux. Miezeg)

Nobressart – Elcherot (Lux. Gehaanselchert)

Sélange РSelingen (Lux. Séilen)

Thiaumont ‚Äď Diedenburg (Diddebuerg)

Tintange – Tinnen (Lux. T√ęnnen)

Tontelange – Tontel (Lux. Tontel)

Vielsalm – Salm, Sankt-Gangelf

Wolkrange ‚Äď Wolker (Lux. Woulker)

 

Hiermede zijn de Belgische gemeenten afgehandeld. Alvorens de Noordfranse gemeenten met dubbelnamen op te sommen, wil ik nog wijzen op de namen van onze provincies. Er zijn er acht die een dubbele naam hebben:

West-Vlaanderen – Flandre occidentale

Oost-Vlaanderen – Flandre orientale

Antwerpen – Anvers

Limburg – Limbourg

Hainaut – Henegouwen

Namur – Namen

Liège РLuik

Luxembourg ‚Äď Luxemburg

 

En hoewel er voor Brabant maar één spelling is, is de uitspraak in beide talen (p.219)

zeer verschillend: [‘bra:bant] in het Nederlands en [bra’b√£] in het Frans. Zeven natuurlijke streken kennen ook een dubbele benaming:

De Kempen – La Campine

Het Land van Waas – Le Pays de Waes

L‚ÄôEntre-Sambre-et-Meuse ‚Äď (Het Land) Tussen Samber en Maas

La Hesbaye ‚Äď Haspengouw

Le Pays de Herve ‚Äď Het Land van Herve

Les Ardennes (/ L’Ardenne) РDe Ardennen

Les Hautes Fagnes – De Hoge Venen

 

Tot slot wil ik u nog de namen opsommen van veertien Belgische rivieren die een dubbele naam dragen:

De Demer РLe Démer

De Dender – La Dendre

De Dijle – La Dyle

L’Eau Blanche – Het Witte Water

L’Eau Noire – Het Zwarte Water

De Grote Nete РLa.Grande Nèthe

De IJzer – L’Yser

De Jeker ‚Äď Le Geer

De Kleine Nete РLa Petite Nèthe

De Leie – La Lys

La Meuse – De Maas

La Sambre ‚Äď De Samber

De Schelde ‚Äď L‚ÄôEscaut

De Zenne – La Senne

 

Ook in Noord-Frankrijk, dat zovele eeuwen met onze gewesten verbonden was, komen heel wat Frans-Nederlandse dubbelvormen voor. Het zijn er een zestigtal indien ik mij niet vergis:

Aire-sur-la-Lys – Ari√ęn-aan-de-Leie

Armbouts-Cappel – Armbouts-Kappel

Armentières РArmentiers

Arras – Atrecht

Bailleul – Belle

Bambecque – Bambeke

Bergues – (Sint-Winoks)- Bergen

Bierne – Bieren

Boulogne – Bonen

Bourbourg РBurburg, Broekburg                             

Bousbecques РBoesbeke                                        

Bray-Dunes – Bray-Duinen

Ca√ęstre – Kaaster

Cambrai – Kamerijk

Capelle-la-Grande – Kapelle

Cassel – Kassel

Coudekerque – Koudekerke-Dorp

Coudekerque-Branche – Koudekerke

Douai – Dowaai

Dunkerque – Duinkerke (47)

Esquelbecq – Ekelsbeke

Estaires – Stegers

Flêtre РVleteren

Grande-Synthe – Groot-Sinten

Gravelines – Grevelingen

Guines – Wijnen

Halluin – Halewijn

Lille – Rijsel

Loon-Plage – Loon

Lumbres – Lumeres (48)

Merville – Meregem

Mo√ęres (Les) – De Moeren

Morbecque – Moerbeke

Motte-au-Bois – De Walle (49)

Neuf-Berquin – Nieuw-Berkijn

Nieurlet – Nieuwerleet

Oye – Ooie

Petite-Synthe – Klein-Sinten

Pradelles – Pradeels

Renescure – Ruischeure

Roubaix – Robeke . Robaais

Satnte-Marie-Cappel – Sinte-Maria-Kappel

Saint-Georges – Sint-Joris

Saint-Jans-Cappel – Sint-Jans-Kappel

Saint-Momelin – Sint-Momeli(j)n

Salnt-Omer – Sint-Omaars

Saint-Pierre-Brouck – Sint-Pieters-Broek

Saint-Pol-sur-Mer – Sint-Pol

Saint-Sylvestre-Cappel – Sint-Silvester-Kappel

Sec-Bois – Droog-Hout (50)

Saint-Quentin – Sint-Kwinten (48)

Sercus – Zerkel

Steenbecque – Steenbeke

Thérouanne РTerwanen

Tourcoing – To(e)rkonje

Valenciennes ‚Äď Valencijn

Wallon-Cappel – Waals-Kappel

Watten – Waten

Wervicq-Sud – Frans-Wervik

Zeggers-Cappel – Zegers-Kappel

Zuydcoote – Zuidkote

Zuydpeene ‚Äď Zuidpene

 

In dit artikel vermelde Nederlandse vormen van Franse gemeenten zijn natuurlijk niet even belangrijk, maar die van de Belgische steden zoals Aat, Bastenaken, Bergen, Doornik, Edingen, Lessen, Hoei, Namen, Zinnik, enz. en van de Franse steden (p.220) zoals Atrecht, Belle, Bergen, Dowaai, Duinkerke, Halewijn, Kales, Kamerijk, Robeke, Sint-Omaars, Terwanen, To(e)rkonje, Valencijn, e.a. zouden toch door alle Nederlandssprekenden en -schrijvenden in ere dienen te worden gehouden.

 

(1) Dat was echter vroeger wel het geval. In de Handelingen van het XXIXe Nederlandsch¬† Taal- en Letterkundig Congres le Brussel, 26-30 Augustus 1906, Brussel, Drukkerii N.¬† De Bremaeker-Wauts, 1908, dl.¬† Il, vindt men blz. XLVM onder de toegetreden¬†¬† toneelmaatschappijen ,,De Winterbloem” (vertegenwoordiger: V. Duisters, Horlozstraat 31) van Sint-Nikolaas (bij Luik).

(2) Een korrespondent [vcm] van ,,De Standaard” heeft getracht deze tekortkomingen goed te maken door het volgende berichtje over een dodelijke val te Evregnies (29-8-1974):¬† ,,Te¬† Evernijs¬†¬† [Evregnies],¬† op¬† de grens¬† tussen Dottenijs [Dottignies] en Steenput [Estaimpuis]…”

(3) De Franse naam van J√ľlich.

(4) Nouvel atlas de Belgique √† l’usage des √©coles et des familles, d’apr√®s les travaux¬† de¬†¬† l’institut¬† cartographique militaire et des documents officiels & scientifiques les plus r√©cents,¬†¬† Bruxelles,¬† J.¬†¬† Leb√®gue… ¬†(al het overige¬† is¬† weggesleten).

(5) Nr. 4 van de ,,Mémoires de la Commission  Royale de Toponymie  &  de  Dialectologie  (Section  wallonne), Liège, Vaillant-Carmanne, 1948.

(6) In ,,Les¬†¬† noms¬† de¬†¬† lieux¬† et¬† le¬† contact¬† des¬†¬† langues – Place Names and Language Contact, Qu√©bec, Les Presses de l’Universit√© Laval, 1972.

(7) Nr. 1 van ‚ÄúTaalgrens en Kolonisatie”, uitgegeven door het Instituut voor Vlaamsche Toponymie, Leuven, 1942.

(8) Alfabetische Lijst van de Belgische gemeenten per administratief arrondissement – Nationaal Instituut voor de Statistiek 1-8-1973, Brussel, Leuvense Weg 44, blz. 7-9.

(9) Bevolking РAlgemeene  telling  op 31  December  1930, IIe deel РMinisterie van Binnenlandsche Zaken РCentrale Dienst voor de Statistiek, Brussel, Imprim. V. Ghiesbreght, 1936.

(10)¬†¬† Ollicieele¬†¬† Opgave¬†¬† van¬†¬† ‘s¬†¬† Rijks¬†¬† Bevolkingscijter¬†¬† op 31¬†¬† December¬† 1937 (Uittreksel¬†¬† uit¬† het¬† Belgisch¬† Staatsblad van 11 juni 1938) – Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, Centrale Dienst voor de Statistiek, Brus-sel – Moniteur Belge – Drukkerij, 1938.

(11) Ik heb al de Nederlandse benamingen van de gemeen­ten in de huidige spelling omgezet.

(12) Voor de eerste wereldoorlog   heette   die   gemeente Sint-Joris-ten-Distel en de Franse benaming luidde: Saint-Georges-te-Distel.

(13)¬† Zie: Officieele Opgave van de bevolking op 31 Decem¬≠ber 1941 van¬† de gemeenten¬† onder Belgische¬† administratieve rechtsmachl. (Uittreksel uit het ,,Belgisch Staatsblad der ministerieele besluiten en andere besluiten der Secretarissen-Generaal” van 2 Mei 1942), Ministerie van Econo-mische Zaken – Centrale Dienst voor de Statistiek.

(14) Zie: Offici√ęle Opgave van ‘s Rijks bevolkingscijfer op 31 December 1946, (Uittreksel uit het ,,Belgisch Staatsblad” van¬† 29¬† Mei¬†¬† 1947),¬†¬† Ministerie¬† van¬†¬† Economische¬† Zaken¬†¬† en Middenstand – Nationaal Instituut voor de Statistiek.

(15) Zie: Alfabetische Lijst…, op. cit.

(16) Wet van   8-11-1962.

(17) Wet van 17-7-1970.

(18) Dialect-atlas van West- en  Fransch-Vlaanderen,  dl. I, De Sikkel, Antwerpen, 1946, blz. 368.

(19) Zie: Bevolking-Algemeene telling…, op. cit.

(20) Wet van 8-11-1962.

(21) In het Gesetz- und Verordnungsblatt f√ľr Flandern – Wet en Verordeningsblad¬† voor¬†¬† Vlaanderen¬†¬† (Brussel,¬†¬† Nr.¬†¬† 65, 6 Juli 1918) vindt men op blz. 617 a√Įs bijlage bij de ,,Verordnung¬† betreffend Aenderung des Gesetzes¬† √ľber den niederen Unterricht¬† vom¬†¬† 15.Juni¬†¬† 1914″ een ,,Verzeichnis der an der Sprachgrenze gelegenen Gemeinden in dem zur Zust√§ndigkeit des Ministeriums f√ľr Wissenschaft und Kunst in Br√ľssel geh√∂renden Gebiet”.

Voor West-Vlaanderen worden daarin vermeld: Dottenijs, Herseeuw, Lowingen, Moeskroen, Neer-Waasten, Ploegsteert en Waasten.

Ook H. van Byleveld [J. Gantois] vernoemt de Nederland­se naam Lowingen voor Luingne in zijn Nederland in Frankrijk РDe Zuidergrens der Nederlanden, Antwerpen, De Sik­kel, 1941, blz. 85. De vele andere dubbelnamen die hij voor het vroegere Dietse gebied in Noord-Frankrijk aanhaalt, laat ik hier onvermeld omdat de meeste ervan waarschijnljk sinds vele jaren in onbruik zijn geraakt.

(22) Werd bij de wet van 8-11-1962 naar Henegouwen over­geheveld.

(23) Toponymie et contact…, op cit., blz. 65.

(24) Op cit., blz. 617.

(25) Arm. Boileau schrijft: Frère.

(26) Maakt sinds 17-7-1970 deel uit van de gemeente Borlo.

(27) Maakt sinds  17-7-1970 deel  uit van  de gemeente As.

(28) Op. cit., blz. 67 en 76.

(29) Wet van 2-7-1964.

(30) Wet van 8-11-1962.

(31)  Zoals Schaerbeek-Schaarbeek  en  Watermael-Boitsfort-Watermaal-Bosvoorde.

(32) Op. cit., blz. 66 en 76.

(33) Overgeheveld uit Luik naar het arr. Leuven bij de wet van 8-11-1962.

(34) Slorpt Overwinden op bij de wet van 17-7-1970.

(35) Wordt Linter bij de wet van 9-4-1971.

(36) Bierghes-Bierk en Saintes-Sint-Renelde, bij de wet van 8-11-1962.

(37) L’Ecluse-Sluizen en Z√©trud-Lumay – Zittert-Lummen, bij de wet van 8-11-1962.

(38) Alleen Oisquercq-Oostkerk werd door de wet van 17-7-1970 met Tubeke (Tubize) versmolten.

(39) Ten N.O. van Waver ligt het gehucht Basse-Wavre, dat in het Nederlands Neerwaver wordt genoemd.

(40) Tot 1946 staat de Nederlandse naam voorop; in de Alfabetische Lijst van 1-8-1973 wordt de Franse vorm eerst vermeld.

(41) Vanaf 1937 wordt enkel de Vlaamse vorm vermeld. Bij de wet van 8-11-1962 werd de gemeente overgeheveld naar Oost-Vlaanderen.

(42) Het Verzeichnis…, op. cit. vermeldt blz. 617 onder de provincie¬† Brabant¬† ook¬† de Waalse Henegouwse¬† gemeente Marcq, alsmede de Nederlandse¬†¬† naam¬†¬† Abeele¬† voor het gehucht Labliau. Het Duitse goevernement-generaal had bij een besluit van 15-12-1917 Marcq en een aantal andere Henegouwse gemeenten naar Brabant overgeheveld. Dat besluit werd¬† natuurlijk bij de bevrijding van ons grondgebied ongedaan gemaakt.

(43) In de telling van 1-8-1973 gewijzigd in Kelmis.

(44) Op. cit., blz. 73 en 79.

(45) E. Legros  en  A.  Boileau,  op.  cit.,  geven als Duitse naam Boch(h)olz op.

(46) Op. cit., blz. 74, 75, 79 en 80.

(47) En niet Duinkerken zoals vele Nederlanders schrijven.

Vermeld door H. Byleveld, op. cit., blz. 13 en blz. 36. Een gehucht van Moerbeke. Een gehucht van (Oud)-Berkijn.

Auguste Vincent, Les noms de lieux de Belgique, 1927

Auguste Vincent, Les noms de lieux de Belgique, Bruxelles, 1927

 

 

NB sm., smt., …: r√©f√©rences √† des ouvrages non repris ici.

 

– NOMS DE COURS D’EAU DEVENUS NOMS DE LIEUX

– NOMS TRANSPORTES

– NOMS FORM√ČS¬† D’UN¬† SUBSTANTIF D√ČTERMIN√Č PAR UN NOM

  PROPRE DE LIEU

РNOMS  COMPLEXES

– NOMS DE LIEUX TRANSFORM√ČS PAR ANALOGIE

РNOMS DE LIEUX  BILINGUES

– √ČVOLUTION¬† PHON√ČTIQUE.¬† D√ČCLINAISON

– D√ČSINENCES¬†¬† CASUELLES

– LES √ČPOQUES DE FORMATION

– LE HAUT MOYEN AGE

– LE MOYEN AGE EN G√ČN√ČRAL

 

 

NOMS DE COURS D’EAU DEVENUS NOMS DE LIEUX

 

 

 1. Les noms de lieux qui furent d’abord noms de cours d’eau sont fr√©quents en Belgique comme dans les r√©gions voisines ; le transport a g√©n√©ralement eu lieu √† une √©poque ancienne. La parent√© des deux noms, parfois √©vidente, est souvent masqu√©e par l’√©volution qui a affect√© diff√©remment le nom du cours d’eau (parfois remplac√© par un autre) et celui du lieu. Dans ce cas, le nom de lieu, isol√© en apparence, est un pi√®ge tendu √† l’√©tymolo-giste h√Ętif.

Voici les principaux noms de.cours d’eau belges repr√©sent√©s par des noms de lieux.

 

 

Alphen

nom remplac√© par Belle(beek) 1189 ultraVeterem Al-fenam… ad rivum Alfene crh 4 vu, 1259 sylva ultra Alfenam W. -Loc. : Teralphene B. 1229 Alfena ch, XIVe Elst vel Alfene rp, 1518 ter Alphene pv I. Neerhalfen, Ophalfen (Ternath B.)

 

Arpia

nom disparu : VIIIe in loco nuncupante Hersele (Her-zele F. or.) super fluvium Arpia vl. ‚ÄĒ Loc. : Ter Erpen (Essche-Saint-Li√©vin F. or.) 1166. in villa de HerpeTcf. I, 1288 curtis de~ Erpe vl, 1783 vierschaere van ter Herpen dpb ; Middel-Erpen (Woubrechtegem F. or.)

 

Baina

nom disparu : 1091 molendinum super Bainam a2 VII. ‚ÄĒ Loc. ; Bende (Ampsin Lg.), 862 in Baina, 1130-9 Benes sm.

 

-beek

De nombreux noms de cours d’eau flamands en beek ont pass√© √† des localit√©s ; l’emploi du nom pour le cours d’eau est assez rarement attest√© ; v. plus bas Bursitbace, Geleytsbeek, Strombeek.

 

Burnot

914 Bronium monasterium… super rivum Bornon situm, 918 Bornom mfII, 1219 dou cours del aywe del fontaine de Bornon a2II. ‚ÄĒ Loc. : Bronium, aujourd’hui Saint-G√©rard N : 914 (v. plus haut). 932 in villa Bronii mfl, 1292 Broingne crh76, XVIIe Saint-G√©rard ; Burnot (Profohdeville N.) 1339 √† Burnot bfn, 1350 Bernois gm.

 

*Bursif

et Bursitbace, noms disparus : 811-870 in pago Bra-gobatinse in loco qui vocatur Hildeningahem (Hillegem F. or.) seu Bursitia, juxta fluviola Bursitbace vl. 1042 Bursitia juxta fluviolum Burste dpb. Le nom simple survit dans Burst F. or. IXe Bursitia (v. ci-dessus), 1119 Bursta, Burste, Burst mfll, 1196-1200 Borst da2. Quant √† Bursitbace, il est repr√©sent√© comme nom de lieu par Borsbeke F. or. 1010 Bursbeka dpb, 1119 Bors-beke mf√Įl.

 

Dion

nom disparu : 991-2 super fluvium Dions vu’go nuncu-patum rg, 1537 le -Doisselet. ‚ÄĒ Loc. : Dion-le-Mont B, Dion-le-Val B. XIe Dion snperior, … Dion infeiior tw, v. 1155 Diun si,

Fifta nom disparu : 966 juxta fluviolum Fifta a 2 VIII, 1037 juxta fluviolum Fista vl. ‚ÄĒ Loc. Vieille F. oc. 1167 de Vechta mf I, XIXe Vichte, Ter Vichten.

 

Fiva

nom disparu : 966 Pottingehem secus fluviolum Five a2VIH. ‚ÄĒ Loc. Vive-Saint-Bavon F. oc. et Viie-saint-Eloi F. oc. 1141 in Fivia altare quod dicitur sancti Bavonis, 1184 altaria de… Fiva smt.

 

Espierre

1248 in pratis del Spiera, 1528 tenant a Lespierre df. ‚ÄĒ Loc. :¬† Espierres F. oc. pron. ¬ę epy’√®r ¬Ľ. fl. Spiere : 814 . Spira, 1107 Spierre, 1226 Espire, 1380 van Spieren df.

Fleterna. nom¬† disparu : 875 in loco nuncupante¬† Crumbeke(Crombeke (F. oc.) in pago Taruanense… super fluvium Fle-terna sb. — Loc. : Ooxtvleteren F. oc. el Westvleteren F. oc. (voisine de Crombeke).

Geer

ou¬† Jaar :¬†¬† 1005¬†¬† Inbonnas¬†¬†¬† (Eben¬† Limb.)¬† super ripam Gayre psc, 1260 √†pud Bure (Boirs Lg) super Jecoram si. ‚ÄĒ Loc. : Geer Lg., 1091 apud Jaira quarta pars tam ville quam¬†¬† ecclesie ‘

 

Geldione

nom disparu : 841 Sodeia (Soye N.) super fluvium Geldione r. ‚ÄĒ Loc. : Jodion (Soye N.) 1121 Jouldion, 1138 Jodion r.

 

Geleytsbeek

1110 ad rivum Glatbeke crh4VII, XIXe la Gl√†tbeke ou Geleysbeke w. ‚ÄĒ Loc. : Geleytsbeek (Uccle B.), 1292 Glatbeke w.

 

Gette (1)

956 villam Grimides (Grimde B.) super fluvium Gatia ru ; roman Jauche : 1096 Jace, 1194 Jauce, 1374 Orp sour a Jauche tw ; flamand Geel : XIe fluvium cui Jetta est vocabu-lum ass. jul. III. 96 f, 1374 Ghete tw ; d’o√Ļ le nom fran√ßais actuel : 1652 les rivi√®res Thile et Geete bl, XIXe Gh√®te, puis G√®te. Gel Le. ‚ÄĒ Loc. : Jauche B., wall ¬ę dz√īs ¬Ľ, fl. Geelen : 1088 Gyaz, 1902 Jace, XIVe (ihete(n) tw, 1374 Jauche vib. : Gaet (Meldert B), 1179 GaLe, 1315 G√Ęte juxta Slusam tw, XIXe la Gh√®te.

 

(1) A. vincent. La Gette. Etude toponymique (Rev. de l’Univ. de Brux., mars 1911).

 

Haine

945 villa Buxut super fluvium Haina, 1065 in fluvio Hagne d, 1263 la Hayne ml. ‚ÄĒ Loc. : Haine-Saint-Paul H. et Haine-Saint-Pierre H., 868-9 Hagna war,905 in villa Haina d.

 

Hédrée

ou Eau-d’H√©dr√©e : 770-9 villa quae vocatur Lineras [Ligni√®res (Roy Lux)j sitam in pago Condrustense super fluvium ‘ Chandregia gin. – – Loc. : H√©dr√© (Waha Lux).

 

Herck

Xe Wintershoven super Archa fluvium positum bialg V, v. 1000 Archa gm. ‚ÄĒ Loc. : l’une des suivantes : v. 1030 in Harches bialgV, 1103 hereditatem meam Herche crh9 ;

Ridder-Herck

(Overrepen Limb.) XIVe Herkes deleis Tongres h, 1373 Herke deleis Chamont (Colmont, même commune) bialgV ; Herck-Saint-Lambert  Limb. 1281 Hercke daris, 1470 Herck-St-Lambert crh 71 ; Herck-la-Ville Limb. 1139 Herke st, 1157 ecclesiam de Herchen fr.

 

Heure

(Eau d’) : 1008 Edera r. ‚ÄĒ Loc. Heure-en-Famenne N. 879 in Falmena, villa quae dicitur Heidres, 1146 Heidra r.

 

Hoio

nom remplac√© depuis le XIIe s. par son diminutif Hoyoux (1) : 885 in vico Hoio super fluvium ejusdem nominjs Hoio mf II,XIIe sedem molendini super Hoiolum K,1320 supra pontem Hoyensem de Hoyu, 1339 sur Houyoul en Huy pf,X.Ve la petite rivierre quon nome Huiou jh. ‚ÄĒ Loc. : Huy Lg., li√©¬≠geois ¬ę M ¬Ľ. (Huy, graphie du moyen √Ęge, repr√©sente une pron. ¬ę huy ¬Ľ) 744 Hogio k, 980 Hoium mf I, fin XIe Hogge hu I,v 1162 ab oppido cui nomen Huy d ; comp. l’adjectif :1315 inter Foz et molendinum de Awans, sour le Hoyce voie pf.

(1)  Ce diminutif a passé à un lieu dès au moins le XIVe s. : 1324 subtus Viele (Vyle-et-Tharoul Lg) a Hoyoul pf.

 

Houyoux

nom ancien du ruisseau de Samson : 1253 super Hoiolum, juxta castrum de Sanson bs. ‚ÄĒ Loc. : Houyoux (Gesves N.), 1315 li molins de Hoeul ul.

 

Hulpe

nom ancien de l’Argentine (2) ; souvent Helpe ; v. 1785 die rivi√®re geheeten de Hulpe, XIXe Hulpe tw. ‚ÄĒ Loc : La Hulpe B. wall. ¬ęlayŇď’p¬Ľ, fl. Terhulpen pron. ¬ę tŇďrŇď ; IpŇלּ. 1262 Holpa, 1230 Hulpe, Helpe, 1341 le Helpe (3). 1374 Le Hulpe, 1436 La Holpe, XVe Terhulpen tw.

(2)¬† A. vincent. Le village de la Hulpe et la rivi√®re d’Argent. (Rev. de¬† l’instruct. publ. en¬† Belg., LIV,¬† 1911, p.¬† 10-19.

(3)¬† Le est ici l’article f√©minin,¬†¬† =¬†¬† la.

 

Lake

nom disparu : 1317 √Ęne de Lakebrugghe, 1406 ad rivu-lum dictum de Lake w. ‚ÄĒ Loc. : Loth (Leeuw-Saint-Pierre B.) 1317 te Lake, 1406 in parrochia de Lewis juxla Lake w, 1560 Laeckt mfl, 1786 Loth De Bouge, Carte.

 

Lasne

1173 in amnem Lann√ß √ßa. ‚ÄĒ Loc. : Lusne B., fl. Wal-scher-Laenen, 1214 Lanna tw, 1374 van Lanen vib, 1754 Lasne tw : Terlaenen (Overyssche B.).

 

Lesse

770-9 Liceam (var. Liciam), 992 Letia, 1421 Lesche, 1465 Lece r. ‚ÄĒ Loc. Lesse. (Anseremme N.), 1224 Lecce sh ; Lesse (Redu Lux) 1479 Leiche r.

 

Marche

1207 a flumine Marca, v. 1207 in molendino sur le Marke, 1210 a rivo Marche m II 2. Loc. : Marche-lez-Ecaussines H. 1182 altare de Marca sw, 1199 Marcha r, 1334 Marke dalez Mignau mlll.

 

Mehaigne

1067 Novilla supra Mahannam, XIIe super flu-

 

Velpen

(Haelen Limb.);Vlpe cadit in aquam que vocatur Daemere Idr, 1340 Antiqua Velpa (bras ancien, √† Bunsbeek B.) tw. — Loc. : Neervelp B., Opvelp B. : 741 Felepa crh2II, 1153 Vellepa crh 4VII, 1161′ Wellepe bl, 1160-4 Felpa si, v. 1165 Fleppia tw ; 1238 Velpa inferior tw, 1272 Nedervelpe a 3 IV, XVIIIe. Bas Velpe, XIXe Basse-Fleppe tw ; 1261 de Superiore Velpe bl, 1372 Op-Velpe mfl, 1372 Velpen le deseuraine… Wepe-le-Soverain cni, 1559 Haute-Fleppe, 1761 Aut Fleppe tw ;

 

Voer

1558 supra Voram. all. -‚ÄĒ Loc. Teruveren B. VIIIe loco nuncupante Fura K, 1140 Fura mfll, 1225 apud Wuram a2IX. 1349 gegeven Ter Vuren Van Even Inv., 1376 √†.Je Vure vib, 1417 √† Vure, 1438 La Veure in VIII, 1560’Vueren mfl.

 

Wildia

nom disparu. — Loc. : Welden F. or. : 811-870 in loco qui vocatur Wildo super fluviola Wildia vl.

 

Woluwe

Loc. :¬† Woluwe-Saint-Pierre B. 1374 Woeluwe sancti P√©tri cd, local ¬ę sinlcepf.-tŇďrs ¬Ľ ; Woluwc-Saint-LambertB. 1117 Wolewe, 1164 Obwolewa, 1237 Wolua Sancti I amberti w, 1560 Op-Woluwe mfl,local ¬ę op.-wŇď’lŇď ¬Ľ ; Woluwe -Saint-Etienne B. 1268 parrochia de Wolue inferiori, 1282 Wolue Sancti Ste-phani w : Woluwe-Saint-Rombaut, loc. disparue, pr√®s de Saven-them B : 1227, 1268 Woluwe Sancti Bumoldi Wr. L’une de ces localit√©s : Xe Wiuleuva (W. St. Etienne?), 1046 *Willewa (Wil-teuva mfl, corr. par Le Glay Wi]Jerva), 1125 Wolewe rep,1129 WTolua bX IV, 1163 Wilewe dkw.

 

Yperlée

nom form√© du nom ancien Ypre et de lede, lee, (” cours d’eau “) 1308 en l’ Ypre, 1311 pour fouir en l’ Ypre, 1326 den dam an de Ypre cy, 1575 In Ypram sive Herperletum, Slu-perius, Poemata. Antv., p. 205, 1845 de Yperleed dflV, 110. -Loc. Ypres F. oc. fl. Yperen, 1087 Ypra rcfl, 1280 la vile d’ Yppre did, 1294 van Ypre m 112. 1366 Ypres vib.

Yssc/ie. ‚ÄĒ Loc. : Neeryssche B. 1115 Hysca da, 1211 Neder-yssche dkw; Oueryssche B., local ¬ę √ī:vŇďrays ¬Ľ, fr. ¬ęisk¬Ľ, 832 in villa vocante Isca w, 1234 apud Superiorem Hiscam dkw.

 

 

 

 

NOMS TRANSPORTES

 

 1. Il arrive parfois que l’on emploie un nom propre de lieu, sous sa forme originale ou sous une forme l√©g√®rement modifi√©e, pour d√©signer ‘un nouveau lieu. Ce transport de nom peut-√™tre nettement intentionnel (Haelen, Loncin, Merckem) ; il peut √™tre caus√© par un d√©placement mat√©riel, d’un monast√®re par exemple,- pr√©c√©d√© d’une extension dn nom primitif (Aywi√®res, Villers) ; dans le cas de trasnport par possession seigneuriale, le ph√©no¬≠m√®ne semble dans notre pays avoir √©t√© graduel, et il se double du passage pr√©alable d’un nom de lieu √† un monast√®re (Baudeloo, Hasti√®re, Middelbourg), ou √† nn seigneur, une famille (Bierbais, La Hamaide, Mellaerde, Peruyse, Renarstein).

 

 

Aywières

(Couture-Saint-Germain B.), couvent de cistercien­nes : 1217 locum eliam Awiriam nomine tw. 1249 monialis de Eweria asan 31. 1258 liglise de Aiwieres, 1258 conventus de Aquiria dev. ; fondé aux Awirs Lg., 1143 Awire a2VII, 1189 in Aquiro si, puis transporté à Lillois B. en 1210, et à Couture probablement en 1214.

 

Baudeloo

(Aerseele F. oc.) XVe Bodelo df ; appartint √† l’ab¬≠baye de Baudeloo (Sinay F. or.) 1200 Baudeloe, 1244 Bodelo, Vyncke, Gesch. schets abdij B. [1922]. ‚ÄĘ

 

Bierbais

(Hévillers B.) 1111 Birbais tw. Seigneurie tenue en fief de la terre de Bierbeek B. 1140 Birbaica a2XIII, 1154 Bir-beis crh 4X.

 

Haelen

(Robertville Lg), substitu√© au nom de Sainte-H√©l√®ne par arr√™t√© de d√©c. 1921 ; rappelle Haelen Limb. (bataille en ao√Ľt 1914).

 

Hastière

nom usité jadis pour la partie de Nodebais B. dont la juridiction appartenait au monastère de Hastière N. ; 1488-9 Alleu de Hastières, 1766 Hastier en Nodebais. 1778 Hastier sous Nodebais tw.

 

La Hamaide

(Redu Lux), doit son nom à Jean de la Hamaide, clerc juré de la cour de Redu, qui y résidait en 1640 ; La Ha­maide est une ce du Hainaut.

 

Loncin

(Robertville Lg), substitu√© au nom de Waterloo par arr√™t√© de d√©c. 1921 ; rappelle le fort de Lonrin Lg. (combats d’ao√Ľt 1914).

 

Mellaerde

(Dormael B,). Les seigneurs de Meldert B., local ¬ę me’lŇďt ¬Ľ, fr. Maillart, y poss√©daient des terres.

 

Merckem

(Ligneuville Lg); substitué au nom de Sedan par arrêté de déc. 1921 ;  rappelle Merckern F.oc, (bataille en octobre 1918).

 

Middelbourg

 F. or. En 1279, Guy de Dampierre, comte de Flandre, y donna des terres aux Prémontrés de Middelbourg en Zélande ; La FI., XIV.

 

Renarstein

¬†(Poulseur Lg). Son possesseur, Jean de Zivel,re√ßut en 1430, de l’abb√© de Stavelot, le ch√Ęteau de Renarstein (Weis-mes Lg.).

 

Villers

(Tilly B.), abbaye fond√©e √† Villers-la-Villc B, 1033 Villare in Darnoensi bd ; transport√©e ensuite √† Tilly ; vers la fin du xnie si√®cle, on ajoute au nom du village le mot ville ( = village) : 1272 in’Villari Villa a2II? 1312 Villers Ville tw.

 

 

 

NOMS FORM√ČS¬† D’UN¬† SUBSTANTIF D√ČTERMIN√Č PAR UN NOM PROPRE DE LIEU

 

 1. Un nom topographique est souvent d√©termin√©, dans la toponomastique belge, par l’indication d’une localit√© voisine. En fran√ßais, les deux noms sont g√©n√©ralement unis par une pr√©¬≠position :

 

Bois-d’Haine

H. 1261 Bos de Haine d, XVe au Bodehaynne jh. (Non contigu aux deux Haine H.)

 

Br√Ľly-de-Pesche

H ; voisin de Penche H.

 

Champ-de-Harre

(Harre Lux.) ; hameau déjà au XVIIIe.

 

Mont-à-Lumay 

(Zétrud-Lumay B.). 1672 Mont-à-Lumay tw.

 

Sart-à-Rêves

 (Rêves H.) 1374 te Saert dele Reive cd; 1497 Sartum prope Heviam pp.

 

Sart-à-Walhain

(Walhain B), 1374 Saert dele   Waelheyn   cd.

 

 

Parfois la pr√©position n’existe pas ou a disparu :

 

Abolens

Lg, près de Lens-Saint-Remy Lg. et de Lens-Saint-Servais Lg. 1250 Abolenz dr (fusion de la préposition à ; cf. 1615 Abbo = (à) Beho gaa).

 

 

Le nom commun est rarement placé en second lieu :

 

Chevronheid

(La Gleize Lg. ; près de Chevron Lg) ;1135 Kew-runs gaa ; v. 1192 in manso qui Kivrusheis dicitur sm.

 

Sclermont

(Vezin N. ; près de Sclayn N.) : 1289 Sclancmont bc attraction avec Clermont.

 

 

 

 1. En flamand, on forme un composé dont le nom commun est le second élément :

 

Canlecroix

 (Mortsel A), près de Contich A : 1388 Canticrode bvi, XVe Canticroye bix, 1784 Cantecroy ad.

 

Dickelvenne

F. or., près de Dickele F. or. : 1031 Diclivinio dpb, 1177 Dickelvenna ce.

 

Ettelghemhoek

(Roxem F. oc., pr√®s d’Ettelghem F. oc.) : 1640 Ettelghemhouc df ; type extr√™mement fr√©quent dans la F. oc.

 

Gentbrugghe

F. or., près de Gand F, or., fl. Gend : 1164 Gent-brugghe vl, v. 1180 Ghenbrugge ccy, XIVe Gampont et Gent-brugge, XVe Gentbrughen et Gantpont rp (1).

(1) Les deux noms ont été insérés successivement dans   ces listes (pouillés) et gardés par inadvertance.

 

Gheluvelt

F. oc. 1109 Gelevelt, ,1271 Gheluvelt df, pr√®s de Gheluwe F. oc. 1085 Geleve, 1110 Gheluwe, 1680 Gelewe df., dont il fut d’abord une d√©pendance.

 

Herckenrode

(Curange Limb.), près de Herck-Saint-Lambert Limb. 1209 ecclesiae de Herkenrode aXVL

 

Kestergat

(Pepinghen B.); près de Castre B., fl. Kester.

 

Loobrug

(Pollinchove F. oc.), près de Loo F. oc. : 1430 van beziden der Loo-brugghe cspl.

 

Pulderbosch

A., près de Pulle A. (1706 Pulde rcpbf) : XIVe Pultenbost (= *Pulrenbosc), XVe Pulrebosc rp, XVe Pulder­bosch b ix.

 

Vliermaelroodt

Limb., près de Vliermael Limb. XVIe a confinio dicto dat Vliermael roet ppct.

 

 

 

 1. Parfois, le nom propre de lieu existant dans ces noms a cess√© d’√™tre employ√© isol√©ment (disparition ou absorption de la localit√© : c’est ainsi que Wattines n’est d√©j√† plus aujourd’hui qu’un hameau de la commune de Chapelle-√†-Wattines H. C’est le cas pour les noms que voici

 

Chapelle-à-Oie

H. 1215 Oia, XVe Capella d’Oye rp.

 

Destelbergen

F. or. 962 villam Thesla dictam, 1120 Thesle cum omni integritate, 1246 Desselberch vl.

 

Ledeberg

F. or. 966 Letha a2vm, 1276 te Lede aldernaest Gend vl, 1179 Ledeberga dpb.

 

Pont-à-Celles

H. local ¬ę sel ¬Ľ. 1162-4 ecclesia que Cella vocatur, 1190-2 de Cella et de Herialmont (H√©riamont, √† Pont-√†-Celles) bm, 1639 Celles vulgo Pont a Celles a x.

 

Waerdamme

F. oc. 1089 Ridevorda et Wara mf m, 1135 Rider-vorda cum appendicio Ware mm.

 

Westcapelle

F. oc. 1110 et quatuor capellis, prima… quarta de Was mm, 1330-1 Waescapelle aseb 3 v.

 

Wez-de-Chinne

 (Merlemont N.). Près de là existait le village de Chine, latinisé Sinna, déjà détruit en 1195 r.

 

 

 

 

NOMS  COMPLEXES

 

 1. Un assez grand nombre de noms de communes sont form√©s de deux ou de trois noms propres de lieux d√©signant des agglo¬≠m√©rations r√©unies administrativement. L’un des √©l√©ments de ces noms est parfois lui-m√™me complexe. Les √©l√©ments sont g√©n√©rale¬≠ment juxtapos√©s, parfois, ils sont agglom√©r√©s ; ils sont rarement r√©unis par une conjonction (1).

 

 • Il n’y a actuellement en Belgique que six noms de commu¬≠nes ayant la conjonction : Ave-et-Auffe N, Bois-et-Borsu Lg, Leers-et-Fosteau H, Sichen-Sussen-et-Bolr√© Limb, Vaux-et-Borset Lg, Vyle-et-Tharoul

 

 

 1. Noms form√©s de deux noms n’ayant pas de rapport.

 

Bachte-Maria-Leerne

F. or. 1518 Lederne Marie… Bachten pvl, 1837 Bachte et Maria Leerne ac.

 

Ben-Ahin

Lg. 1273 es villes (¬ę villages ¬Ľ) de Bens, Gievers (Gives, √† Ben-Ahin), Ahiens ml, 1558 Bens et Ahens an.

 

Buysinghen

B. 1837 Buysighen et Eysinghen.

 

Céroux-Mousty

B. 1230 Rodium in parrochia de Moustiers, 1247 Sceruoz tw, an XIII Mousty-le-Roux, 1822 le Mousty-Ceroux, 1837 Moustyceroux ac.

 

Comblain-Fairon

Lg. 1531 la cure de Combien et Fairon dfl.

 

Erps-Querbs

B. XVIIe Erpsa et Quaderebbe Cari. Parc, 1837 Erps-et-Querbs.

 

Forchies-La-Marche

H. 1093 duo altaria duarum villarum que Forceie dicuntur d ; La Marche est un hameau

 

Hamipré

Lux. 1837. Hamipré et Namussart.

 

Heelenbosch

B. 1229 Heelne, 1242 Bosch, an ; 1 eylen-Bosch tw.

 

Houdeng-Goegnies

H. 1119 altare de Houdeng , cum appenditio s√ģio Goegnies mfl ; 1837 Houdeng et Goegnies.

 

Tourinnes-Saint-Lambert

B. Formée en 1822 de deux commu­nes distinctes jusque là ; en 1837, le nom officiel est Saint Lam­bert, Libersart et Tourinnes-les-Ourdons ; patron de Tourinnes : saint Servais.

 

Vaux-Chavanne

Lux.. 1822 Vauchavanne ac.

 

Villers-Tortru

(Vance Lux.) 1282 Villers et Torterut t, 1309 Willeirs et Torterud ul, 1501 Villers Turter les Vance crh. 1901.

 

Walhain- Saint-Paul

B. 946 Walehain, v. 1100 villa Sancti

Pauli tw, 1822 Walhain-Saint-Paul ac ;   patronne   de Walhain : Notre-Dame.

Certains noms de ce type ont été simplifiés :

 

 

 

 1. Noms form√©s de deux noms semblables. Une com¬≠mune se compose souvent de deux villages portant le m√™mec nom (simple ou augment√© d’un d√©termin√Ęt!!’) ; dans ce cas, le nom officiel a √©t√© form√© de diff√©rentes mani√®res.

 

 1. a) le nom est mis au pluriel, et pr√©c√©d√© de l’article :

 

Isnes

N. (Isnes-les-Dames + 1.-lès-Sauvages). XIXe Les Isnes.

 

Les Avins

Lg. (Grand Avin et Petit A.) 1330 Avens sh., 1822 Grands-Avins ac.

 

Les Awirs

Lg (Basse-Awir + Haute-A.) On dit aussi Awirs.

 

Les Waleffes

Lg. (W. Saint-Pierre  + W.  Saint-Georges).

 

Libin

Lux. (L.-Haut + L.-Bas) 1822 Les Libins ac.

 

 

 

 1. b) le nom est pr√©c√©d√© de l’adjectif cardinal :

 

Deux-Acren

H. fl. Twee-Akkers (wall. ¬ę √† grŇď ¬Ľ. (A.-Saint-Martin ou Grand-Acren et A.-Saint-G√©r√©on ou Petit-Acren). 1179 de superiori Akerne d, 1359 Ancrene dou grand moustier, 1359 Ancrene dou petit noustier K, 1567 Acrinia S. Martini Acrinia S. Gereonis a2 xn, 1837 Acren-St-G√©r√©on-et-Acren-Sl-Martin, XIXe Les Deux-Acren.

 

 

 1. c) le nom simple est mis en évidence, et les deux déterminatifs sont juxtaposés, ou même fusionnés (1) :

 

(1)¬† Comp. en Gueldre De Beide Auczathen, nom d’une paroisse dans la commune de Zoelen, compos√©e de Kapel-Avezaath et de Kerk-Avezaath. ‚ÄĒ En l’an x, on dit Deux-Thielt pour d√©signer Th.-Notre-Dame B et son hameau Th.-Saint-Martin.

 

Fontaine-Valmont

H. 1397 li ville de Fontaines en le Vaul… le ville de Fontaines ou MonL cch m, 1786 Fontaine-Vallemont de Bouge, Carte, 1822 Fontaine Valmont ac, 1837 Fontaine Wal” mont.

 

Gors-op-Leeuw

Limb. 1558 Oplewjs, Lewis Godefridi al, 1822, Gors sur Leeuw (contresens), 1837 Gors op Leeuw ac.

 

 

NB¬† Comp., dans le Brab. Sept. :¬†¬† Op-en-Neer-Aandeel,¬† Oost-en-West-Yssemmonde,¬†¬†¬†¬†¬† Hooge-en-Lage-Zwaluwe.¬†¬† ‚ÄĒ¬†¬† Voici¬†¬†¬† un exemple belge du XIIIe si√®cle o√Ļ le nom propre et le mot saint sont tous deux mis en √©vidence : 1284 Loitre San Pire et Denis (Louette-Saint-Pierre N et L.-Saint-Denis N) bsahlg5.

 

Neder-Over-Heembeek

B. Over-Heembeek et Neder-Heem-beek (en amonL et en aval dans la vallée de la Senne) sont deux villages ayant chacun son église: 1161 in Henbecca superiori aix, 1284 in Heembeke superiori et inferiori mf iv ; 1837 Neder over Heembeek (contresens) ac.

 

Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin

B. (la commune est formée de N. S.V., N. S. M., Nil-Abbesse et Nil-Pierreux) : 1224 Niel Saint-Vincent axvi, 1233 Nilus sancti Martini.tw, 1837 Nil-St-Vincent-et-Nil-St-Martin ac.

 

 

 1. d) le nom, jadis complexe, est réduit à la forme simple :

 

Forrières

Lux. 1837 Forrières-Notre-Dame-et-Forrières-Saint-Martin.

 

Houtain

B. 1837 Houtain-le-Mont et-Houtain-le-Val.

 

Vissenaeken

1837 B Vissenaeken-Sainl-Martin-et-Vissenaeken-Saint-Pierre.

 

 

 

 1. Noms form√©s de trois noms de lieux sans rapport entre eux. Ce type est d’origine purement officielle, el appara√ģt sous le Premier Empire ; il est fr√©quent dans le nord de la France et dans les Pyr√©n√©es :

 

Chastre-Villeroux-Blanmont

B.

 

Malèves-Sainte-Marie-Wastines

B. 1177 Malavia, 1200  Sancta Maria, 1190 la Wastine tw

Sichen-Sussen-et-Bolré

Limb. Wasmes-Audemez-Briffoeil  H.

 

 

 

NOMS SEMBLABLES AFFECT√ČS D’UN D√ČTERMINATIF (1).

 

(1)  A.  vincent.   Les  délerminatifs  de  noms  propres  de   lieu semblables (Bull. phil. et hist., Bruxelles, 1, 1920, 17-20).

 

 1. Il existe souvent,dans une même région,deux ou plusieurs lieux portant le même nom (2). Ceux qui emploient ces noms identiques éprouvent le besoin de les différencier pour se faire comprendre : ils y ajoutent un nouvel élément.

 

(2)¬† Cette homonymie r√©sulte de causes diverses : les noms sont emprunt√©s au m√™me cours d’eau ; ils d√©signent des parties¬†¬† d’un m√™me village ; ils ont √©t√© compos√©s ind√©pendamment au moyen d’√©l√©ments d’usage courant √† cette √©poque. — Parfois c’est au moment o√Ļ on d√©nomme la seconde localit√© d’apr√®s la premi√®re qu’on _ ajoute un d√©terminatif (voyez n¬į 3, c).

 

Dans les noms fran√ßais, le d√©terminatif suit g√©n√©ralement ; parfois il pr√©c√®de si c’est un adjectif. Dans les noms germaniques il pr√©c√®de ordinairement ; il suit quand est employ√©e une pr√©¬≠position (Loo-ten-Hulle) ou quand s’exerce une influence sa¬≠vante (Loochristi, nom √† demi-latin; Brakenkasteel, forme cal¬≠qu√©e sur le fran√ßais Braine-le-Ch√Ęteau, et rempla√ßant Borch-brakeri).

Parfois, l’un des noms reste simple (Haut-Ittre, Ittre ; Bassilly, Silly).

Dans l’usage local, le d√©terminatif tombe souvent :

 

Boortmeebeek

B. local Meerbeek

 

Denderhautem

F. or. loc.¬†¬†¬† ¬ę √†-‘tem ¬Ľ (sic)

 

Koningshoyckt

A. loc.¬† ¬ę int ¬Ľ

 

Mont-Sainte-Aldegonde

H. loc. ¬ę u m√ī ¬Ľ (sic)

Neufch√Ęteau

Lux. loc. ¬ę Lu Tch√®st√™ ¬Ľ ;¬†

 

Rhode-Sainte-Agathe

 

B. wall. des environs ¬ę ru ¬Ľ.

 

 

Les homonymes ne sont pas toujours différenciés par des idées du même ordre (Nil-Pierreux, Nil-Abbesse).

Il arrive fr√©quemment qu’un nom change de d√©terminatif :

 

 

 

Avernas-le-Bauduin

Lg. 1083 Evrenais superior dr, 1497 Evernas Balduini pp.

 

Cras-Avernas

Lg. 1024 in minori Avernas bialg 5, 1262 E-wrenais le crais crh, 1497 Evernas le cras pp(cras ¬ę gros ¬Ľ ; la localit√©, de secondaire, est devenue la principale).

 

Fexhe-le-Haut-Clocher

Lg. 1254 Fehe le Vuet (= de l’a’vou√©) vb, 1452 Fexhe le Voweit condist √† Haut clockier pf 47, 1822 Fexhe haut clocher 1837. Fexe le haut clocher ac.

 

Fexhe-Slins

Lg. (près de Slins Lg) 1260 Feche la Frarouse (près de Freeren Limb., en roman Frères) si, XIVe Fexhe deleis Seliens H, 1697 Fexhe Lévêque leodium VII.

 

Flémalle-Grande

Lg. 1330 Flemalle le Temple, (maison de Templiers) si, 1346 Grande Flemalle vb, 1708 “Grand Flemal rcpbf.

 

Flémalle-Haute

Lg. 1392 Petite-Flemalle vb, 1416 li deseur-traine (supérieure) Flemale psp, 1708 Petit-Flemal rcpbf, 1822 Flemalle (Haute) ac.

 

Petit-Rosière

(Geest-Gerompont B.) 1152 Rosiris, 1233 Ro­sières sancti Nicholai tw, 1272 Rosire S. Symphoriani aSII. Patron : s. Nicolas ; autel latéral consacré à s. Symphorien.

 

 

C’est √† partir du XIe si√®cle que les noms affect√©s d’un d√©ter¬≠minatif deviennent fr√©quents dans la toponymie belge ; auXII6, leur emploi est devenu g√©n√©ral. En Belgique, les premiers que

l’on rencontre sont des diminutifs (voyez plus loin) : Missoul (My Lux) 770-9 Medolum r ; Rigneux (Rouveroy H) 779 Hrinio-lo d. Citons aussi Vellereille-le-Brayeux H. IXe (cop. XIIe) Wellereille umida war, et Vellereille-le-Sec H. IXe (cop. XIIe) Vellereille sicca war.

 1. Les d√©terminatifs de noms propres de lieux peuvent √™tre r√©partis en trois classes, suivant qu’ils rappellent un d√©tail exis¬≠tant dans la localit√©,une qualit√© de la localit√© enti√®re,ou un d√©tail ext√©rieur.

 

 

 1. détail existant dans la  localité.

 

 1. Particularité topographique.

 

Folx-les-Caves

B. (galeries souterraines).

 

Hollogne-aux-Pierres

Lg XIVe Hollongne as Pires jo (blocs de pierre).

 

Hulsonniaux

N. 1361_Huy les Oneals, 1434 Huy les Oniaz, 1465 Hulesonia, Hulesoniauls r (petits aunes ; opp. à Houyet N. ; v. 25).

 

Noville-les-Bois

N. 1516 Novilles le Bois axn.

 

Villers-la-Bonne-Eau

Lux. 1575 Villers la bonne eau t.

 

 

 

 1. Construction, établissement.

 

Borght-Lombeek

B. 1804 Borgt-Grave-Lombeek oud.

 

Comblain-au-Pont

Lg. 1708 Combien le Pont rcpbf.

 

Comblain-la-Tour

 (Comblain-Fairon Lg) 1804 Comblain-aux-Tours oud, 1823 Comblain à la Tour ac.

 

Fexhe-le-Haut-Clocher

Lg. 1254 Fehe le Vuet vb, XIVe Fexhe deleis Foux. à hait cloquier jo.

Voyez aussi (214a) les noms o√Ļ le d√©terminatif rappelle l’exis-^ tence d’un monast√®re (Villers-le-Temple Lg, Munsterbilsen Limb.)

 

Heers

Limb. fl. Borchheers, 1034 Hairs daris,1251 Hers le Chas-tial h2, 1272 Borghere a3m, 1305 Hers-Castri daris.

 

Kerkoverlaer

 (Hougarde B.) 1319 Kercoverlar tw.

 

Looz

Limb. fl. Rorchlo√Ľn. 1441 Loscastrum psc, 1497 Los-castri pp.

 

Marchienne-au-Ponl

H.  1305 Marchiennes-au-Pont mi.

 

Merbes-le-Ch√Ęteau¬†

H.   1241   apud Merbes   Castello    smt, XVe Mierbes Castri rp.

 

Mesnil-Eglise

N. 1470 Many Egliese crh 71, XVe Maisny l’√Čglise daris 1570 Maisniet Engliese cdi.

 

Molen-Beersel 

Limb.

 

Néblon-le-Moulin

(Ouffet Lg).

 

Seraing-le-Ch√Ęteau

Lg. 1316 Jusenseraing (¬ę S. d’aval ¬Ľ) pf, 1470 Seraing le Chastel crh 71.

 

Steenockerzeel

B. 1179 Hoverhockezele biv, 1280 Steinhocken-zele w.

 

Thy-le-Ch√Ęteau

N. XVe Thy le Chestea daris, 1560 Thiel le Cliasteau mfll, 1558 Thirocastri an.

 

Villers-aux-Tours

Lg. XIVe Vileirs az Tours, 1454. Villers à quatre Thours bialg. 24.

 

Villers-Deux-Eglises

N.  1311. Villeir à deux Eglises bf.

 

Villers-la-Tour

H. 1064-7 Villare quod est in Theorascia bd, 1616 Villers la Thour crh 76.

 

Waremme

Lg. fl. Borchworm, 1139 Burclrwerme st.

 

 

 

 1. Industrie.

 

Villers-Poterie

N. 1656. Viller la Potterie asan 29.

 

 

 

 

 1. Institution.

 

Jodoigne

B. parfois Jodoigne-le-March√©, 1230 Geldonia ultra Jaceam (¬ę outre Gette ¬Ľ) tw, 1272 Geldoniam inferiorem a3n, 1374 Jodoigne le March√© tw, 1639 Geldonia s. Medardi ax.

 

Perwez

B. parfois Perwez-le-Marché, KJ86 Peruwez-le-Marché tw.

 

Visé

Lg. fl. Weze(n)t, moyen √Ęge Maretwezet, 1447 Viseit sour Mouze asan 30, 1611 Visetuin Mosae psi 28.0pp. √† Veld-wezdt Limb. 1393 Veltweseth fr. n.

 

 

 

 1. qualité de la localité entière.

 

 1. Déterminatifs renfermant une idée de comparaison.

 

 1. Grandeur relative des localités.

 

Corroy-le-Grand 

B. 1374 Corrout le Grant cd.

 

Cras-Avernas

Lg. 1024 in minori Avernas bialg. v, 1262, Ewrenais le Crais crh, 1706 Gros Avernas rcpbf, 1834 Gras-Avernas va.

 

Flémalle-Grande

Lg. 1346 Grande Flemalle vb.

 

Grand’ Axhe

Lg. 1273 Ais sor Jere dr, 1341 Grant Ayis si, 1470 Grantache crh. 71.

 

Grand-Brogel

Limb. 1470 Groetebroegel crh 71.

 

Grand-Hallet 

Lg. 1244 Hallei le grant si.

 

Grand-Jamine

Limb.   1393  Groetghelmen  cndt.

 

Grand-Leez

N. 1171 de majori Laiz r, 1639 Lez Magna a x.

 

Grand-Spauwen

Limb. 1470 Groetspauwen crh 71.

 

Groot-Beersel

¬†(Molen-Beersel Limb.) ; relation de grandeur aujourd’hui renvers√©e-.

 

Letterhautem

 (1) F. or. 1187 de Parvo Houthem mf 3, 1187 Lettelhouthem rcf n.

 

(1)¬† Lettel, letter ¬ę petit ¬Ľ, ne subsiste¬†¬† que dans les dialectes (brab.¬ę tŇďlŇď:tŇďr ¬Ľ, ¬ę trop peu ¬Ľ; comp. l’anglais little.

 

Lut-Lommel 

 (Lommel Limb.)

 

Orp-le-Grand 

B. wall ¬ę olgr√Ę ¬Ľ. 1374 Orpe le Grant cd, 1709 Olgrand tw.

 

Orp-le-Petit

 (Orp-le-Grand B) 1263 de parvo Orpio a 2 xi, 1374 Orpe Petis cd.

 

Petit-Brogel

Limb. 1222 de Minori Brogela st, 1259 Parva Brogele bf, 1470 Cleynbrogel crh 71.

 

Petit-Enghien

H. fl. Lettel-Ingen, 1114 Parvus Enghien mf, 1570 Littelinge (1) ot. Le d√©terminatif indique l’importance politique relative ; Petit-Enghien a 1774 hectares, la ville d’Enghien 64.

 

(1)¬† Lettel, letter ¬ę petit ¬Ľ, ne subsiste¬†¬† que dans les dialectes (brab.¬ę tŇďlŇď:tŇďr ¬Ľ, ¬ę trop peu ¬Ľ; comp. l’anglais little.

 

Petit-Hallet

Lg. 1221 de Hallei parvo, 1235 Hallei le Petit si.

 

Petit-Leez

 (Grand-Leez N), v. 1097 de minori Lees r.

 

Quévy-le-Petit

H. 1180 altare de Parvo Chevi cum appenditio suo Magno Chevi (développement rapide de Quévy-le-Grand H) d, 1275 les eskevins del Petit-Kévi sw.

 

Tourinne-la-Grosse

B. 1770 Grand Tourinne tw.

 

 

 1. Diminutifs de noms propres de lieux. Au lieu d’em¬≠ployer l’adjectif petit, le latin antique et les langues romanes mettent volontiers le nom propre de lieu au diminutif (2).

 

(2)¬† A. vincent. Quelques diminutifs de noms de lieu (M√™lai ges Cam. de Borman, 1919, p. 549-559) ; A. vincent.¬† Les diminutifs de noms propres de lieux (Revue belge de phil. et d’hist., I, 1922, 247-264). ‚ÄĒ Ce genre de formation est presque inconnu dans les pays germaniques ; dans la Belgique flamande, la cas ancien le plus s√Ľr est : XVe Bedeken Pede-Sainte-Gertrude (Schepdael B), opp. √† Pede-Sainte-Anne (Itterbeek B) XVe S. Annae Pe bix ; on peut citer actuellement¬†¬† Veerle A, local ¬ę trotsviŇďl ¬Ľ (¬ęor¬≠gueilleux ¬Ľ) et aussi ¬ę trotsvi:ŇďllŇďkŇď ¬Ľ.

 

En Belgique ces diminutifs se rencontrent dès le VIIIe siècle (v. ci-dessous Missoul et Rigneux) ; nous trouvons aux IXe et Xe siècles : Fleurjoux (Fleurus H) et Jandrenouille (Jandrain B) ; v. plus loin ; au XIe siècle, les diminutifs deviennent fréquents dans les documents.

Le diminutif alterne parfois avec le nom simple accompagn√© d’un adjectif :

 

Jauchelette

B. 1174 Jauchelette tw, 1220 de Jacea Minori crh 4 vin. Jauche B. est à la même époque : 1231 de Jacea majore A 2 ix.

 

Marcinelle

H. 1091. Marcinel crh 5 iv, 1231 Marchines les Petites si.

 

Séressia

(Forville N) 1149 de majori et minori Seron mf ni, 1231 Serencial r.

 

 

Parfois, outre le simple et le diminutif, le groupe comprend encore un ou des noms en petit, en grand :

 

Braffe

H, Briffoeil H ; Petit-Briffoeil (Wasmes-Audemez-BriffŇďil H)

 

Fleurus

H, Fleurjoux et Petit-Fleurus (ibid.)

 

Jauche

B, 1558 Jacea magna, Jauchelette B. 1558 Jachelet, Mont-à-Jauche (Jauche B.) 1558 Jacea parva sancti Dionysii an

 

Matagne-la-Grande

N, Matagne-la-Petite, Matignolle (Treignes N)

 

Grand-Reng

H. ; Grand-Rigneux et Petit Rigneux (Rouveroy H.)

 

Somme

ou Somme-Grande N, Somal (Maffe N), Petite-Somme (Septon N)

 

Wanze

Lg, Wanzoul (Vinalmont Lg), Petite-Wanze (Antheit Lg)

 

Waret-la-Chaussée

N, Petit Waret (Landenne Lg), Warisoulx N, Petit-Warisoulx (ibid.).

 

 

Les diminutifs que l’on rencontre dans notre pays sont d√©riv√©s au moyen d’un des suffixes -ol, -el, -cet, -in (1), -et, -elet, -eron (2).

 

(1)¬† Les noms d√©riv√©s au moyen de ces quatre suffixes peuvent dater de l’√©poque romaine.

(2) -ulus est au moyen √Ęge une fantaisie de scribe trop savant,. ou la latinisation du roman -ul (de -ol) ;-iolus est simplement -√ßl(ns) joint √† un radical en i.

 

 

 1. Suffixe -ol (donne -uol, -uel, -oel, -eul, -euil, -eux. -oui, -ul, -ol, -ou.)

 

Briffoeil

(Wasmes-Audemez-Briffoeil H.) 1201 Brifeuil mf m 1215 Brifuel vsm. De Bra/fc H. 1186 Braffe ch.

Engihoul

¬†(Ehein Lg) 1314 Engizoule pf. D’Engis Lg. 1033 Engeis sm. Les deux noms sont simples au XIIIe si√®cle : 1232 inter Engeih (Engis) villam, que est… sita super littus Mose… usque ad aliam villam, que vocatur Engeih (Engihoul) a2vn

 

Falmignoul

N. 1210 Falemignuele axvi. De Falmagne N: 946 Falemania r.

 

Fleurjoux

(Fleurus H) IXe villa quae dicitur Flederciolo crh 78, 1334 Florisoul r. De Fleurus H. 1018 Flerusia bd, XVe Fléru le Graz dans.

 

Floriffoux

N. 1121 Floreffiolum r, 1151 Florifulz a xi,v.H88 Florifu a2 i, 1266 Florifuelh bf (Ih = l mouillé). De Floreffe N. 1033 Florefia r.

 

Fosseroulle

(Huccorgne Lg) 1064-7 de Forcherulis bd, 1303 Forchelhuels bialg xix, 1610 Fosseroulle bfn. De Forseille (Hé­ron Lg) 1137 Forcelles ef, 1265 Forceilhes Remania xvn.

 

Glabjoux

(Ways B) 1180 Glabesul cv, 1561 Glabbisou, 1645 Glabbejoul tw. De Glabais B. 1197 Glabais tw.

 

Hognoul 

Lg. 1044 Holinola crh 3 n, 1085 Holnole, 1234 Hole-gnuole si, XVIIIe Hognouille pp. De Hollogne-aux-Pierres Lg 862 Holonium, 1105. Holonge sm.

 

Jamiolle

N. 1018 Gaminulis r, 1199 Jamiuls bd. De Jamagne N. 1018 Gemonias r, 1049 de lamoniis bd. En 1018, les deux portent le nom simple : ecclesiam in Gemoniis… in aliis Gemoniis bd.

 

Jandrenouille

 (Jandrain B) Xe Gandrinul, 1096 Jandrinul tw. De Jandrain B 855 Gundrinium (= * Gandrinium) tw, 1172 Jandren a 2 vin, 1374 Jandreyn le Grant cd.

 

Lovenjoul

B. XIe Loviniol mghss vu, 1183 Lovengiul b vu, 1247 Lovenjol id. De Louvain B. 884 Lovon, 891, Lovonnium, XIe Lovanium K. (dim. roman en pays fl. ; sur une route ro¬≠maine importante, fort usit√©e au moyen √Ęge).

 

Maredsous

(Denée N)1183 in Merend[r]iciolo, 1265 Marendre-choul, 1387 Maredchoul, 1594 Maredsous btm. De Maredret (Sosoye N) 932 Merendrech mf i, 1062 Merendrek, 1272 Maren-drech btm.

 

Missoul

(My Lux) 770-9 Medolum r.De My Lux. 873 Médis sm ; la forme actuelle du dim. est refaite sur Mies (1159 sm).

 

Ramioul

(Ramet Lg) 1050 RameLul crh 76, 1330 Rameilhoul si, 1831 Ramioulle. De Ramet Lg 1182 Ramel a 2 vu, 1216 Ram-meil gv.

 

Rigneux

(Rouveroy H) 779 Hriniolo d. Opp. à Grand-Reng H. 779 Hrinio d.

 

Wasmuel

H. wall. ¬ę wam√Ļ√© ¬Ľ. De Wasmes H. 1118 Guamia cum appenditiis suis Gamiolo…, 1184 ecclesiam de Wama cum suis pertinentiis Wamiolo… mvm ; puis jusqu’au XVIIIe Wasmioel.

 

 

 

 1. Suffixe -el (donne -el, -iel, -eal, -ial, -al, -aul, -eau, -iau, -ea, -ia, -ay, parfois écrit -et,

Ambresiniaux (Ambrcsin Lg) 1294 Ambresiniaus bc. D’ Ambresin Lg. 1028 Ambresin gv. En 1229, les villages sont homony¬≠mes : apud utrumque Ambesinum m i.

 

Andenelle

(Andenne N). 1278 Andenelle crh 5 in. D’Andenne N. VIIe Andana gm, 1276 Andenne vb.

 

Angreau

H. 1118 de Angrello m vin. D’AngreH. 1075 Angra d. ,

 

Barsenal

(Leignon N.) 1316 Barsinelles r. De Barsène (Ciney N). 747 Barsina sm.

 

Callenelle

H. 1061 Calanella da, 1270 Kalenielle smt. De Galonné H. 1136 Galon smt.

 

Ch√Ętelineau

H. 1265 Kaisteliniel bc. De Ch√Ętelet H. 1174 Castelin dev, 1470 Chastellet crh 71.

 

Comblinay

(Comblain-Fairon Lg) v. 1131 Comblineaz sm. De Comblain 1130-1 Comblenz, v. 1135 Combien sm.

 

Gazelle

(Mettet N) 1265 Goinzeles, 1289 Goingniselles bc, 1832 Gazelle. De Gougniex H. 1265 Guignies, 1289 Goingnies, 1294 Gougnies bc.

 

Hérédia

(Héron Lg) 1159 Hérendel dr, 1307 Herendial vb, 1338 Herondeal pf. De Héron : 1130-1 Heiranz, 1138 Hérant a 2 vu, 1614 Hérande bfn.

 

Linsmeau

B. 1145-64 Linsmeal a 2 vin, 1187 Linsemel a 2 ix. De Liment Lg. 1031 Lynsen crh 3n, 1149 Linsem st, 1526 Lin-chain cd. On trouve en 1139 : Lynsem Pellendis (Linsmeau pr√®s de Pellaines Lg), Lynsem Hallei’ (Lincent, pr√®s de Grand- et de Petit-Hallet Lg) crh 3 n.

 

Marcinelle

H. 1091. Marcinel crh 5 IV, 1241-2 Marcenieles ib. 73 ; 1231 Marchines les Petites s). De Marchienne-au-Pont H. 1143 Marcines si. Au ixe siècle, les deux villages sont ho­monymes : 868-9 Marcianis, item Marcianis d.

 

Sclaigneaux

(Vezin N.) 1270 Sclainial bs, 1289 Esclainiaus bc. De Sclayn N. 1102 Sclain, 1132 Scladinium bs, 1289 Esclayn, bc.

 

Stapsoul

(Stave N.) XIe Stablecellas (= Stables + el ; confu­sion avec -cel),1018 Stavlecellis r, 1470 Stavesoul (remplacement de el par -ol) crh 71. De Slave N. 868-9 Stabulis d, 1209 Staules ,r 1470 Stave crh 71.

 

Vigeai

 (Anthisnes Lg) v. 1131 Vilengal sm, 1512 Villegeal CC, XIXe Viegeai. De Vien (Anthisnes Lg.) 1082 Vileinz sm, 1497 Vilhen pp.

 

 

 

 1. Suffixe -cel (mêmes formes que -el).

 

Cambronchau

 (Wodecq H.) 1277 Cambrechel deles Woudeke, 1278 Camberonciel deles Woudeke m II 2. De Cambron (La Hamaide H.); jadis Camb(e)ron.

 

Doiceau

(Grez-Doiceau B.) XIIe Duencel tw, 1225 Diwen-ceal dev, 1496 Ducheau cd. De Dion-le-Val B et Dion-le-Mont B. 1155 Diun ça.

 

Roissia

(Leuze-lez-Dhuy N.). 1252 Hievencheas bg, 1265 Rionceaus, 1289 Rwenchias bc. De Rhion (Dhuy N.) 1236 Ryum a IV, 1289 Rions bç.

 

Séressia

(Forville N) 1231 Serencial, 1500 Sereciau r. De Séron (Forville N.) 1149 de majori et minori Seron mf III.

 

Vezonchaux

(Maubray H.) 1061 Vesencelli da, 1131 Vesoncel smt. De Vezon H. 1031 Vesuns da; 1131 Veson smt.

 

Wodeceau

 (Cortil-Wodon N.) 1227 Vodencial dev., 1265 Vou-doncheaus bc, v. 1380 Vodecheal bm. De Wodon, 1125 Vel-dunt, r, 1227 Vodon dev, 1265 Voudons bc.

24.  Suffixe -in.

 

 

 

 1. Suffixe -in.

 

Quenestine

(Saintes B.) IXe Nahtinas sive ad Sanctas crh 78 868-9 (cop. XIIe) Gnactinjs (var. Nahtinas) war, 1747-8 Quenestine K. De Quenast B. 1119 altare de Canatha d, 1170 Nahtha da2, XIIIe juxta Kenastiam as II.

 

 

 

 1. Suffixe -el.

 

Bomelette

(Bomal B.). 1374 Bommalette tw. De Bomal B. v. 1100 Bomal, 1401 Boemale le Grant tw.

 

Horruelles

(Horrues H.) 1192 de Horuetis sw. De Horrues H. 1274 Horues m II

 

Houyet

N. 1558 Huyet a II. De Hulsonniaux N. v.1400 Huy-les-Oneaulx, 1465 Hulesoniauls r.

 

Limelette

B. 1209 Limeletta ça. De Limai B. 948 Littemala subteriore lac.

 

Momelette

(Momalle Lg) 1224 Momelette si. De Momalle Lg 1034 Mosmale gm.

 

 

 

 1. Suffixe -elet.

 

Evelette

N. 1503 Evellet ce. De Eve (Evelette N.) 1456 Eve bsf.

 

Jauchelette

B. 1174 Jauchelette tw, 1220 de Jacea minori crh 4 VIII. De Jauche B. 1091 Jace ef, 1231 de Jacea majore a 2 IX, 1558 Jacea Magna.

 

Maquelette

¬†(Marchovelette N.) 1254 Markelettes, 1265 Marke-letes… Marketes bc, 1492 Macquelettes r. De Marchovelette N. 1046 Marchar, 1260 Marchedonmartin bc (patron saint Mar¬≠tin). 1294 Marche l’escouvelette (escouve = balai) bc, 1655, Marche-Chovelette, 1701 Marchovelette r.

 

 

 

 1. Suffixe -eron

 

Moxheron

¬†(Moxhe Lg). 1241 Moxeron bc, 1252 Mugheron Idr, 1262 Moseron crh 5 IV, 1294 Moisseron bc. De Moxhe Lg. 1085 Mois a XVI, 1125 Moz bsahlg VIII, 1241 Mox bialg. XII, XIIIe del Grande Mugh… de Granmug Idr, 1257 Moh bf.

 

 

 

 1. Longueur relative

 

Cortemarck

F. oc. 1085 Merch ce, 1281, Courtemerk in Flan-dria m I, 1489 Cortemaerc ce.

 

Langemarck

F. oc. 1066 villam Marcam cspiille, v. 1200 Longam Marcam df.

 

Sorinne-la-Longue

N. 1560 Sorinne-la-Longue mf II.

 

 

 

 1. Altitude relative, situation relative sur un cours d’eau. (1)

 

(1) Voyez n¬į 11 les noms complexes du type Fontaine-Valmont, Neder-Over-Heembeek.

 

Autelbas

Lux. 1350 Nieder Elter o.

 

Autel-Haut

(Autelbas Lux.) 1257 Ateil aial 1913, 1541 Ober Elter crh 5 XI.

 

Basse-Bodeux

Lg 1708 Bodeux rcpbf, 1834 Basse-Bodeux va.

 

Basse-Bonlez

(Bonlez- B.) 1383 Bonleer desous Train (desous-train, wall. ¬ę dizotr√ę ¬Ľ ¬ę inf√©rieur ¬Ľ.

 

Basse-Hestre

(Fayt-lez-Seneffe H.) 1332 le Basse-Hestre m III.

 

Bassilly

H. 1040 Basilchi ch, 1138 Bassilgi ce.

 

Bovenwezeth

(Reckheim Limb.)

 

Daelgrimby

(Opgrimby Limb.)

 

Daelwezeth

 (Reckheim Limb.). Opp. à Bovenwezeth (ibid.)

 

Dion-le-Mont

B. XIe Dion superior, 1257 Dion-le-Mont, 1488-9 Dyon-Saint-Pierre tw, 1822 Dion-Lemont ac.

 

Dion-le-Val

B. XIe Dion in ferior, 1374 Dyon en V√Ęlle tw, 1822 Dion-Leval ac ; parfois on trouve Dion desoustrain “(¬ę inf√©¬≠rieur ¬Ľ) tw.

 

Estinnes-au-Mont

H. 1169-70 Lestines sancti Remigii a2 VIII, 1185, Lestinis in Monte, 1323 Lestinnes ou Mont m III. 1784 Estinnes Hautes.

 

Estinnes-au-Val

H. v. 1180 Lestines in Valle crh 4 XII, 1278-9 Lestines ou Val a 3 VIII, 1784 Estinnes Basses.

 

Flémalle-Haute

Lg. 1823 Flémalle-Haute.

 

Freux-Suzerain

(Freux Lux.), en amont de Freux.

 

Hamoir-Lassus

(Hamoir Lg) 1823 Hamoir-Lassue.

 

Haute-Bodeux

(Basse-Bodeux Lg) 1708, Haut Bodeux rcpbf.

 

Haut-Ittre

B. 1302 Hault Ytterne tw.

 

Jodoigne-Souveraine

B. 1231 Superior Geldonia, 1278 Jo-doingne le Soveraigne tw, 1330 Souverainne Joudoingne pf, 1374 Opgeldenaken, Rév Fr. Jodoigne-1 à-Libre, 1822 Jodoigne-la-Souveraine ac.

 

Nederbrakel

F. or. 1221 de Brade inferiori acam VI, 12891e ville de Nederbrakele ml.

 

Neder-Eename

F. or. 1036 de Inferiori Enam vl.

 

Neervelp

B. 1238 Velpa inferior, 1312 Nedervelpe tw.1372, Velpen le deseuraine cni.

 

Neeryssche

B. 1155 Nederisca W.

 

Neerzellick

B. 1108 Netherselleca csb.

 

Opbrakel

F. or. 1096. Superior Brada, 1230 Alta Brade ce.

 

Opvelp

B. 1260 Superior Velpe tw, 1372 Op-Velpe ml I, 1372 Wepe-le-Soverain cni, 1559 Haute-Fleppe tw.

 

Overboulaere

F. or. local ¬ę 6 : vŇďrbul<‘<rdŇď ¬Ľ, v. 1200 Superioris Boulaer mf I, 1294 Overboular 2 cf.

 

Overyssche

B. local ¬ę 6 :vŇďrays ¬Ľ, fr. ¬ę isk ¬Ľ, 832 Isca w,1232. apud Superiorem Hiscam dkw; 1435 Overyssche w.

 

Seraing-le-Ch√Ęteau

Lg 1314 Jusenseraing pf (jusain. jusanus, ¬ę inf√©rieur >‚ÄĘ‚ÄĘ ; v. Kurth, II, 1898, 87 ; en aval de Chaponseraing

Lg).

 

Smohain

(Ohain B.) 1241 Sum-Ohain, 1440 Semohain tw (*som- ¬†latin summus, ¬ę le haut Ohain ¬Ľ).

 

Somtet

(Mettet N.),hameau en amont du village (*Som-Mettet, ¬ę le haut Mettet ¬Ľ).

 

Souverain-Wandre

(Wandre Lg).

 

 

 

 

 1. Situation g√©ographique relative. Les d√©terminatifs indiquant que le lieu est √† l’est, √† l’ouest, au nord, au sud d’un homonyme, ou entre deux homonymes, n’existent que¬†¬† dans la r√©gion¬† germanique (1).

 

(1)¬† Sauf Leers-Nord¬†¬†¬† H. (opp.¬† √† Leers,¬† d√©p.¬† du Nord), o√Ļ nord est r√©cent.¬† Nous n’avons¬† pas en Belgique flamande de d√©terminatifs indiscutables en noord, zuid ; on en trouve dans la Flandre fran√ßaise.¬† Les adjectifs est, ouest, nord, sud, sont d’origine germanique ; ils sont d’une pr√©cision plus grande que leurs anciens synonymes romans.

 

Eecloo

F. or. 1240 Novum Eclo ba 2 1,1275 Ekela sancti Vin-centii df, 1287 West Ekelo, 1289 Eclo West, 1469 West Eeclo df.

 

Herck-la-Ville

Limb. fl. Wuestherck, 1107 Harke st 1274 Westherke fr II, 1280 Wstherke si, 1294 Hekes-le-Vilhe crh 3 XIV, 1393 Woestehercke cndt, 1395 Wusterherck mk.

 

Middel-Erpen  

(Woubrechtegem   F.   or.).

 

Middelheers

(Heers Limb.) 1374 Middelhere vib VI.

 

Neuve-Eglise

F. oc. fl. Westnieuwkerke.

 

Oosteecloo

F. or. 1161 Eclo Sancte Crucis cf, 1309 Oesteclo dpb.

 

Oostmalle

A.  1250 Oestmalle gg.

 

Oostnieuwkerke

F. oc. 1290 OosnŇďeglise ccf, 1318 Ostnove-glise cg.

 

Oostroosebeke

F. oc. 1455 Rosebeke supra Mandram war.

 

Westmalle

A. 1293 Westmalle a IV.

 

Westmeerbeek

A. 1374 Wuestmeerbeke cd.

 

Westroosebeke

F. oc. 1455 Rosebeka prope Rollarium war, 1632 Roosbeke chez Ypres erf.

 

Wuustwezel

A. 1302 Wesele, 1323 Westwezele gg, 1374 Wuest-wesele cd, 1706 Woestwesel ofte Westwesel rcpbf, 1822 West-wezel ac.

 

 

 

 1. Age relatif (2).

 

 

(2) Voir Alph. wauters. Des localités distinguées par le qua­lificatif Vieux (Oud) et de leur ancienneté (Bull. Acad., 3e s., I, 1881, 339, 553).

 

Aldeneyck

(Maeseyck Limb.) monastère dès le VIIIe siècle. 870 Echa, 944 monasterium Eiche vocatum super fluvium Votra constructum mfl, 1244 ecclesiam de Veteri Eke, 1400 Alden-Eyck a 2 VI.

 

Allierscheheide

¬†(Emblehen A.), seul vestige de l’ancienne lo¬≠calit√© de ‘Vieux-Lierre ; Emblehem est voisine de Lierre ; 1213 Aut Lyre, 1388 apud Hallersche Heyde prope Lyre, 1460 te Lyere, in d’Alliersche heyde, ba 3 I. De Bouge, Carte, 1838, donne aussi Alliers Capelle.

 

Autgaerden

B., wall. ¬ę uts√†r¬Ľ, oppos√© √† Hougaerde B. d’a¬≠bord homonymes : 1139 Hugardis… Hugardis St ; puis : 1180 Althuarde, 1249 Hout-Hogarden tw (2), 1374 Outgarden cd, XIVe Houtgarden b XIV, 1558 Hugardis v√™tus a II, 1784 Outchar ad.

 

(2) Confusion ‚ÄĒ fr√©quente -‚ÄĒ entre oud ¬ę vieux ¬Ľ et hout ¬ę bois ¬Ľ.

 

Bourseigne- Vieille

N. (on dit aussi Bourseigne-Petite) 1235 de duabus Borsines a XVI, 1323 Bossines les Viezpf,1639 Bor-sinia antiqua a X.

 

Bourseigne-Neuve

N. (on dit aussi Bourseigne-Grande) 1070 in novis Bursinis a v, 1323 apud Bossine les Noeves pf, 1639 Borsinia nova a x. 1822 Bourseigne-la-Neuve ac.

 

Grand-Halleux

Lux. 1526 Halle le Viel dfl.

 

Habay-la-Neuve

Lux. 1267 Habbaye la Neuve, t, 1495 Nuwe Habaye (ail.) dfl.

 

Habay-la-Vieille

Lux. 1270 Habais la Vies, t, 1495, Altha-bay dfl, 1528 Alden-Haby crh 1901.

 

Vieil-Ath

(Ath H.) ; l√† se trouvait l’√©giise primitive ;une autre fut consacr√©e √† l’int√©rieur de la ville en 1393, √©galement √† s. Julien ; 1335 del √©glise Saint-Julyen dou Viesath…¬† esldevin dou Viels Ath mil 1.

 

Vielsalm

Lux. v. 1035 de Salme, v, 1131 ecclesia de Salmes sm, 1365 Vie Salme, 1708 Salme la Vieille rcpbf, 1804 Salm-le-Viel, Viel-Salm, Oudiette (opp. √† Salm-Ch√Ęteau, 1153 Castel-lum Salmis aial 50).

 

Vieux- Virton

 (Saint-Mard Lux.)1183Veteris Vertumpniaial,17.

 

Vieux-Genappe

B. 1067 Genappe, 1222 V√™tus Genapia tw. Oppos√© √† Genappe B, ville form√©e au d√©but du xme si√®cle autour d’un ch√Ęteau des ducs de Brabant : 1223 Nova Genappia ba 3 I, 1302 Genappe tw ; quoique dot√©e d’une charte de fran¬≠chise vers 1211, elle ne poss√©dait qu’un simple oratoire, re¬≠connu comme chapelle seulement en 1825, et comme √©glise en 1836.

 

Vieux-Heverlé

B. fl. Oud-Heverl√©, 1163 Heverle dkw, 1240 parrochia de Hout heverla id (1), 1263 Outheverle, b III, 1822 H√©verl√©-Vieux accpb. L’√©glise d’H√©verl√© B. √©tait encore une simple annexe de celle de Vieux-H√©verl√© en 1575 (ba 3 I).

(1)¬† Confusion ‚ÄĒ fr√©quente -‚ÄĒ entre ou√† ¬ę vieux ¬Ľ et haut ¬ę bois ¬Ľ.

 

Vieux-Hoesselt

 (Hoesselt Limb.) fl. Althoesselt, 1248 Alt-huselt, 1324 Outhousselt pf.

 

Vieux-Leuze

 (Leuze H.) 1232 le Vies Leuze smt.

 

Vieux-Turnhout

A. fl. Oud-Turnhout,, 1406 Oud Tuernout, 1441 Vies Tournout ba 3 I, XVe Outurnhout bix.

 

 

 

 

 1. Humidité relative.

 

Houthem-Sainte-Catherine

¬†(Hougarde B.) 1340 Houthem ari-dum, 1368 Droeghout√ęm, 1671 Sinte Catlynen Houthem tw.

 

Nattenhaesdonck

 (Hingene A.) 1804  =  Oud.

 

Royseux

¬†(Vierset Lg), se compose de deux parties : Royseux, XIVe Roysur l’Hawaii he, Roseur l’Eawailhe h, 1318 Resoir Lawaille pf, 1558 Roesuer Lealbalhe ecclesia, sive Rysen en la Ville a ni, c. √† d. ¬ę R. l’humide ¬Ľ, et Sur Royseux, dont la forme exacte se trouve au xive si√®cle : 1326 Sec Rosut, 1336 Rosoit le S√®che pf.

 

Vellereille-le-Brayeux

H. IXe Wellereille umida war, 1174 Velerella bracosa, 1188 Vellerella le braiosa bd, 1804 Vellereil-les-les-Brayeuses, 1837 Vellereille lez Brayeux ac (1).

 

Vellereille-le-Sec

H., IXe Vellereille sicca war, 1160-8 Vele­rella Sicca da2; XIIle Velerelle-le-Seke dev, 1784 Villerelles le Secq.

 

Westroosebeke

F. oc. 1299 Droghe Rosebeke, 1614 Drooghe Roozebeke df.

 

 

 

 

 1. D√ČTERMINATIFS RAPPELANT UNE QUALIT√Č DE LA LOCALIT√Č ENTIERE, MAIS SANS ID√ČE DE COMPARAISON.

 

 1. Situation topographique, sol.

 

 • Brayeux est l’adjectif de bray ¬ęboue¬Ľ (une commune voisine s’appelle¬£raj/) ; le masc. est d√Ľ √† un contresens ;le est la forme ancienne de notre article

 

Assche-ter-Heide

¬†(Assche B.) local ¬ę astrayn ¬Ľ, 1784 Asterhey-de ad.

 

Brasschaet -ter-Heide

 (Brasschaet A.).

 

Heyst-op-den-Berg

A. 1706 Heyst ten Bergh rcpbf.

 

Lootenhulle

, F. or. 1455 Loe juxta Pouke war, 1518 Loo ten Huile pv (huile, hille, ¬ę colline ¬Ľ).

 

Néblon-le-Pierreux

 (Ouffet Lg).

 

Nil-Pierreux

¬†(Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin B.) wall. ¬ę ni-p√ģrŇď’ ¬Ľ.

 

Veldwezelt

Limb. 1157 Wiosell, 1393 Veltweseth fr, 1615 Visetum campi psi 28 (opp. à Visé Lg fl. Weze(n)t ; v. 18).

 

Wechelderzande

A. XVe Wechle appendix de Poederle, XVIe Wechlezande rp, 1822 Wechel-der-Zande, 1837 Wechel ter Zanden ac.

 

 

 

 1. Genre d’√©tablissement humain.

 

Mont

Lux. 1495 Mont la Ville, 1528 Mon-la-Wille dfl ; opposé à Montleban Lux. 1495 Amonleban, 1528 Mon-le-Ban dfl.

 

Nieuport-Bains

¬†(Nieuport F. oc.) Aujourd’hui ce genre de d√©terminatifs se multiplie gr√Ęce notamment aux chemins de fer : Tervueren-Station (Tervueren B.), Coxyde- Village (Coxyde F. oc.).

 

Ortheuville

 (Tenneville Lux.) 1130-1 Octrovilla (= *0rtao-villa) sm, 1315 Ortonville vilu, 1495 Orteville dfl. Opp. à Ortho Lux., commune voisine, 888 Ortao e vi.

 

Villers-la-Ville

B. 1033 Villare in Darnoensi bd, 1147 Villare tw. Fond√©e √† Villers, l’abbaye continua √† s’appeler ¬ę de Villers ¬Ľ apr√®s son transfert √† Tilly B. A partir du xnie si√®cle, le nom du village est diff√©renci√© par l’addition de ville (= village) 1272 in Villari Villa a3n 1312 Villers Ville, 1459 Viller le Ville tw.

 

 

 

 1. R√©gime seigneurial. On trouvera aux nos 206 √† 211 des d√©tails sur les noms rappelant le r√©gime seigneurial ; beaucoup d’entre eux contiennent un d√©terminatif : Braine-VAlleud B. ;

 

Baerle-Duc

A

 

Genoels-Elderen

Limb.

 

Vrijheeren

 (Rixingen Limb.)

 

 

 

 1. Saint patron. V. aussi n. 217 et suiv.

 

H aine-Saint-Pierre

H. 1202 Haina sancti Pétri dev.

 

Maria-Leerne

(Bachte-Maria-Leerne F. oc.) 1330-1 Lederne S*e Marie (lat). aseb 3 v, 1370-1 Sente Marien Lire, 1611-13 Mary-Leerne dpb.

Tongres-Notre-Dame

H. 1138 Tongra B. Marie mf iv.

 

 

Souvent dans les noms de ce type l’usage local actuel ne garde que le d√©terminatif,sp√©cialement en pays flamand (c’est un vrai changement de nom, en deux phases; v. n. 57) :

 

Lennick-Saint-Martin

B. loc. Sinte Mertens (par conséquence, Lennick-Saint-Quentin B. devient Lennick tout court) ;

Wavre-Sainte-Catherine

A. loc. ¬ę KatŇďla :ynŇď ¬Ľ ; Audenhove-Saint-G√©ry B. loc. ¬ę sintŇďyu’ :riks ¬Ľ.

 

 

 1. Surnoms divers, le plus souvent dépréciatifs.

 

Fraire

 (Biesmerée N.) 1265 Fierieres bc, 1784 Frère le Cro-teuse, 1823 Fraire la Croteuse.

 

Francesse

(Gesves N.) 1777 Francesse la Gaillarde Ferraris,

1823  Francesse la Gaillarde de Bouge.

 

Isnes-les-Dames

(Isnes N.) 1265 Ynnes les Danriestres (= *Damiestres), 1289 Ynes les Dameistres bc, 1558 Eynes le Domeyste an, 1632 Yme le Dame hn (¬ę domestique ¬Ľ ; ter¬≠minaison tomb√©e, sans doute par √©tymologie populaire).

 

Isnes-Sauvages

(Isnes N.) 1265 Ynnes les Sauvages bc, 1558 Eynes le Savaige a II.

 

Krommen-Haring

(Bautersem B) 1559-69 Cromenherent a 2 n, 1706 Crommen Herent rcpbf (¬ę courbe ¬Ľ ; opp. √† Herent B).

 

Montignies-le-Tilleul 

H. 1277   Montegni   le   Tigneux   dev, XVIIIe Montigny scabiosa b2, 1804 Montigny-le-Tigneux oud, 1822  Montigny-le-Tilleul ac.

 

Quaedmechelen

 Limb.   XVIIe   Quaet-Mechelen    crh  4  n.

 

Quaet -Cureghem

(ancien quartier à Cureghem B.) XIVe te Quaet Cureghem w.).

 

Quatrecht

(Wetteren F. or.) 1369 Quaetatrecht dpb, 1570 Quaetatrech ot (¬ęmauvais¬Ľ: Atrec.ht est le nom fl. d’Arras P. de C.).

 

 

L’usage populaire conna√ģt beaucoup de ces surnoms :

 

Halle

 (en-Campine) A. loc. Mager-Halle

 

Muysen

A. loc. Kaal-Muysen

 

‘s Gravenwezel

A. loc. Schraal-Wezel (avec jeu de mots)

 

Veerle

A. loc. Trotsch-Veerle

 

 

 

III.¬†¬† D√ČTAIL¬†¬† EXT√ČRIEUR¬†¬† A¬†¬† LA¬†¬† LOCALIT√Č.

 

 1. Cours d’eau voisin.

 

Denderbelle

F. or. 1165 Bella acat. 1863, 1212 Tenrebelle, 1518 Belle S. Gillis pv.

 

Denderhautem

F.or. fl.¬ę de: r√ßŇďr√†tem ¬Ľ ou ¬ę √†: tem ¬Ľ,1096 Hau-them mf i, 1271 Houthem Tenerae recf n, 1393 Denrehoutem, Boek m. d. Haire.

 

Denderleeuw

F. or. 1146 Lewe, 1244 Lewe supra Teneram rcf n, XIVe Liuwes Tenere rp.

 

Denderwindeke

F. or. 941 in loco nuncupante Wenteka super fluvium Thenra vdp., 1254 Winti rcf n, XVe Winti Tenere, 1545 Denderwiendeke vl.

 

Geet-Bets

B. 1044 Bece, XIIIe Bêche subtus Lewis, 1330, Beets supra Jaceam, 1440 Gheet-Beetse tw.

 

Gouy-lez-Piéton

H.1257 Goy supra Pyethon bf, 1374 Goy sur le Pitton cd, 1804 Gouy sur Piéton oud.

 

Hermeton-sur-Meuse

N.  1420 lermeton sur Muese   a xvi ; opposé à Ermeton-sur-Biert N (v. plus bas).

 

Maeseyck

Limb. 1034 Maseyck mf ni, 1441 Maisseycke st, fin XVI te Maseayke dpd.

 

Maesniel

¬†(Gelinden Limb.) 1411 la vilhe de Nivelle sour Mouse en le valey fr. II. Opp. √† Miel-Saint-Trond Limb. et Niel-pr√®s-d’Asch Limb.

 

Marchienne-au-Pont

H. 1290 Marchienes Sanbres bslw 55.

 

Noville-sur-Mehaigne

N. 1067 Novilla super Mahannam gv, 1516 Noville sur le Haigne a xn.

 

Schelderode

F. or. 1108 Rothen, 1220 Scelderoden dpb.

 

Scheldewindeke

F. or. 1124-38 Windeca, 1236 Winti ce, XVe Wintiscalde rp, 1491 Sceldewiendeke aca n.

 

 

 

 1. Chaussée voisine.

 

Goegnies-Chaussée

H. 1295 Goynies a le Gauchie sw, XVe Goer-gnies in Calceya rp ; près de la route de Mons à Maubeuge.

 

Tourinne-la-Chaussée

Lg. 1139 Turninis, st, 1470 Thourinne le Gauchie crh 71 ; sur la voie romaine Bavay-Tongres.

 

Waret- la-Chaussée

N. v. 1343 Wareis le Chachie bfn.

 

 

 

 1. Localité voisine. Type intéressant parce que souvent la localité voisine a perdu toute importance ou a même disparu. Rare dans les noms thiois.

 

Aische-en- Refail

N. pron. ¬ę√©s√ĘrŇďfav¬Ľ, local ¬ę yas ¬Ľ, 1291 Ays deleis Reffait, 1388 Ays en Reiayt, 1512 Aix en Reffay asan i ; la seconde localit√©, 1241 Refait a 2 iv, 1251 Refail a x, a disparu.

 

Bienne-lez-Happart

H. XIVe Bievre et Hapart, XVe Bievene le Happart rp : Happart, 779 Altoporto d, a disparu.

 

Bilsen

Limb. v. 950 in villa nuncupata Belisia, 1296 Bochout Blise ,1365 Buckebilse, 1369 Boukebilse, 1378 Bocholtbilsen1385 Bockenbilse chb (Bouchout, auj. disparu, √©tait une loca¬≠lit√© importante pr√®s de Bilsen ; √† l’√©poque de son emploi com¬≠me d√©terminatif, Eigenbilsen se disait Bilsen tout court : 1373 territorium Blisiense, 1375 in Blisia. A Veldwezelt, Bilsen se dit encore ¬ę bo :kŇďb√®lzŇď ¬Ľ chb.

Gontrode F. or. 1009-30 Rothen, 1220 Gontroden, 1267 Hont-rode dpb, 1822 Gentrode ac ; voisine de Gand F. or. ; comp. XIVe devant Gons jo, XVe Gontbrugghe rp (Gentbrugghe F. or.).

 

Chapelle-lez-Herlaimont

H. 1140 altare de Capella, 1213 villam de Capella juxta Herlaimont, 1289 d√©lie Capelle deleis Hellamont bf. Herlaimont, 1151 curtem de Harlomonte mf iv se compose aujourd’hui d’un ch√Ęteau et d’un moulin.

 

Fexhe-Slins

Lg. XIVe Fexhe deleis Seliens h ; pr√®s de Slins Lg ; du xme au xvine si√®cle, Fexhe fut d√©termin√© par un ad¬≠jectif form√© sur le nom d’une autre localit√© voisine, Freeren Limb., roman Fr√®res : 1260 Feche le Frarouse si, 1280 Fehe le Frairoise dr, 1341 Fehe le Frairour Isj, 1497 Ffexhe le Feruse pp, xviii6 Fexhe la Flaireuse gv.

 

Fontaine-l’ Ev√™que

H., local Fontaine sus les GŇďulx, d’apr√®s le hameau Les GŇďulx.

 

Frasnes-lez-Gosselies

H. XIVe gisant au Frasne en Braibant le.

 

Hermalle-sous-Argenteau

Lg. 1470 Hermalle lez Argenteau crh 71.

 

Meix-devant-Virton

Lux. 1298 Meirs prope Vertonum K, 1314 Meirs devant Verton clf, 1570 Meix in Spelunca pt.

 

Mielen-sur-Aelst

Limb. fl. Mielen-boven-Aelst, 1400 Mylen super Aelst mk, v. 1580 Mielen boven Aelst st, 1777 Milen-hoven Ailst Ferraris, 1784 Mil] e-Bovénalts, 1834 Millen-Over-Aelst va.

 

Mont-sur-Marchienne

H. 1558 Montes supra Marchenne a n.

 

Neuville-sous-Huy

Lg. 1700 la Neufville sur¬† MŇďuse bialg ix.

 

Vaux-lez- Rosières

 (Nives Lux.)1474 Vaulz desoubz Roussierez vil.

 

Ville-en-Waret

 (Vezin N.) 1290 Vilh en Waret bf ; voisine de Franc-Waret N.

 

Ville-Pommeroeul

H. 1211 Villam in Brabantia m i, 1254, Ville-Pumerielx m vin, 1804 Ville-l√®s-PomerŇďul oud ; voisine de Pommeroeul H.

 

Villers-devant-Orval

Lux. 1280 Villeir devant Orval o.

 

Westroosebeke

F. oc. 1632 Roosbeke chez Ypres erf.

 

 

 

 1. Région géographique.

 

Aye

Lux. 1343 Aiz en Ffamenne vil.

 

Barvaux-Condroz

N. 1823 Barvaux en Condroz.

 

Champlon-Famenne

 (Waha Lux) 1727 Champion en Famine rcpbf.

 

Ermeton-sur-Biert

N. 932 Ermeton mf i, v. 1343 Ermeton sours Bers, r, 1784 Hermeton sur Bi√®re. Biert √©tait le nom d’une for√™t couvrant la contr√©e : 1196-1212 in silvis ecclesiae Bronien-sis (abbaye de Saint-G√©rard N) de Bers crh 76, 1213 foresta de Biers a xvi, 1266 nemoris de Biert crh 76, 1784 (B[oisj de Bi√®re ; ce nom survit dans Biert-le-Roi (Fala√ęn N) et Biert-l’Abb√© (Flavion N) ; v. n¬į 208.

 

Heure(-lez-Marche)

N. 1343 Eure en Famenne vil.

 

Hour

N. 1368 Hourt en Famenne bfn (opp. à Houx N, 1271 Dire ax. 1585 Hour bfn).

 

Lens-(sur-Dendre

) H 1269 Lens em Braibant sw ;jadis le Brabant d√©passait notablement ses limites actuelles √† l’ouest et au sud-ouest (1).

 

(1) Ch. piot. Les Pagi de¬† la Belgique el leurs subdivisions pendant le moyen √Ęge (M√©m. cour. Acad. r., 4¬į, XXXIX, 1875).

 

Marche(-en-Famenne)

Lux. 1334 Marche en Fanmène m m;

 

Neuville-en-Condroz

Lg. 1348 Noveville en Condros a 2 vin.

 

Saint-Job-in-‘t-Goor

SA. Goor ¬ę marais ¬Ľ, est le nom propre d’une vaste r√©gion mar√©cageuse.

 

Sart-en-Fagne

N. 1299 de Sarto Sancte Marie asan 30.

 

Strée-(lez-Beaumont)

H. XIVe Estreez en Thierasse dev. (la Thi√©rache s’√©tend en Belgique et en France).

 

Ville-Pommeroeul

H. 1211 Villam in Brabantia m i.

 

 

 

 1. R√©gion linguistique. Les localit√©s situ√©es dans la r√©gion romane ou pr√®s d’elle sont dites roman, romain, walsch, welsch (1), gallicus ; celles de la r√©gion germanique ou qui en sont voisines, lies, tieche, dietsch, teutonicus:

 

Heure-le-Romain

Lg. 1181 Oire a 2i, 1330 cil de Eure deleis Hermees si, 1381 Eur le Remans vb, 1392 Ora gallica bialg 6, 1464 Heur le Romain bialg 24, 1470 Heur le Roman crh 71.

 

Heur-le-Tiexhe

Limb. fl. Dietsch-Heur, 1289 Eure teuthonica gv, 1330 cil de Eure deleis Freires si, XIVe Dire le Tiexhe h, XVe Duts Oer st, 1558 Odeur juxta Freris ecclesia sive Orta Theutonica a i.

 

Houtain-l’ Ev√™que

Lg. fl. Walsch-Houthem, loc. fl. près de la front, ling., 1079 Holtham mf m, 1207 Hulthem libéra villa, 1548 Wals-Houthem k.

 

Laroche

Lux. ail. Welschefels, 1384 Vêlez, 1411 Welschveiltz cl, 1417 Welzscheiels vil (opp. à Larochette, Grand-Duché de Lux., 1384 Vêlez cl, 1480 Dutsche Veltze vil).

 

Lasne

B. fl. Walscher-Laenen, par opposition à Ter Laenen (Overyssche B).

 

Meix-le-Tige

Lux. ail. Meer, 1471 Meisch-le-Tige clf, 1541 Meysch le Tisch ou Meer crh 1901 ; village wallon, mais situé près de la frontière linguistique ; opp. à Meix-devant-Virton Lux.

 

Moinet

 (Longvilly Lux) ail. Welsch-Bochholz, 1727 Weltz-bochehels ou Nayenet rcpbf (K c. wall., opp. à Beho Lux, loc. ail.).

 

Montenaeken

Limb. loc. fl., 1139 Montenaken st, 1174 Monteigney si, 1300 Montigney le Thiech bialg 32, 1300 Monte-nach la Tiexhe k, 1400 Montengnis le Tiexhe 1s, fin XVe Mon- tegni le ties¬†¬† qu’on dit en ties Montenac ih (opp. √† Montegn√©e Lg).

 

(1) Cet adjectif est le nom du peuple celtique des Volcae, que leurs voisins germaniques ont appliqu√© aussi √† d’autres groupes (comp. allemand, terme d√©signant primitivement un ensemble plus restreint).

 

Odeur

Lg fl.¬† Elderen, XIVe Odoir le Remans, h ;¬†¬† opp. √† ‘s H eer en- Elderen Limb , moyen √Ęge Odoir le Tiexhe, 1275 Eldre sive Odour Isj.

 

Tourinnes-la-Grosse

B 1272 Tornines les Theis a 3 n, 1381 Tournines le Tiese tw, 1558 Tourinne Theutonica a n. Village wallon, mais sur la frontière linguistique.

 

Walsbetz

Lg. 1139 Bêche st, 1221 Walseberghe mf i, 1563 Beyts gallica k (vill. fl, mais sur la front ling. ; opp. à Geet-Betz B.).

 

Wezeren

Lg. fl. Walswezeren, 1139 Wesere st, 1308 Wesere gallicorum k ; flamand, mais sur la frontière linguistique ; opp. à Melckweser B.

 

 

 

 

NOMS DE LIEUX TRANSFORM√ČS PAR ANALOGIE

 

 1. Certains noms propres de lieux dont le sens primitif √©chappe au vulgaire subissent, tout au moins dans l’√©criture, une d√©formation par analogie avec un mot ou un nom propre d’usage courant, et offrent alors un sens, souvent bizarre. On appelle ce ph√©nom√®ne, qui se produit aussi pour les mots de la langue courante, ¬ę √©tymologie populaire ¬Ľ.

La d√©formation peut affecter le nom entier ou l’une de ses parties ; dans le second cas,c’est souvent le sens apparent de ia partie non modifi√©e qui entra√ģne la modification de l’autre.

 

Allaertshuizen

¬†(Wulpen F. oc.) 1142 quidam Alnothus… quan-dam terram in Wulpen, v.1180 in parrochia de Wulpen terram que fuit Alnoth et sororum ejus, 1183 apud Alnctshuus, 1593, Alaertshuuse, 1725 de Allaertslmijsen df.

 

Amberloup

Lux. 888 Ambarlao e vi, 1299 Ambrelues clf.

 

Beausaint

Lux. XIVe Bealsen en Ardenne h, 1558 Beasen a ni.

 

Beau-Soir

(Ňíudenghien H). 1278 le Bausoit m n 2.

 

Boitsfort

(Watermael-Boitsfort B.), fl.¬† offic. Boschvoorde, local ¬ę bo :ytsf√īt ¬Ľ,¬†¬† ¬ę bo :sfot ¬Ľ, XVe Boutsfort b ix, XVe Bou-chefort (fr.) in vin, d√©b. XIXe Boisfort.

 

Chassepierre

Lux. 888 Casapetra lac, 1255 Chesepire o (n. prim. *casa petrea ¬ę maison de pierre ¬Ľ).

 

Coronmeuse

(Herstal Lg) 1247 el Henois desor Cromvemuse h2, 1320 Cronmuse, 1340 Cronmouse si (non, crombe = ¬ę cour¬≠be ¬Ľ ; coron = ¬ę bout ¬Ľ).

 

Destelbergen

F. or. local. ¬ę de :sŇďlb√®ryŇď(n) ¬Ľ, 962 Thesle, 1119 Descelberg, fin XIIe Dessle, 1281 Desselberghine ma (trans¬≠form√© d’apr√®s distel, ¬ę chardon ¬Ľ).

 

Diepenbeek

Limb. 1063 Tienbeche crh 8,1154 Thiedenbecke, 1155 Tiepenbeche, Diepenbeke gv.

 

Froidlieu

(Sohier Lux) 817 Fandilionis (var. Frandilionis, Fradilionis (1)), 1139 Freelou, 1342 Froileu, 1354 Frigidus locus sh.

 

(1)¬†¬† M. roland, asan 33, 276, croit qu’il s’agit d’une erreur pour *Fracliliaus ou *Fradilious.

 

Gazelle

(Mettet N) 1289 Goingniselles (¬ę petite Gougnies ¬Ľ) bc, 1832 Gazelle.

 

Gottechain

(Bossut-Gottechain B) XVIIIe Gettechiens, 1784 Gardechiens.

 

Halmael

Limb. 1065 Halmale k, 1412 Haultemale (doc. lat. d’Arras) st.

 

Hareng

 (Herstal Lg), jadis Herens gv.

 

Héron

Lg. 1136 Héran sm, 1653 Hérand bfn.

 

Isnes-les-Dames

(Isnes N) 1289 Ynes les Dameistres (¬ę do¬≠mestiques ¬Ľ) bc, 1632 Yme le Dame hn ; opp. √† Isnes-Sauvages (Isnes N) 1265 Ynnes les Sauvages bc.

 

Jambes

N. wall ¬ę dzap ¬Ľ, 1134 Jameda, 1134 Jamna, 1155 .lame 1231 Jambe r.

 

Java

(Bas-Oha Lg) 1329 Javaing pf.

 

Krommen-Haring

(Bautersem B) 1559-69 Cromenherent a2 ii ; opp. à Hérent B.

 

Lanquesaint

H. wall. ¬ę l√®ks√ę ¬Ľ, 1276 Lenghesain k, XIVe Lon-ghessent rp.

 

Lierre

A. 1585 Lyere in 8. (plante).

 

Lisbonne

(L’Escaill√®re H). 1616 Lillebonne crh 76.

 

Longuevue

(Tarcienne N), jadis Longue ville, puis Longuevie.

 

Loth

(Leeuw-Saint-Pierre B.). 1406 Lake w, 1560 Eaeckt mf i, 1786 Loth de Bouge, carte ; au XIXe, le k est encore prononcé.

 

Maredsous

(Denée N) 1594 Maredsous btm. 1784 Marais De-sous. Le Recueil des cartes des Pays-Bas de Fricx, du début du xvme siècle, donne Maladre (pour Maredrel), Marest dessous, et une localité imaginaire Marest dessus.

 

Mont-Saint-Pont

(Braine l’Alleud B) 1286 Mansinpont, 1473 Monchinpont tw.

 

Noblehaye

 (Bolland Lg) 1308 Abelinhaie vb (stade intermé­diaire : *Nabelinhaye.

 

Oostcamp

F. oc. 961 Orscamp mm, 1518 Oorscamp. df.

 

Pont-de-Loup

H. 840 Funderlo (*Punderlo?) si, 1497, Ponde-louz pp, 1570 Ponderloux ot, XVIIIe Pont de Loux.

 

Richement

(Amay Lg) XIVe Rostemont super Amaing gv, 1388 Roystemont a2 vin.

 

Sainte-Fontaine

(Pailhe Lg) 1229 de Centum fontibus, XIVe Centfontaines gv, 1840 Saint-Fontaine

 

Saint-Marc

N , wall. ¬ę s√™m√ī ¬Ľ moyen √Ęge Saint-Mard (patron, saint M√©dard).

 

Saint-Vincent

Lux., local ¬ę sav√™s√† ¬Ľ, patron saint Roch 1068 Sainvinsart, 1198 Saint Vinsart, 1344 Saint Vieusart vil n, 1347 Saint Vincent t.

 

Sainval

(Tilff Lg) 1368 Agchinvals, Chinvaaz, 1371 Chyen-vauls leod v

 

Santbergen

F.  or.  1217 Samberghes, 1430 Zantberghe dpb

 

Sart- Eustache

N. 1294 li Sart a le Staches bc, 1639 Sart al Stache ax, 1804 Sart-St-Eustache ( (e)stache = ¬ę b√Ęton ,pi¬≠quet ¬Ľ ; Eustache est un faux nom de seigneur)

 

Thy-le-Bauduin

N. 1265 Thyers li Bauduins bc, 1712 Thille-boudin rcpbf.

 

Troismonts

(Flamierge Lux) 1490 Ottramont Ijb (stade inter­médiaire : *aux Trois Monts).

 

Vielsalm

Lux. 1131 Salmes, 1365 Vie Saline, 1434 de Psalmis, 1504 Viex Psalme gaa.

 

Westcapelle

F. oc. 1110 quatuor capellis, prima… quarta de Was, mm, 1330-1 Waescapelle aseb 3 v

 

Zétrud-Lumay

B fl. Sittert-Lummen, an x Zertrud-Lumay.

 

Zonnebeke

F. oc. 1233 Zinnebeka, 1424 Zinbecque csmy, 1570 Sunnebeke pt.

 

 

 

 1. A c√īte de ces cas d’¬ę √©tymologie populaire ¬Ľ, signalons quelques transformations qui paraissent dues plut√īt √† une simple confusion qu’au d√©sir de rendre significative une forme devenue obscure. L’√©l√©ment final d’un nom de lieu (substantif, suffixe) est parfois remplac√© par un autre √©l√©ment, phon√©tiquement voisin, et repr√©sent√© dans d’autres noms de lieux ; pareille substitu¬≠tion se rencontre dans toutes les langues ; elle est tant√īt pas¬≠sag√®re, tant√īt durable :

 

Assebrouck

F. oc. 1187 Ascebroc df, 1455 Assembourc a 3 v

 

Beeringen

Limb. 1120 Béeringe da, 1255 Beringhem id

 

Boesinghe

F. oc. 1119 Boesin-gha, 1200 Boesinghem csmy

 

Buysinghen

B. 1184 Busengem, 1236 Buchengien, 1396 Buusinghen w, XVe Busseghem s. Vin-centii rp

 

Everberg

B.1160 Eversberc w, 1560 Everbeke mf i

 

Hatrival

Lux. 1129 ecclesiam sancti [Husjmarii de Atreivilla sh, 1334 Hatrivault vil (patron de l’√©glise, saint Ursmer)

 

Hombroux

 (Alleur Lg) 1070 Humborc si, 1228 Hambru vb

 

Horpmael

B. 1363 Horpail vib

 

Mellegnoul

(Melin B) 1366 Mellegnouls bfn, 1374 Melleneel cd

 

Merchtem

B. XIe Martinas k, 1120 Merch-tinis, 1314 Merchtem w

 

Neyghem

F. or. 1189 Eighen dpb

Ottenbourg

B. 1208 Ottenburch b i, 1570 Ottenberg ot

 

Saventhem

B. 1117 in Saventa, 1179 Saventhem crh 4 vu (comp. le Saventerloo, bois voisin)

 

Sichem

B. 1134 Zigghene rpk, 1378 Sichenen vib

 

 

 

NOMS DE LIEUX  BILINGUES

 

 1. Beaucoup de localit√©s belges ont port√©, portent encore des noms diff√©rents en fran√ßais, en flamand, en allemand (1). Les deux noms peuvent diff√©rer tr√®s peu, ils peuvent aussi n’avoir rien de commun. Ils peuvent provenir d’un primitif unique transform√© phon√©tiquement de fa√ßon divergente ; l’un peut √™tre la traduction de l’autre ; enfin, ils peuvent ne pas avoir la m√™me origine (2).

 

(1)¬† Nous ne traitons ici que des noms indig√®nes ; les formes anglaises, espagnoles, italiennes, n’ont pas √©t√© reprises.

(2)¬† Pour¬† les formations¬† bilingues officielles,¬† v.¬† notamment J.¬†¬† vann√©rus.¬†¬† Toponymie¬† politique¬† (Le¬†¬† Flambeau,¬†¬† III,¬†¬† 1921, n¬į¬†¬† 6).

 

 

Examinons d’abord le cas de noms repr√©sentant un m√™me primitif diff√©remment √©volu√©.

 

 1. Nom primitif celtique ou gallo-romain.

 

Arlon

Lux. all. Arel (d’o√Ļ le fl. Arel) IVe Orolaunum It. Ant., 1176 cornes de Arlon si, 1376 van Arie vib.

 

Bastogne

Lux. all. Bastnach (d’o√Ļ fl. Bastenaeken), local ¬ę b√†stney’ ¬Ľ (sic), 887 Bastonica e vi, 1152 Bastonia sh, 1293 Bastongne m m, XIe Pastenacha k, 1374 van Bastenaken vib.

Casier (Lanaye Limb.) roman  Chastres gv.

 

Goé

Lg. 1497 Goilhiez pp, XIIe villula de Goleche, 1460 Guylken, 1547 Goelich psi 20.

 

Goirhez

 (Aubel Lg) 1213 Gorck dr.

 

Goyer

Limb fl. Jeuk, 1558 Goye seu loeck a i.

 

Habay

¬†(la Vieille et la Neuve) Lux. wall. ¬ę haba ¬Ľ. ail Habich

 

Hachy

Lux. all. Herzig, XIVe Hertzig pt, 1317-22 Harcy, 1537 Herssy dfl.

 

Jodoigne

B. fl. Geldenaeken, 1139 Gendenaeken st, 1164 Geldonge a2 vin, 1181 Jodonge a2 i, 1269 Jodoingne a vi.

Li√®ge Lg. wall. ¬ę lits ¬Ľ. fl. Luik, ail. L√Ļttich, v. 730 Leudico, 723-43, in villa cui vocabulum est Leodio, IXe in Leodico vico publi√©e, in Leodia, in vico Leutico, 853 apud Leudicam, 903-20 Ledgia, 921 in supradict√† ecclesia quae Legia dicttur, 1036 in urbe Letgia, 1048 Leggia bsahlg 2, 1249 la glise de Liuge a 2 vu 1276 vers le Li√®ge, 1276 versus Ludeke cy, 1295 bisdom van Luyck, 1361 van Luetke psi xi, 1424 stat van Luytge st, 1471 van Ludich f.

 

Messancy

Lux. all. Metzig, 1287 Maxenchei clf, 1317-22 Messency dfl, 1376 van Mechtzich vib, 1381, Mecencey, 1383 Metzig vil.

 

Montenaeken

Limb. 1139 Montenaken st, 1174 Monteigney, 1203 Montegni si, fin XVe Montegni le ties, qu’on dit en ties Montenac jh.

 

Mussy-la-Ville

Lux. all. Missig < M√ľssig.

 

Namur

N. fl. Namen, VIIIe ad Castro Namuco mgh ss. r. mer. II 325, 985 Namucho sl,1251 Nameur ax,1281 Namen st ; en Fl. or. on dit Namur tz.

 

Renaix

Fl. or. fl. Ronse 831 Rodenacum mf i, 1209 Rosnais m ii 2, 1370 Ronay en Flandres vib, 1367 van Ronsse dpb, 1485 van Ronchen vib.

 

Tourinne-la-Grosse

B. fl. Deurne, v. 1159 Tourrines, 1315 Dorne, 1784 Doern ou Tourinne.

 

Tournai

H. fl. Doornik, v. 900 civitate Tornaco da, 1302 Dor-neke vib, 1318 Tournay cy n.

 

Wodecq

H. wall. ¬ę wok ¬Ľ, ¬ę ok ¬Ľ, fl. ¬ę w√†k ¬Ľ, 1142 altare de Voldeca m n 2.

 

 

 

 1. Nom primitif fran√ßais lors de l’emprunt.

 

 

Amougies

F. or. fl. parl√© ¬ę am√Ľdza :yŇď ¬Ľ, ¬ę am√Ľdza :ys ¬Ľ,1372 van Amougijs ktw.

 

Dottignies

F. oc. 1101 Dothegnies, 1293 Dotignies, 1326-van Dottenijs, 1866 naar Dottenijs df.

 

Escanaffles

H. fl. parl√© ¬ę sala :f ¬Ľ.

 

Houffalize

Lux. all. Haufflescht, 1426 Huffels vil.

 

Lutremange

(Villers-la-Bonne-Eau Lux) ail Lauterm√†nnchen ; primitif ail. en -ingen ; forme romanis√©e emprunt√©e par l’ail, et d√©formation par √©tymologie populaire

 

Musson

Lux wall. ¬ę ems√ī ¬Ľ (sic), all. ¬ę emsori ¬Ľ.

 

Noville

Lux. wall. ¬ę nov√®y ¬Ľ, all. ¬ę nuf ¬Ľ.

 

Oreye

Lg. v.1100 Orel dr, 1311 Orelh bfn, XIVe à Oreilh h; fl. : 1155 Hurle si, 1366 Urle, 1378 Oerle dr.

 

Quatre-Vents

 (Bonnert Lux) ail. local Katterwang.

 

Rosoux-Crenwick

Lg. fl. Roost, 1171 Rosuth st, XIIIe Rost, Roist Idr.

 

Rouvray

(Limerl√© Lux) wall ¬ę rovr√© : ¬Ľ, ail ¬ę r√Ļ :wŇďrt ¬Ľ

 

Verviers

Lg. 1131 Verviers sm, 1374 van Vervieren (fl.) vib,

 

 

 

 1. Nom primitif germanique.

 

Afflighem

(Hekelghem B.) 1105 Hafligmensis smt, 1212 Haf-fligem rcf n, 1297 Hafflengien m i, XIVe l’abbie √† Affligien jo.

 

Alsemberg

B. 1227  Halsenberg,   1251   Hasenbert dev.

 

Anvers

A. fl. Antwerpen, v. 1160 in Antwerpia a 2 xm, 1294 van Andwerpen gg, 1298 fait √† Andwerpe cy, 1348 Andwers hu, XIVe la vilhe d’Anwerps jo, XIVe Anwiers h, 1400 Anvers, 1403 chastellenie dAnwerpen aa 25, 1407 ville dAnverps aa 26.

 

Aubange

Lux. ail.   Ubingen, loc. ail.

 

Autgaerden

B. wall. ¬ę uts√†r ¬Ľ, 1249 Out-Hogarden, 1403 Out-garden, XVIIIe Autchard tw.

 

Beho

Lux., wall. ¬ę a b√ī ¬Ľ. all. Bochholz, local ¬ę bo:kŇďls ¬Ľ, ¬ę bu:kŇďls ¬Ľ, v. 1135 Bocholt sm, 1615 Abbo,1662 Behault gaa, 1727 Bouchols rcpbf, 1834 Beho va.

 

Bierges

B. loc. wall., 1209 Bergis, 1230 Bierge, 1336 Bierghe tw.

 

Curange

Limb. fl. Curingen, 1079 Curinge si, 1218 Curingen mf ii.

 

Deiffelt

¬†(Beho Lux) wall. ¬ę d√Ļrfe ¬Ľ.

 

Dongelberg

B. loc. auj. wall., pron. ¬ę d√īzelb√® :r ¬Ľ, local ¬ę d√īk-bye ¬Ľ, 1036 Dungleberc mf i, 1079 Donglebert mf ni, 1183 Don-glebiert mf iv, XIVe Saingnor de Dongbiert h.

 

Enghien

H. fl. off. Edingen,local ¬ę i :^Ňďn ¬Ľ, ¬ę e -.r/cen ¬Ľ,1117 Aden

ghien da 2, 1185 Adengem, 1218 Anghien sw (le nom fut port√© d’abord par Petit-Enghien H. fl. Lettel-Ingen, loc. auj. wall.).

 

Gand

F. or. fl. Gent, 966 a portu Gandensi ar vin, XIIIe passer à Gant dpb, XIVe à Gans, devant Gons jo, 1297 van Ghend did.

 

Ixelles

B. fl. Elsene,- local ¬ę a rylsŇď ¬Ľ, 1210 Elsela w, 1706 Ixelle rcpbf.

 

Léau

B. fl. Zout-Leeuw, XIe Lewe, 1336 Lyewes tw, 1514 Leuwe (fl.) crh 3 xiv, 1694 Leaues, 1632 Sout-Leeuw tw.

 

Looz

Limb. fl. Borchloon, 1015 comitis de Los bs iv, 1067 Otto de Loz sm, 1297 Lon si.

 

Louvain

B. fl. Leuven (Loven) 1140 in Lovanio a 2 xm, 1259 Lovain bf, 1374 Lovene cd, 1400 Luevene vib m.

 

Melden

F. or. fr. Méauline (peu usité), 1181 ecclesiam de Miaunes d, XVe Melden, gallice Mealnes 2 p.

 

Mulken

 (Tongres Limb) 1317 Meulken. 1337 Mulken pf, XIVe Mokynes deleis Tongres h.

 

Neerwinden

Lg. v. 1343 le ville de Niewinde bfn.

 

Otrange

Limb. fl. Wouterinyen, v. 1250 Wotrenges gv, 1261 Wotheringes vg.

 

Roulers

F. oc. fl. Rousselaere, 822 Roslar bo vi. 1309 Roes-selaer vib iv, 1308 fait à Rolleirs cy i.

 

Xhendremael

Lg. XVe la chite noume Quennemal jh.

 

 

Le deuxi√®me ph√©nom√®ne qui a pu se produire est la traduc¬≠tion, exacte ou approximative, totale ou partielle, d’un nom de lieu.

 

 

 1. Nom primitif français.

 

Benonchamps

 (Wardin Lux) ail. Bindelt (<*-(elt).

 

Bettincourt

Lg -fl. Bettenhoven, 1139 Bertincourt st, 1180 Bettecoven ppct, 151.

 

Braine-l’Alleud

B. fl. Braken Eigen, 1216 Brania de Allodio 1312 Braine lalluet tw, 1372 Eyghenbraechenen vib, fin XVIe die van Bracheneyghem dfd.

 

Honville

¬†(Hollange Lux) wall. ¬ę h√īw√® :y ¬Ľ (sic), all. Hanf, local : ¬ę h√ī :nŇďref ¬Ľ (att√©nuation de -hof).

 

Laroche

Lux. all. Welschefels 1139 capella de Rupe K, 1274 La Roiche en Ardenne Mél. C. de Borman, 1378 Veltz, 1411 Welschveiltz, cl.

 

Livarchamps

(Villers-la-Bonne-Eau Lux) all. Lieschfelt (<* Lib√Ęrtsfeld).

 

Mons

H. fl. Bergen, 1328 van Mons in Heinegauwen cy, 1344 Berghen in Heneghouwen rgh.

 

Noduwez

B. 1139 Notdenweiz st, 1252 Nodevort a 2 xi.

 

Rachecourt

Lux. wall. ¬ę ratsk√Ļ ¬Ľ, ail. Resig, 1235 Ragecorto, 1286 Reishoye t.

 

Strainchamps

(Hollange Lux) ail. Sauerfeld,l3l5 Seraincham-per vil, 1418 Survelt clf, 1435 Sorvelt vil.

 

 

 

 1. Nom primitif germanique.

 

Attenhoven

Lg : 1189 Ottonis curtem si, 1232 Attenhoven ça.

 

Battincourt

¬†(Halanzy (Lux.) ail. Bettenhofen, local ¬ę b√®tem ¬Ľ loc. ail. (Halanzy est wall.,) 1284. Betthincourt, 1430 Betten-hoven t.

 

Becquevoort

B. 1092 Baccunwez gv, 1159 Bethenvorth (‚ÄĒ * Beck-) dkw.

 

Budingen

B. 1145 Budinges a 2 vin, local ¬ębu nŇď ¬Ľ,d’o√Ļ le wall. ¬ę bine : ¬Ľ.

 

Elixem

Lg. 1318 Alincort, Alincour, 1509 Elezem emprès Tillemont rg.

 

Engelmanshoven

Limb. 927-964 villa Engilmundeshoven st, fr .au m. à. Englemoncourt gv.

 

Fouches

(Hachy Lux) all. Offen, loc. ail., 1309 Fours ul.

 

Gentbrugghe

F. or. 1163 Gentbrugghe vl, XIVe Gampont, XVe Gantpont rp, 1698 Gandpont dpb.

 

Gossoncourt-lez-Looz

Limb., fl. Gutshoven loc. fl., 1219 Gocincourt, leod. 8, 1497 Guetshoven pp.

 

Gossoncourt-lez-Tirlemont

B. fl. Goidsenhoven, loc. fl., 1155 Gocincourt, 1253 Goscenoven tw, 1346 dominus Goeswinus de Goetsenhoven… Ego Goeswinus de Goetsencurt (m√™me acte) tw.

 

Grammont

F. or. fl. Geeraerdsbergen, Geertsbergen, pron. loca¬≠le ¬ę yt’zŇďb√®ryŇď ¬Ľ, 1068 in oppido Gefaldimontensem, 1142 Geroldimonte mf i, v. 1207 apud Gerolmont smt, 1278 Geeronts-berghe dw, 1327 Gheroudsberghe cy.

 

Guelf

¬†(Habergy Lux) loc. ail., 1253 Guldorf, en fr. au moyen √Ęge Jovilancourt t.

 

Ingelmunster

F. or. 1521 a Englemoustier in 7.

 

Longeau

 (Messancy Lux) ail. Laser, loc. ail., 1309 Longeyawe t. 1495 Lantwasser (= *Lancw.), 1537 Langwasser dfl.

 

Mettecoven

Limb. 1112 Matincurt asan 27.

 

Nobressart

Lux. all. Elcheroth, local ¬ęelchert¬Ľ, loc, all., 1256 Abrichart. 1336 Abrissar clf, XIVe Elckeraidt, 1727 Nabresa ou Elcberost rcpbf.

 

Racour

Lg., fl. Raetshoven, loc. wall. jadis fl., 1147 Racurth asan 19, 1372 Raetshoven st.

 

Remersdael

Lg. 1224 Renbievaz, 1252 Reynberzdale, 1276 Remberval dr.

 

Romershoven

Limb. 1147 Romercurt Isj, 1257 Romershoven st.

 

Rousbrugghe

F. oc. 1218 de Ponte Rohardi La Fl. VII, 1261 l’abeie de Pont-Rohart cf, 1327 te Roedsbrigghe cy, 1632 Pont-rouwaert erf.

 

Viville

¬†(Ronnert Lux), ail. Altenhofen, local ¬ę a :lŇďnhu√īvŇďn ¬Ľ, loc. ail. 1435 Aldenhoven, 1501 Vielzville, 1530 Vieulx-ville 1536 Viesville ou Aldenhoven dfl.

 

 

 

 1. Nous citerons √† part sept localit√©s portant ou ayant port√© un nom roman en -iacus (haut moyen √Ęge) et un nom germanique en -ingen, -heim ou -houe, le premier √©l√©ment √©tant un m√™me nom d’homme (1).

 

 • Peut-√™tre faut-il joindre √† ce groupe Zerkingen (Saint Trond Limb.) 938 in … Sarcinio, in Sarchinio, 1133 apud Ser, chesiam St (latinisation de *Sercheis?). D’autre part, c’est √† tort qu’on classerait ici Budingen B, dont le nom wallon est ¬ę bine : ¬Ľ, que l’on trouve √©crit Bigniet ; c’est la transposition du fl. local ¬ę bu :nŇלּ.

 

Crisnée

Lg. fl. Gherstecoven, Gerscouen, loc. wall., v. 1100 Crestengneis dr, 1305 Crissenges, 1359 Gherstecoven, 1367 Ghers-hoven cndt.

 

Erondegem

F. or. loc. fl. 868-9 (cop. XIIe) Eroldingaheim war, 1185 Gerondegeis mflll.

 

Habergy

Lux, all. Hewerdingen. loc. ¬ę y√©:wŇďrdang ¬Ľ, loc. ail., 1292 Harwerdingen t, 1537 Herverdingen dfl.

 

Halanzy

Lux. all. Holdingen, Helsingen, loc. ¬ę holdang ¬Ľ, loc. ‚ÄĘwall., 1175 Holencei, 1480 Hoilding t.

 

Soignies

H. loc. wall., 870 Sunniacum mf i, Xe Soniacas b, 1154 Sognies m n 1, 1184 de Sonniis d, fl. offic. Zinnik, 1538-9 Zinnike w, fl. pop. ¬Ľ z√ī:ningŇďn ¬Ľ, ¬ę zce’ :nir/Ňďn ¬Ľ, ¬ę z√©:ningjŇďn ¬Ľ (non signal√© avant le XIXe si√®cle).

 

Trognée

Lg fl. Truilingen, loc. wall., v. 1000 Trudoneca dr, 1096 Trueneis si, 1124 Trudignies gm, 1138 Trudenlegen ( = *Trudelengen), 1355 Trudelinghen st.

 

Wommersom

B. loc. fl, 1036 Wolmereis mf i, 1139 Wolmers-heym st.

 

 

 

52.Le troisi√®me cas est celui o√Ļ une localit√© est d√©sign√©e dans des langues diff√©rentes par des noms n’ayant entre eux aucun rapport de forme ni de sens.

 

C√īte-Rouge

(Tontelange Lux) all. Beierchen ; loc. all.

 

Grande-Espinetle

(Rhode-Saint-Gen√®se B), fi. Groote-Hut, loc. fl. 1687, Cautershutte w, 1777 Grande Espinette Ferraris, 1784 l’√Čpinette w (espinette = ¬ę arbre √©pineux ¬Ľ ; opp. √† Pelite-Espinette ; v. plus bas (1).

 

Menufontaine

(Fauvillers Lux), 1184 villam de Minute Fonte sh, all. Muneref loc. ail. sur la frontière linguistique.

 

Moinet

(Longvilly Lux) all. Welschbocholz, loc. wall. (opp. à Beho Lux., all. Bocholz, loc. all.).

 

Mont

(Wardin Lux) all. Mauer; loc. all.

 

Notre-Dame-au-Bois

(Overyssche B), loc.fl. loc. ¬ę zu :zŇďkŇďz-ayk ¬Ľ (¬ę ch√™ne du petit J√©sus ¬Ľ), xviie Jesus-Eyck.

 

Petite-Espinette

(Uccle B), loc. fl. fl. Kleine-Hut, 1784 Saint-Hubert.

 

Posterie

(Heinsch Lux) all. Watzerat, jadis Wolkerat, ail. local ¬ę postŇďri ¬Ľ ; loc. ail.

 

Quatre-Bras

(Arlon Lux) loc. all. hameau au croisement des routes Arlon-Luxembourg et Arlon-Longwy, all. local ‘spets” (Spitze, ¬ę sommet ¬Ľ).

 

Vivier-d’Oie

¬†(Uccle B), fl. Diesdelle, loc. f). 1683 lez les Dis-delles, 1740 de Diesdelle, 1784 Vivier d’Oye w.

 

Wihogne

Lg. loc. wall., fl. Nieuwdorp, 1336 entreJuperelle et Nuerdorp pf. 1708 Wihogne ou Neudorp rcpbf.

 

 

 

NOMS DE LIEUX REMPLAC√ČS

 

 1. 11 arrive que le nom d’une localit√© soit remplac√© par un autre nom. Ce remplacement peut √™tre fait brusquement, par une d√©cision d’une personne ou d’une administration ; il peut aussi √™tre pr√©par√© par une p√©riode plus ou moins longue o√Ļ les deux noms coexistent.

 

 • Le Vert-Chasseur s’appelait jadis la premi√®re Hutte ; v. n¬į 58. ‘

 

 

 1. Nom changé volontairement par le possesseur de la localité.

 

Carlsbourg

¬†(Paliseul Lux) 1330 Sassuere, 1373-4 Sasure sh ; parfois Saussure. Le nom actuel fui donn√© en 1757 par Charles-Godefroi de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon.

 

Liège

Lg. En 1468, apr√®s la destruction de la ville, Charles le T√©m√©raire, voulant √©galement en faire dispara√ģtre le nom. l’ap¬≠pela Brabant (Jean de Los, Chronique, √©d. De Ram, 62), d√©no¬≠mination qui ne fut gu√®re usit√©e.

 

 

 

 1. Nom modifi√© volontairement apr√®s un changement dans l’√©tat administratif de la localit√©.

 

Charleroi

H. IXe Karnoit war, 1026 Carnetum gv, 1563 Char-noy drc. En 1666 on y fonda une ville que l’on nomma, en l’hon¬≠neur du roi d’Espagne, Charles II, et par d√©formation du nom ancien, Charleroi.

 

Gérouville

Lux. 1209 Gyrusart aial 45, 1230 Girulsart o, 1253 Gerousart aial 45, 1258 Gironsart. La localité ayant reçu une charte de franchise, le second élément du nom fut remplacé : 1259 Géronville. Gérouville o.

 

Mariembourg

N. 868-9 Veroflo, !512Wrouffe, 1543 Veroufle war ; parfois Brouffe. En 1542, l’abb√© de Floreffe en vendit la seigneurie √† Charles-Quint, qui y fit construire une ville forte (termin√©e en 1546) √† laquelle il donna un nom nouveau, en l’honneur de sa sŇďur Marie de Hongrie : 1546 du nouveau fort… nomm√© Mariebourg, 1547 notre ville et forteresse de Ma-riembourgh, XVIIe Mariae burgum asan vin.

 

Nieuport

F. oc. 1112 novam terram nomine Sandeshoved… super flumen Isare sitam da. Le comte de Elandre Philippe d’Alsace y cr√©e une ville (portus. poort) au milieu -du XIIe si√®cle : 1163 opidanis meis habilantibus in novo opido LaFl.. vin, 1280 nostre ville de Nuefport m i, 1306 √ģe ville de Noefport vib, 1309 √† Neuf port, 1326 ter Niewerport cy.

 

Philippeville

N. 868-9 Erchelines, 1131 villam de Ercheneis, 1503 Ercherine, 1620 Escherennes r. En 1554 le village fut transform√© en ville forte par Charles-Quint, qui lui donna un nouveau nom en l’honneur de son fils Philippe ; l’initiale de celui-ci figure dans les armoiries de la ville.

 

 

 

 1. Nom remplac√© par celui d’une autre partie de la localit√© (souvent le ch√Ęteau).

 

Blankenberghe

F. oc. 1281 ecclesie de Scarphout war ; au XIIIe si√®cle le village de Scarphout, sauf l’√©glise, fut englouti par la mer ; son nom fut graduellement remplac√© par celui d’un hameau : v. 1275 villa de Blankeberghe df, 1334 notre ville de Blanquenberghe… leur √©glise appell√©e Notre-Dame de Skerp-souckt, 1348 die visscers van Scarphut, nu geseit Blanque-berghe, 1455 Scaerphout alias Blankeberghe war.

 

Bricquemont

¬†(Mont-Gauthier N), 1130-1 ecclesia… de Wanin-ga, v. 1131 Wanenge sm (Bricquemont est le nom du ch√Ęteau).

 

Grobbendonck

A. 1180 altare de Olde, d, 1246 parochia de Houden gg ; au XIVe si√®cle appara√ģt Grobbendonck, nom d’un ch√Ęteau, aujourd’hui d√©truit : XIVe Oudem, Gobedonc rp, XVIIe Ouwen alias Grobbendoncq gg, 1770-96 Ouwen, onder Grobbendonck vsm. Ouwen dispara√ģt √† la fin du XVIIIe.

 

Neufchateau-lez-Visé

Lg, anciennement Aubin, nom encore usit√© pour la paroisse ; 1822 Aubin-Neufch√Ęteau, 1837 Neuf-ch√Ęteau -Aubin ac.

 

Rechrival

¬†(Tillet Lux) ; jadis dans la mairie de Louville, vil¬≠lage qui disparut √† la fin du XVIe si√®cle apr√®s avoir graduelle¬≠ment diminu√© d’importance : 1576 Loupy dict Recherival, fin XVIe Loupville dit Rechrival aial 1913.

 

Rochefort

N. 1064 comes Bohaniae r, 1139 de decania Bohaniensi… Bohannia sh, 1285 Behongne r. Behogne d√©signait le quartier bas, chef-lieu d’un vaste doyenn√© de l’ancien dioc√®se de Li√®ge ; ce nom fut peu √† peu remplac√© par celui du ch√Ęteau-fort : 1155 Rochefort, si.

 

Slype

F. oc. 1142 Erlebaldi capella, 1170 in Slipis… feodi quod adjacet parrochie que dicitur Herlebouds cappelle df. 1455 de Arlebaldi capella alias Sypen (= * Slypen) war, 1474-81 inde prochye van Aerleboudscappelle dat men heet Slypen, 1702 bin de prochie van Slypen geseyt Aerlebouls capelle df.

 

Statte

 (Huy Lg), sur la rive gauche de la Meuse, jadis Petite-Hug : 1314 in parva villa Hoyensi, 1337 gisant en la petite Huy pf, 1325 supra glaciem Mose Hoyensis contra le -State pf.

 

 

 

 1. Nom remplacé par celui du saint patron (1).

 

Voyez plus haut (n¬į 36) des cas r√©cents. Donsliennes H. 868-9 Alesta war.

(1) Pour les noms de saints, v. 217-232.

Saint-André-lez-Bruges

F. oc. 1105 altaie de Betferkercka, quae et Straten appellatur, in honore B. Andreae Apostoli fun-datum mf i, 1273 Betferkercke olim, nunc Straten dictus, vicus juxta Brugas in quo est sita abbatia S. Andreae mf i, 1455 Sanc-tus Andréas alias Straten war.

 

Saint-Antelinckx

F.or.1179 parrocliia Ransbecca,1228 Rans-becca dpb, 1299 Zent-Antelins rcf n, XIVe Sains Encellinus rp (titulaire actuelle sainte Gertrude).

 

Sainte-Gertrude

¬†(Landen Lg), 11-16 Landenes, 1391 V√™tus Landen, 1451-2 Sinte-Gertruden-Landene 1606 Landen-Sainte-Gertrude. Oppos√© au ¬ę nouveau ¬Ľ Landen, ville cr√©√©e au xme si√®cle, 1441 Novum Landen (A. Wauters, Landen, 1883).

 

Sainte-Marie

 (lez-Etalle) Lux. 1167 Sancta Maria, 1211 Rista, 1214 Rista sive Sancta Maria, aial 1913.

 

Sainte-Véronique

 (Berthem B.) 1374 Vroyenberghe cd, XVe Mons S. Veronae b ix, 1526 Vloyenberghe cd.

 

Saint-Gérard

N. Xe Bronium r, 1215 Broingne crh 76, XVe Broigne, XVIIe Saint-G√©rard b ; c’est le nom de l’abbaye ; le patron de la paroisse est saint Pierre.

 

Saint-Ghislain

H. Xe Ursidungus, Xe Cella S. Ghisleni b, 1110 Cellam d, XIIe S. Gislenus, 1230 Saint-Gislain B.

 

Saint-Gilles

B. 1216 Obbruxella, 1222 Superior Bruxella w, fin XVIe Sint Gieliskerke t√īt Obbruxsel dpd, 1631 S. Gilles hbt, 1730 Obbrussel, a xn, 1822 St Gilles lez Bruxelles ac.

 

Saint-Hadelin

 (Olne Lg), jadis Grande Soumagne, Sou-magne-Saint-Halent, par opposition à Soumagne Lg, Leod. xn.

 

Saint-Hubert

Lux, d’abord Andainum, Andaginum du nom du ruisseau Andaina, Andagina sh ; 1006 locus ad Sanctum Hu-bertum mf m. La localit√© est aussi d√©sign√©e parfois par un nom fictif : 1046-65 Ambra sh.

 

Saint-Josse-ten-Noode

B. 1325 ten Noede w, 1460 son hostel de le Nouhe lez ledit Brouxelles in vm ; une chapelle y fut consacr√©e √† saint Josse au Milieu du XIVe si√®cle ; XVe Hoye S. Judoci b ix, 1532 S. Judocus ten Hoye w. On dit d’ordinaire en fr. ¬ę Saint-Josse ¬Ľ, en fl. ¬ę tŇďnu :y ¬Ľ.

 

Saint-Lambert

 (Jodoigne B.) 1497 Geldonia sancti Lambert! pp, 1639 idem a ix.

 

Saint-Martin

N, jadis Huy-le-Glise, puis Saint-Martin-Heu-glise asan xiv ; 1285 Saint-Martin bf.

 

Saint-Pierre-Capelle

F.oc. 1455 Onkevliete war, 1560. S. Pee-terscapelle mf n.

 

Saint-Trond

Limb. 741 ad basilicam sancti Pétri et sancti Trudonis que est constructa in villa nomine Sarchinio st, 1108 oppidum Sarchinium, 1107 oppidum sancti Trudonis, 1227 villa de Sainttreon si, 1292 Saintron bialg xi, 1378 Sintru-den st. Zerkingen est encore le nom de la paroisse Saint-Nicolas; au sud-est.

 

Samt-Amand

A. XVe Baesrode S. Amandi, 1447 Saint-Amand-Basserode b ix, XVe Sente Mans gg.

 

Woluwe-Saint-Pierre

B,¬† local ¬ę sintŇďpi :tŇďrs ¬Ľ.

 

 

 

 1. Nom remplacé par un nom désignant une construc­tion religieuse.

 

La Gleize

Lg, jadis Roanne comme un hameau de cette com¬≠mune : v. 1131 ecclesia de Rona, et alterius Ronae,1167 duas Ronas sm, 1708 Glise dit Glesche rcpbf. (¬ę l’√©glise ¬Ľ.)

 

L’Ermite

(Braine-l’Alleud B). 1131 Dudinsart, 1399 Doudou-wisart tw. Au XVe si√®cle exista √† cet endroit un couvent de femmes, en latin ^lusa, en fl. Ter-Cluysen, d’o√Ļ le nom actuel.

 

Mariakerke-lez-Gand

F. or. 937 Meron mf i, 951 capellam in honore S. Marie dicatam in villa que dicitur Meren vl, 1330-1 Maren aseb 3 v, 1455 Meerekerke war ; puis le premier élément devient le nom de la patronne : 1518 Mariekerke pv i, 1522 Maria-kerke dpb.

Mariekerke A. 1218, villa Basseroide S. Mariae, 1484Baesrode Marie a ni, XVe Baesrode N. D. b ix, 1804 Marie-Kerque oud.

 

 

 

 1. Changements de nom d√Ľs √† d’autres causes, ou dont la cause est inconnue.

 

Bornival

B. v. 1209 in territorio de Porpais, 1244 Pourbais m ii 2, 1315 Borgnevaus, 1329 Bourgnival tw.

 

Bouny

 (Romsée Lg), dans les environs Hollande.

 

Fosses

N. Xe villa quae ex nomine fluminis decurrentis nun-cupatur Bebrona… in loco… nominato alio nomine Fossa r.

 

Gijselbrechtegem

F.oc., aux environs g√©n√©ralement ¬ę gra :yzŇď-l√īkŇď ¬Ľ tz.

 

Grand-Looz

Limb. fl. Grootloon, 1272 de Grandi Los a 3 ni, XVe Groet-Loen st, 1558 Nelhum sancti Servatii ^cclesia a i, 1658 Nilum S. Servatii, 1720 Grootloen bialg ix ; voisine de Kerniel Limb. 1326 Nil juxta Loen, dicto Keernil, pf, et de Looz Limb.

 

Grootenberge

F. or., aux environs ¬ę bra :yveldŇď ¬Ľ tz.

 

Heyst-sur-Mer

F. oc. 1222 Coudekerka sb, 1455 Heys alias-Coudekerke war.

 

Le Roeulx

H. XIIe Ampolinis K, XIIe Rodium b,.

 

Maisoncelle

¬†(Ebly Lux ) 1495 Gorse dl’l.

 

Mons

H. 831 ad Castrilocum monasterium sw, 1061 de Monte Castriloco d, 1071 Mont, 1071 Sainte Waudrut de Mons ou Castiel, 1117 in Montibus, 1186 actum Castriloco da 2.

 

Poilvache

¬†(Houx N.) 1246 Meraude sh. Le nom actuel est, dit Kurth, un sobriquet donn√© au XIIIe si√®cle √† ce ch√Ęteau lu¬≠xembourgeois par ses voisins li√©geois : XIIIe castri quod Smarag-dus vel Pilansvacca dicitur k, 1237 Poilvache asan 21 (¬ę pille vache(s) ¬Ľ).

 

Pont-Br√Ľl√©

 (Grimberghen B) fi. Verbrande-Brug, 1162 Heienbeke a xi, v. 1220 Heienbeka a xvi.

 

Putte

A, 1486 Wavria Nicolai a ni, 1730 Putte seu Wavria S. Nicolai a xn (Voisine de Wavre-N.-D. A. et de W. Ste-Catherine. A).

 

Renard

¬†(Tubize B. ), jadis La Bruy√®re, XIXe le Renard, d’apr√®s l’enseigne d’un cabaret situ√© au centre du hameau, sur la route de Mons.

 

Rumsdorp

Lg., aux environs Klein-Holland.

 

Selzaete

F. or. 1356Walredonc, dat men heet Zelsate dpb.

 

Steenbrugghe

(Saint-Michel F. oc.) 1149 villa que dicitur Oden-ghem juxta Brugas, 1163 Odengem prope Brugas smt.

 

Tête-de-Flandre

(Zwyndrecht F. or.) 1146 Burgerweert a n ; un polder voisin porte encore ce nom.

 

Vert-Chasseur

(Uccle B), 1639 tegen over d’ierste Hutte (1), 1683 la premi√®re Hutte lez le Disdelles, 1742 Den Hudt w; le nom actuel est l’enseigne d’un estaminet encore existant.

(1) Les suivantes sont la Kleine-Hut (fr. Petite-Espinette) et la Groote Hut (fr. Grande-Espinette) ; voyez n. 51.

 

Vlassenbroeck

(Baesrode F. or.), jadis Sinte-Gertrudis-Baes-rode, dpb ; patronne : sainte Gertrude.

 

Wieze

F. or. est appelé dans la région Het Klein Gheel.

 

 

 

√ČVOLUTION¬† PHON√ČTIQUE.¬† D√ČCLINAISON

 

 1. Les sons composant les noms propres de lieux √©voluent de la m√™me fa√ßon que ceux des mots de la langue courante ; mais l’√©volution normale est tr√®s souvent contrecarr√©e par l’existence d’une forme √©crite, utilis√©e par beaucoup de personnes ignorant la prononciation r√©elle.

L’accent tonique prot√®ge la syllabe sur laquelle il porte ; au contraire, les syllabes voisines, sp√©cialement la pr√©c√©dente eii fran√ßais, la suivante en flamand, s’att√©nuent, se simplifient, vont m√™me jusqu’√† dispara√ģtre : 958-9 Aterino sm, Athin (Cla¬≠vier Lg)) ; 1158 Bertingehem da, Bertegem (Huysse F. or.); v. 1100 Crestengneiss dr, Crisn√©e Lux ; XIIe Moroldiheis sh, Morhet, Lux.

Voici les transformations de sons qu’il importe de plus de se rappeler pour identifier facilement les formes anciennes de nos noms de lieux.

 

 

 1. Région romane.

 

Le c devant a est devenu ch, vers le IXe siècle (1) :

(1) Ces indications chronologiques paraissent souvent √™tre contredites par les exemples cit√©s ; il s’agit g√©n√©ralement de l’effet de retard d√Ľ √† l’√©criture.

 

Chevetogne

N 943 Caventonia sm

 

Certains dialectes ignorent cette trans­formation, notamment le picard :

 

Quiévrain

H.1132 Castrecin vsm, Quatre-chin (Esplechin H) ; 902 Caprinum d

 

 

L’l plac√© entre une voyelle et une consonne s’est vocalis√© en u au XIIe si√®cle environ ; al donne au, o, parfois a :

 

Jodion

(Soye N.); el donne o : 841 Geldione, 1138 Jodion r

 

Jodoigne B

1164 Geldonge a2 vIII

 

Les Avins

Lg 817 Alventium r

 

Odeigne

Lux 747 Al-danias sb

 

Othée

Lg 1217 Altei bialg vu

 

Waudrez

H 779. Walderiego k, XIIe Waudry vib

 

Wodon

(Cortil-Wodon N).1125Veldunt, 1262 Vodon r

 

 

Exceptionnellement

 

Maissin

Lux, 817 Melsinum, qui aurait donné régulièrement Meaussin, est devenu Maissin Lux, 1139 Mexin sh

 

 

Au VIe siècle, les consonnes sourdes placées entre deux voyel­les sont devenues sonores :

 

Leuze

H VIIIe Lotusa, 1071 Lodousa r

 

 

D√®s avant le IXe si√®cle le g intervocalique r√©sultant ou non de c, tombe s’il pr√©c√®de u :

 

Sirault

H.822 Securiaca d, 1112 Sirau

 

 

Le d intervocalique tombe généralement au XIIe siècle (dans certaines régions de la France, dès le Xe) :

 

Fronville

N 968 Angle-duram mf i, XIVe Angloir o, Angleur Lg ; 1068 Fredonvilla crh 41

 

Glons

Lg 1034 Gladons k, 1146 Glauns bialg vu

 

Thuin

H ; 1155 Tudinum si,

 

Waulsort

N. Xe Walciodorum, 1190 Wau-soire b

 

 

La même chose se produit pour d placé entre une voyelle et r :

 

Jenneret

(Bende N) 873 Genedricio sm, 1130 Genereyt,

 

 

 

61a. Dans la syllabe finale (sp√©cialement si elle n’est pas ac¬≠centu√©e) se produisent plusieurs modifications, par exemple :

 

 1. a) chute de l entre consonne et e muet :

 

Dave

N ;1091 Daveles a 2 vu, puis Davle(s)

 

Fenffe

(Ciergnon N) ;1243 Fenffle a xvi

 

Herstappe

Limb. ;1331 Harstaples vb

 

Leffe

(Dinant N) ;1179 Leffle bf

 

Modave

Lg XIVe Modaweles h, 1314-15 Modale vil

 

Neffe

 (Dinant N).1259 Neffle bf

 

 

 1. b) chute de r entre consonne et e muet:

 

Bal√Ętre

N ; wall.¬† ¬ę balausse ¬Ľ

 

Bande

Lux ; 1184 Bandres, 1342 Bandres sli

 

Ethe

Lux ;1248 Etres o, XIVe Ether pt, 1373-4 Aite sh

 

Gembes

Lux ;1139 Gembres sh

 

Gives

(Ben-Ahin Lg) ;1235 Givres si

 

Herve

Lg ; wall. ¬ę h√™ve ¬Ľ

 

Louette-

Louette-Saint-Denis N et Louette-Saint-Pierre N, wall.¬†¬† ¬ę lwat ¬Ľ ;¬†¬† 1075 utrasque Letires, 1139 Loitres, item Loitres sh, 1531 Loyt sainct Denys, Loyt sainct Piere dfl,

 

Nives

Lux ;1238 Nie-vres aial 1913,

 

Wavre

B. wall ¬ę √īf ¬Ľ

 

 

 

 

 1. c) chute de tr entre s et e muet :

 

Chastre

B, wall. ¬ę Tchausse ¬Ľ

 

La Hesse

 (Tohogne Lux) 1314-15, Hoistre vil

 

Thyse

ou Thys (Hu­main Lux) 1317 Tystre vil.

 

 

 

 1. Région flamande

 

L’f initial devient v au Xe si√®cle environ :

 

Vilvoorde

B (1)779 Kiifurdo lac, 1156 de Filfordis tw Tirl n 182, 1249 Vi√Įforden mf i, 1263 Villon-vorde crh 3 n

 

(1) En fran√ßais, l’f subsiste longtemps: 1375 donn√© √† Fil-fordes vib.

 

Vladsloo

F. oc. ; 994 Frordeslo vl, 1279 Vlardse-lo m i

 

Vleckem

F. or. ;1036 Flachem sp, 111-9 Vleckem mf u

 

Vorsselaer

A 1088 Forsellar crh 4 vu, 1122 Vurslar et

 

 

Le ]…ė (th) initial (√©crit de fa√ßons diverses) devient g√©n√©ralement d au XIIe si√®cle :

 

Desteldonck

F. or. 967 Thesledung 1g, 1196-1200 Desseldonc da 2

 

Dilighem

 (Jette B)1163 Thidlengem w, 1280 Didlenghiem m i

 

Diseghem

 (Edeghem A).; IXe Tisingaheim crh 78, 1185 Tiensi-gim mf ni

 

 

Le th a subsisté dans

 

Thourout

F. oc., 862 Thurolt LaFl. xm.

 

 

 

On observe parfois le passage de t initial √† d. sans que l’on puisse expliquer ce ph√©nom√®ne :

 

Drongen

fl., v. 1220 Drungine ; voyez Mansion, 242, 249

 

Tournai

H. Dans le cas de Tornacum, fl. Doornik, on admet g√©¬≠n√©ralement l’influence analogique de doorn “√©pine”.

 

Tronchiennes

F. or.821 Truncinas

 

 

L’l plac√© entre une des voyelle a, o, et une dentale, s’est voca¬≠lis√© en u au XIe si√®cle, d’o√Ļ au, ou, o :

 

Audegem

F. or. ;1019 Aldengem at i, 1089 Odenghem dpb

 

Bautersem

B ;1125 Balterzem tw, 1236 Boutersem id

 

Erembodegem

F. or. ;1125 Herenbaldeghem mf i, 1148 Erembodeghem mf i

 

Hauwaert

B ; 1151 Halderth b m, 1251 Hauderth id

 

Meerhout

A 746 Mareholt 1280 Merhout crh 3 n

 

Oudenburg

F. oc.; 868-9 (cop. XIIe) Àldenborg war, 1285 Oudenburgh La Fl. I

 

 

‚ÄĒ Fait exception :

 

Maldegem

F. or. 1063 Maldengehem mf i, 1290 Maudenghien (fr.) dpb

 

 

Dans Malderen B, jadis Maire, le d a été développé récem­ment entre / et r.

 

Le d intervocalique suivant la syllabe tonique tombe √† l’√©po¬≠que moderne :

 

Audenarde

F. or. pron loc. √† rnordŇď ¬Ľ

 

Auderghem

B. loc. ¬ę √† :vŇďryum ¬Ľ

 

Haelingen

 (Velm Limb) ; 1221 Hadelingen a xvi

 

Releghem

B ; 1132 Radelegim w

 

 

 

 1. Dans certains noms de lieux de notre pays, une lettre a √©t√© ajout√©e devant la premi√®re syllabe ; dans les noms romans, il s’agit d’une pr√©position (√†, de, (e)n,¬†¬† (su)r) agglom√©r√©e d’une fa¬≠√ßon plus ou moins d√©finilive(]),ou de \’e qui se d√©veloppe ordinai¬≠rement devant le groupe initial se, sp, st ; en flamand, o√Ļ le ph√©¬≠nom√®ne est tr√®s rare,¬†¬† il s’agit sans doute de la derni√®re lettre de (de)n ou de (le)n.

 

 

 1. Noms romans

 

Awenne

Lux. local ¬ę n√īwen ¬Ľ (sic)

 

Aywaille   

Lg  1526 seigneurie de Dauville dfl

 

Beho

Lux. 1135 Bocholt, 1615 Abbo, 1662 Behault gaa

 

Ecaussines

H. XIIe Scalcinae g

 

Epinois

H. 1206 Spinoit da2, XIXe Espinois

 

Esplechin

H. 1132. Espelchin vsm. 1186 Splecina vi

 

Etalle

Lux 1052 Stalle t, 1298

 

Mont-Saint-Aldegonde

H. local¬†¬† ¬ę √Ļm√ī ¬Ľ (¬ę au mont ¬Ľ) ;¬†¬†¬† on¬† dit ¬ę aller √† ¬ę √Ļm√ī ¬Ľ.

 

Naomé

N. 770-9 Aldemega sm, 1490 Naomé lib. 1528 Awomey dfl

 

Narcimont 

(Léglise Lux) 1495 Archimont dfl

 

Natoye

N. 692 Athetasis sm

 

Navaugle

(Buissonville N) 943 Havalgas sm

 

Néblon

 (Ouffet Lg) 1315 Emblon prope Uffei pf

 

Nèvremont

(Fosse-la- Ville N) 1558 Ewremont a n

 

Nimbermont

(Remagne Lux) 1495 Imbremont dfl

 

Nisramont

(Ortho Lux) 1830 Isramont sh

 

Noblehaye

(Bolland Lg) 1308 Abelinhaie vb

 

Nobressart

Lux. all. Elcheroth, 1256 Abrichart, 1336 Abrissar clf

 

Ochain

 (Clavier Lg) 1526 Dochain la seigneurie dfl

 

On

Lux 1526 Don dfl

 

Orchimont

N. 1526 seig­neurie de Dorchimont dfl

 

Rancimont

(Mellier Lux) 1313 Anciemont vil.

 

Sclayn

N. 1102 Sclain bs, 1289 Esclain be II 2

 

Spiennes

H. 868-9 (copie XIIe) Splienas (= *Spienas) war, 1218 Es-piennes acam vi ; Nalonsart (Marchin Lg) 1313 Alonsart vil

 

 

 

 1. Noms flamands

 

Neyghem

F. or. 1189 Eighen dpb, 1567 Allodium alias Neyghene a 2 xn

 

Nysserode

 (Meensel B)   1422 Ysenroede,   1541 Nysenrode tw.

 

 

 

 1. Parfois l’article est soud√© au nom (1) :

 

 • Un cas frappant est celui du nom fran√ßais de Tervueren , qui n’est plus usit√©. Au XIVe si√®cle on dit en flamand: 1374 ghegheven ter Vueren vib, et en fran√ßais : (1374 ?)donnees a le Vuere, donneit √† le Fure, ibid. (le est l’article f√©minin) ; puis on trouve : 1374 fait √† Levure en Brabant, et enfin : 1374 don¬≠n√©es a le Leveure, ibid.

 

Lallue

(Anderlues H) XIIe Allodium d

 

Laloux

(Bousval B) ,1272 cui√Įa de Alout a 2 n, 1465 Lalou tw

 

Langlire

(Mont-le-Ban Lux) 896 Angla’riam sm

 

Linux

(Sauvenière N), 946 Ruoz mf i

 

 

 

 1. Une lettre, une syllabe, est parfois retranch√©e du d√©but du nom (g√©n√©ralement parce qu’on la confond avec l’article ou avec une pr√©position):

 

Estinnes

H. 1150 de Lestinis sm, 1374 Lestinnes vib

 

Hanonsart

(Ohain B) 1154 Hanonsart tw, wall. ¬ę n√īs√ī ¬Ľ

 

José

(Battice Lg)  1337 Enghozeies gv

 

Raversyde  

(Middelkerke   F.   oc.) 1403-4 te Walravens yden vib, 1840 Walraversyde

Rémicourt

Lg 1216 Hemmericourt gv

 

Sainval

(Tilff Lg) 1368 Agchin-vals leod. v

 

Stée

(Braibant N) 1236 Resteies r

 

Tenneville

Lux. 1315 Atigneville ul

 

Wisempierre

(Ere H), 1222 Duisenpiere, 1279   Duissempierre   hct

 

 

 

 1. Une lettre est parfois ajoutée à la fin du nom :

 

Berleur

(Gr√Ęce-Berleur Lg) 1215 Berlois, 1219 Berlor gv

 

Chéoux

(Rendeux Lux) 891 Joco (jui Sigadis dicitur, XIIe Siu sm, XIIe Syur sh

 

Gembloux

N. 1131 Gembius r, 1372 Gembloers (fl.) vib, XVIe Gemblours (fr.)

 

Hoesselt

Limb. 1066 Housle crh 4 i

 

Hoeylaert

B. 1186 Holar w, 1631 Holaert hbt

 

Loih

(Leeuw-Saint-Pierre B) 1406 Lake w, 1560 Laeckt mf i

 

Mortsel

A. 1158 Mortensella b x; 1508 Mortsselt vsm

 

Namur

N. 985 Namucho si, 1251 Nameur ax

 

Querbs

(Erps-Querbs B) 1266 Qua-deribbe go, XVIIe Quaderebbe p, an x Erps-Quarebbe

 

Rotselaer

B. 1178 Rots-lar rcf n 1263 Rothscelart a 2 xi

 

Ryckel

Limb. 1599 Ryckelt prope Trudonopolim leod, vin

 

Rymenam

A. 1708 Reymenant pb vi

 

Sempst

B. v. 1220 Zempsa a xvi

 

Tamise

E. or. fl.

 

Temsche

¬†local ¬ę tempst ¬Ľ, 870 Temseca mf i, 1201 Thamisia a i, XVIIe Tempst

 

Vertryck

B. local ¬ę vi :a trayk ¬Ľ, 1211 Verteke si, 1427 Vertrycke tw, XVe Weertrycht st.

 

 

 

 1. En Wallonie, les noms de lieux subissent fréquemment une simplification de la terminaison.

 

Par exemple :

 

 1. a) chute de c, ch ‚ÄĒ 869-9 Hanrec war, 1639 Hanresche a x, Hanrel N ; XIIe Haverec g, 1353 Havrech sml, Havre H ; XIIIe Masic, XVI* Masicq as n, Mazy (Horrues H) ; 1250 Orech a ix, Oret N.

 

 1. b) chute de r final ; ce ph√©nom√®ne, qui est assez r√©cent, a pris aujourd’hui une extension tr√®s grande ; mais il est rare que les formes sans r aient √©t√© adopt√©es officiellement. ‚ÄĒ

 

Baudour

H. wall. ¬ę b du ¬Ľ

 

Bierwart

N. wall. ¬ę by√©r j ¬Ľ

 

Bleid

lux. 1222 Bél­iers o

 

Chacoux

(Annevoie N) 1462 Chacourt   psp

 

Dampicourt

Lux. wall, ¬ę d√Ępiku ¬Ľ

 

Hodister

Lux. wall. ¬ę hodist√® ¬Ľ

 

Houx

N 1271 Oire a x, 1585 Hour fr. (opp. à Hour N. 1465 Hour en Fa-menne  cdi)

 

Latour

Lux.¬† wall. ¬ę lat√Ļ ¬Ľ

 

Maransart

B.¬† wall. ¬ę mar√Ęso ¬Ľ

 

Meix-devant-Virton

Lux. 1183 Mers o

 

Ruchaut

(Court-Saint-Etienne  B)   1272  Roiersart  a  3   n     

 

Thibessart

(Mellier Lux) wall. ¬ę ty’√©bes√†¬Ľ

 

Tilleur

Lg.wall. ¬ę tiyŇď’ ¬Ľ

 

Waha

Lux 934-5 Wahart sm, 1350 Wahar sh.

 

 

 

 1. c) dénasalisalion de la finale ; phénomène presque général dans la prononciation wallonne des noms de lieux, et très fré­quemment enregistré dans les formes officielles.

 

Amay

Lg, wall. ¬ę √†ma ¬Ľ¬†¬†¬† 1140 ab Amanio a 2 vu, 1310 Amaing si, 1356 Amaie a 2 vin

 

Andoy

(Wierde N) 1230 Anduang, 1436 Anduwang bg

 

Artey

Rhisnes N.); 1236 Artangh asan 31

 

Baudeset

(Walhain-Saint-Paul B) ; 1348 Badressain, 1506 Batresain, 1510 Baudecet rg

 

Bothey

N 1199 Botang a 2 ix, 1291 Boutaing, 1291 Botheit, 1639 Botez a x

 

Huppaye

B;   1154 Hupain crh 4x

 

Jehay-

Lg 1131 Gehan, Gehen a 2 vin,   1353 Jehaing a 2 vin

 

Limoy

(Loyers N) 1236 Limangh asan 31, 1275 Limoy bs

 

Lumay

(Zétrud-Lumay B),; 1260 Lumaing, 1553 Lymay fl. Lummen tw

 

Mettet

N ; 1155 Metin si, 1436 Mettin a2 i, 1558 Metting a n

 

Mozet

N953 Mosenc sm, 1451 Mousen bg

 

Odet

(Bois-el-Borsu Lg) 1246 Oudain sh

 

Seumay

 (Perwez-le-Marché B); 1153 Sumains a 2 vm, 1272 Seuman a 3 n

 

Soumoy

N 1113 Solmayn, 1217 Somain crh 4x, 1316 Soumain r, 1558 Soumaingue au

 

Waillet

N 1130-1 Wailens sm, 1558 Wayen am

 

Wez

(Wierde N) ; 1223 Wain f, 1268 Wan badm

 

Yvoi

(Maillen N). 1280 Ywaint m i

 

 

 

 1. Deux consonnes peuvent brusquement changer de place (métathèse).

 

Agnelée

(Perwez H) 1155 Alinjees a2 vni

 

Cognelée

 (Champion  N)123 Colignees  gv,   1558  Colgneez  a  n

 

Gelbressée

N 1126 Gisleberceis r, 1151 Girbelcees a xi

 

Moignelée

N.1192 Moulgnies mf n, 1639 Molignies a x

 

Pont-à-Migneloux

auj. (Mellet H); 1236 Melhignul a ix (dim. de Mellet. 1033 Melenck bd)

 

 

 

D√ČSINENCES¬†¬† CASUELLES

 

 1. Jusqu’au XIVe si√®cle, √©poque o√Ļ se d√©sorganise la d√©cli¬≠naison √† deux cas, le fran√ßais a longtemps employ√© l‘s final (√©crit souvent z) pour indiquer, dans les substantifs masculins, le nominatif (cas sujet) singulier (murs ; comp. fonds, de m√™me origine que fond ; fils) ; cet s se retrouve dans certains noms de personnes (Charles, Hugues) et dans un grand nombre de noms de lieux, dans lesquels il a √©t√© fr√©quemment confondu plus tard avec l’s indiquant le pluriel :

 

Arlon

Lux.. 1246 Erlons o

 

Beaurieux

(Court-Saint-√Čtienne B) XIe Bellus rivus tw, ¬†¬†¬†1116 villam que Belrius dicitur crh 4 n

 

Chevron

Lg 1135 Kewruns gaa

 

Cugnon

Lux XIVe Cognons pt

 

Dour

H. 965 in Durno m vin, 1204 Dours da 2

 

Fays

(Achêne N) 943 ad Faid sm

 

Frasnes-le- Buissenal

H. 1122 Fraine a 2 i

 

Han-sur-Lesse

N 1031 Ham da, 1209 apud Hans o ; 1315 Hans sur Leze vil n

 

Liège

Lg, 1428. la diocèse de Lièges bs

 

Longlier

 Lux 888 Longolare e vi, 1055 Longliers t, 1097 Longleir o, XIVe Longliers pt

 

Mellier

Lux XIVe Melliers pt

 

Mons

H. 1071 Castella Mont et Belmont swf 1071 Mons ou Castiel m i, 1117 Montes da 2

 

Mont

(lez-Houffalize) Lux. 1067 Mons t

 

Mont

 (Sombreffe N) v. 1209 Monz bf

 

Mortier

Lg 1108 Morlire bialg vu, 1178 Mortiers ib. xn

 

Mousty

(Céroux-Mousty B) 1280 Moustiers tw, 1496 Moustir cd

 

Orgeo

Lux XIVe Orgeots pt

 

Roly

N. 1049 Rosliei, 1180 Roliers bd

 

Villers-la-Loue

Lux. 1091 Viller la Leux, 1225 Vilerlaluet sh

 

Villers-la-VilIe

B. 1033 Vilare in Darnoensi bd, 1312 Villers Ville, 1459 Viller le Ville tw

 

Villers-l’√Čv√™que

Lg. 831 Villario si. v. 1272 Wilre Episcopi a 3 ni

 

 

Le m√™me s appara√ģt naturellement aussi dans des noms d’au¬≠tres r√©gions linguistiques employ√©s dans des documents ro¬≠mans (1) :

 

(1) Comparez 1326 à Bradas, de Leydes rhh, XIVe Loundres.

 

Bruxelles

B. fl. Brussel, 1289 Bruxelle w, 1296 Brou-xielles m i, 1328 Bruxelles dkw, 1281 Brussiele si

 

Couckelaere

F. oc. 899 Cockcellare mf in, 1286 Watier de Kokelers m i

 

Elverdinghe

F. oc. 1168 Elverdinga csmy, 1312 Eleverdenghes cy i

 

Gand

F. or. XHIe à Gant dpb, XIVe à Gans jo

 

Huldenberg

B. 1145 Hildebergh, 1208 Holdebierges W

 

Looz

Limb. fl. Borchloon, 1015 Comitis de. Los bsl iv, 1302 Loen crh 3 n

 

Poperinghe

F. oc. 1119 Poperingahem cb, 1302 Poperinghes iab i

 

Roulers

F. oc. fl. Roesselare, 822 Roslar bo vi, 1308 fait √† Rol’eirs cy i

 

Vollezeel

B. 1300 Foleseiles as iv

 

Wytschaete

F. oc 1066 Wideschat mf i, 1314 Wytscates cy i

 

 

 

 1. Beaucoup de noms flamands se terminent par -(e}n. d’ap¬≠parition assez r√©cente (XIIIe, XIVe et apr√®s). C’est, au d√©but, la d√©sinence du cas r√©gime au singulier (1) (forme fig√©e par la suite, et employ√©e comme cas sujet).Cette d√©clinaison portait, dans la pens√©e de ceux qui l’employaient, tant√īt sur le substan¬≠tif apparent dans le nom propre,tant√īt sur le nom propre lui ‚ÄĘ m√™me (2).La d√©sinence -(√©)n s’est, sans doute aussi r√©pandue par analogie; du reste, une m√™me classe pr√©sente des noms avec et d’autres sans (-f)n (3). La pr√©sence irr√©guli√®re de cette d√©sinence a m√™me fait modifier des noms o√Ļ l’n final avait une autre origine (4).

 

 (1)   Comp.  van  der straten ;  der heyliger Kerken ; van  der brugghen. Plusieurs noms de lieux belges ont gardé la préposi­tion : Terbeken, Terheyden, Terlinden, Tervueren (XIVe gegeven ter Vuren, données à le Vure).

(2)  Comp. die Maze- in der Mazen ; Lysbette Рmire vrouwen Lysbetten ; Henricus Blake- Hinricum Blaken ; van Henegouwen ; van  Romen.

(3) Notamment les noms en -ing(e) (v. n. 102), qui ont pris l’n dans l’est du pays, mais non en Flandre.

(4) 1401-2 van Mechlen… te Mechle (Mechlinia, 1925).

 

Voici quelques cas :

 

Bommershoven

Limb. 1268 Bommershove Ann. soc. Maastricht i

 

Brasschaet

A. 1427 Brechtschate v√ģaa, 1560 Brexscateri mf i

 

Bruxelles

B. 1107 Brucsella mf ni, 1223 Castellanus de Bruccellen rcf n,1306 van Bruessele, 1337 gegeven te Bruesselen dkw i

 

Cappelle-au-Bois

A. 1232 a parte nove capelle sancti Nicholai crh 4x, 1292 Capellen w. XIVe Capella juxta Ramesdonc rp

 

Cappellen

B. 1235 Nova Capella. 1404 Cap­pellen tw, 1730 Nieuw-Capelle a xn

Herck-la-Ville

Limb. 1139 Herke st, 1157 ecclesiam de Herchen fr.

 

Keerbergen

B. 1036 Chierberge mf i, 1216 Kerberga a xi, XVe Keerberghe b ix

 

Noordschoote

F. oc. 1221 Nordschotc ch, 1327 te Nortscoten cg

 

 

 

LES √ČPOQUES DE FORMATION

 

G√ČN√ČRALIT√ČS

 

 1. Dans les chapitres qui suivent, les noms de lieux de la Belgique sont class√©s d’apr√®s l’√©poque o√Ļ ils ont √©t√© form√©s, et pour chaque √©poque, selon le type de formation et le sens. Certains noms sont √©videmment difficiles √† dater d’une ma¬≠ni√®re pr√©cise : c’est le cas pour un nom de lieu qui est √©tymolo-giquement un nom commun employ√© depuis l’√©poque romaine jusqu’aujourd’hui, et qui n’est pas attest√© par des documents fort anciens.

La premi√®re couche linguistique qui nous soit connue est celle des noms celtiques (1). Ceux que nous pouvons d√©signer comme tels en Belgique ne sont pas nombreux. Les Belges ont occup√© le nord de la Gaule au IIIe si√®cle environ (2), re¬≠foulant vers le sud d’autres Celtes √©tablis d√©j√† dans nos r√©¬≠gions et repr√©sentant la civilisation de la premi√®re p√©riode de La T√®ne. Apr√®s eux, √† une date encore mal d√©termin√©e, d’autres tribus celtiques se sont fix√©es sur la Meuse et en Ar-denne (3). Des noms de lieux gaulois peuvent avoir √©t√© form√©s encore sous l’Empire.

Les Romains font la conqu√™te de notre pays au milieu du Ier si√®cle avant notre √®re. Leur langue, le latin, s’y r√©pand comme dans toute la Gaule, le celtique subsistant du reste encore pendant des si√®cles (4).

 

(1)¬† La langue des peuplades ant√©rieures aux Celtes a sans doute laiss√© quelques traces, mais c’est l√† un domaine dont nous ne savons actuellement rien.

(2) Alb. grenier, Les Gaulois, 1923, 55.

(3)  A. grenier, 58.

(4)¬† Au IIIe si√®cle, il √©tait encore parl√© parmi le peuple ; il ne sortit probablement enti√®rement de l’usage qu’au VIe si√®cle ; voyez G. dottin, La langue gauloise ,Paris, 1920, fr ; et pour la Suisse, Zeitschrift f.. d. Mundarten, 1924, 124.

 

A c√īt√© de noms de lieux purement latins, on en forme aussi d’un √©l√©ment celtique et d’un √©l√©ment latin.

Le latin, en évoluant, a donné les parlers romans, représen­tés en Belgique par les dialectes wallons (1). Ces dialectes, et la langue commune, le français lui-même, ont aussi laissé de nombreuses traces dans notre toponomastique.

La derni√®re couche linguistique est germanique. Elle date de l’√©tablissement des Francs, et accessoirement des Saxons et Frisons dans nos r√©gions. D√®s 280, Probus,apr√®s avoir battu les Francs, en introduisit plusieurs milliers en Gaule; en 286, Maximien-Hercule et Constance-Chlore en installent dans les r√©gions vides du pays des Nerviens, dans les districts de Tr√™ves, Amiens, Troyes et Langres ; vers 340. les Francs Sa-liens occupent la Toxandrie. Au Ve si√®cle, les r√©gions o√Ļ l’√©l√©¬≠ment germanique domine s’√©tendent encore ; c’est probable¬≠ment au d√©but de ce si√®cle que les Francs colonisent la r√©gion de l’Escaut sup√©rieur ; vers 440, sous Clodion, ils poss√®dent politiquement tout le pays au nord de la Somme (2).

Le nord de la Belgique, y compris les cantons d’Aubel et de N√©au (Eupen), est occup√© par des dialectes n√©erlandais ¬ę (bas-franciques). La ligne qui les s√©pare de la zone linguis¬≠tique wallonne passe, de l’ouest √† l’est, √† peu pr√®s au milieu de la Belgique ; cette ligne para√ģt n’avoir subi, au cours des si√®cles, qu’un l√©ger d√©placement vers le nord (en France, le mouvement a eu plus d’ampleur). A l’est, dans une bande de territoire longeant la fronti√®re, quelques communes belges appartiennent aux dialectes dits ¬ę franciques occidentaux ¬Ľ, de la zone du moyen allemand ; de ce c√īt√©, la fronti√®re lin¬≠guistique court du nord au sud (3).

 

(1)  Situés à la périphérie du domaine linguistique français, les dialectes wallons conservent, comme toujours en pareil cas, des phénomènes anciens qui ont disparu dans la région centrale.

(2)¬† Voyez G. des marez. Le probl√®me de la colonisation fran-que et du r√©gime agraire en¬† Belgique. Brux.,¬† 1926, f¬į,¬† cartes, plans, fig. (Acad. r. de Belg. Cl. des Lettres. M√©moires. Coll. in-4¬į, 2e s., IX, fasc. 4, n¬į 1353). L’auteur pense que les vall√©es de l’Escaut et de la Lys ont √©t√© peupl√©es par des migrations ger¬≠maniques aux IVe et Ve si√®cle ; des essaims partis de l√†’ont co¬≠lonis√© le Brabant √† la fin du VIe si√®cle , la Flandre maritime s’est peupl√©e au milieu du VIIe si√®cle.

(3)¬† kurth, La front, ling., 1895-8 ; H. vander linden, La for√™t Charbonni√®re (Rev. b. de phil. et d’hist., Il, 1923, 203-214) ; A. de marneffe, La front, ling. (Folklore braban√ßon, III, 1924, avril) ; H. van houtte, L’orig. de la front, ling. en Belg. (Rev. b. de phil. et d’hist., III, 1924, 116-119). La question a √©t√© trait√©e par M. G. des Marez et par M. Breuer au Congr√®s de la F√©d. arch. et hist. de Belg., Bruges, ao√Ľt 1925.

 

Dans les parties germanis√©es de notre pays, un certain nombre de noms gallo-romains ont surv√©cu, tout comme en Rh√©nanie et en Hollande. D’autre part, le souvenir d’un assez bon nombre d’√©tablissements germaniques est perp√©tu√© dans notre pays wallon par des noms de lieux germaniques (1).

Enfin, il faut mentionner les noms donn√©s au moyen √Ęge dans les divers dialectes germaniques,et o√Ļ se refl√®tent, comme dans les noms romans, les diverses caract√©ristiques de l’√©po¬≠que.

 

 

NOMS CELTIQUES ET ROMAINS.

 

Noms   celtiques.

 

 1. Noms en -dunum ¬ę montagne ¬Ľ, ¬ę forteresse ¬Ľ ; ce mot est souvent employ√© seul. Il se retrouve jusqu’en Suisse, en Italie et en Espagne.

 

Cugnon

Lux v. 644 in loco qui dicitur casae Congidunus sm, 1269 Cugnon t, 1315 Quignon pf

 

Glons

Lg. 1034 Gladons k, 1148 apud Gladonam fr, 1146 Glauns bialg vu, 1213 Glaons k, 1260 apud Gladen si

 

Marquain

H. 902 cum villa Markeduno d, 1290 Marquaing ccy

 

 

 

 1. Noms en -durum, -dorum ¬ę forteresse ¬Ľ (2) jamais em¬≠ploy√© isol√©ment ; fr√©quent surtout de la Meuse √† la Loire.

 

 

(1)  Noms en beek (126), broeck (130), ham (136, 172),  hem (138), laer (145, 165), loo (146), rode (148, 201).

(2)¬† C’est la traduction re√ßue (comp. le latin duras¬†¬† ¬ę dur ¬ę). C. jullian ( Rev. des Et. anc., XXVI, 1924, 227, n. 3)¬†¬† ne l’admet pas et croit que les noms en -durum d√©signent les lieux de sanc¬≠tuaire ou de march√©.

 

Angleur

Lg. 968 Angledurum mf i, 1178 Angledura psi I XIVe Angloir jo.

 

Lissoir

(Hour N) 1465 Lichoire r (probablement *Licio-durum, d’apr√®s le nom de la Lesse, qui y passe, 770-9 Liceam. (var. Liciam) r).

 

Walk

(Weismes Lg) 1188 Walceres sm (probablement le même nom que le suivant).

 

Waulsort 

N. loc. ¬ę √īs√Ļr ¬Ľ, Xe Walciodorum b,1080 in Wal-tiodoro cdi, 1190 Wausoire b, 1213 Wauchorre, 1213 Vau-cerre a xvi, 1632 Wassers hn, 1636 Waulsor,1642 Wausors b.

 

 

 

 1. Noms celtiques divers

 

Argenton

¬†(Lonz√©e N) 1230 Argenton a 3 n (probablement *Argento-magus, ¬ę champ d’Argentos ¬Ľ).

 

Arlon

Lux. all. Arel, IVe Orolauno It. Ant, VIIIe Araleo, Aralea Cantat. S. H. , VIIIe Castellum quod Harlonis dicitur mgh ss r m ni 79, 1176 cornes de Arlo si, 1217 Arlon fr i, 1246 Erlons o, 1251 Arlons clf, 1376 van Arle vib, XIVe in Arluno pt, v. 1527 Harlon vil.

 

Bologne

(Habay-la-Neuve Lux) 1214 Bolonia, 1267 Bologne t (fréquent dans le domaine celtique ; de Bononia, dissimilé : Bologne, Italie, Boulogne P. de G.)

 

Dinant

N. ¬†985 in vicis… Deonanto si, 1165 ad pontem de Dionant, 1232-3 in Dyona ad magnum pontem, 1235 Dynan-tum a xvi, 1323 Petrus… opidanus Dyonensis relevavit in Dyonanto pf (* divo-nantos ¬ę divine vall√©e ¬Ľ).

 

Moyen

(Izel Lux) IVe Meduanto Tab. Peut, (suffixe -ant- ; sur la voie romaine Cologne-Reims).

 

Ressaix

H. 973 Resatium, 1177 Ressais d (suff. -ate, fré­quent ; v. les suivants).

 

Veldwezelt

Limb. 1157 in Wiosello, 1393 Veltweseth, 1423 Weset, fr n, opposé au suivant.

 

Visé

Lg IXe Veosatum ann. Hincmar, 983 in villa Visato Isj, 1356 Visetum K, m. √†. Viseit, Wezet, Marct wezet. ‚ÄĒ Ont sans doute la m√™me origine : Bovenwezeth et Daelwezeth (Reck heim Limb.)

 

 

 

Noms gallo-romains

 

 

 1. Nous groupons ici les noms de lieux, nombreux en Belgique comme en France et entre notre pays et le Rhin, d√©riv√©s d’un nom d’homme celtique ou latin, au moyen d’un suffixe celtique ou latin.

Les suffixes d’origine celtique sont : -acus, -auus ; les suf¬≠fixes latins sont : -ania, -inus, -ina, -on-, -onius, -onia. Ils forment des adjectifs d’appartenance pris substantivement (1)

 

 

 1. Suffixe -acus (latinis√© du gaulois -acos) (2). R√©pandu dans preque toute la Gaule (plus rare dans le sud, o√Ļ domi¬≠nent les suffixes latins), sur la rive droite du Rhin jusqu’au limes, et en Lombardie. Les noms gallo-romains en -acus d√©signent g√©n√©ralement de grands domaines, des villae de l’√©poque imp√©riale, dont les d√©membrements sont d√©sign√©s plus tard par les noms compos√©s √©tudi√©s plus bas (3).

Comme toujours, le consonnantisme est le mieux conserv√© dans les r√©gions germaniques, o√Ļ -acus donne :

 

-a(e)ke(n)

en flamand dans les noms o√Ļ la syllabe ac est la troisi√®me ; elle porte dans ce cas un accent secondaire,l’accent principal √©tant sur la premi√®re (Cortenaeken B, Vissenaeken B).

 

-ach

en allemand dans les mêmes conditions (Bast(e)nach, Bastogne Lux).

 

-ich

ordinairement dans la région orientale (Kessenich Limb., Gemmenich  Lg, Habich Habay Lux).

 

-ijk

apr√®s r en flamand, probablement par confusion avec rijk ¬ę royaume ¬Ľ (Aertrycke F. oc., Caprycke F. oc., Kortrijk> Courtrai F. oc., Kamerijk, Cambrai Nord).

 

-ik

ordinairement en flamand (Gellick Limb ; Doornik Tournai H) (4) ; en Flandre, -ik se prononce ¬ę Ňďk ¬Ľ.

 

 

¬†(1)¬† On peut ¬ę sous-entendre ¬Ľ fundus, villa, etc. ; l’expression subst.¬†¬† + adj. se trouve dans une inscription¬†¬† (CIL, XI, 1147): fvndvs noniacvs ¬ę le bien de Nonius ¬Ľ.

(2)¬† Voyez notamment P. skok,¬† Die mit den Suffixen -acum, -anum, -ascum, und -uscum¬†¬† gebildeten¬†¬†¬† s√ľdfranz√∂sischen Ortsna-men. Halle a d. S. 1906¬† (Beihefte z Zeitschrift f. roman. PhiL,II) ; W. kaspers,¬† Untersuchungen √ľber die mit -acum, -anum, -uscum. und -ascum gebildeten nordfranz√∂sischen¬† Orlsnamen.¬† Halle a.¬†¬† S. 1928 ; W. kaspers, Die -acum-Ortsnamen des Rheinlandes. Halle a. S., 1921.

(3)   N08 105 et suivants, -court, -ville, etc.

(4)  M. schonfeld. De nederlandsche plaatsnamen op -ik (Tijdschrift voor nederlandsche letterkunde, 1917, 163-176).

 

-(e)k(e)

 (Alken Limb ,Genck Limb., Kemseke F. or.).

 

 

Parfois, -acus dispara√ģt dans les formes flamandes : Moerzeke F. or.,vulg. ¬ę m√Ľ :sy’Ňď ¬Ľ, ¬ę mus ¬Ľ ; Tamise F. or. fl.Temsche, vulg. ¬ę te :msŇď ¬Ľ, ¬ę tempst ¬Ľ, 821 Tamisich dpb, 870 Temseca mf i, 1201 ecclesia de Thamisia a i, 1309 Temske crh 72 (la forme fr. est emprunt√©e au fl.).

Dans les deux noms suivants, port√©s par des localit√©s voi¬≠sines, et situ√©es √† la fronti√®re linguistique, la terminaison -se d√©rive d’une vieille forme romane en -ce :

 

Ronse

Renaix F. or. 831 Rodenacum mf i, 834 Hrodnace bo vi, XIe Ronnace ma, 1209 Rosnais m n 2, XIIIe Ronse .ma ;

 

Schoorisse

Escornaix F. or., 1118 Scornai m vin, 1367 van Scoorse dpb.

 

Dans la r√©gion romane, comme on l’a vu plus haut, le c intervocalique devient g puis tombe ; l’a tonique libre donne √© : Camaracum = Cambrai. (1)

 

(1) La diff√©rence de traitement de -acus>-√©et de fagus^ fou a beaucoup pr√©occup√© les phon√©tistes ; une note de la Revue de phil. franc, et de litt., XXXIV, 1922, p. 132 essaie d’expliquer le passage -acus>-√© par l’hypoth√®se d’une prononciation populaire en -ac, peut-√™tre sous l’influence des adverbes de lieu illac, ecce-hac. Les noms de lieux en -√© (-ai) seraient semblables aux anciennes formes fran√ßaises lai et paz'(dont il reste trace dans l√©ans et c√©ans ; comparez aussi fac>fai(s).

 

Quand le suffixe -acus est pr√©c√©d√© d’un i (provenant d’un nom d’homme en -ius), le c d√©gage g√©n√©ralement y ; l’√©volu¬≠tion aboutit √† la triphtongue ici, qui donne i :Victoriacum> Vitry. Les formes des diff√©rents stades sont naturellement latinis√©es dans les documents.

En fait, l’√©volution du suffixe -acus donne assez souvent, dans une m√™me r√©gion, des formes modernes tr√®s diverses,et qui ont du reste vari√© jusqu’aujourd’hui. En Belgique nous observons:

 

-art

dans Grignart (Ragnies H) 868-9 (cop. XIIe) Groigniaco war, 1185 Grunniaco mf ni, nom au premier élément obs­cur ;

 

-art

provenant de -acus se rencontre aussi en France.

 

-ay

(Tournay), -ai (Tournai), -aye (Eclaye), -et (Bléret), -é (Louveigné), -ée (Floréè), -ey (Ligney), -ers (Verviers, com­me Juliers)

 

-ieux

(Baisieux), rare ici, assez r√©pandu dans l’est de la France.

 

-y

(Bailly) ou -les (Aubechies) ;

 

 

Dans Cavins, -acus est tombé sans cause connue.

Enfin, Bastogne et Jodoigne r√©sultent de formes o√Ļ l’accent √©tait sur la syllabe pr√©c√©dant -acus, d’o√Ļ affaiblissement de l’a du suffixe en e et en i : 887 Bastonica K. L’√©volution ul-t√©riure est la m√™me que pour mo’nachus, <monge, moine, fl. mo’nnik; cano’nicus, canonge, chanoine, fl. ka’nunnnik< ca’nonicus ; il y a de plus mouillure de l’n (1). Les formes germaniques ont l’accent sur la premi√®re : Ba’st(e)nach, Ge’ldenaeken, et ont conserv√© -ac(us), affect√© d’un accent secon¬≠daire.

 

(1)¬† Bastogne Lux., ail.Bastnach, fl. offic. Bastenaeken, IXe Bas-tenacgke, 887 Bastonica k., 907 in comitatu Bastoniense sm, XIe Pastenach ak, 1293 Bastogne 1356 Bastenach m m,¬†¬† 1374 van Bastenaken vib, 1451 Bestoingne vil. ‚ÄĒ Pour Jodoigne B., v. plus bas.

 

 1. Voici, class√©s en une seule s√©rie alphab√©tique, les noms belges remontant √† un primitif gallo-romain en -acus, attest√© ou reconstitu√© d’une fa√ßon suffisamment s√Ľre, et pour les¬≠quels on peut indiquer le nom d’homme formant le premier √©l√©ment ; ce nom suit entre parenth√®ses (2).

 

(2) Ont aussi √©t√© repris quelques noms pour lesquels le premier √©l√©ment n’a pu √™tre identifi√©, mais qui pr√©sentent n√©anmoins un int√©r√™t suffisant.

 

Aertrycke

F. oc. 902 Artiriacum d, 961 Artrica m i (Artorius).

 

 

Alken

Limb. 1066 Allécha crh 3 n, 1155 Alleke si, 1315 in territorio de Alken pf. (Allius).

 

 

Aubechies

H. 1095 Abbecis, 1119 Abecheis, XIIIe Aufae-chies b (Albutius).

 

 

Bailly

(Saint-Sauveur H) 1061  de Balgiis da (Ballius).

 

 

Baisieux

H. 965 in Basiaco mf i, 1066 Basiu villam crh 71 (Basius).

 

 

Baisy-Thy

B. wall ¬ę b√īzi ¬Ľ, 1018 Basciu, 1084 in Basheio k, 1158 parochia de Basieu cv, 1272 Basiu a 3 n (Basius).

 

 

Barsy

(Flostoy N) 1148 Barsiez r (Barisiacus est fréquent en France ; nom gaulois *Barisius).

 

 

Blégny

(Trembleur Lg) 1082 Blainies sm (Blanius).

 

 

Blicquy

H. av. 1147 Bilchi da 2, 1156 Belchi crh 4 vu, 1176 Bliki m n, (Bilicius).

 

Caprycke

F. or. 1240 Capric dpb 1353 Caprieke ktw (Caprius)

 

Cavins

¬†(Sirault H) 871 Calviniaca, 899 Calviniacus d (Cal-vinius ; Calviniacus donne normalement C(h)auvigny ; l’attri¬≠bution des vieilles formes est s√Ľre).

 

Cherzy

(Gedinne N) 1213 Cherisei, 1235 Cherisi r (Carisius).

 

Chevigny

(n’existe plus isol√©, mais seulement dans Saint-Pierre-Chevigny Lux 1320. Chivegni sancti P√©tri pf Sainte-Marie-Cheuigny Lux) 888 Caviniaco, 1071 fiscus Caviniacus, 1184 Chiviniacum k, 1330 Chevigny vil (Cavin(n)ius) (1).

(1)   Ce nom désignait primitivement un domaine fiscal (appartenant au souverain) comprenant le territoire des deux communes citées et celui de Recogne Lux.

 

Chiny

Lux 1097 Chisnei, 1173 Chinei o, 1313 Chiney, Cini, 1356 Chynay, Syny vil, 1521 Cigny (Cinnius).

 

Ciney

N. 1006 Ceunaco, 1125 Sineys crh 1 ix, 1155 Ceina-cum si, 1155 Ciney mf n, 1333 a Ciennei pf, 1576 Chiney bialg 3 (Ceunus).

 

Ciplet

Lg 1062 Cipeletum a xvi, 1226 Cipilhi ar i, 1232 Cipelhey mf iv, 1253 Cipelheis crh 3 xiv, 1388 Chipelhey bsahlg 8 (Cipellius).

 

Ciply

H. 974 in Cipliaco ecclesiam d, 1118 Cipli m vin, 1142 Cepli da (Cipellius).

 

Clercken

F. oc. 1463 Clercken Weale, Egl. dioc. Dix. (comp. Cléry < *Clariacus, de *Clarius).

 

Cortenaeken

B. loc. ¬ę kŇď rtŇďn√†kŇďn ¬Ľ, 1139 Corthenaken st, 1303 Corthenaka id (Curtonius).

 

Couillet

H. ¬ę 966 ¬Ľ (fin X”) Culiaco mf i, 1470 Coullet crh 71 (Cullius).

 

Courtrai

F. oc. fl. Kortrijk v. 400 Cortoriacenses Not. dign. occ., VIIIe territorio Curtriacensi, 847 Curtriaco k, 1149 Curtrai ccy, 1167 Cortrai mf i, 1174 de Cortrica, 1187 van Curtrycke aesb 68, 1326 te Curtrike cy (premier élément non isolé).

 

Edaye

(Pondr√īme N.) 1130 Erclai, 1321 Eclaies r, 1470 Erclay crh 71 (Herculius).

 

√čscornaix

F.or. fl. Schoorisse, pron. ¬ę sy’6 :sŇď ¬Ľ, 1118 Scor-nai m vin, 1137‚ÄĒ45 Oda Descornai iab, 1367 van Schoorse dpb, 1417 de Schornaco mk, 1570 Scorisse ot (Secorinus).

 

Filée

 (Goesnes N) 1251 Filhees r (Fillius).

 

Florée

N. pron. ¬ęflorey¬Ľ, 817 Florias sh,1241 Floreies a x (Florius).

 

Frizet

 (Vedrin N) 1152 Frisei,  1207 Firset r (Frisius).

 

Gellick

Limb. 1096 Gelleken e, 1511 Gellike fr, 1231 Gelke bf, 1456 Gheylick fr (Gellius).

 

Gemmenich

Lg. 1041 Chiminiaco lac, 1042 adjacens Giminia-co bialg xv, 1449 Gymenich fr. (Geminius). V. aussi Genck et Gimnée.

 

Genck

Limb. 1151 Genike fr, 1230 Geinke si, XVIIIe Genck sive Gemnich br (Geminius).

 

Germignies

(Pottes H). 1034-47 Germiniacus,1074 altare de Germenni, 1191 Germeni da (Germinius).

 

Ghoy

(Flobecq H) 1223 Goy, 1252 Goice m a 2 (Gaudius). V. aussi Gouy, Goyck; Goyer, Goyet.

 

Ghoy

(Labuissière H). 1148 altare de Goieo super Sambram d, 1202 Goi super Sambram da 2 (Gaudius).

 

Gimnée

N. 816 Geminiaca bo vi, 1249 Gimgneez ar n, 1470 Ginmegnées crh 71 (Geminius).

 

Goé

Lg. fl. anc. Goleke, Guylke, XIIe villula de Goleche dr, 1350 Guylcke gm, 1497 Goilhiez pp, 1547 Goelich… t√īt Goyllen psi, ns xx, 1708 Goiet rcpbf (Golius).

 

Gouy-lez-Piéton

H. 980 Gaudiacus, XIIe Goe r, 1186 Goei a xiv, 1257 ecclesiae de Goy supra Pyethon bf (Gaudius).

 

Goyck

B. 877 villam Gaugiaco, 897 villa Gaugiaca, 1059 Goiaca mf i, 1232 Goika ar ix (Gaudius?).

 

Goyer

Limb. fl. Jeuk, loc. flam., 1125 in Goei villa sancti Johannis bsahlg x, 1139 Goe st, 1213 Joec bialg x,1497 Goye sive Joeck pp (Gaudius).

 

Goyet

 (Jemeppe-sur-Meuse N.). v. 1343 Goiey deleis Mostiers r (Gaudius).

 

Goyet

(Mozet N) 1188 Goe r (Gaudius).

 

Ihy

(Havay H) VIIe Ichiacum k, 1180 Ihi d (Iccius).

 

Jodoigne

B. fl. Geldenaeken 1139 Geldenaken st. 1164 in Geldonge ar vni, 1181 Jodonge ar i, 1209 Jodoinia crhr v, 1272 apud Geldoniam inferiorem a 3 n. Opposé à Jodoigne-Souueraine 1139 Gendenaken (*= Geldenaken) st, 1224 de Geldonia superiore crh 2 v (Caldonius).

 

Jumet

H. 868-9 Gimiacum war, 960-5 Gymiaco, 1201 Gymi crh 5 x (Gimius).

 

Kemseke

F. or. pron. ¬ę Ke.’mzŇďkŇď ¬Ľ, 1117 Kemeseca dpb, 1187 Kemseca mf n,1299 Kemsece dpb (1er √©l√©ment non isol√©).

 

Kessenich

Limb. 1155 castrum Cassenich si, 1240 Kessenich fr (Cassenius).

 

Lanaeken

Limb. 1497 Loedenaken   pp,  1618 Ladenaken leod. xi (Laudonius).

 

Lennick-Saint-

Lennick-Saint-Martin B et Lennick-Saint-Quentin B. 877 Liniacum, 897 Liniaca, 1059 Lennecha mf i (* Linius, non attesté ; Liniacus est fréquent). V. aussi Ligney et Ligny.

 

Leugnies

H. 868-9 Lupiniacas war (Lupinius).

 

Ligney

Lg. 832 in pago Alsbanio villa nuncupante Liniaco r, 1139 Lingei st, 1222 Lingney crh 3 xiv (v. Lennick).

 

Ligny

N. pron. ¬ę Ji√Į√ģe ¬Ľ, 1240 Lignies asan 31, 1263 Ligney r, 1318 Lingni deleis Fleris vil (v. Lennick).

 

Lille

 (Sprimont Lg) 905 Leleias sm (Laelius).

 

Lorcé

Lg. 1135 Lorenceis dr (Laurentius).

 

Lorcy

(Arville Lux) 1334 Lorchies sb (Laurentius).

 

Louveigné

Lg 1095 Lovineias, 1126 Lovineis, 1130-1 Lovi-gneis sm (Lupinius).

 

Magnée

Lg. v. 1200 Magnées, 1282 Mangnee bslw 54 (Ma-gnius).

 

Maizeret

N. 1091 Maisercit r, 1216 Maiseret bg, 1404 Mase-rech r (Macerius).

 

Miécret

N. 1512 Mercrey r (Mercurius).

 

Moerseke

F. or. local ¬ę m√Ľ :sy’Ňď ¬Ľ, ¬ę mus ¬Ľ, 1072 Morzeka, 1073 Murceke vl, 1125 Murzeke, 1255 Morska, 1625 Moesicke dpb, 1712 Moessche rcpbf (Mauricius).

 

Moircy

Lux 922 Morceias r, 992 villa que diciur Morcelas super fluvium Urtam sm (Mauricius).

 

Montegnée

Lg. wall. ¬ę m√ītgn√®y ¬Ľ, 1312 Montengnees si, 1470 Montigniees crh 71 (Montanius).

 

Montegnet

 (Flostoy N) 1284 Monleigni deleis Wierde m i (Montanius).

 

Montenaeken

Limb., loc. fJ., 1139 Montenaken si, 1174 Monteigney, 1203 Monlegni si, 1216 Montegnees k, 1296 Mon-tengines Isj, 1300 la ville de Montigney le Thiech bialg 32, 1300 Montenach la Tiexhe k, XIVe Montengnis,Mointegnies h (Montanius).

 

Montignies-le-Tilleul

H. 868-9 Montiniacum war, 1277 Montegni-le-Tigneux dev, XVIIIe Montigny-Scabiosa br (Montanius).

 

Montignies-lez-Lens

H. 1090 altare de Montiniaco d, 1147 in temtorio Brabantico villam Montignium da (Montanius).

 

Montignies-Saint-Christophe

H. 1341 Monteigni saint. Cristofle as iv (Montanius).

 

Montignies-sur-Roc

H. 1142 in pago de Montini da (Mon­tanius).

 

Montignies-sur-Sambre

H. wall. ¬ę m√īt√Įie ¬Ľ, 868-9 Montinia-cus war, 1207 altare de Montigni da 2, 1246 de Montigniaco supra Sambriam asan 31 (Montanius).

 

Montigny

(Arbre N).  1208 Montiniacus r (Montanius).

 

Montigny

 (Namèche N) 1383 Montingny r (Montanius).

 

Montigny

(Wierde N) 1220 Montegni r (Montanius).

 

Offignies

H. 965 Offineias m vin (Offinius).

 

Oizy

N. 1130-1 Oiseis sm, 1335 Oiseis a xvi, 1287 Auci r (Aucius).

 

Ombret

Lg. 1102 Umbrai a 2 vu, 1146 Umbray mf iv, v. 1377 Umbrey vib (Umbrius).

 

Ouffet

Lg. 1096 Offei si, 1100 Uffey a 2 i (Ofius).

 

Oupeye

Lg. 1176 Upeie dr (Oppius).

 

Oycke

F. or. 964 Hoica k, XVIIe Oycke dr vu (Oius).

 

Poucet

Lg. 1163Puci bialg xn, 1196 Puccium, 1264 Puchei rg (Pucius).

 

Proisy

(Bièvre N).  770-9 Provisiacas sm (Probatius).

 

Prouvy

(Jamoigne Lux) 1270 Provei, 1271 Provi, 1295 Prouvi aial 45. 1238 Prouvey vil (Probius).

 

Renaix

F. or. fl. Ron.se, 831 Rodenacum rnf i, 834 Hrod-nace bo, 1209 Rosnais m n 2, XIIIe Ronse ma, 1289 Ronsnais m i, 1632 Ronnais erf, 1706 Ronsen rcpbf (probablement *Rutenus, nom de peuple devenu nom d’homme).

 

Semmersaeke

F. or. 977 Cymbresac, 1036 Cymbersaka, 1163 Semmersake dpb (premier élément non isolé).

 

Sevry

 (Javingue N) 1394 Suvery r (Subrius).

 

Silly

H. wall. ¬ę sli ¬Ľ, 1153 silvis de Hoven et de Sileka a xi, 1156 Silli m n, 1169-72 Haltsilgi ce (Sillius).

 

Sinnich

 Teuven Lg) 1144 Sinnecke dr, 1151 Singhe, 1297 Synnicke fr. (Sennius).

 

Sivry

H. Xe Suvriacas r, XVe Syveri b. Mariae rp (Subrius).

 

Stée

(Braibant N) 1161 Reslei, 1226 Restées r (Restio).

 

Tamise

F. or. fl. Temsche, loc. aussi ¬ę temst ¬Ľ, 821 Tamisich dpb, Xe (¬ę 870 ¬Ľ) villa quae vocatur Temsica crh 74, 1201 Thamisia a i, 1309 Temske crh 72, 1497 Themsyke in vu. (Tamesius).

 

Tergnée

(Farciennes H) 1213 Terigneis r (Tirinius).

 

Tillet

Lux 1055 Tiliacum t (Tillius).

 

Toernich

Lux. 1290 Turnich, 1480 Tornich t (Turnus) (1).

(1)¬† J. loth, Le gaulois turno- dans les noms de lieux¬† (Rev. des √©t. anc. 1921, 111), se fondant sur le fait que tous les turnacum de la gaule seraient sur une hauteur, propose de traduire le radical par ¬ę √©minenre ¬Ľ.

 

Torgny

Lux. 1230 Tornei o.

 

Tournai

H. fl. Doornik IVe Turnacum It. Ant, IVe Tur-naco TP, 409 Tornacus Hiero. Ep. 123. 16, VIe a Thernaco… Tornacum Gr√©g. T., v. 900 civitate Tornaco da, 1095 Tor-nachi smt, 1302 Dorneke vib, 1318 √† Tournay cy.

 

Velsique

F. or. loc. ¬ę ve :lzŇďk ¬Ľ, 963 apud Feilsecum d 1053 Felsica K, 1249 Velseke dpb, XIVe Faske (fr.), XVe Fauseke (fr.) rp (Felsius).

 

Verviers

Lg. wall. ¬ę vervi ¬Ľ. v. 1131 ecclesia de Verviers 1228 Vervir vb, 1317 Wervier, 1340 Vervie pf. 1474 Vervy crh 76 (premier √©l√©ment obscur ; comp. Wervicq).

 

Vichenef

(Bossières N) 1216 Vissigni, 1219 Vissegnhi b, 1305 Viscegney a xi (Vissanius).

 

Vierset-Barse

Lg. 1091 Versaih crh 4 i, 1322 Viersei pf (Vercius).

 

Vissenaeken

B. 1147 Fennaeke Isj, 1186 Fennacke mf m, 1298 Vessenake vt, 1317 Visnake id (Fescennius).

 

Wailly

(Taintignies H) 1256 Wailli smt (Vallius).

 

Wervicq

F. oc. IVe Virovino Tab. Peut, Viroviacum It. Ant., 1114 in parrochia de Wervi (f. romane) cz, 1268 Werveka cy, 1460 Wervy a 3 vu, 1517 Wervicke, 1570 Werveken ot (premier élément non isolé ; comp. Verviers).

 

Willerieken

(Hoeylaert B) XVe nomen Bonae Redolentiae servare meruit, 1632 Welriecken, 1740 Willerick (2) (étymologie populaire ; v. le suivant).

(2)¬† A. vincent,¬†¬† Willerieken (for√™t de¬† Soignes) et sa¬† l√©gende, Elude top. (Rev. de l’ Univ. de Brux., 1910, 754-759.)

 

Wilryck

A. 1003 Wilrika in Rien mgh, dd ni, 1259 Wilrike vsm, XIVe Willerike, XVIe Wilrijck rp (correspond comme le pr√©c√©dent. ‚ÄĒ Vilariacus, nom fr√©quent en Gaule, et repr√©sente par Villery etc. ; premier √©l√©ment non identifi√© ; Valerius avec influence de villare?)

 

Zellick

B. et Neerzellick (Zellick B) 974 Sethleca 1030 Sed-leca Le Glay, 1108 al tare de Selleca, cum appenditiis suis Netherselleca, juxta Bursellam csb, 1148 Zellecka mf i (Seti-lius).

 

 

 

 1. Suffixe -avus (lat. du gaulois -avos) (1). A servi dans toute la Gaule √† former des noms de lieux qui sont proprement des adjectifs (un substantif √† sens topographique est, si l’on veut, sous-entendu). Le suffixe -avus √©volue en -au (2), puis -ou -u(e), -eu. Les noms actuels repr√©sentent diverses phases de ce d√©veloppement. √Čtant plus rare que -acus, le suffixe -avus a parfois √©t√© remplac√© par celui-ci dans les textes du moyen √Ęge. Voyez aussi 96.

Le premier élément des noms en -avus est un nom de per­sonne, un nom de rivière, un nom commun.

 

(1)¬† P. marchot. Les noms de lieu gaulois en¬† ¬†-auos, -aua, -auon ¬†(Rev. b. de phil. et d’hist., 1,1022, 6-fl) ;¬†¬† C. daville. La terminaison celtique ¬ę avos ¬Ľ ( Rev. des √©!. √Ęne., XXVI, 1924, 230-2)¬† se demande si les noms en -avus ne son pas simplement¬† des doublets de¬† noms en -acus.

(2)¬† En partant, comme pour tous les mots d√©clinables, de l’ac¬≠cusatif (dont √Į’m final¬† a d√®s l’Empire cess√©¬† d’√™tre prononc√©) : -avu. Le pr√©tendu suffixe -aux est simplement -au, avec l’s du cas sujet singulier fran√ßais

 

 

Amberloup

Lux 888 Amberlao e vi, XIIe Amberlacum r 1152 apud Amberlus… presbiter Amberlacensis sh, 1315 Am-brellue vil, 1469 Amberlour dfl, 1477 Amberlu, Omberleu vil.

 

Baelen

Lg. wall. ¬ę b√©lu ¬Ľ, loc. fl., Bailus 888 e vi, 1178 Bae-len dr (Balius).

 

Baileux

H. v. 1180 Bailos bf, XIIe Baillues g (Balius).

 

Gembloux

N. wall. ¬ę dzebhi ¬ę, ¬ę dziblu ¬Ľ, 946 villam Gemblaus rg, Xe Gemblaos r. 988 Gernblues rg, 1006 Gembluos mf m, 1131 Gemblus r, 1239 abbatis Jablacensis crh 4 x, 1297 Gem-blos, 1318 Gemblous rg, 1328 G√™mblois rhh, 1372 Gembloers (fl) vib, XIVe Zimbloers (fl) b xiv, XIVe Jembleux r, 1536 Giblou in vu (Gemellus) (3).

 

(3)¬† Si Gembloux √©tait le Geminieo vico de la Tab. Peut.,¬† le Geminiacum de rit. Ant., il y aurait eu remplacement par un nom vaguement analogue. Les arguments contre l’identification sont donn√©s par roland, 483. Voyez aussi reiner muller, Die Geogr. der Peut. Tajel in der Rheinprovinz, in Rolland u. Belgien (Geographischer Anzeiger, 1926, H. 9110) qui, se fondant sur les distances, propose Genappe.

 

Lierneux

Lg 670 Ledeniao,747 villam aliquam que vocaiur Lethernau, 862 Lederraus, 862 Lernou, v. 1104 Lcrno sm(le premier √©l√©ment est consid√©r√© comme √©tant le nom de la Lienne, rivi√®re de l’endroit).

 

Mignault

G. v. 1180 villa Mignau crh 4 xiv (Minius).,

 

Ortho

Lux 888 Orthao e vi, 893 juxta Urtos aial 1913, 1139 Hortou, 1152 Orto sh (le premier √©l√©ment est le nom de la rivi√®re voisine, l’Ourthe 1192 ad Urtam bialg 24).

 

Pont-de-Loup

H. 840 Funderlo (* Punderlo) et. Marcinas 1143 Ponderlous si, 1180 Pondreloes bd, 1204-7 Ponderlues si, 1525 Pendeleux vil (obscur).

 

Sirault

H. 822 in locis nuncupatis… Securiaco d, 899 Secu-riacus mf ni, 1112 Sirau, 1245 Syrault b (Securius).

 

Stavelot

Lg v. 648 Stabelaco,~ v. 650 Stabelaus, 953 Stabu-laus, 1159 abb√©s de Stavelou sm (stabulum (¬ę √©table ¬Ľ et aussi ¬ę auberge ¬Ľ. D√®s le vne, la forme courante est en -aux ; Stabelaco n’appara√ģt plus apr√®s 692.).

 

Taverneux

(Mont-lez-Houffalize Lux) 1118 Tavernou sm, 1235 Tavernois t. (taberna, ¬ę petite habitation ¬Ľ.)

 

Temploux

N. 1196 villae quae dicitur Templiacus rg, 1202 Templues da 2 (templum ¬ę temple ¬Ľ (1).

(1)¬†¬†¬† Ce mot¬†¬† n’a pas √©t√© transmis par le latin au roman ; temple est d’origine savante.

 

Virginal

B, wall. ¬ę vezn√ī ¬Ľ, 868-9 (cop. XIIe) Vercenau war, 1483 Versenal, 1462 Verginal, 1665 Virginal t\v (obscur).

 

Yernawe

(Saint-Georges-sur-Meuse Lg) 817 Tavernas (Tavier Lg) et Ernau sh, 1101 Ernaus k. 1138 Hernau, 1277 Ernawe a 2 vu (le premier √©l√©ment est le nom de 1′ Yerne, qui y prend sa source : 1326 Hodeige sur Erne pf.

 

 

 

 1. Suffixe latin -nia. V. aussi n. 97.

 

Matagne

Matagne-la-Grande N. et Matagne-la-Petite N. 868-9 (copie du XIIe) Matagna war, 1119 Matania r, 1259 Mataigne b (Matho).

 

Resteigne

N 947 villa Restania sm,   975 inter  Restanniam et Cansleum t (Restus).

 

 

 

 1. Suffixe latin -inus (pour le f√©m. -ina, v. 83). Servait en latin √† former des adjectifs indiquant l’appartenance ;a √©t√© conserv√© dans cet emploi par le vieux fran√ßais. Il donne d’or¬≠dinaire -(a)in, -(a)ing (parfois -ang) ; mais souvent dans les noms officiels, toujours dans les formes dialectales, la nasali¬≠sation tombe, d’o√Ļ -ai (-ag, -ey, -et) et -oi. Voyez aussi n. 98.

 

NB Les noms en -(a)in,si fr√©quents dans notre pays, ont attir√© l’attention depuis longtemps ; kurth, 309, rappelant qu’on y a vu le plus souvent une alt√©ration de -heim ou de -ingcn, fait re¬≠marquer que les formes anciennes ne renferment presque jamais ces √©l√©ments. longnon, 92, se demande si -inius n’est pas une variante de -ingen. On y a vu aussi un suffixe d’origine gauloise : P. marchot. Note sur un suffixe gaulois -inos, a, on, de noms delieu (Zeitschrift f. franz. Spr. u. LUI., XLVII, 1925, 455-461). Le chan. roland, 519-537, n’√©tudie que le f√©minin ¬ę -ina, -inas ¬Ľ ; pour lui, la grande majorit√© de nos noms d√©riv√©s au moyen de ce suffixe ¬ę sont d’origine germanique ¬Ľ, mais il est possible que certains soient gallo-romains.

 

 

Andoy

 (Wierde Lg) 1230 Anduang, 1436 Anduwaing bg (Andivius).

 

Atrin

(Clavier Lg) 958-9 in villa Aterino sm (Aterius, Ate-rus).

 

Aublain

N. 868-9 (cop. XIIe) Alblinium war, 1188 Ablaen a vin (Albillus).

 

Blandain

H. 1198 Blandeng vsm, XIIe Blandin g (Blandus). ‚ÄĒ La colline o√Ļ fut fond√© l’abbaye de Saint-Pierre √† Gand por¬≠tait primitivement le m√™me nom : IXe Blandinium ma, 963 Blandinium d, Xe (¬ę 870 ¬Ľ) monaslerii quod vocatur Blandi-nius crh 74. Le nom, selon la Noticia breuis de fundacione Blan-diniensis monasterii, aurait √©t√© donn√© par saint Amand (mi¬≠lieu du VIIe si√®cle).

 

Bothey

N. 1199 Botang a 2 ix, 1291 Boutaing, 1291 Botheit a x, 1416 Botaingne bf, 1639 Botez a x (Bottius).

 

Buzin

(Verlée N) 946 Busiu (= *Busin) k, 959 inter co, fines Busin et Barevel sm. (Busius).

Cr√©pin (PommerŇďul H) 1149 Crespin sw (Crispius).

 

Florent

(Taintignies H) 1219 Florairig, 1239 Floreng smt (Florius).

 

Harveng

H. 868-9 (cop. XIIe) Harvinium \var, v. 1114 Har-vennensis ecclesie d, v. 1162 Harven bd (Harvius).

 

Maillen

N. 1273 Mailhent a vu (Mallius).

 

Marchin

Lg 1106 Marchins crh 4 i, 1228 Marcins bialg XI (Marcius).

Melin B. 1139 Meylin st (Mellius).

 

Mellet

H. 1033 apud Melenck bd, 1298 Me.ling a 2 iv, 1374 Melyn cd (Mellius).

 

Mettet

N. 1155 Metin si, 1388-9 Metingne a 2 i (Mettius).

 

Quatrechin

(Esplechin H). 1132 Castreein vsm (Castricius).

 

Quiévrain

H. wall. ¬ę ty’√©vr√ę ¬Ľ, v. 902 Caprinum, 1148 Chiuvrain, 1169 Kevren, d, 1267 Kaverain, Kievering cdl (Caprius).

 

Thulin

H. 1188 Tulinc a vn (Tullus).

 

Vedrin

N 1134 Vendraco r, 1212 Vendreng a xvi, (Venerius ; dénasalisation passagère *Vendray, latinisé en Vendraco).

 

Waillet

N 1130-1 Wailens sm (Vallius).

 

 

Le suffixe -mus est parfois précédé de -ent- :

 

Schaltin

N 1040 Scalentin sm, 1291 Scaltin a 2 vu (Scalus).

 

 

 

 1. Suffixe latin -ina (1) ; aboutit, dans les formes actuelles, √† -in(n)e, souvent aussi √† -enne, qui repr√©sente la prononcia¬≠tion wallonne ¬ę en ¬Ľ. Voyez aussi n. 99.

 

 • roland, 519-537. ‚ÄĒ Voyez la note du n¬į 82.

 

Anthines

Lg. 1100 Antine a 2 i, 1384 Antines vb (Antius).

 

 

Bourseigne

Bourseigne-Vieille N et Bourseigne-Neuve N. 1070 in novis Bursinis a v, 1075 utrasque Bursinas, 1139 Borsines, item Bor-sines dh (Bursius).

 

 

Comines

F. oc. fl. Komen, 1083 Commines mf ni, 1195 Coumines da 2 (Comius).

 

 

Corenne

N. 1015 Colrinas bd, v. 1343 Corainne bfn, 1416 Corennes bsf (Corius).

 

 

Deurne

A. 1155 parochia de Torninis, 1196 Dorne go (Turnus).

 

 

Felenne

N. 1090 Felenias d (Felius).

 

 

Ferminne

 (Izier Lux) 881 Firmina sm (Firmius) .

 

 

Florennes

N. 1015 Florines d, 1029 in Florinis bd, 1388 Florennes, Florins asan 30 (Florius).

 

 

Gentinnes

B.   1197   Gentines cv (Gentius).

 

Gourdinne

N. 1163 Gurdines a xvi, 1184 de Gordinis si, 1247 Gordines a iv (Gordus).

 

Hérinnes

(lez-Enghien) B. fl. Herne local ¬ę h√© :rŇď ¬Ľ, 1071 Hierines m i, 1570 Heernen ot (Herius).

 

Hérinnes

(lez-Pecq) H. 1200 décime de Herinis a xi (Herius).

 

Latinne

Lg.  1232 Latines si. (Lattius).

 

Marchienne-au-Pont

H. IXe Marcenas crh 78, 840 Fun-derlo et Marcinas si, 868-9 (copie XIIe) Marcianis d, 960-5, Martianas crh 5 x, 1143 Marcines si (Marcius).

 

Marcinelle

H. 868-9 (copie XIIe) Marcianis d (Marcius).

 

Marsinne

(Couthuin Lg) 1106 de Marchinis juxta Cultuen crh 4 i, 1273 Marzines bfn (Marcius).

 

Melinnes

(Soy Lux) 873 Melina r (Mellius).

 

Naninne

N. 1242 Nanines bf (Nannius).

 

Pellaines

Lg.  1132 Pellines,  1145 Pellens,  1155 Pelleines,

1188  Pellennes a 2 vin (Pellius). Retinne Lg. 847 Retinas r (Rettus).

 

Salzinne

N. 1224 Salzines delez Namur a xvi, 1236 Sale-zines a iv, 1776 Salsenne bhf (Salisius).

 

Senenne

(Anhée N) 1212 Seninne et Anhée ; Sinines a x (Sennius).

 

Senenne

 (Sovet N) 1111 Sennin, 1160 de Seninis, 1299 Se-nine r (Sennius).

 

Sorinne

Sorinne N et Sorinne-la-Longue N ; l’une des deux : v. 1060 in Sorina, 1152 Surine r (Surius).

 

Tarcienne

N. 966 in villa Tongrinas r (Tunger) (1).

 

(1)¬†¬† Les noms de personnes form√©s sur le pays d’origine sont assez fr√©quents dans les inscriptions romaines (Alamana, Batavus, Dalmatius, Sarmala, Suefia, Sueva).

 

Tongrinne

N. 1247 Tarsines a iv (Tarcius).

 

Tourinne-la-Chaussée

Lg. 975 Turninas r (Turnus).

 

Tourinne-la-Grosse

B. fl. ¬ę dŇď’ :rnce ¬Ľ, v. 1159 Tourrines tw, 1189¬† de Torninis crh 4 x, 1315 Dorne tw (Turnus). Winenne N. 1130-1 Osinines, Osnines sm (Osinius).

 

 

 

 1. Suffixe latin -on-. Souvent √©crit au moyen √Ęge -un, parfois -um. S’il a une d√©sinence, elle indique la 3e d√©clinaison. Il est possible que l’on ne soit pas ici en pr√©sence d’unsuffixe, mais de la d√©clinaison imparisyllabique de noms en -us (-us, -onis), qui a √©t√© en usage ; le nom de lieu serait alors primiti¬≠vement un g√©nitif d’appartenance, type connu. En l’absence d’indice d√©cisif, nous devons consid√©rer -on comme un vrai suffixe, formant un adjectif sur un nom propre de personne.

 

Blaton

H. 1040 in via Platonis m vin, 1139 Blaton mf n, 1150 Blatum mf in (Blatus).

 

Bouillon

Lux. 814-6 Bulonium, 852 Buillon gm, 1049 acta Bullione bd, 1107 Bullun sm, 1155 Bullon si. (Bullius).

 

Cambron-Casteau

H. 751 Cambrione d (Camerius).

 

Cambron-Saint-Vincent

H. 1053 villa Cambron dicta, 1197 de Camberone villa sancti Vincentii m 11 1 (Camerius).

 

Chevron

Lg. 1105 villa de Kewrun, 1130-1, Chewrons, v. 1135 Kewruns sm (Cabrus).

 

Ciergnon

N. 1139 Sernium r, 1139 Sernum sb, 1275 Sere-gnon si, 1351 Sergnon, XVIe Siergnon r, 1546 Siergnoin vil v (Serenius).

 

Leignon

N. 963 Lenion sm (Laenius).

 

Vezon

H. 1031 Vesuns, 1061 Vesonium da (Vitius).

 

 

Ce suffixe, comme -inus, est parfois précédé de -ent- :

 

Barbençon

H. 868-9 (copie XIIe) Barbenzon war, 1164 Bar-benchon bd, 1190 de Barbentione a 2 vu (Barbus),

 

 

 

 1. Suffixe latin -onius, -onia ; aboutit à -ogne, -oigne, et parfois à -agne. Voyez aussi 101.

 

Loupoigne

B. ¬ę 966 ¬Ľ (fin Xe) Luponio tr, 1127 Lopon a xvi (Lupus).

 

Nassogne

Lux 1129 Naxonia, 1139 Nasania sh (Nasso).

 

Terwagne

Lg. 817 Tervonica sh, 1138 Terwagn a 2 vu (gau­lois Tarvos).

 

 

 

 1. Noms de peuples.

 

Dans toute la Gaule, beaucoup de localités, chefs-lieux de civitates,ont échangé au IIIe et au IVe siècle, leur ancien nom gaulois contre le nom du peuple, de la peuplade gauloise de la région. En Belgique, Tongres seul représente cette classe de noms (1).

 

 • II existe un deuxi√®me exemple dans la r√©gion germanis√©e du nord-est : Tr√™ves, Trier, rappelant les Tr√©vires,

 

Tongres

Limb. fl. Tongeren, wall. ¬ę t√īk ¬Ľ, 831 Walcandus, Tongrensis episcopus si, 870 Tungris mf i, 1292 Tongres crh

f vin, 1391 vile de Tongre cndL, 1424 van Tongeren st. (chef-lieu  des Tungri),

 

 

 

Noms   romains

 

Les noms de lieux d’origine purement romaine sont, ou bieu des noms propres de personnes, ou bien des noms communs.

 

 1. Noms propres de personnes. Ou bien, le nom propre était au génitif, ou bien, il était considéré comme un adjectif ; les documents ne permettent pas de choisir entre les deux hypo­thèses, qui correspondent peut-être toutes deux à la réalité suivant les cas.

 

Antoing

H. 868-9 cella in Antonio d, 870 Antonium mf i, 1150 Anton drc xn, 1240-1 de Antognio crh 73 (Antonius).

 

Artey

 (Rhisnes N) 1256 Artang (Artanu-s).

 

Bilsen

Limb. v. 950 in villa nuncupata Belisia, 1040. Bilsen, v. 1050 Bilisia, 1267 Blisia, 1297 Elise (fr) chb (Bilicius).

 

Corbion

 (Leignon N) 1161 Corbium a xvi (Corbio).

 

Cuesmes

H. 1171 de Cumis, 1182 apud Coumes, 1182 altare de Coemes cum pertinentiis suis, 1192 de Comis s-w (Comius).

 

Ecaussines-d’Enghien

H. et Ec.-Lalaing H. wall. ¬ę sk√īs√® :n 751 in pago Bragobanto loca nuncupantes Scancia etCambrione d, XIIe Sclacinae g, 1181-5 altare de Scasines a v (Scantius) (1).

( 1) Entre le VIIIe et le XIIe siècle, le nom a passé au diminuitf (suffixe -in) ; le premier n a ensuite été dissimilé en / suivant la règle.

 

Fairon

(Comblain-Fairon Lg) 1130-1 Fairon sm, 1558 Con-blen et Feron a n (Ferronius).

 

Filot

Lg. 895 Fielon, 902 Filionio sm (Filionius).

 

Foisches

N. 868-9 Faustia war (Faustius).

 

Jamagne

N. 1033 ecclesiam Gemoniis bd (Gemonius).

Lens-(sur Dendre) H. 1122 altare de Lens d, 1269 Lens em Braibant sw (Lentius).

 

Lens-Saint-Remy

Lg. wall. ¬ę l√ęs√ęrm√®y ¬Ľ, et Lens-Saint-Ser¬≠vais Lg wall. ¬ę l√ęs√ęserv√† ¬Ľ, 1139 Lens st, 1374 Leyns Saint Remy, Leys Saint Servais cd, 1784 Lens S. Remy, Lens les B√©guines (Lentius).

 

Lens-sur-Geer

Lg wall. ¬ę lesoz√®r ¬Ľ, 1139 Lens st, 1302 Lens-sur-Gherre crh 3 xiv, 1784 Lens sur Yart (Lentius).

 

Marenne

Lux 1354 Marinez sh,1495 Marin dfl (Marinius).

 

Maurenne

(Hastière-Lavaux N) v. 1181 Marrinia a xvi (Mar-rinius).

 

Merchtem

B. XIe Martinas k, 1117 Martines, 1120 Merchtinis w, 1150 Mercten, 1154 Marchtene crh 4 vu, 1314 Merchthem w (Martinus ; influence des noms en -hem).

 

Mertenne

(Castillon B) 868-9 (cop. XIIe) Mertines war (Mar­tinus).

 

Rance

H. Xe Rancia d (Rancius).

 

Seraing-le-Ch√Ęteau

Lg. wall. ¬ę s√®r√® ¬Ľ, q n 911 in locis… Seran-gio, 1130-1 Serain sm, 1776 Ser√©-le-Ch√Ęteau bhf (Serranius).

 

Seraing-sur-Meuse

Lg. wall. ¬ę s√®r√® ¬Ľ, ¬ę s√®r√®g ¬Ľ, XIVe Seraing sor Mouze h, XIVe Seraingne pa (Serranius).

 

Tongres-Notre-Dame

H. et Tongres-Saint-Martin H. 1136 Tongra b√©ate Marie… Tongra sancti Martini mf iv, 1142 villa de Tungre da (Tunger).

 

Verenne

(Serinchamps N) 1033 de Verino, v. 1104 Verine sm (Verinus).

 

 

 

 1. Noms communs. Beaucoup de noms cit√©s plus loin (moyen √Ęge, nos 158 et suiv.) remontent sans doute √† l’√©poque romaine, mais il est impossible actuellement de faire le triage.

 

Caester

F. or. 1330-1 Castre aseb 3 v (castrum, ¬ę lieu fortifi√© ¬Ľ.

 

Caster

(Lanaye Limb) roman Chastres, 1126 de monte qui dicitur Castris gv.

 

Castre

B. (fl. Kester, 1217 de Castris in Brabantia, 1239 li maires de Castres sw (sur la route romaine d’Enghien √† Assche).

 

Chastre

B. wall. ¬ę tsos ¬Ľ, 1092 Castra w.

 

Chercq

H. 1146 circa Tornacum inter Circum et Eiram. v. 1154 ultra Cerk mst xn (circus, ¬ę cirque ¬Ľ).

 

Comblain-au-Pont

Lg et Comblain-Fairon Lg ; l’un des deux : 1146 ecclesie de Comblenz sm, 1196 Combien h 2 (confluens, ¬ę confluent ¬Ľ).

 

Etalle

Lux 1052 Stalle t, 1066 Stavelz sh, 1097 ad Stabulum o, 1139 Stavules sh, 1298 Estaules o (stabulum ¬ę √©table, √©curie ¬Ľ, et aussi ¬ę auberge ¬Ľ ; sans doute relais sur la voie romaine Reims-Tr√™ves).

 

Leuze

H. 802 Luthosa mf ni, 870 Luitosa mf i, Xe Lotosa b, 1071 Lodousa sw, XIVe Leuze b (lutosa ¬ęboueuse¬Ľ; fr√©quent en Gaule, comme nom de lieu ; lutum ne para√ģt pas √™tre rest√© en usage apr√®s la p√©riode romaine).

 

Leuze

 (Somme-Leuze N) 1134-5 de Lotauso sm, 1213 Loises a xiv.

 

Leuze-Longchamps

N. 1222 Leuse, 1273 Lçmse r.

 

Quartes

H. 1105 altare de Quarta st., XVe Quartes rp (quarta ¬ę quatri√®me ¬Ľ ; type fr√©quent, d√©signant g√©n√©ralement le num√©ro d’une borne militaire romaine).

 

Spy

N. 1228 Spiers, 1285 Spies, 1300 Espiers r (spicarium ¬ę grenier, grange ¬Ľ).

 

Stave

N. 868-9 Stabulis, 1209 Staules, 1236 Stables, 1242 Estables, 1501 Stave r (stabulum ¬ę stable, √©curie ¬Ľ et aussi ¬ę auberge ¬Ľ ; v. Etall√©).

 

Tavier

(lez-Nandrin) Lg wall. ¬ę tav√ģr ¬Ľ, 817 Tavernas et Er-nau sh (tabemau petite habitation ¬Ľ).

 

Taviers

N. 816 Tavernas, 1046 Tavers, 1070 Thaviers r.

 

Taviet

 (Achène N) 1301 Taviers, 1380 Tavier delès Dinant r.

 

 

 

 

LE HAUT MOYEN AGE

 

 1. Nous avons r√©uni ici des noms de lieux que nous pouvons, dans leur ensemble, attribuer aux premiers si√®cles ayant suivi les invasions germaniques, au haut moyen √Ęge. Ce sont :

 

1) des noms de personnes devenus noms de lieux.

2) des noms d√©riv√©s d’un nom de personne √† l’aide d’un des suffixes -iaeus, -inus, -onius etc. pour les noms romans, et -ing pour les noms germaniques.

3) des noms compos√©s d’un nom propre de personne et d’un substantif, cortis, villa, etc. ; hem, sele., etc.

Les types 1 et 2 ont d√©j√† √©t√© √©tudi√©s plus haut pour la p√©riode romaine (87, 77-85) ; plusieurs suffixes restent en usage apr√®s les invasions. Il peut se faire qu’un nom dont le premier √©l√©¬≠ment est germanique date de l’Empire, et inversement, un_nom d√©riv√© d’un nom d’homme gallo-romain peut avoir √©t√© donn√© √† l’√©poque franque ou m√©rovingienne ; mais ce sont l√† des cas exceptionnels, que des documents pr√©cis seuls peuvent r√©v√©ler.

Les noms class√©s sous le n¬į 3 ont √©t√© bien √©tudi√©s en France, o√Ļ ils sont souvent attest√©s dans des documents fort anciens. Le premier √©l√©ment est tr√®s rarement gallo-romain. Dans les noms romans, l’ordre des deux √©l√©ments (d√©terminant + d√©ter¬≠min√©) est d√Ľ √† une influence germanique. Tant dans les noms romans que dans les noms germaniques, le mode de liaison des deux termes est souvent peu apparent ; pour ceux-l√†, les plus vieilles formes ont le premier √©l√©ment au cas-r√©gime (le g√©nitif latin cesse d’√™tre usit√© apr√®s le V Ie si√®cle) ; pour les noms germa¬≠niques, on peut souvent reconna√ģtre un nom d’homme au g√©ni¬≠tif ou affect√© du suffixe -ing (1).

 

(1)¬† Le second √©l√©ment d’un nom est parfois remplac√© par un autre mot analogue (n. 44) ; dans les noms √©tudi√©s ici,¬†¬† il s’agit surtout de -ing et de -inghen (n.137).On est parti de l√† pour affir¬≠mer que, les noms d’un type donn√© √©tant souvent group√©s g√©ogra-phiquement, il a d√Ľ se produire une uniformisation r√©gionale de noms d’abord diff√©renci√©s ; voyez A. bach, Deutsche¬†¬† Siedelungs-namen¬†¬† in¬†¬† genelisch-wort geographischer¬†¬† Betrachtung.¬†¬† (Beitrdge zur Germ.¬† Sprachwiss.¬† Festschrift f.¬† 0.¬†¬† Behaghel.¬† Hdlbg,¬† 1924 [= Germ. Bthk, II, 15], 233-279). Cette th√©orie bas√©e surtout¬† sur des statistiques, para√ģt jusqu’ici peu solide.

 

 1. Disons un mot des noms de personnes germaniques que nous retrouvons dans les noms de lieux du haut moyen √Ęge (2).

En r√®gle g√©n√©rale, ils se composent de deux √©l√©ments : Badu~ frid, Grim-bald. Mais √† c√īt√© des noms de ce type, nombreux sont ceux qui n’ont qu’un √©l√©ment ; ce sont des noms familiers, ca¬≠ressants, ¬ę hypocoristiques ¬Ľ, tir√©s, par abr√©viation, de noms √† deux radicaux, dont on n’a conserv√© qu’une partie (ce n’est pas toujours exactement le premier √©l√©ment) ; dans cette partie conserv√©e, on redouble souvent une consonne ; on lui donne aussi une terminaison, g√©n√©ralement -o : Bad-o, Grim-o ; Ebb-o de Eberhard(us), Gepp-a de Gerberg-a ; ¬ę Burcharius qui et Buggo nominor ¬Ľ. Ces noms hypocoristiques sont souvent aussi allong√©s au moyen d’un suffixe √† valeur diminutive, -ilo, -icho, -izo.

Dans ce qui suit nous citons les noms de personnes tels qu’ils sont attest√©s, de pr√©f√©rence dans des documents de nos r√©gions, o√Ļ ils rev√™tent tr√®s t√īt un aspect beaucoup moins rude que celui des formes germaniques anciennes. Le nom correspondant exis¬≠tant dans le nom de lieu cit√© en sera √©videmment souvent √† un autre stade d’√©volution.

 

¬†(2)¬† Outre foERstemann, Personennamen, 2e Auf’l. 1900, voir A. longnon. Polyptique de l’abbaye de Sainl-Germain-des-Pr√©s.

I.Introduction. Appendice IV. Les noms propres de personne au temps de Charlemagne. Paris, 1895 (Soc. de l’Hist. de Paris et de l’Ile-de-France), et P. aebischer. L’anthroponymie wallonne d’apr√®s quelques anciens cartulaires (Bull, du dictionn. wallon publ. par la Soc. de Liii. wall.,, XIII, 1924, n¬į 3-4, p. 73-96.)

 

 

 1. Noms propres de personnes devenus noms de lieux.

Type connu d√©j√† √† l’√©poque romaine (v. 87).¬† Ici, il s’agit parfois d’un nom de femme.

 

 

 1. Région romane.

 

Ans

Lg. 1085 villam Ans si, 1570 Anss ot (Anso).

 

Ath

H. 1180 Haat d, 1187 Aath sm, 1343 Ath en, 1356-7 Auth ech, 1431 de villa Athenensi mk (Atto).

 

Bois d’Horu

 (Ronquières H), Xe Halletrud b, 1159-81 Hau-ruth m ii 1, 1182 curtem quandam in territorio Runkierie con-stitutam, que vulgo Haurut dicitur m n 2 (Helilruda, Heltrudis)

 

Chéoux

 (Rendeux Lux) 891 loco qui Sigudis dicitur, XIIe Siu sm, XIIe Syur sh (forme spéciale de Sigidio ; Foerstemann PN2 1332).

 

Gilly

H. 868-9 Gislerum war, 960-5 de Gislero crh 5 x (Gis-lerus).

 

Hody

(Nandrin Lg) 1182 Hodier a 2 vu (Heldierus).

Horrues

H. 1262 ecclesiam de Horues a v ; diminutif Horruet-tes (Horrues H) 1192 de Horuetis sw (idem).

 

Jenneret

(Bende N) 873 Genedricio, 932 Génitrice in pago Condrustrio sm,, 1130 Gênerez t (Gandaricus).

 

Rumes

H. 1139-63 décima de Ruma rt (Rumo).

 

Samson

(Thon N.) 1209 castrum Samsonum… Sansonum cas-trum sl; 1229 Sansum m i (Sanson).

 

Wanze

Lg. 1260 Wans bv, 1570 Wanss ot (Wanzo).

 

Wellin

Lux. 747 villa que vocatur Wadalins, 751-8 in Wadli-no,,926 in Wallinio, 1105 Wellin sm (Wandalin).

 

 

 

 1. Région germanique.

 

Averbode

 (Testelt B) 1155 Everbode si, 1155 abbatis de Aver-bodio b iv, 1166 Averbodensis ecclesie, -1166-7 Everbodensis aecclesiae sm (*Everbod).

 

Befferhoek

¬†(Bonheyden A.) L’ancien nom √©tait Beffer tout court (il se retrouve dans le nom d’une rue de Malines la Beffer straal, 1218 ponti de Befferstrate go, 1220 in Beferstrate a xvi, appel√©e ainsi d’apr√®s une r√©sidence seigneuriale, Hof van Befferen, qui y √©tait situ√©e) : 1008 ad illas villas Heiste et Heisten ac Bad-frido si (Bade√ģrid).

 

Destelbergen

F. or. Ici √©galement le second √©l√©ment est d’ap¬≠port r√©cent : 962 villam Thesla dictam vl (Thassilo) ; ensuite : 1119 Descelberge, 1281 Desselbergine ma.

 

Erpe

F. or. 1057 Erpe dpb (Erpo).

 

Êrps-Querbs

B. 1215 Erps w (Erpo).

 

Evere

B. 1186 Everne, 1435 Ever, 1491 Evere w (Ebaro).

 

Gand

F. or. 819 Ganda, 864 Ganth, IXe Gandensis, 976 Ganda ma, 1178 cives de Ghenl hu, XIVe devant Gons… √† Gans jo (Gando) (1). V. aussi n. 96 pour Gandavus.

(1)¬†¬† On a propos√© √† ce nom une √©tymologie celtique, condate ¬ę confluent ¬Ľ, mot fr√©quent dans toute la Gaule ; V. tourneur Hist. et √©tym. du nom de Gand (F√©d. arch. et hist. de Belg., Ann. du-XXe Congr√®s, Gand, 1907, II, 215-224. Discussion reprise en 1913 XXIIIe Congr√®s, Gand 1913,¬†¬† 249-252.¬†¬†¬† J. vercoullie¬†¬† et V, tourneur ; v. aussi mansion, 126-128.

 

Grammene

F. or. 1121 Grimmene, 1144 Gremine, 1163 Gram-mine, 1241 Grammene dpb (Grimmo).

 

Haeltert

F. or. 1046 Haletrut, XVIIe Haeltert dpb (Hailtrud)

 

Meysse

B. 1146decimam de Menz rcf n, 1218 Menza,1237 Mense a xi (Menzo).

 

Rummen

B. 1078 Rummenis, 1139 Ruminium, 1271 Rumin 1296 Rommene, Rummene tw (Rumo).

 

Wetteren

F. or. Xe Wehtre nomen est villae, 1098 Wethra dpb, 111 altare de Wettra d (Wither).

 

Wichelen

F. or. 1174 Wighelen, 1209 Wigelines, 1246 Wichele, 1253 Wichline, 1434 Wychelne dpb (Wigilo, Wigelo).

 

Wieze

F. or. 1108 Winsia, 1151 Winse, 1239 Wise, 1308 Wien-ze dpb (Winzo).

 

 

 

Noms   dérivés.

 

 1. Suffixe -iacus. Le nord et le nord-est de la Gaule four¬≠nissent un assez grand nombre de noms de lieux dont le pre¬≠mier √©l√©ment est un nom de personne germanique, et le second le suffixe -iacus. Celui-ci est √©videmment d√©gag√©, par confusion, des noms gallo-romains en -acus d√©riv√©s d’un gentilice en -ius (d’o√Ļ -i-acus). Les documents anciens donnent souvent -iacas (-iagas), ensuite -egas, -eias, -eis, -ees, -ies (ces deux derni√®res alternent souvent dans un m√™me nom) (2). Dans le Hainaut, -ies est g√©n√©ral d√®s le XIIe si√®cle ; il pr√©domine aussi dans le Brabant. Le suffixe est quelquefois rattach√© au nom de personne par une syllabe intercalaire -in- ; cela donne des noms modernes en -ignies, -egnies (voyez n¬į 95).

 

 • Les noms modernes offrent plusieurs autres vari√©t√©s gra¬≠phiques.

 

 

Bertrée

Lg. 1139 Bertreis, 1280 Bertereis a xn (Berthari> Bertier).

 

Bertrix

Lux. local ¬ę bertre ¬Ľ, 1264 1264 Bertries sh, 1293 Berthreis m ni, 1374 Bertereys vib (idem).

 

Berzée

N. XIe Berezeis r, 1197 Berezies asan 32 (Berico)

 

Biercée

H. 868-9 (cop. XIIe) Bereias war (Berico).

 

Bierset

Lg. wall. ¬ę byerze ¬Ľ. 1196 Berzez h 2, 1251 Berseis si, 1470 Biersees crh 71 (Berico).

 

Biesmerée

N. 868-9 Bermeriacas war, IXe villa Bermeriacas crh 78, 1185 Bermerée mf in (Bermar).

 

Dailly

N. 868-9 Daleias war (Dal).

 

Elzée

(Uppigny N) 1182 Erlesiis r, XII” Erlisiae g, XIVe leleseez h (Erleco).

 

Evregnée

Lg. 1228 Evregneis r (Evrinus).

 

Evregnies

H. 1131 de Evreniis smt (Evrinus).

 

Florzée

 (Houvreux Lg) 1087 ad Florzeias. v. 1131 Flobre-zei, v. 1192 villa Floberceis sm (Flobert).

 

Fourbechies

H. 1273 Fourbercies m i (Fulbert).

 

Gelbressée

N. wall. ¬ę dzerbiis√®y ¬Ľ, 1126 Gisleberceis r, 1151 Girbelcees a xi, 1159 Gillebreceez cr, 1784 Gelbersee ad (Gisle-bert).

 

Gobsée

(Trembleur Lg) 1317 Gobertcheies r (Gobert).

 

Gommery

Lux 1222 Gumerei, 1234 Woumerei, 1273 Gommeri o (Gomarius).

 

Gosselies

H. wall. ¬ę gogli ¬Ľ, 1125 Gocelias r, 1190 castri Goci-liis da 2 (Gozilo).

 

Gozée

H. 868-9 (copie XIIe) war, 1158 Golzies si (Gozo).

 

Hachy

Lux. all. Herzig loc. all. 1293 Harcey, 1297 Herchey, clf, 1475 Harsy vil v, 1495 Hersy dfl (Harricus).

 

Harchies

H. 1184 Harchies m vm,1336 Archies vsm (Harricus).

 

Hepsée

(Verlaine Lg) 1314 Herbechees pf) (Herbert).

 

Homzée

(Flostoy N) 1325 Humbercees r (Humbert).

 

Humerée

(Tongrinne N) XIIe Hermeries r (Hermar).

 

Imbrechies

(Monceau-Imbrechies H). 887 Embrecheyas da2, 1118 Imbrechies m vin (Imbert).

 

Ingremez

(Roly N) 1033 Ingremeis bd (Ingramnus).

 

José

(Battice Lg) 779 in Angelgiagas in pago Leuchio gm, 1308 Engozees, 1308 Enjossees vb, 1331 Enjozeis gv (Ingild).

 

Landelies

H. 868-9 (copie XIIe) Landilcias \var, 1158 Landel-lies si (* Landilo, de Lando).

 

Liberchies

H. 1270 Liebrechies bf (Liberl).

 

Noidré

(Sprimont Lg) 915 Nordrees si (Nftrdhari).

 

Nopcée

(Soye N) 1300 Nobrechies, 1306 Nobrccees v (Norbert).

 

Ottré

(Bihain Lux) v. 1104 Otrcis sm (Otari).

 

Robechies

H. 1083 Rotberceias d, 1182 Robrechies ],-1182 Robecheis da 2 (Rolbertus).

 

Rogerée

Lg. 1317 Rogerees r (Roger).

 

Romerée

N. 932 Romereias r (Rotmarus).

 

Thimougies

H. 1210 Timogies, 1217 Timougies smt (Theu-demod).

 

Vodecée

N. 1064-7 Waldrecheis r (Walderic).

 

Wagnelée

H. 1251 Wanilhees asan 31, 1273 Wanillies a 3 u, 1639 Waignelies a x (Wanilo).

 

Warfuzée

 (Saint-Georges-sur-Meuse Lg) 1214 Warfeseis bialg 32, 1235 Wafresees si, 1374 Warveseez bialg 32 (War-frid).

 

Wargnies

H. 847 Wariniacum d (Warin).

 

Warizy

(Hodister Lux) 1130-1 Warenceis sm, 1315 Warenzy vil ii (Warinc).

 

Warzée

Lg. 1100 Warzée ar i, 1359 Waderchees bialg xvi (Waldricus).

 

Waudrez

H. 779 Walderiego lac, 844 Waldriaco ml i, 868-9 (cop. XIP) Waldreium war, 1124 de Waldrecho d, 1150 Gualdrei sw, 1238 Wadret, Wadre asan 31 (Waldar). A ‘peut-√™tre remplac√© un nom gallo-romain : IVe Vogo Dorgiaco Tab. Peut, IVe Vodgoriacum It, Ant.) (1).

(1)¬† R. mueller, op. cit., (n¬į 80,¬† Gembloux), lit, sans explica¬≠tions,¬† Vogoborgiaco, et identifie cette localit√© avec Obourg H.

 

Willerie

(Quartes  H)   1216  Willeries  smt  (Willerus).

 

Willerzies

N.  1139 Wilerzeis sh (Willerie).

 

Witterzée

(Lillois B) 1225 Wittreses crh 4 vu (Witeric).

 

 

 

 1. Voici des noms o√Ļ le suff. -icicux est rattach√© au nom de personne par -in, syllabe dont nous ignorons la vraie nature (1). Le groupe -in-iacus, donne -gn√©e ou -gnies (et

variantes), parfois -n√©e. (Gochen√©e, Vogen√©e) ; dans Hymi√©e, gn est tomb√©. Enfin, si le radical du nom de personne se termine par l, il y a g√©n√©ralement m√©tath√®se entre cet / et gn (Agnel√©e <Allegneez) m√©tath√®se qui para√ģt se produire au XVIIe si√®cle (elle n’a pas eu lieu pour Ellignies) (2).

 

(1)  On rencontre un phénomène analogue dans certains noms en -inga -hem : Bacc-en-inga-hem, de Bacco. Ou bien   est-ce un suffixe double, comme -el -et, ~er -on, etc. ?

(2) Pour les noms en -ignies, v. kurth, 323-336.

 

 

Agnelée

(Biesmer√©e N.)1180 Allegneez r (All√ī).

 

Agnelée

¬†(Perwez-le-March√© B) 1155 Alinjees a 2 v-ui, 1180e Algineis bd, 1272 Allingneis a 3 h (All√ī).

 

Battignies

(Thuillies H). 868-9 Battiniacas war, 1150 Bat-tiniacas r (Batto).

 

Baugnée

(Tavier Lg) 1124 Bavigneis mf ni, 1314 Bawegneies pf (Bavo).

 

Baugnet

(Cortil-Wodon N). 1275 Bavengney r (Bavo).

 

Baugnies

H. v. 1150 de Baldengiis, 1160-8 de Bodeniis da 2 (Baldo).

 

Betgné

(Dolembreux Lg) 1276 Betheingnees r (Betto).

 

Beugnies

(Harmignies H), v. 1077 Bavinias d, 1119 de Bau-veniis, 1123 Buenies crh 71 (Bavo),

 

Bodegnée

(Jehay-Bodegnée Lg) 1034 Baldineis gv, 1150. Baldingeez a 2 vu, 1182 Bodengeies dr (Baldo).

 

Bouchegnies

(Wasmes-Audemez-Briffoeil H) 1159 curtem de Boucenies a vu, 1167 Bocenies mst xn (Boso).

 

Bouvignies

II. 1119-43 apud Bovenias, 1126 altare de Bove-gniis smt (Bovo).

 

Brantignies

 (Ath H). 965 Brantineias m vin, 1200 de Bran-tegniis m n 2 (Branto).

 

Cognelée

 Champion N), 1239 Coligne.es gv, 1558 Colgneez a ii, XVIIIe Colgnée iag, 1758 Cognelée r (Colo).

 

Dottignies

F. oc. 871 Dottiniacas in pago Tornacensi r, 1101 Dothegnies df (Dotto).

 

Ellignies-Sainte-Anne

H. 1254 Elignies m vin (Ello).

 

Franquenée

(Taviers N). 1228 Frankengees bg, 1272 Fran-kenees a 3 11, (Franco).

 

Franquenies

(Ottignies B) 1203 Frankengnies r (Franco).

 

Gochenée

N. 868-9 Gosiniacas war (Gozo).

 

Gottignies

H. 1119 Gotignies d (Guoto, Gotha).

 

Grivegnée

Lg. XIVe Grimengnee jo, 1317 Gremegnees pf, 1338 Griviengnees h 2 (Grimo).

 

Hacquegnies

H. 779 Achiniagas lac, 1126 Hachegnias, 1259. Hakegnies r (Hacho).

 

Huissignies

H. v. 1150 de Hunceniis, 1199 Hucegnies m n 1, XIIe-XIIIe Hunchegnies da2, 1219 Huchennigez asan 31 (Hunzo),

 

Momignies

H. 1182 Mumeignies r (Muomo).

 

Ottignies

B. 1190 Othenies, 1213 Othignies’tw, 1560 Otigny mf ii (Otho, Otto).

 

Patignies

N. 1235 Pentignies a xvi (Panto).

 

Petigny

N. XIe Dithineis r, 1180 de. Tigneis bd, 1301 Tei-gnies co, 1558 Detignée a n, XVIIIe Detegnis b2 (Ditto).

 

Ragnies

H. IXe in villa Radiniacas crh 78, 1156 de Radio-nacis drc xn. 1201 Raignies bd (Rado).

 

Ramegnies-Chin

H. 1115-31 de Rameniis, 1219 Ramegnies smt (Ramo).

 

Ramignies

(Merbes-Sainte-Marie H.) 1131-6 de Raminiis smt (Ramo).

 

Regnez

 (Bihain Lux) v. 1192 Rathingeis sm (Rato).

 

Rognée

N. XIe Rohignies r (Roho).

 

Trazegnies

H. 868-9 Trasiniacas war, 1188 de Trasiniis ccy. (Thraso).

 

Trognée

Lg loc. wall., il Truilingen, v. 1000 Trudoneca dr, 1096 de Trueneis si, 1124 Trudignies gm, 1155 Tru√ģngees -si, XIVe Truwengneez h (Trudo). (1).

(1) La forme fl. remonte √† *Trudeningen ; le premier n s’est r√©guli√®rement dissimil√© en / : 1138 Trudenkgen ( = *Trudekngen), 1355 Trudelinghen st.

 

Vogenée

N. 1210 Wadignies, 1211 Wadeignies, 1216 Wa-dengniez asan 31 (Wado).

 

Wagnée

(Florée N). 1278 Wadegnies r (Wado).

 

Wangenies

H. 1125 Wandenies, 1185 Wandigeis, 1211 Wandengies r (Wando).

 

Ymiée

(Gerpinnes H) 1180 Emmineis. v. 1343 Ymignees r (Emmo).

 

 

 

 1. Suffixe -avus. Voyez plus haut n. 80.

 

Basse-Bodeux  

Lg   et Haute-Bodeux   (Basse-Bodeux Lg), 946 in villa nomme Boldaci, 953 Baldau, 1085 Baldou sm, 1342 Boydure Isj (Baldo).

 

Gand

F. or. déjà cité (n. 93) comme représentant le nom germanique Gando, est également attesté sous la forme Gand-avus : VIIe-VIIIe Gandavum, 941 Gandavum ma, XIIe cives de Gandavo, XIIIe de Gandago hu i, 1362 de villa Gandavi ktw.

 

Muno

Lux. pron. ¬ę m√Ľn√ī ¬Ľ, 1031 Monnau, 1204 Monau aial 1914, XIIIe Munou sh (Muno).

 

Orgeo

Lux. v. 644 silva nostra Uriacinse sm, 888 Urio evi, 1066 Orjau sm, 1097 Urgeo, 1200 Urgeou, 1269 Orgou o (Uro, Urius).

 

 

 

 1. Suffixe -anius, -ania (1). Voyez aussi n. 81.

 

 • marchot. Noms de lieu en -anius et -ania √† radical ger¬≠manique dans la cit√© des Tongres (Archivum romanicum, Vil, 1923, 397-8) ; seraient en r√©alit√© des noms de personnes d√©clin√©s en -an, avec le suffixe -ius, -ia.

 

Amay

Lg. 631 domni Jorgii in Amanio bu, 1140 ab Amanio, 1143 Amang, 1155 Almanium si, 1248 Amaing a 2 vu, 1356 Amaie a 2 vin (Amo).

 

Odeigne

Lux. 687-714 Aldanias, 747 Aldanias, 1130-1 01-danies v. 1135 Oldanges sm (Aldo).

 

Odeigne

(Ouffet Lg) XIVe Odain a2 i (Aldo).

 

Odet

Lux. 817 Aldanium, 1246 Oudain,   XVIIe Odain sh (Aldo).

 

Seumay

(Perwez B) 1153 Sumains, 1151 vicum nomine Somaniam a 2 vin (Sumo).

 

Somagne

(Stavelot Lg) v. 1192 de manso qui Somania dici-tur sm. (Sumo).

 

 

 

 1. Suffixe -inus. Voyez le n. 82.

 

Baulet

(Wanfercée H.) 868-9 (copie XIIe) Baslin war, plus tard Balin, Bauling (Ballo).

 

Gérin

N. v. 1181 medietatem Gerini a xvi (Gero).

 

Haulchin

H. 1181-5 Haucins a v (Halicho).

 

Helchin

F. oc. 1187 Helchin, 1234 de Helcinio smt (Heli-cho ; forme archa√Įque pour *Hauchin).

 

Lamain

H. 1225 Lamaing smt (La.no).

 

Lantin

Lg.  1200 Lantin si,  1221 Lantins vb (Lanto).

 

Libin

Lux. 893 villa Lubin bu (Lubus).

 

Loncin

Lg 893 Luncin bu, 1232 Loncins vb (Lonico).

 

Mouhin

(Waremme Lg) 1265 entre Warreme et Musin, 1357 Muhien vb (Muozo).

 

Ochain

(Clavier-lez-Nandrin Lg) 1182 Osen a 2 vu (Ozo).

 

Sommerain

(Mont-lez-Houffalize Lux). 1233 Samrin, 1235 Somerien, 1343 Sommering t (Sumar) (1).

(1)¬†¬† Sumar(o) serait d’origine celtique selon Mansion.

 

Thuin

H. 1096 de Tudin h2, 1155 Tudinum si (Tudo).

 

Velvain

(Wez-Velvain H). 1123-45 Velveng, 1163 Velven smt (Welfo).

 

Wanlin

N. 1128 Wanlin sm, 1139 Wanliens sh (Wanilo).

 

Wansin

N. 1050 Wansine a xvi (Wanzo).

 

Wenin

(Wéris Lux) v. 1130 Wannin sm (Wano).

 

 

 

 1. Suffixe -ina. Voyez le n¬į 83.

 

Archennes

B. wall. ¬ę ertsen ¬Ľ, ¬ę yert^en ¬Ľ, fl. Eerken, v. 1160 Archenne, 1226 Herkena, 1257 Erkenen, 1290 Erchene, 1435 Archenen (Archo).

 

Arquennes

H. 1137 altare de Archene propre Nivellam a iv, 1153 Arkenna c v (Archo).

 

Bolinne

N. 1228 Bolienes bg (Bolo).

 

Boninne

N. 1245 Bonines a xvi (Bono).

 

Emines

N. 1236 Ernines a iv, 1263 Emmines bf (Emmo)

 

Erquennes

H. 1054-5 villa quae Erchana dicitur d (Ercho).

 

Fisenne

 (Soy Lux) 1040 Fisinas sm (Fizo).

 

Froyennes

H. 1184 Froiana, 1236 Froana sm, 1293 Froyan-nes vsm (Froja, n. masc.).

 

Gedinne

N. 1017-28 villa Geldina r, v. 1180 in Gedineis, 1215 apud Juddine a xvi (Geddo).

 

Godinne

N. 1241 Goudines a x (Godo).

 

Hanzinne

N. XIe praedium grande, vocabulo Hancenias, 1148 Hanzines, 1278 Hanziencs r (Hanzo).

 

Hottine  

(Hermalle-sous-Huy Lg) 1102  Hotina r (Hotto)

 

Hubinne

(Hamois N). 1161 Hubina a xvi, 1260 Hubines bf (Hubo).

 

Lamine

Lg. 1182 Laminas r (Lamo).

 

Landenne

Lg 1091 Landinas r, 1208 Landines bs (Lando).

 

Messines

F. oc. fl. Meéssen, 1162 Mencines cb, 1177 ecclesia Messinensi da 2, 1180 Messines da, 1343 van Meessine wd (Menzo).

 

Nalinnes

H. 868-9 (copie XIIe) Naslinas war, 1207 Na-lines a iv (Nahilo).

 

Saisinne

(Thieusies H). 1181-5 Sasine a v (Sasso).

 

Tamines

N. 1295 Tamines bf (Tammo).

 

Wancennes

N. 1104 Wansina sm (Wanso).

 

 

Parfois le suffixe -ina est précédé de -ent- :

 

Haltinne

N. 1104 Halentina r (Halo).

 

Hemptinne-lez-Eghezée

N. 1050 villa Haimentinis a xvi, 1236 Hcmetines a iv (Haimo).

 

Hemptinne-lez- Florennes

N. 1015 villa- Hemmetines, 1033 Hammetinas cum ecclesia bd, 1046 Haimetines rlh (Haimo).

 

 

 1. Suffixe -ion- ; probablement dégagé, par confusion, des noms de lieux gallo-romains en -on- formés sur un genti-lice en -ius.

 

Erpion

H. 868-9 (copie XIIe) Herpion war. (Herpo, Erpo). Hingeon N. 1222 Hengion r (Henno).

 

Thiméon

H. 1126 Thymion, 1126 Thimiun bf, v. 1188 Ti-meon a xvi, XIIIe Thimion a ix (Thimo).

 

 

 

 1. Suffixe -onius, -onia (1). Voyez aussi n. 85.

 

 • marchot. Noms de lieu en -onius ou -onia √† radical ge-manique dans la cit√© des Tongres (Archivum romanicum III, 1923 181-3) ; seraient des noms de personnes au cas oblique en -onr avec le suffixe -ius, -ia.

 

Hollogne-aux-Pierres  

Lg. et Hollogne-sur-Geer Lg ;¬† l’une des deux : 862 Hollonio r (Hohilo).

 

Hollogne

(Waha Lux) 1189 Hollonia sh (Hohilo).

 

Jamoigne

Lux. 888 Gammunias, v. 1164 Gemonges, 1173, Jamognes aial 45, 198 (Gammo).

 

Malonne

N. 1155 Malonia si, 1269 Maloine a vi (Malo).

 

Ossogne

(Havelange N.) 868-9 Alsonia war (Alzo).

 

Ozo

(Izier Lux). 862 villam Hosoniam, 862 Osonio, 873, Osonia, XIIIe Oson r (Ozo).

 

Revogne

(Honnay N) 816 Ruvonia, 1139 Rovonia, 1154. Revonia, 1245 Rivonia r (Rubo).

 

Tresogne

¬†(Celles N) et Trisogne (Pessoux N) ; l’une des deux : 1116 Tresonia si (Treso).

 

 

Parfois ce suffixe aboutit à -agne, peut-être par confusion :

 

Awagne

(Lisogne N). 817 Wowonium sh (Wobo).

 

Remagne

Lux. 922 Romonia sm, 1170 Remania sh (Ruomo, Rumo).

 

 

Parfois il est précédé de -ent- :

 

Chevetogne

N. 943 villa Caventonia sm (Cawo).

 

 

 

 1. Suffixe germanique -ing (fl et all.).

 

Ce suffixe se trouve dans de nombreux noms de lieux ; le premier √©l√©ment est un nom de personne. On trouve aussi des noms form√©s de ces deux √©l√©ments et d’un substantif (dans notre pays, surtout hem, hove, loo, sele ) (1). Les textes les plus anciens √©crivent -inga, en composition parfois-int/o ; plus tard, on a -inge, terminaison qui au moyen √Ęge ou plus tard passe souvent √† -ingen. Dans la r√©gion allemande, on rencontre fr√©quemment -ing et m√™me -en (2) ; dans cette m√™me r√©gion, -ing pr√©c√©d√© de / tombe g√©n√©ralement (3) ; l’n est tomb√© dans ¬ę by√© :diy ¬Ľ, forme ail. de Bodange (Fauvillers Lux), wall. ¬ę bod√ęts ¬Ľ.

 

(1)  Et quelques autres  substantifs :  856  Heningerodha, 856 Bellingaberega,  822   Mantingalanda..  976  Papingalant,  840-877 Hostarmaringabiluca   ma, formes désignant des lieux non encore identifiés.

(2)¬† Aubange Lux. all. Ibingen, pop. ¬ę oybŇďn ¬Ľ ; B√©bange (Habergy Lux) all. Bebingen, pop. ¬ę by√© :bŇďn ¬Ľ ; Hollange Lux. all. pop. ¬ę ho :lŇďn ¬Ľ ; S√©lange Lux.¬† all.¬† Selingen, pop. ¬ę se :ylen ¬Ľ ; Tintange (Toernich Lux) all.Tintingen, pop. ¬ę ti :nŇďn ¬Ľ, ¬ęte ;nŇďn ¬Ľ. Comp. dans la r√©gion fl.¬† Rixingen Limb. 1205 Rixenges, 1259 Riksen, 1319 Rixen, 1324 Rixe, 1344 Rixinghen cndt.¬†¬† jf√†

(3)¬† Heinsch Lux. all. Heischling(en), pop. ¬ę he :ysŇďl ¬Ľ ;^Martelange Lux. all.¬† Marteling((ri), pop¬†¬† ¬ę ma:rtŇďlej^ ¬Ľ, ¬ę ma:rtŇďl ¬Ľ.

 

La terminaison -ing(e) transpos√©e en roman devient -inge(s), -enge(s), -ange(s), avec ou sans l’s du cas sujet ; on prononce souvent ¬ę √†¬£ ¬Ľ.

 

Le suffixe -ing indique une d√©pendance. Selon la th√©orie g√©n√©ralement admise, les noms en -ing ont d√©sign√© d’abord un groupe de personnes, puis le lieu habit√© par ce groupe. Jadis, on consid√©rait ces noms comme des patronymiques, noms port√©s pendant longtemps par un clan, et ayant pass√© √† un lieu √† un moment donn√© (1). Cette th√©orie a √©t√© d√©finiti¬≠vement r√©fut√©e (2) ; on admet aujourd’hui que ces noms d√©si¬≠gnent l’ensemble des gens d√©pendant √† un titre quelconque de l’homme repr√©sent√© par le radical, et leur ont √©t√© donn√©s assez peu de temps avant d’√™tre appliqu√©s √† l’endroit habit√© par eux. La question de ce suffixe pr√©sente du reste encore beaucoup d’obscurit√©s (3).

On admet g√©n√©ralement que les noms en -ingen remontent √† un primitif au datif pluriel (locatif) en -ingun, -ingon ; Beeringen p. ex. √©quivaudrait √† ¬ę chez les gens de Bero ¬Ľ ; du reste, bien souvent les formes les plus anciennes que nous poss√©dions n’ont pas cet -n final, et il est donc difficile de dire s’il a exist√© ou non.Ce fait a amen√© certains auteurs √† croire √† l’existence de formes primitives en -inga, g√©nitif pluriel, ana¬≠logues en somme aux noms de lieux form√©s d’un nom d’hom¬≠me au g√©nitif (singulier), et qui devraient donc se traduire par ¬ę (le lieu) de ceux de… ¬Ľ. ‚ÄĒ Dans les noms o√Ļ -ing est suivi d’un substantif, -inga est le g√©nitif pluriel ;

 

Ber-inga-hem

signi¬≠fie ¬ę l’habitation de ceux de Bero ¬Ľ (4)

 

 

(1)  J. K. kemble. The Saxons in England. London, 1849 ; ARNOLD, Ansiedlungen und Wanderungen deutscher Stämme, Marburg, 1875.

(2)¬† F. kluge.¬†¬†¬† Sippensiedelungen und Sippennamen (Vierteljahrschrift f. sozial- und Wirtschatsgesch… VI, 1908, 73-84) ; Sigmaringen. p. ex. signifie ¬ę Sigimar et ses gens ¬Ľ (au sens le plus large). Les d√©riv√©s en -ing se forment du reste aussi sur des noms de pays, de rivi√®res, etr,,

(3)¬† Voyez notamment E. ekwall, English place-names in -ing, Lund, 1923 ; il retrouve en Angleterre un grand nombre de noms en -ing qui sont primitivement des singuliers, d√©signant la pro¬≠pri√©t√© de l’homme d√©sign√© par le premier √©l√©ment : ¬ę I suppose a name sucli as Bleccing means ¬ę th√© place (or stream)¬†¬† belonging to Blecca ¬Ľ (p. 21). Quant aux noms en -ingas, incontestablement des pluriels, ils peuvent signifier ¬ę les gens de (un tel) ¬Ľ et ensuite l’habitation de ces gens, mais aussi ¬ę les possessions de (ce m√™me homme) ¬Ľ ; aucun argument d√©cisif ne force √† admettre l’une ou l’autre de ces interpr√©tations (p. 123).

(4)¬† Selon A. bach, op. cil., (n¬į 89), p. 237, les noms de ce type, rarement primitifs, seraient en g√©n√©ral le r√©sultat d’une transfor¬≠mation analogique, d’une sorte d’hybridisation entre le type en -ing et le type g√©nitif faible + substantif. C’est l√† une hypoth√®se bien peu probable

 

 

 

Bassenge

Lg . loc wall., 1105 in villa super Jairam sita Bacenges, v. 1135 Bacenga sm; 1291 Bachenges si (Basso).

 

Beeringen

Limb. 1120 villa Beringe da, 1141 Bering st, 1176-81 Berenges ppt, 1231 Berengen bf, 1253 Beringhen cru 3 ii (Bero).

 

Bevingen

(Saint-Trond Limb) 1108 Bevinges, 1208 Be-vinchgis, 1254 Bevingen, 1367 Bayvinghen st (Bavo).

 

Boesinghe

F. oc. 1107 Bosinga df, 1119 ait are de Boesingha, 1163 Boesenghem rt, 1195 Boesengen, Bosengem csmy (Boso).

 

Budingen

B. loc. ¬ę bu :nŇď ¬Ľ, wall. ¬ę bigne : ¬Ľ, 1145 Budinges a 2 vin, 1231 Budenghes a 2 ix, 1256 Bigines tw (Bodo).

 

Bullange

Lg. all. B√ľllingen, 1130-1 Bolenges, 1130-1 Bu-lenges, 1140 villa nomine Bullinga sm (Bolo).

 

Buvingen

Limb. 927-64 Bovingen, 1108-38 Bovinges s, 1139 Buvingis st (Bovo).

 

Gobertange

(M√©lin B) wall. ¬ę go p t√™t s ¬Ľ, 1149 Cobretange, 1436-7 Gobbertingen tw, 1776 Gaptenche bhf (Gobert).

 

Houppertingen

Limb. 1139 Hubertingis st, 1213 Houber-l-ingen, a xvi, 1441 Houpertingen daris (Hubert).

 

Lantremange

Lg. wall. ¬ę l√Ękm√™ts ¬Ľ, 1130-1 Ladremenges, v. 1135 Landermenges sm, 1239 Lantremenges h 2 (Landram-nus).

 

Libertange

¬†(Noduwez B) wall. ¬ę lipt√™ts ¬Ľ, 1262 Libertinges tw, 1335 Libretenges a 2 vin (Libert).

 

Martelange

Lux. all. Martel, 817 Martilinges sh (Martilius, nom romain).

 

Mopertingen

Limb. fr. Maubertange (peu usité), 1314 Mau-bertinghen, Maubertinghes pf, XVe Momberken st (Haubert),

 

Nodrenge

 (Marilles B) 1116 Nordrenges, 1252 Norderinghen tw (Nordhari).

 

Oetinghen

B. loc. ¬ę l√Ľ :tijjŇďn ¬Ľ, 1217 de Otengis,1263 Ohten-gen, 1320 Oetenghien sw (Otto).

 

On

Lux 885 Wadingo r, 1130-1 Woens sm (Wado).

 

Otrange

Limb. fl. Wouteringen loc. wall. 1261 Wotheringes vb, 1317 Wotringen, pf, XIVe Wotrenges sor Geire h, 1776 le village de Voutringe bhf (Walter).

 

Rixingen

Limb 1205 Rixenges cndt, 1319 Rixhen pf (Rixo).

 

Romeldange

(Tintange Lux) 1354 Rymodengez sh (Rumold).

 

Vlamertinghe

F. oc. 1066 Flambertenges spl, 1200 Flamer-tinghe csmy (Flambert).

 

Waltzing

 

(Bonnert Lux) 1253 Walsenges clf (Walzo).

 

Waninga

ancien nom de Bricquemont (Mont-Gauthier N) 1130-1 ecclesia… de Waninga, v. 1131 Wanenge sm (Wano). Au Xe si√®cle ce nom avait pass√© au ruisseau : 943 Havalgas (Navaugle, √† Buissonville N. commune voisine) inter flumina Isna et Waninga r.

 

 

 

Noms composés.

 

 1. Le premier √©l√©ment est un nom propre de personne (1) germanique (rarement gallo-romain), le plus souvent inusit√© dans nos r√©gions apr√®s le IXe si√®cle (2). Le second √©l√©ment est un substantif¬† d√©signant un¬† d√©tail topographique, une construction, un √©tablissement ; ce second √©l√©ment rappelle soit la propri√©t√© de la personne, soit le lieu dans lequel ou pr√®s duquel elle s’est √©tablie.¬† Ce type de nom compos√© jouit d’une vogue consid√©rable au cours des premiers si√®cles du moyen √Ęge, tant dans la r√©gion thioise que dans la r√©gion romane. Dans les noms romans, depuis le VIIIe si√®cle environ, c’est r√©guli√®¬≠rement le nom commun qui pr√©c√®de¬†¬† le nom propre (Montbliart) ; ce type, fr√©quent en France, est rare en Belgique.

 

(1)¬† C’est d’ordinaire un nom d’homme,¬† mais dans quelques cas un nom de femme.

(2)¬† Voyez notamment mansion. Il y a d’autant plus de pr√©¬≠somptions en faveur de l’anciennet√©¬†¬†¬† du nom de lieu que le nom d’homme qu’il contient est plus archa√Įque et¬†¬†¬† que l’endroit est plus t√īt autonome (√©glise paroissiale etc.).

 

Noms de lieux romans.

 

 1. Burgus ¬ę lieu fortifi√© ¬Ľ (d√©j√† dans des inscriptions ro¬≠maines du IVe si√®cle) ; v. borg, 128.

 

Embourg

Lg. 1147 Emburch Isj, 1227 Embur dr, 1470, Embour crh 71 (Emmo).

 

Masbourg

Lux. 1139 Masbor sh, 1203 Masboir K, 1293 Mase bourch m m, 1497, Masborge pp, v. 1527 Masborn vil (Maso).

 

 

 

 1. Campus ¬ę champ ¬Ľ ; v. 132 le fl.¬† camp.

 

Hotchamps

 (Louveigné Lg) 1085 Hotricamp, v. 1104 Holdricamp sm (Hulderic).

 

Serinchamps

N. 1034 Serrani campi mf ni, 1231 Serain-champ dev (n. romain Serranus, Serranius).

 

Strainchamps

 (Hollange Lux) 1315 Serainchamper vil, 1418 ich Johan van Survelt clf (idem).

 

 

 

 1. Capella ¬ę chapelle ¬Ľ

 

Froidchapelle

H. XIIe Frocapella g, 1273 Froitcapiele m i (Feroald ; patr. sainte Aldegonde).

 

Henri-Chapelle

Lg. 1172 villa quae Henrici capella nuncu-patur dr (Henri ; patr. saint Georges. Le village est ail. ; le nom fr. est peut-être calqué sur un primitif germanique).

 

 

 

 1. Cortis (souvent curtis ; parfois remplac√© par curia), mot du latin m√©rovingien refait de cohors par analogie avec hostis, fortis (1) : fran√ßais court. Le sens primitif est¬†¬† ¬ę cour (de ferme) ¬Ľ ;¬† puis il s’est √©tendu : dans les noms de lieux √©tu¬≠di√©s ici, le mot signifie ¬ę exploitation rurale ¬Ľ (2). C’est dans le nord-est du domaine fran√ßais que les noms compos√©s en -court sont le plus fr√©quents. L’r final tombe en g√©n√©ral dans la prononciation wallonne (il est conserv√© dans Amercoeur), et en Lorraine ; cette chute n’est enregistr√©e dans l’orthographe officielle que pour Chacoux (Annevoie N) 1462 Chacourt psp.

 

(1)   Rev. de phil. fr. et de litt, XXXIV, 1922, 165.

(2)¬† Sens qu’on lui trouve au VIe si√®cle par exemple.¬† Il est¬†¬† du reste traduit dans les formes germaniques par -hove, et vice versa (v. 141 et suiv.). Il d√©signe souvent le chef-lieu¬†¬† du domaine, puis le domaine entier. Vers le XIIe si√®cle, cortis, comme?1 villa du reste, a pris le sens de ¬ę village ¬Ľ ; on l’oppose √† ch√Ęteau par exemple.

 

Amercoeur

¬†(Li√®ge Lg) \vall. ¬ę am√©k√Ļr ¬Ľ, 1222 pontem d’Amen-curt crh 3 xiv, 1266 pontis de Amecort, 1336 li eskevin do pont d’Amercuert si, 1355 AmercŇďur crh 3 xiv (Amo).

 

Ardoncourt

(Melen Lg) 1227 Otrycourt, 1266 Odricurt vb (Authari).

 

Arloncout

(Longvilly Lux) 1184 Erloncur r, 1501 Arlecourt dfl (Erlo).

 

Bettincourt

Lg. loc. wall. sur la front, ling., 1139 Bertincurt st, 1323 Betinchoven pf (Berto).

 

Fescourt

¬†(Focant ‘N) 720 Silvestri villam, 862 in Silvestre-curte, 893 villam Silvestri Curtem, 1104 Silvestrecurt, XVe Sevescourt, XVIe Sfescourt, Fescourt sm (nom romain Sil-vester).

 

Francourt

(Lathuy B) 1248 Francort tw (Franco).

 

Frocourt

(Eghezée N) 1218 Ferocurt asan 30 (Feroald)

 

Froidecourt

(Stoumont Lg) 1314-15 Froudecourt vil (Fe­roald).

 

Froncourt

(Fumal Lg) 1046 Franconis curtis r (Franco)

 

Incourt

B. 946 Avoncurt, 961 Agionis curta tw, 987 eccle-sia de Aion curte dicta rg,1036 Aiuncort tw, 12-26 villa Ayen-curt dkw, 1238 Aincuriam Iw, 1373 Hencoert (fl.) vib (Agio, Aio).

 

Mourcourt

H, 1108 Morcort ch, 1277 Mourcourt vsm (Mau rus, dont la forme germ. Moro n’est attest√©e qu’√† partir du Ville si√®cle).

 

Nevaucourt

 (Cortil-Wodon N) 1234 Nivocourt bg (Nivalus).

 

Rachecourt

Lux. all. Ressig, 1235 Ragecort, o, 1287 Reis-hove, 1317 Reshoven aial, 1913,XIVe ecclesia de Régis Curia pt, 1480 zu Resauwe vil. (Ratgis).

 

Remicourt

Lg.1171 Helmericurt sl,1174Hemericuer bialg. xvi, 1417 Hanricourt vil,1470 Hemricourt crh 71 (Helmericus).

 

Rocourt

Lg. wall. ¬ę r√īk√Ļ ¬Ľ, 1186 Raulcourt mf ni, 1232 Ro-cuert mf iv (Fiadulf).

 

Roucourt

H. 1189 Rocort, 1283 Roucourt da 2 (Radulf).

 

Sevescourt

 (Bras-sur-Lomme Lux) 1184 villam Silvestricur-tis sh (nom romain Silvcster).

 

Thoricourt

H. 1096 Touricourt, 1142 Torincurth mf i (Thuro).

 

Wadelincourt

H. 988 villam Wandaleni curtem 1110 Wan-delancurth d, 1118 Guadelencurth m vm, (Wandalinus).

 

Walcourt

N. 1026 villae Walecortensis cw, 1049 Walcort bd (Walo).

 

 

 

 1. Haia, primitivement ¬ę for√™t ferm√©e de haies ¬Ľ ou de palissades, puis ¬ę bois, ¬Ľ simplement.

 

Badrihaye

(Ayeneux Lg) 1556 Badrihaye bslw, 53 (Balderic >Baudry),

 

Noblehaye

 (Bolland Lg) 1308 Abelinhaic vl> (Abbelin).

 

Onhaye

N. 1064-7 Onhaya bd, 1085 Onhaia a xvi, 1104 Hunhaia sm, 1207 Honhaia a xvi (Huno).

 

 

 

 1. Mansionile. roman mesnil ¬ę habitation ¬Ľ. L’l ne se prononce pas dans les dialectes wallons. Souvent employ√© seul ; en composition, est fr√©quent en France, mais rare en Belgique.

 

Bérisménil

(Samr√©e Lux) wall. ¬ę omwani ¬Ľ, v. 1045 Ber-reitmanil sm, 1184Berremaisnil sri, 1433 Bierimany aial 1913, XVIe Beremany, Berresmani, Berresmeniel t (Bero ; d√©pla¬≠cement de l’s).

 

Lamorménil

¬†(Dochamps Lux.) Wall. ¬ę lamurmani ¬Ľ 1172-3 Mormanil sm, XIVe Mormany h, 1317 Lameroul-mainil, 1659 Lamormaynil (Maurus, Moro).

 

 

 

 1. Mansus, exploitation rurale avec maison et d√©pendances, et √† laquelle √©tait attach√©e une quantit√© de terre d’un revenu d√©termin√© ; subdivision de la villa. Dans le nord de la France, a donn√© m√©, √©crit de nombreuses mani√®res. Se rencon¬≠tre isol√©.

 

Audemez

(Wasmes-Audemez-BriffŇďil H) 1170 Audummeis mst xn, 1215 Audomes vsm (Aldo).

 

Bocarmé

(Bury H) 1203 Borcartmes mm (Borchard).

 

Grantmetz

H. 1105 apud Damerias, in parrochià de Geral-mes, 1232 mansi de Geralmes, 1242 parrochià de Granmes smt (Gérai d).

 

Hérimetz

(Brugelette II) 1210 Heriermes, 1226 Herimez m n 2 ‘(Harier).

 

Hubeaumel

(Horrues H) 1221 Hubaut Meis as iv, XIIIe Hubames as n, 1324 dou Petit Hubames as iv (Hucbald).

 

Morialmé

N. 1086, Morelmes gv, 1087 ex tota villa Morelli mansi a xvi, 1188 Moralmeis a ix, 1203 Morialmez si, 1216 Moriamees Isj, 1215 Moriamers asan 31 (Maurellus).

 

 

 

 1. Mons, ¬ę mont, colline, hauteur ¬Ľ

 

Agimont

N.  1228 Agiermont si (Agiheri).

 

Bougnimont

 (Freux Lux) 841 Bononis montem sh (Bono).

 

Franchimont

N. IXe villam quae Mons Francherii vocatur crh 78, 1299 Franchiermont, 1301 Franchimont asan 30 (Francarius).

 

Franchimont

(Theux Lg) 1155 Franchiermont si (Franca­rius).

 

Gérardmont

(Tourinnes-la-Grosse B) 1091 Gerartmout a 2 vin (Gérard).

 

Grimbiémont

(Roy Lux) 1130-1 Grinberti nions sm, 1314-5 Grimbermont vil (Grimbert).

 

Heilrimont

(La Gleize Lg) v.1131 illi de Hildricimonte sm (Hildericus).

Hériamont (Pont-à-Celles H) 1190-2 de Cella et de Herial-mont b ni (Herellus).

 

Hovemont

(Crupet N) 1315 Hugomont ul, XIXe Houge-mont (Hugo).

 

Hozémont

(Horion-Hozémont Lg) 1130-1 ecclesiam de Ho-senmont sm, 1176 Hosemont bialg ix, 1183 Hosainmont m i (*Hoso, forme de Oso).

 

Hubermont

(Ortho Lux.) 1184 Hubermont sh (Hubert).

 

Julémont

Lg 1117 de allodio quod vocatur Gislerimons, 1178 Gilleirmont si, 1216 Gilemont dr, 1344 Julémont pf (Gisler).

 

Lambertmont

Lg. v, 1131 Lambretmont juxta Richen sm (Lambert).

 

Mellemont

(Thorembais-les-Béguines B)1153 in territorio de Hemelini monte a 2 vin, 1184 Emelemont, 1460-1 Melle­mont tw (Hamelin).

 

Merlemont

N. 1155 Merlemont si (Merlus).

 

Mielmont

(Onoz N) 1283 Merlemont asan 31, 1285 Mirle-mont bf (Merlus).

 

Mormont

Lux. 1105 villa nostra Mormont sm (Maurus, Moro).

 

Nantimont

(Habay-la-Vieille Lux) wall. ¬ę n√Ęty’em√ī ¬Ľ, 1270 Nantiermont t (Nantherus).

 

Orchimont

N. 1067 Urcismont sm (Ursus).

 

Robelmont

Lux. wall. ¬ę rub√©m√ī ¬Ľ, 1214 Robermout o, 1309 Rouvelmont ul, 1528 Robemont dfl (Robert).

 

Robermont

(Bressoux Lg) wall. ¬ę robyem√ī ¬Ľ 1147 Mons Roberti gv, 1200-1230 Robermont vb (Robert).

 

Roumont

(Flamierge Lux) 1147 Roulmont, 1152 Rodolfis-berg aial 1913, 1189-96 de Rodulfimonte sh (Rodolphe).

 

Vencimont

N. 1180 Vinocisum montem, 1188 Vinecisum montera bd (Winegis).

 

Wideumont

(Sainte-Marie Lux) 1330 Wydeumont sh (Wi-dulf).

 

Wodémont

¬†(Neufch√Ęteau-lez-Vis√© Lg) 1063 Waldenmont psc, 1083 Woldaimont sm, 1143 de Wodomonte psc, 1321 Wod√©mont bialg xi (Waldo).

 

 

Le nom d’homme a parfois la deuxi√®me place :

 

Montbliart

H. XIIe de Monte Bliard g, 1273 Mombeliart m i (Blihard).

 

Mont-Gauthier

N. wall. ¬ę mal√Ętfii ¬Ľ, 1139 villarum… Montis Walcheri sh,1280 Monlewalchier,Molewachier asan 31,2 (intro¬≠duction de l’article ayant la valeur du pronom d√©monstratif), 1330 de Monte Walteri sh, 1497 Mons Wathier pp, 1503 Mol-wathier, 1512 Mont le Wauthier,1581 Mont-Gauthier cc(Wal-cher, remplac√© par Walther, = Gauthier, plus connu),

 

Monceau-Imbrechies

H. était primitivement un nom de ce type: 887Mons Folcardi, 1182 Montera Folcardi 1 ; le nom actuel est attesté depuis le XIVe siècle -.1313 Monchial,1316 Monchiaux 1.

 

 

 

 1. Pons ¬ę pont ¬Ľ

 

Beaufraipont

(Chênée Lg) 1291 domum meam dictam Ba-froipont sitam in Urta si, XIVe Beafroipont h, 1383 Beal-froypont vb, 1700 Beaufroipont bialg ix (Belfred).

 

Godeupont

(Chastre-Villeroux-BlanmontB) XIe Gondulpunt gv, 1636 Godepont, 1719 Godeupont tw (Gundulf).

 

Henripont

H. wall. ¬ę erip√ī ¬Ľ 1182 duo altaria, de Runkiria videlicet et de Herripont m n 2, 1194 Hierierpont m i, 1234 Herierpont smt, 1238 Heriepont as iv (Harierus).

 

Mont-Saint-Pont

(Braine l’AMeud B). 1169 Mangimpont crh 4 vu, 1286 Mansinpont, 1374 Manchinpont tw, 1374 Man-sionpont cd, 1473 Monchipont tw, 1540 te Mersipont vva (Mancio).

 

Vaillampont

(Thines B) 1197 Valionpont cv, 1284 Valian-pont tw (Vallia, n. masc.)

 

Wattripont

H. 1112 Wadripont vl, 1139 Waldripont, 1150-71 Waudripont da 2 (Waldher).

 

Wyompont

(F.rneuville Lux) 1086 Willoulpont, 1086 Wil-honpont bialg xn, vu, 1354 Wyonpont sh (\Vilulf).

 

 

 

 1. Pratum, ¬ępr√©¬Ľ

 

Hamipré

Lux. 1304 Nostre Dame de Hameripreit sh (Haimencus).

 

Lompré

Lux. 893 Lungunpreit, 1264 Longpreit t (Longus).

 

Malempré

Lux. 1033 Malenpreth sm, 1161 Malempreith a 2 vu, 1501 Malomprey dfl (Malo)

 

 

 

 1. Rivus ¬ę ruisseau ¬Ľ

 

Bajenrieux

(Neufvilles H) 1184 villam de Bajunriu m m, 1181-5 territorium de Nova Villa et de Bagienriu a v, XIIIe Bagienri as n, (Bago).

 

Besonrieux

(Familleureux H) wall. ¬ę bz√īr√ģ ¬Ľ, 1234 Bueson-riu dev (Boso).

 

Menonry

(Aiseau H). 1202-7 versus Mononriu si, 1204 apud Menonriu. 1227 Menonry asan 31 (Muno).

 

 

 

 1. Sartum ¬ę d√©frichement ¬Ľ, wall. sart (fr. essart, bas-la¬≠tin exsartum) ; fr√©quent dans la r√©gion romane de la Belgique, isol√© et en composition ; dans ce dernier cas, l’usage local sup¬≠prime souvent le premier √©l√©ment (Le Sart = Lodelinsart) La pron. wall. √©limine l’r final ; dans l’est du pavs, ont dit ¬ę sa, sa ¬Ľ en Brabant ¬ę s√ī ¬Ľ (1).

 

 • La chute de l’r est parfois not√©e dans les documents : 1776 Gentiseaux bhf (Gentilsart, √† Marbais B) ; XVe Lijbersaut st (Libersart, √† Tourinnes-Saint-Lambert B).

 

Ansart

 (Tintigny Lux) 1261 Ansesart o, 1501 Ansay df (Anso).

 

Bernissart

H. 1184 Bernissart ch (Berner, Bernier).

 

Géronsart

(Jambes N). 1140 Geroldi sardum a 2 vu 1215 Gerosart, 1258 Gerolsart, 1330 Géronsart b (Gerold). Porte parfois le nom simple : XIIe Sartum b, 1250 prieus du Sart cand.

 

Hanonsart

(Ohain B) wall. ¬ę n√īs√ī ¬Ľ, 1154 Hanonsart tw (Hano).

 

Lambusart

H. 1103 Lamberti sartum ch, 1193 Lambursart dev, 1235 Lambersaerd cd, 1249 Lambuinsart, 1257 Lambin-sart asan 31 (Lambert) ‘

 

Libersart

(Tourinnes-Saint-Lambert B) 1374 Liebersart vib, XVe Lijbersaut st (Libert).

 

Lodelinsart

H. 868-9 (copie XIIe) Hudelin sart war, v. 1343 Loudenisart, v. 1380 Lodelinsart bfn (Huadalin).

 

Nalonsart

 (Marchin Lg). 1262 Alonsart crh 5 iv, 1313 Alon-sart, Alensart vil (Alo).

 

Renissart

 (Arquennes H). 1153 Reinirsart, 1182 Reineri sartum, 1234 Reniersart, b (Reinerus, Reinier).

 

Rixensart

B. wall. ¬ę riks√ęs√ī ¬Ľ, 1137 Rixensart en, 1244 Ri-xaansart tw (Rixo).

 

Rofessart

 (Limelette B). 1374 Roffrisaert cd (Rotfrid).

 

Ruchaut

(Court-Saint-√Čtienne B) 1247 Roiersart tw (Roger).

 

Tangissart

(Baisy-Thy B). 1178 Tangiersart sli, XIIe Tan-girsart, 1419 Tangissart tw (Tancheri).

 

Thibessart

(Mellier Lux) 1313 ens villes de Thiebertsart t (Theotbertus).

 

Valansart

(Jamoigne Lux) 1124 Walansart o (Walo, Wala).

 

Vlessart

(Anlier Lux) 1473 Walonsart dfn (Walo).

 

 

 

 1. Ster (parfois st√®re) pron. ¬ę ster ¬Ľ, mot obscur, d’ori¬≠gine germanique selon Kurth, Feller (de statt, stede ¬ę place, endroit ¬Ľ) et Counson (de stelle, m√™me sens), romane selon Marchot (de sterium, starium ¬ę habitation ¬Ľ (1).

De toute mani√®re, il doit avoir un sens topographique, ¬ę endroit ¬Ľ, peut-√™tre aussi¬Ľ lieu d’habitation ¬Ľ. Ster, isol√© ou en composition, se rencontre en nombre consid√©rable dans la toponomastique de la province de Li√®ge, dans la vall√©e de la Meuse jusque pr√®s de Namur, dans la province de Luxembourg. Sa distribution en un groupe compact appuy√© √† la fronti√®re linguistique fait croire que le mot est bien d’origine germani¬≠que ; mais les noms de lieux en ster sont certainement romans ; la plupart d’entre eux en effet d√©signent des endroits non ha¬≠bit√©s, de peu d’importance ; s’ils avaient √©t√© cr√©√©s par des hommes de langue germanique, toute la r√©gion qu’ils couvrent aurait une toponomastique profond√©ment germanique (2).

 

(l) KURTH, 295-298; J feller, Les noms de lieux en -ster. Verviers, 1904 (Bull. Soc. vervi√©t. d’arch. etd’hist., V, 1903-1094, 29-356) ; J. vannerus, Lue ancienne traduction du suffixe -ster : Commanster = Gommelshausen. Suivi de : J. feller, Compl√©ment sur les noms de lieux en -ster (Ibid.., 1924) ; A. counson, Glossaire toponymique de Francorchamps (BSLW, 46, 1906, 227) ; P.mar¬≠chot, L’ancien wallon -stier ou -ster (Archivum romanicum, VI, 1922, 505-509) ; repr√©senterait sterium (IIe s.), starium (Xes.), habitation ¬Ľ. Voir aussi bslw, XLIII, 1903. ‚ÄĒ C’est sans raison que Jellinghaus (FO 3, II, 889) voit-dans les deux formes le plus anciennement attest√©es (XIe Remianster, XIIe Boviruister) des formations germaniques.

(2) Du reste -ster a √©t√© employ√© comme nom commun roman, si du moins -stier, qui se prononce ¬ę sti ¬Ľ est bien la forme diph-tongu√©e de ster (pour Marchot, 507 ster < stare, et stier >sterium) : 1314 bonuarium terre entre Dormaleetle stier condist au Cha√ģ¬≠ne pf ; 1467 allant entre deux stiers (√† Monceau-sur-Sambre H bslw 55.

 

Bernister

(Malmédy Lg) 1188 Berneriester sm (Bernier).

 

Herbiester

 (Jalhay Lg) 1368 Herbester Feller (Herbert).

 

Hodister

Lux, wall. ¬ę hodist√® ¬Ľ, XIIIe Hodiester Feller, 1257 Roberti militis de Hodierster a 2 vu, 1285 Hodister sh, 1495 Odisteur dfl (Hodier).

 

Pépinster

Lg. 1343 Pepinster Feller (Pépin).

 

Rogister

 (Battice Lg) 1320 Rogister Feller (Rogier).

 

Thimister

Lg.  1276 Tinwinster Feller,  1317 Tuynster pf, 1429 Tyminster crh 3 xiv (Theotwin,  Teuduin).

 

 

 

 1. Vadum, ¬ę gu√© ¬Ľ, en wallon ¬ęw√©¬Ľ (avec graphies diver¬≠ses) ; le correspondant flamand est voort, uoorde (156).

 

Faucuwez

 (Ittre B). 1217 Facuweistw, 1224 Façon wers a xvi xvi, 1225 Fauconwes tw, XVe Fauchonwez rp, 1403 Fauke-wes m n 1, (Falco).

 

Griponwez

 (Ophain B) 1374 Greppenweys cd (Grippo).

 

Irchonwelz

H. wall. ¬ę Is√īw√ę ¬Ľ, v.1150 Hyrezonwez da2, 1170 Ericii vadum crh 4 vu, 1187 Yreceonwes smt, 1210 Irechon-wels m n 2. (Herico).

 

Martué

(Lacuisine Lux) 1255 à wez à Martinwez o (Martin).

 

Morlanwelz

H. 1178 Morlanwelz acam vi, 1198 Morlenwes da2, 1211-15 apud Morlandivadum oppidum asan 31, 1312 Morlanweis, Morlainweis m ni 1326 à Mollainweis rhh. (Mau-rilo).

 

Noduwez

B. 1139 Notdenweiz sL, 1145-64 Nodoweis a 2 vin, 1185 Nodenvort crh 4 x, 1211 Nodewez si, 1236 Nodues am 3 xv (Noto).

 

Rianwelz

(Courcelles H) 1268 Rianweis,Roianweis asan 18 (Richo, Riho).

 

 

 

 1. Vallis ¬ę val, vall√©e ¬Ľ, li√©geois ¬ę va ¬Ľ, ailleurs ¬ę v√ī ¬Ľ.

 

Bergeval

 (Fosse Lg) 1153 in Beringeri valle sm (Beringer).

 

Bousval

B. 868-9 Bossoni vallis r, 1147 Bosonval tw, 1180 de Valle Bosonis cv, 1230 Bosenval tw, 1238 Buesonval as iv, 1225 Bozeval crh 4 vu (Boso).

 

Herlinval

(Ortho Lux) 1161 allodii de Herlan[val], 1184 Herlenval sh (Herilo, Herlus).

 

Huberval

(Ortho Lux) 1184 Huberval sh (Hubert).

 

Loverval

H. 1096 Lovierval si, 1130 Lovirvais bf, 1270 Loviervauz asan 3-1 (Lobaheri).

 

Rechrival

(Tillet Lux) 1315 Rechèrmal (= *Recherival), Richierveal ul, 1400 Rischerva aial 1914, 1495 Recherivaulx dfn (Richier).

 

Vitrival

N. 1237 Vitrieval, Vitrival a iv (Vithericus).

 

 

 

 1. Villa, en bas-latin ¬ę domaine rural ¬Ľ (√† l’√©poque romaine maison de campagne ¬Ľ) (1). C’est en Beauce que les noms en -ville sont le plus nombreux ; en Normandie, o√Ļ ils sont abon dants aussi, ils paraissent dater pour la plupart du Xe si√®cle. On prononce ¬ę v√ģ ¬Ľ dans le Namurois et une bonne partie du Brabant ¬ę v√®y¬Ľ dans le pays de Li√®ge et une partie du Luxem¬≠bourg.

 

Arville

Lux. wall. ¬ę √īrv√®y ¬Ľ, ¬ę √īrv√†y ¬Ľ, 817 Aprovilla, 1129 ecclesiam sancti Pauli de Arvilla sh (Aper, nom romain).

 

Baronville

N. 1071 Baronvile a xvi (Baronius, nom romain).

 

Boutonville

 (Baileux H). XIIIe Botonville bf, 1558 Boton-ville, capella, sive Bodonvilla a n (Boto).

 

Emeville

 (Flostoy N) 1154 castrum de Esmeirvile, si, 1182 Esmervile a 2vn (Aymar).

 

Florenville

Lux. 1173 Flor√©nvilla o (Florent, nom d’origine latine).

 

Fronville

N. 1066 Fredonvilla crh 4 i, 1155 Fronville mf n (Fredo)

 

Hatrival

Lux. 1129 ecclesiam sancti [Husjmarii de Atrei-villa sh (Atreius, nom romain ; confusion avec val)

 

Honville

¬†(Hollange Lux) wall. ¬ę b√īw√®y ¬Ľ, 1315 Honville vil, (Huno).

 

Jehonville

Lux. wall. ¬ę tS√īvi ¬Ľ, 1139 Jusonville, 1214 eccle-sie de Gysonvile, 1350 Gisonville sh (Gizo).

 

Morville

(Wéris Lux) 1028 Morivilla p Ste Croix , 1314-15 Morville vil. (Maurus, n. romain, ou sa forme germ. Moro).

 

Serville

N. ¬ę 965 ¬Ľ (XIIe) Serevilla asan 33, 1138 curtem de Serevilla mf iv (Serius, Serus, noms romains).

 

 

 

 1. Wald, fr. gault ¬ę for√™t ¬Ľ, mot d’origine germanique (2).

 

Brigode

(Saint-Amand-lez-Fleurus H.) 1018 allodium de Biergolde, 1033 Burgolde allodium bd,1158 Burgolde allodium bd, 1158 Burgaldes si, 1212 Brugodes bm, 1212 Bregaudes a 2 iv, 1272 Brigaudes a 2 n (Bero).

 

Mainvault

H. 1089 Maionis Waldum Le Glay,ll 11 altare de Majonis Waldo d, 1119-43 Maiongualt, 1120 Mainwaut sm (Maio).

 

 

(1) Au moyen √†ge,il d√©signe plus sp√©cialement une subdivision de la cor lis (v. ce mot plus haut) ; villa et cor Lis finissent du teste tous deux par signifier ¬ę village ¬Ľ, villa √©tant du reste le terme le plus employ√© dans ce sens d√®s l’√©poque de Charlemagne (en rem¬≠placement de viens m√©rovingien) et jusqu’au XVe si√®cle.

(2) En France,plusieurs bois ou forêts portent le nom de Gault.

 

 

Noms de lieux germaniques.

 

Le nom propre d’homme formant le premier √©l√©ment est au g√©nitif, fort (en -s) ou faible (en -n) ; parfois,les formes con¬≠serv√©es ne montrent aucune trace de d√©clinaison. Devant ce-tains substantifs, qui constituent les couches les plus ancien¬≠nes (hem, hove, loo. sele etc.) (1), le nom de personne est affec¬≠t√© du suffixe -ing (-inga, puis -ing, -eng, -eg, -en, -n) ; v. 102.

 

 1. Aerde ¬ę terre ¬Ľ.

 

Audenarde

F. or. pron. flandrienne ord. ¬ę √† :nordŇď ¬Ľ, rare¬≠ment ¬ę √ī :wŇďnordŇď ¬Ľ, 1034 Aldenarda vl, 1042 Oldenarde ma, 1193 Aldenarda da 2, 1326 te Oudenaerde cy, 1421 de Aude-nardo mk (Aldo).

 

Exaerde

F. or. 1274 Exaerde dpb (Ecco).

 

Hougaerde

B. local ¬ę u :ywardŇď ¬Ľ, 1155 Flugardes bialg 3 ; nom primitif de Aulgaerden B (¬ę Vieux -Hougaerde ¬Ľ), 1139 Hugardis, 1180 Althuarde, 1249 Hout-Hogarden tw (Hugo).

 

 

 

 1. Apa, apia > appe, eppe, ¬ę eau ¬Ľ ; ce mot est abondam¬≠ment repr√©sent√© depuis la Flandre et la Hollande jusqu’aux sources du Rhin et au Wescr, et dans le nord-est de la France (en Allemagne, surtout dans les noms de cours d’eau) (2).

 

(1)  Certains noms communs comme cappelle servent encore à former des noms de lieux au XIe siècle (v. 133).

(2)¬† Son origine, ainsi que celle du suivant (ava, avia) a √©t√© fort discut√©e. kurth,¬†¬† 435-8, y voyait deux formes d’un m√™me √©l√©¬≠ment celtique *ab. foerstemann, Pji2. 170, rattache les deux mots √† la racine genn. *ap, en admettant l’influence d’un mot’celtique. Voyez aussi A.¬†¬† carnoy, Les noms de lieux en -effe et en -eppe (Bull, phil et hist., Brux., I, 1920, 145-6) ; le m√™me,¬†¬† De germaan-sche oorsprong van de riviernamen met -apa (Leav. Bijdragen, XV, 1923, 91) ; P. marchot. Le gaulois’archa√Įque -apia (Zeitschrift f. roman. Phil., XLIV, 1924, 206-215) ; et pour avia> effe, le m√™me : Le germanique *awia ¬ę eau courante ¬Ľ ou ¬ę prairie avec eau courante ¬Ľ en fran√ßais (Archivum romanicum, VIII, 1924, 305-7).

 

Genappe

B. 1067 Genape, 1096 Ganapia r (Gan(n)- est fr√©quent en composition ; le diminutif √Ę√©nv√©,Gempioul, a gar¬≠d√© l’i de -apia).

 

Jemappes

H. 1065 a Gamapio r (Gammo).

 

Jemeppe

 (sur-Hédrée) (Hargimont Lux) 1301 Jumepia t, XIVe Gemeppe en Ardenne, Gemeppe en Famenne h (Gim (m)o).

 

Jemeppe

¬†(sur-Meuse) wall. ¬ę dymep ¬Ľ. Lg. 956 Gamappe super fluvium Muosa r (Gammo).

 

Oteppe

Lg. 1015 de Oltapis d, 1034 Altapia r (Alto).

 

 

 

 1. Avia ¬ę eau ¬Ľ, v. le pr√©c√©dent (1).

 

 • Suivant l’opinion dominante, nous classons ici te mot en¬≠core obscur ; on peut se demander s’il n’est pas simplement une variante de -ava (pour -avus, 80 et 96). A. de marneffe, Les noms de villages wallons en -effe, 1921, essaie vainement de ratta¬≠cher -effe √† -acus.

 

Aineffe

Lg. 1034 Hanafia r, 1315 Ayneve… Ayneffe pf (Hano).

 

Boneffe

N. 1149 Boneffia r (Bono).

 

Floreffe

N. 1018 Floreffia r (Flor).

 

Haneffe

Lg. 1097 Hunafia r (Huno).

 

Les Waleffes

Lg. 1130-1 Wallavia marchot, 1024 Waleve si (Walo).

 

Malèves

B. 1177 Malavia tw (Malo).

 

Marneffe

Lg. 1137 Marneffia r (Marinus, nom d’origine dis¬≠cut√©e).

 

Mousaive

N. 1290  Mousaive marchot (Mozo).

 

Seneffe

H. XIe Sonefia r (Sunno).

 

Sombreffe

N. v. 1197 Sumereffe r (Sumar (o), d’origine cel¬≠tique selon Mansion).

 

Warnave

 (Saint-Maur H), v. 1123 Warnaviam smt (Warin).

 

 

 

 1. Beek ¬ę ruisseau, rivi√®re ¬Ľ. Un certain nombre de ces noms en -beek se rencontrent en pays roman ; leur terminaison a √©t√© transform√©e en -bais (wallon g√©n√©ralement ¬ę b√†y ¬Ľ) √† une √©poque ancienne, et en -becq si le passage est plus r√©cent.

 

Bierbeek

B. loc. ¬ę bi :rŇďb√©k ¬Ľ,¬† 1140 de Birbaica a 2 xin.

1154 Birbeis crh 4 x,    1159 Birbcche dkw, 1173 Birbeke a vu (Biero). Nom transporté à  Bierbais (Hévillers B).

 

Bollebeek

 (Molhem B.) v.1150 Bolembeca mf iv, XVe Bo-enbeke b ix (Bolo).

 

Bunsbeek

B. 1145-64 ecclesic de Bunsbeke a 2 vin, 1147 Bonesbeches si, 1204 Bunesbeche t\v (Bono).

 

Diepenbeek

Limb. 1063 Tienbeke crh 1 vin, 1092 Tidebechen gv, 1142 Dipenbeche st, 1154 Thiedenbecke, 1155 Tiepen-beke si (Tido).

 

Everbecq

H. 1230 Evrebeke, 1238 parrochia de Eversbecca smt (Ebaro).

 

Gibecq

H. 1176 Gisbeke da2, v 1196 Gisbecca m 11 1 (Gizo).

 

Hansebeke

F. or.,1147 Hansbeka, 1160 Ansbeke dpb (Anso).

 

Harlebeke

F. oc. 1027-30 in villa Harlebeke, 1042 ad altare S. Salvatoris situm in Herlebecca df, 1090 Herlebec, v. 1120 Harlebeca cb (Harilo).

 

Himbecq

 (Marcq H.) 1227 in agro de Humbeke a xi (Huno).

 

Hombeek

A. loc. ¬ę umbeyk ¬Ľ, v. 1220 apud Honebeka a xvi (Huno).

 

Humbeek

B. loc. ¬ę √Ļ :mŇďk ¬Ľ, v. 1220 in Humbeca a xvi (Huno).

 

Kersbeek

B. 1204|Cersbeke a 2 ix (Kero).

 

Lebbeke

F. or. 1003 Lietbeka,1040 Lietbeca,1108 Lebbeke at i (Liuto)

 

Neder-Over-Heembeek

B 673 Heimbecha, 1057 Hembeka, 1145 Heembeca w (Haimo).

 

Nodebais

B. 1085 Nodebais a xvi, 1234 Nothembais crh 4 x (Noto, Notho).

 

Piétrebais

B. wall. ¬ę petb√†y ¬Ľ, 1050 villa Petrebas dicta a xvi, 1183 ecclesia de Petrebais a i (Petrus>Peter),

 

Ransbèche

¬†(Ohain B) 1227 Ransebeca,¬† 1375 Ransebeche, 1440 Ransbeke tw (*Ranso, fr√©quent¬†¬† dans les noms de lieux). ‚ÄĘWachtebeke F. or. 1166 Watenbeka rt (Watto).

 

Wesembeek

B. 1129 Winsenbeka, Wensenbeke, Winsebeke b xiv, 1143 Wensenbec bt, 1159 Wisenbeche dkw i, 1210 We-sembeke w (Winso).

 

Wielsbeke

F. oc. 1140 villa que dicitur Wilesbeca, 1156 altare de Villesbecca smt (Wilo).

 

 

 

 1. Berg, “montagne, hauteur”

 

Alsemberg

B. 1243 Ausemberga, 1415 Halsenberge, 1435 Alzenberghe w (Alzo).

 

Bensberg

(Winghe-Saint-Georges B) 1357 Benncnsberghe id (Benno).

 

Bollenberg

(Lubbeek B) 1263 Bollenberghe id (Bolo).

 

Everberg

B. 1129 Everberga b xiv, 1160 Eversberc w, 1283 Evresberge b i, XVIIe Eversbeke K (Ebaro).

 

Flobecq

H. 1131 Floresberc smt 1138-58 Florsberch ce, 1276 Florbierch K, 1291 Floursberth (= -beich) bfn, 1570 Vloersbergen ot (FI or).

 

Grammont

F. or. fl. Geeraerdsbergen, loc. ¬ęyi :zŇďb√®ryŇď(n) ¬Ľ, 1068 in oppido Geraldimontensi, 1081 ad Geraldimontem, 1142 Geroldimonte mf i, 1202 Geraumont rcf. v. 1207 Gerol-mont smt, 1278 Geerontsberghe dv, 1292 Gramont, Granmont m i, 1296 Gheroutsberge a 2 n, 1306 Gheranmont cy, XIVe Gralmont, Grailemont, Granmont jo, 1326 √† W√©raremons rhh 1560 Geertsberghe mf i (Gerald, Gerold).

 

Grimberghen

B. loc. ¬ę yrii :mb√®ryce ¬Ľ, v.1150 abbatis Grim-bergensis rcf n, 1177 Castellanus de Grimberges c v (Grimo)

 

Hertsbergh

 (Oostcamp F. oc.) 1149 apud Herstbergam, 1164 capellam de Hertesberge ccy (Herti).

 

Huldenberg

B. loc. ¬ę u :ylŇďb√®ryŇď ¬Ľ,, 1145 Hildebergh w, v. 1150 Hildeberche mf i, 1158 Hildenberg, c v, 1190 Hulde-berge, 1208 Holdebierges w, 1289 Huldenberghe mf iv. 1631 Hoelyberge hbt (Hildo).

 

Keerbergen

B. 1036 Chierberge (fr.) mf i, 1159 Kereberche dkw, 1216 Kerberga a xi (Kero).

 

Oombergen

F. or. 1147 Hunberges, XIVe Oombergen dpb, 1567 Hoembergha a 2 xn (Huno).

 

Santbergen

F. or. 1217 Samberghes, 1233 Samberga, 1430 Zantberghe dpb (Samo).

 

Valkenberg

 (Nederbrakel F. or.) IXe villa quae dicitur Falconis mons crh 78 (Falco).

 

 

 

 1. Bourg, ¬ę lieu fortifi√© ¬Ľ, v. burgus, 105.

 

Ottenbourg

B. wall. ¬ę √īteborts ¬Ľ, loc. fl., 1208 Ottenburch b i, 1374 Ottenborch cd (Otto).

 

Oudenborg

F. oc. IXe Aldenborg crh 78, 1087 Aldenborg, 1285 Oudenburgh la Fl. i (Aldo).

 

 

 

 1. Bosch, ¬ębois ¬Ľ

 

Dickebusch

F. oc. 916 Thicabusca, 1089 Thicabusca mf i (Thicho).

 

Droogenbosch

B. ]oc. ¬ę dru :yŇďnbos ¬Ľ, 1290 Drogenbosch w (Drogo).

 

 

 

 1. Broeck ¬ę marais, prairie humide ¬Ľ. parfois marais bois√©, bois ; dans le pays wall., est devenu -broux. -breux.

 

Assebrouck

F. oc. 1187 Ascebroc, 1202 Arsebrouc df, 1309 Arsebroec vib, 1455 Assembourc a 3 v (Ara).

 

Aillebroux

(Dongelberg B) 1383 Alionbrokes, 1441 Albrouch tw (Avila, n. masc.).

 

Berbroeck

Limb. 1308 Berbruc, 1542 Beerbroeck s (Bero).

 

Dolembreux

Lg. 1277 Uolembru si, 1325 Dolenbruke dr (Do-lo).

 

Sassenbrouck

 (Brouckom Limb) 1171 Sassenbruc st. 1242 Sassenbrouch mf iv, 1319 vers Sassembroux daris (Saxo).

 

Willambroux

 (Nivelles B.)  1225 Awillonbruch crh 4 vu (Avila).

 

 

 

 1. Brug, ¬ę pont ¬Ľ

 

Diesbrug

(Erps-Querbs) B) 1266 in lerritorio de Erpse… versus Diedebrughe, 1299 supra Dietbruggerbosch vva (Thie-do, Dido).

 

Ertbrugge

(Cherscamp F. or.) 1246 apud Hertbrugge rcf I (Herti).

 

Rousbrugghe

F. oc. 1202 de Ponte Rohart cb, 1218 de Ponte Rohardi La FI. vu, 1301-2 Ponrouhart, Ponrouwart, Ponre-hart rcl, 1327 Roedsbrigghe cy, 1484 Roedsbrugglie La FI. vin (Rohard).

 

 

 

 1. Camp, ¬ę champ (cl√ītur√©) ¬Ľ ; v. 106 campus.

 

Bulscamp

F. oc. 1149 Bullescamp ccy (Bulo)

 

Cherscamp

F.  or.  1147 altare de Cherscamp   rcf,    1148

Cerscamp at i (Kero).

 

Coolscamp

F. oc. 847 Coloscampus aseb 1910, 899 Colos-campus mf m, 1165 Colescamp La FI. iv (Colo).

 

Oostcamp

F. oc. 961 ecclesie de Orscamp mm, 1089 Hors-camp mf n, 1455 Oorscamp war (Horsa).

 

 

 

 1. Cappelle ¬ę chapelle ¬Ľ ; formations souvent tardives.

 

Avecappelle

F. oc. 1199 Avencapella df (Avo).

 

Eggewaertscappelle 

F.   oc.   v.     1111   quidam   venerabilis

laicus nomine Idesbaldus Eggafridi capella, quam pater ejus

Eggafridus fundare ceperat…,1140 Edgwaertscappelle La FI. xi ; on dit aussi Ascappelle, depuis le XVIIe si√®cle au moins : 1621-33 Ascappelle of Eggewaertscapelle, df.

 

Ramscappelle-lez-Bruges

F. oc. 1135 Ramscapelle, 1138 parrochia de RammescappeUa mf n (Hramnus).

 

Ramscappelle-lez-Nieuport   

F. oc. 1120   Ramescapella mf ii (Hramnus).

 

 

 

 1. Dael ¬ę vall√©e, vallon ¬Ľ

 

Boendael

 (Ixelles B) 1229 Bondale mf i (Bodo).

 

Passchendaele

F. oc. 1105 altaria de… Passendal cy, 1114 apud Pascandalam cz, 1184 Paschendal smt, 1280 Pasken-dale cy (Pasco, nom d”origine h√©bra√Įque).

 

Remersdael

Lg. 1224 Renbievaz, 1252 Reynberzdale dr (Rembert).

 

 

 

 1. Donc ¬ę endroit bas, humide ; prairie ; souvent pro¬≠nonc√© ¬ę du∆ěk ¬Ľ.

 

Arendonck

A.  1290 Arendonc bf (Ara).

 

Desteldonck

F. or. 967 Thesledung Le Gl., 1196-1200 Des-seldonc da 2 (Thassilo).

 

Ramsdonck

B. 1121 Ramesdunc w (LIramnus).

 

Thildonck

B. 1140 Tildunck a 2 x.m (Tilo).

 

Wilmarsdonck

A. 1155 Wilmardunc, 1179 Wilmarsdunc go (WiJlimar)

 

 

 

 1. Ham ¬ę coin, (terre en) angle ¬Ľ, sp√©cialement dans un m√©andre ; en Flandre, beaucoup de pr√©s s’appellent Ham (1). Employ√© souvent seul ; fr√©quent dans l’Allemagne occiden¬≠tale, la Hollande, la Belgique (dans la r√©gion wallonne, de¬≠vient han √† l’est de la Meuse (2)) et le nord de.la France.

 

(1)¬† J. feller, Le suffixe toponymique -han (Bull. Soc. vervi√©t. d’arch. et d’hist., XI, 1891, 247-251). ‚ÄĒ L. roger, Nouv. contri¬≠bution √† la top. lux. (AIALux. LUI, 1922, sp√©cialement 13-18) et G. G. roland, Ham ou Han dans la top. (La Terre Wallonne, IX, 1923-24, 377-384) essaient, mais vainement, de rattacher ham, han √† haim, heim, ¬ę habitation ¬Ľ.

(2) Bohan Lux. se pron. ¬ę boh√† ¬Ľ ; √† Dohan Lux. on entend dire ¬ę duw√Ę” .

 

Eversham

¬†(Stavele F. oc.) 1090 altare quoddam… in loco qui dicitur Heversam, 1091 Eversham df (Ebaro)

 

Hamersham

¬†(Oostcamp F. oc.) 1133 terram… Odmares-ham, 1138 Hammersam, 1206 Ammersam. 1642 Admares-ham df (Audomar).

 

Hodierhan

 (Roy Lux), moulin disp., 1315 Hodiehan vil (Hodier).

 

Mortehan

¬†(Cugnon Lux) 1289 Mortenhan m n (*Morlo,tir√© d’un nom en Mort-).

 

Poupehan

Lux. 1330 Popehan sh (Popo).

 

 

 

 1. Heim ¬ę habitation ¬Ľ (1). Ce mot, qui existe dans la toponomastique de toutes les tribus germaniques (2). est particuli√®rement fr√©quent en Belgique et dans la vall√©e du Rhin. En Belgique, √©crit heim ou haim dans les documents les plus anciens, il est devenu hem √† partir du XIe si√®cle (3). On trouve souvent, principalement aux XIIe et XIIIe si√®cles, heem et exceptionnellement hemme (4). Dans le Lim-bourg et l’est du Brabant, hem a donn√©, √† partir du XVe et surtout du XVIe si√®cle, om, um, repr√©sent√©s dans beaucoup de formes officielles (Binckom) ; on retrouve encore om, um, dans la prononciation locale m√™me √† l’ouest de la Senne (5).

 

(1)¬† V.¬† notamment H.¬† PoTTMEyER ,¬†¬† De. naamsuitgany -hem (Bijdragen t√īt de gesch., IX, 1910, 5-23, 177-208, 289-322).

(2) Avec une fr√©quence variable. Il est souvent possible de dire, -m√™me en plein pays germanique, √† quelle peuplade ils remontent : dans la Wetterau (nord de Francfort s. M), et sur les deux rives du Rhin, les noms en-heim sont √©troitement associ√©s aux cimeti√®res franco-m√©rovingiens. A d’autres endroits encore ils repr√©sentent aussi des √ģlots de colonisation franque en territoire d√©j√† germani¬≠que.

(3) La forme -heim a été  réintroduite récemment dans Neder-heim Limb. 1272 Nederhem a 3 m.

(4)¬† Lovendegem F. or. 1350-1 Lovendeghemme ktw ; comparez le nom d’homme Willemme √† la m√™me √©poque

(5)¬† Pron ¬ę om ¬Ľ : ¬ę b√ī :rŇďyom ¬Ľ Baerdegem¬† F. or ; ¬ę bŇď’ :yom ¬Ľ Bodeghem B ; ¬ę c :pŇďkom ¬Ľ (mais aussi ¬ę √® :pŇďyum ¬Ľ) Eppeghem B ; ¬ę y√† :fy’Ňďryom ¬Ľ¬†¬† Godverdegem F. or. ;¬ę stra :ytom ¬Ľ Strijthem B. ‚ÄĒ Pron. ¬ę um ¬Ľ : ¬ę √† :vŇďryum ¬Ľ Auderghem B : ¬ę b√† :yum ¬Ľ Beyghem B ; ¬ę br√ľ:sŇďch’um ¬Ľ Brusseghem B ; ¬ę √© :kŇďlyum ¬Ľ Hekelghem B ; ¬ę wo :1vŇďrtum ¬Ľ (mais aussi ¬ę wo:lvŇďrtom ¬Ľ Wolverthem B.

 

Eu roman, hem a √©t√© traduit par le suffixe -iacus (v. Wommersom) ou par villa (v. Seyelsem). Le nom d’homme for¬≠mant le premier √©l√©ment est ou bien au g√©nitif, ou bien affect√© du suffixe -ing.

 

 

 1. Nom d’homme au g√©nitif

 

Beernem

F. oc. 847 Bernehem df (Bero).

 

Boutersem

B. local ¬ę b√ī :tsem ¬Ľ, 1125 Balterzem tw, 1129 Baltereshem b xiv, 1236 Boutersem id, 1344 Batersemme (fr.) cndt, 1559-69 Bouterzom a 2 n (Balter).

 

Elixem

Lg. 1139 Helingessem st (Heling).

 

Hemixem

A. 1155 Hamincsem b iv, 1244 Hemixem mf i; (Haming, Haminc).

 

Herdersem

F. or. loc. . ¬ę√®:dŇďrsem ¬Ľ, 868-9 Hardigisheim war, 1086 Harddingesham mf i, 1088 Hardinkeshem, 1354 Her-dessem dpb (Harding).

 

Hoxem

 (Hougaerde B.). 1187 Hocsem tw, 1317 Hochseem id (Hoc).

 

Poxkat

 (Anderlecht B), 1185 Papshem mf n, 1273 Papsern secus Sennam w. 1922 Paepsem (Papo).

 

Rommersom

 (Hougaerde B) 1340 Rommelseem, 1342 Ru-mersheym tw (Rotmar).

 

Roxem

F. oc. ¬ę 745 ¬Ľ (Xe) in loco nuncupahte Hrochashem pad; 770 in loco nuncupante Hrokashem in pago Flandrinse La FI. vin, 1165 Rokesheem bb, 1180 Roxem mf i (Chroccus, Rocco).

 

Segelsem

F. or. 868-9 (cop. XIIe) Sigulfi villa war, 1150 Singulfi villam drc xn, 1185 Singulfi villam mf ni (Singulph).

 

Wommersom

B. 1036 Wolmereis mf i (1), 1139 Wolmers-heym st, 1255 Wolmershem id (Wolmar).

(1)¬† √Čquivalent roman remontant √† une forme en-iacus, du d√©but du moyen √Ęge comme le nom en -hem

 

 

 

 1. Nom d’homme et suffixe -ing (2). L’accent tonique porte sur le nom d’homme ; -ing- s’affaiblit g√©n√©ralement en-eng, -eg-, d’o√Ļ la terminaison -(e)ghem! -(e)gem, prise parfois pour un suffixe.

 

 (2)  kurth, 275-277 ; J. lindemans. De plaatsnamm uitgaande op-ghem en-inghcm (Eigcn Schoon,   I  1911, II, 1912, III, 1913 ; 8 articles)

 

Adeghem

F.or., local h √†yycm ¬Ľ, 840 Addingahem ma, 992 Attingehem df; 1019-30 √Äddingem dpb, 1342 Adeghem df (Addo).

 

Afflighem

 (Hekelghem B) 1120 Haffligeniensi ecclesie ça, 1121 abbati Haffligeniensi w;1167 Affligera Le Glay 1436 van Haffelghem ktw. (Hafilo),

 

Alveringhem

F. oc. 1066 parroechia Alfrenchehem df, 1081-5 Alfringehem crh 71. 1144 Adalfringahem, v. 1200 Al-verinchem df (Adalfred).

 

Amelghem

 (Brusseghem B) 868-9 (copie XIIe) Amolringe-heim war, 1155 Amelrengem mf iv (Amalhar).

 

Anseghem

F. oc. 960 Ansoldingehem villam, 983 Ansolden-gim, 1140 altère de Ansoudengem, 1246 Ansenghem vl (An-sold).

 

Audegem

F. or. 1019 Aldengem at i, 1089 Odenghem, 1164 Audengien, 1528 Hauweghem dpb (Aldo).

 

Auderghem

B. local ¬ę √† :vŇďryum ¬Ľ, 1257 Oudrenghem,1379 Ouderghem w, 1539 Orghem in vm (Authar),

 

Avelghem

F. oc. 967 in Avlingehem mansus unus, 988 Af-flingehem in pago Tornacensi, 1040 Avelengem 1145 altare de Avelghem df (Avila).

 

Ayghem

F. or. 891 Aienghem; 1019 Aingem, 1249 Ayghem dpb (Agio).

 

Baelegem

F. or. 1120 Balingehem dpb, 1181 ecclesiam de Badelengien d, 1225 Badelinghem, 1243 Badelghem dpb, 1312 Balengien as iv (Badilo).

 

Baevegem

F. or. 976 (ecclesia) Bavingehem ma. 1108 Ba-vengem dpb (Bavo).

 

Baeygem

F. or. 1019 Badenghem villa in pago Bragbanten-si dpb, 1036 Badinghem vl, XIVe Badeghem, v.1569 Bayghem rp (Bado).

 

Beauvechain

B.. loc. wall.. loc. ¬ę b√īv√®tch√© ¬Ľ. fl. Bevecomt v. 1018 Bavechin, 1155 Bavenchien, 1254 Bavincheem tw, 1298 Bevekem vt, XIVe Bevekeem b xiv, 1558 Bavechins a ii (Bavo).

 

Bertegem

(Huysse F. or.) 1158 Bertinghehem da (Berto).

 

Cobbeghem

B. 1129 Cobbengem w, v. 1150 Cobbinghem. 1156 Cobbenchem mf iv (Cobbo).

 

Desselghem

F. oc. 966 Thrassaldingehem cum aecclesia a 2 vin, 1111 Treslingim mf n, 1215 Derselghem smt (Tras wald).

 

Dieghem

B. 1208 Didenghem a xi, 1356 Dyckegheem vsm; 1730 Diegum a xn (Thiedo, Dido).

 

Dilighem

 (Jette B.) 1163 Thidlengem, XIIe Thidelgem w, 1280 li abbés de Didlenghiem m i (Theudi)o)

 

Diseghem

(Edeghem A), IXe villa quae dicitur Tisingaheim crh 78; 1150*Tisenghien b ix, 1185 Tiensigim mf ni (Thizo).

 

Eppeghem

B; Xe Ippingohaim w, 1063 Eppenghem Le Glay, 1250 Eppegeem mf n (Ippo, Eppo)

 

Erembodegem

F. or. 1125 Herenbaldeghem mf i, 1142 Eren-boldengem rcf, 1148 Ereinbodeghem mf i, 1174 Eremboudin-ghem dpb (Erembald).

 

Erondegem

F. or. 868-9 Eroldingaheim war, 1036 E ronde-ghem vl; 1108 Heroldingem iag, 1185 Gerondegeis (f. romane) mf m (Herold).

 

Erwetegem

F. or. 1116 Herwetengem dpb, 1166 Erweten-gem rcf II (Ervid).

 

Evergem

F. or. 967 Evergehem cum ecclesia, 1105 Ever-chem csb (Ebaro, Ebero).

 

Godverdegem

F.or. loc. ¬ę y& :fy’Ňďryom ¬Ľ (et ¬ę ‘√Ļ :tv√©rdŇďyem ¬Ľ sous l’influence de la forme offic.) 1176 Gotferthengen dpb, 1212 Goetverdengem rcf n, 1455 Oerdveerdegem dpb (Gode-frid).

 

Godverdeghem

(Lennick-Saint-Martin B) XIVe Goutwer-deghem rp; 1491 Goulvertinghem w, XVe Goutvadeghem rp (Godefrid).

 

Gottechain

¬†(Bossut-Gottechain B) 1126 Gottechem, 1152 Gottenchien, XIVe‘Guttekeem b xiv, 1384-5 Gottekem t\v (Gotho).

 

Gotthem

F. or. 967 Guldingahem, 1019-30 Guddengehem, 1271 Gotthem dpb (Gotho).

 

Gulleghem

F. oc. 1055 Guodelinguehem, 1066 Godelinghem, 1202 Guodolinguhem, 1438 Ghueleghem df (Godilo).

 

Herleyem

 (Cruyshautem F. or.) 967 villa Herlingehem Le Glay (Herilo).

 

Hillegem

F. or. 811-870 in pago Bragobalinse in loco qui vocatur Hildiningahem  seu  Bursitia juxta fluviola Bursitbace vl 1108 Hillengem dpb (Hildo) (1).

(1)   Hillegem est voisine de Borsbeke F  or., et près de celle-ci se trouve Burst F. or.

 

Makegem

 (Schelderode F. or.) 630-681 Machingahem vl, 868-9 Makingeheim war (Macho).

 

Mooreghem

F. or. 964 Moringehem vl (Moro).

 

Nosseghem

B. 1110 Nothengem w, 1158 Notegem cv, 1223 Noscenghem fb (Notho, Noto).

 

Okeghem

F. or. 1096 Okinghem, 1142 Ockegem mf i (Occo).

 

Peteghem

F. or. 1136 Pitingehem dpb (Pito).

 

Rolleghem

F. oc. 847 Ricolvingahem aseb 1910, 899 villae Ricolwingahehum mf m, 1103 Rolinghem ch (Riculf).

 

Somergem

F. or. 811-870 villa Sumaringahem vl, 966 Sume-ringehem a 2 vin, 1139 Sumerinchem, 1139-63 Somrengem rt, 1167 Somergern mf i, 1201 Sonbrenghien mf ni (Sumar).

 

Syngem

F.or. 811-870 Siggangahem super fluvio Scald vl, 960 Sicgingahaem a 2 vm, 967 Siggingehem Le Glay, 1455 Zinghem war (Siggo).

 

Volkegem

F. or. 1110 altaria… de Folkengem a iv (Fulco, Folco).

 

Woubrechtegem

F. or. 1183 Woubrechtengem, 1195 Wol-breclitengem, XIVe Obrestenghem rp, 1410 Oebrechtegem dpb (Wolpreht).

 

 

 

 1. Holt. ¬ę bois ¬Ľ ; donne hout, affaibli en -elt dans Testelt B.

 

Borgerhout

A. 1214 Borgerholt, 1225 de quodam nemore in Burgherout go (Burghar).

 

Campenhout

B. 1145 Campenholt mf m, 1154-86 Campen-oth b iv, 1209 Campenhout sw (Campo).

 

Linckhout

Limb. 1139 Linckholt st (Linco).

 

Meerhout

A. 746 Mareholt crh 3 n (Maro).

 

Thourout

F. oc. 834 Turholt bo vi, 862 Thurolt la Fl.xm, 1134 Torhult smt, 1307 Thoroud cy (Thuro).

 

Turnhout

A. 1245 Thurnhaut go, 1281 Tornehout bf (Thuro).

 

Vinderhaute

F. or. 967 villa Vindreholt Le Glay, 1019-30 Vinderholt dpb (Winidhari).

 

 

 

 1. Hove ¬ę √©tablisement agricole, ferme¬Ľ ;¬† au moyen √Ęge, traduit par court (v. 108). R√©pandu dans la toponomas-tique de la Bavi√®re et de la Suisse, et dans toute la r√©gion fran-que depuis la Basse-Franconie jusqu’au Pas-de-Calais.

 

 

 1. Nom d’homme au g√©nitif fort.

 

Baulershoeven

¬†(Saint-Troncl Limb) local ¬ę b√ī :tsh√īven ¬Ľ, 1139 Baltershoven st (Balter).

 

Engelmanshoven

Limb. 927-64 villa Engilmundeshoven st, 1107 Engelmanshoven, 1180 Enghelmunshoven s;roman En-glemoncourt gv, (Engilmund).

 

Romershoven

Limb. 1147 Romercurt lsj; 1257 Romersho-ven st (Rotmar).

 

Wintershoven

Limb. d√©but Xe loco… illo qui Curtishiemis prisco stat nomine dictus ppct, 976 villam Wintreshove csb, Xe Wintershoven super Archa fluvium positum bialg v (Win-ther).

 

 

 

 1. Noms d’homme au g√©nitif faible.

 

Attenhoven

Lg.   1189  Ottonis curtem,    1236  Otoncur si, 1232 Attenhoven ça (Otto).

 

Audenhove-Saint-Géry

F. or. local 1172 a √† :n√īvŇďnŇď ¬Ľ 1172 Oudenhova .Sancti Gau’gerici crh 4 in (Aldo).

 

Boyenhoven

(Halle-Boyenhoven B) 1177 in curia Budenho-ven  daris.   1256 Boyenhoven  mf iv,   1280 Boudenhoven si (Boclo).

 

Gossoncourt

B. fl. Goidsenhoven loc. flam., 1155 Gucincurt, 1227 Gozoncurt, 1253 Goscenoven, 1346 Goetsenhoven… Goet-sencurt l\v, 1558 Goetscmont ecclesia alias Goutsencourt a n (Gozo).

 

Gussenhoven

(Orsmael B) 1139 Gocenhoven, 1288 Goetsen­hoven t\v (Gozo).

 

Gutshoven

Limb. fr. Gossoncourt-lez-Looz. loc. fl., 1219 Go-cincurt Leod. vin, 1497 Guetshoven pp (Gozo).

 

Massenhoven

A. v. 1180 Masenhove crh 4 xni (Maso,, Masso).

 

Racour

Lg. fl. Raetshoven, loc. wall., jadis fl., 1147 Raulcourt, 1177 de Radulphicurte Jsj, 1372 Raetshoven st, 1374 van Raeteenhoven vib (Radulf).

 

 

 

 1. Nom d’homme et suffixe -ing.

 

Bavichove

F. oc.  1072 villa quae appellatur   Bavinghova mf n, 1330-1 Bavinchove aseb 3 v, 1402 Bavichove df (Bavo).

 

Cuttecoven

Limb. 1232 Cutinchoven daris, 1272’Cuthincho ven a 3 ni (Cot).

 

Etichove

F. or. 1116 Atinghova crh 71.  1283 Attinchova, Ettinchove smt (Atto).

 

Guygoven

Limb. Xe Guodenghoven ppct. 1096 Gudenchoven e vi, 1310 Gudeghoven bialg v (Guoda, Gudo).

 

Herlinckhove

(Oultre F. or.) 1108 altare de Herlengova da, 1186 Herlinchovem rcf n (Herilo).

 

Pollinchove

F. oc. 1254 ultra Ysaram in parochia de Polin-chove csmy (Polio).

 

 

 

 1. Lare, mot germanique dont le sens est probablement ¬ę endroit vide ¬Ľ. Les noms en la(√®)r se rencontrent en Alle¬≠magne (o√Ļ leur aire s’arr√™te √† l’est de la Wesergebirge et au Harz, et au sud, √† une certaine distance du Main), en Flollande. dans la Belgique flamande, en Wallonie et dans le nord¬†¬† de la¬† France (1).¬†¬† En Flandre on prononce¬†¬† ¬ę l√īr ¬Ľ.,¬† en Brabant g√©n√©ralement ¬ę l√Ļr ¬Ľ. Berlaer A. se prononce¬† ¬ę ba :ldŇďr ¬Ľ,¬†¬† et Hallaer A. ¬ęha :ldŇďr ¬Ľ.¬† Dans la r√©gion wallonne, lare devient ler, lers (prononc√© d’ordinaire en Belgique ¬ę lers ¬Ľ, mais ¬ę l√© ¬Ľ dans les dialectes) (2).

 

Anlier

Lux. v. 1065 de fisco Anslaro,   1253 Anseliere, 1255 Anliers sh (Anso).

 

Baulers

B. wall. ¬ę b√īl√© ¬Ľ, 877 Bolarium, 897 Ballaria, 1059 Basleis tw, 1225 Ba√Įler crh 4 vu (Ballo).

 

Beclers

H. 1215 Berclers vsm, 1256 Bierclers smt (Birico).

 

Berlaere

F. or. 1166 Berelaere at i (Bero).

 

Bottelaere

F. or. 1108 Bottelar dpb (Boto).

 

Couckelaere

F. oc. 847 Cockenlare aseb 1910, 899 villae… Cockcellare mf m, 1279 Cockelers (fr.) m i (Coco),

 

Edelaere

F. or. 1148 Edelaer mf iv (Edo).

 

Hoeylaert

B. loc. ¬ę √Ļ :yl√Ļt ¬Ľ; 1186 Holar, 1204 Hoelaer \v, 1663 Hoilard placard 1er mai, 1730 Holarde a xn, 1787 Hoo-laert w. (Hohilo)

 

Longlier

Lux. 771 (cop. XIIe) Longario (*Longlario) villa, 773 actum Longolare palatio mgh dk i, 888 Longolare e vi, 946 in villa Lunglier… in Osninga (l’Ardenne), 982 Lunglar… in pago Osning nominato mb, 1055 Longliers t (Longus).

 

Mellier

Lux 763 actum Maslario palatio publico mgh dk i, 1188 Maslier o (Maso).

 

Roeselaer

 (Saint-Antelinckx F. or.) 1002 Rosière in pago Bracbantensi dpb (Ruso).

 

Rotselaer

B. loc. ¬ę ro :tsŇďl√Ļr ¬Ľ, 1140 Rochelar, b xiv, 1178 Rotslar rcf n (Rot).

 

Roulers

F. oc. fl. Rousselaere, 822 Roslar bo vi,899 Roslare mf n, 1308 fait à Rolleirs cy, 1309 Roesselaer ia iv (Ruso).

 

Staffiers

 (Templeuve H) 1190 Stafleirs. 1198 Staflers mst xn (Stauwo).

 

 

 

¬†(1) Jusqu’au nord du d√©p. de Seine-et-Oise : Maffliers.

(.2) C’est sans doute √† l’analogie avec bled, ¬ę bl√© ¬Ľ, qu’est due la graphie BteidLux., 1220 Belers k, 1222 B√©liers o, 1480 Bley bel Mutzich (Mussy Lux) vil.

 

 

 1. Loo n. f., ¬ę bois ¬Ľ (1). Vers le XIVe si√®cle, -loo s’affai¬≠blit souvent en -le. -l. Premier √©l√©ment au g√©nitif ou contenant le suffixe -ing.

 

(1) Plusieurs bois de Belgique et de Hollande s’appellent encore Loo aujourd’hui.‚ÄĒLe sens primitif est ¬ę clairi√®re ¬Ľ selon J. ver-goullie,¬†¬† Bcknopl etym. wdbk, 209. Voir aussi¬† H. pottmeyeb, Eenige nasporingen over de plaaisnamen der prov. Antwerpen. Het grondwoord Lo (Bijdr. tot de gesch., VII, 1908, 5-22,¬†¬† 165-180.)

 

Bolloo

 (Tremeloo B.) 994-1008 Bolo u (Bolo).

 

Bouveloo

 (Wortegem F. oc.) 1203 circa Bovinclo, 1230 Bovinglo df (Bovo).

 

Lillo

A. 1124 capella de Linlo go, 1135 Lintlo b iv (Linto),

 

Lillois

B. wall. ¬ę l√©lu ¬Ľ, ¬ę 966 ¬Ľ (fin Xe) Lentlo, 1147 Lent-los tw. 1225 Lenlos crh 4 vu (Linto) (2).

 

(1)   S ind quant le cas sujet dans la déclinaison à deux cas du moyen franca^.

 

Lippeloo

A. (loc. ¬ę lii :pŇďluŇď ¬Ľ, 1139 Lippinclo, 1262 Lippe-loo b vu (Liupa).

 

Moorsel

 (Tervueren B). 1139 Morslo vw, 1519 (le bois appelé) Moersloe w (Moro).

 

Oolen

A. 994-1008 Odlo, 1133 Oulo u, 1374 Oelen cd (Odo).

 

Poppel

A.  726 Pieplo   daris.   1374 Poppel cd (Pippo).

 

Raevels

A. 1165 Ravenslo, 1296 Ravels b vu (Ravan).

 

Stockel

 (Crainhem B) 1275 Stocle, 1326 Stockele w (Stuc-Chus).

 

Uccle

B. fl. Ukkel. 997 ecclesia in Ukele mf i. 1095 Hucle, 1117 curn Uclos, v. 1190 Occlos, 1201 in Ukuio crh 4 vu, 1239 Huccle w (Hue).

 

Waterloo

B. wall. ¬ę h√ī :terl√ī ¬Ľ v. 1140 Waterlots w, 1145 Waterlos f n (Watheri) (1).

(1)¬† M√™me remarque ; trop souvent traduit comme s’il y avait l’adjectif water-loos, ¬ę sans eau ¬Ľ.

 

 

 

 1. Male, mot obscur, ayant probablement un sens topo¬≠graphique, ¬ę lieu ¬Ľ (2) ; repr√©sent√© en Brabant √† l’est de la Senne, dans le Limbourg et la province de Li√®ge (3). Pour Omal Lg et Momalle Lg, l’a est long en wallon : ¬ę um√† :l ¬Ľ,¬ę mu-m√† :l ¬Ľ.

 

(2)¬† La question a √©t√© fort discut√©e ; v. kueth 337-341. On a cru y retrouver le mot mallum ¬ę tribunal ¬Ľ ; v. p. ex. A. carnoy, Le ¬ę mallum¬Ľ dans la top. belge (M√©langes Ch. Moeller, 1914 ¬†¬†1286-32 320). Cependant, au moyen √Ęge on √©crit presque toujours mata. Attribuons-luiprovisoireinent un sens topographique, sans plus pr√©ciser ; M. Carnoy lui-m√™me a dit r√©cemment (De plaatsnamen van de Brusselsche omgeving, 1925, 6) : c Mansion denkt niet zon der reden dat maal een algemeen woord geworden was voor ¬ę hoo-ge lieide (malberg), bosch ¬Ľ (Mansion, o. c., 74). ¬Ľ

(3)   En   Flandre, on trouve Mael  (Nieuwerkerke F.  or.), et Maele (Sainte-Croix F. oc.) 1201  Malea da, XIIe Mala, g, 1203   apud   Mala   smt.

 

Dormael

B. ¬†loc. ¬ę do :rm√Ļyl ¬Ľ,1010 Tormala K;10l5 Torma-les asan 27, 1044 Dormael, 1206 Dormala K (Thuro).

 

Emael

 (Eben-Emael Limb), loc. wall., VIIIe Aimala, 1131 Heimala K (Aio).

 

Esemael

B. loc. ¬ę √© :sŇďm√Ļyl ¬Ľ, 1066 Hismale,1080 Esemale K (Esi).

 

Halmael 

Limb.   680 Halmala,   1065, Halmale K (Halo).

 

Hermalle-sous-Argenteau

Lg., loc. wall., 779 (cop. XIIe) Harimalla mghdk, 947 Herimala K, 1226 Hermalle vb (Ha-rius) (1).

(1)¬†¬† En r√©alit√© Hermalle remonte peut-√™tre √† un nom pr√©-ger¬≠manique, Harimella, transform√© ensuite en -mal(√Į)a par analogie.

Voyez notamment E. SCHR√ĖDER, Bunte lese II. 7. Dea¬† Harimella (Zeitschrift f.. deutsche Altertum u.deutsche Litt.,¬† LXI, 1924,59-60.

 

Hermalle-sous-Huy

Lg loc. wall. 1102 in Harmala a 2 vi, 1236 Hermalle a 2 vu (Harius).

 

Limal

B. loc: wall. 948 in villas nuncupatas… et Littemala subteriore (opp. √† Limeletle B, √† 1 Km. en amont) lac. 1155 Litmal b n, 1160 Limale, v. 1170 Litmala, 1203 Lithmale √ßa (Liuto) (1).

(1)  La consonne est souvent redoublée dans les formes hypoco-sistiques ; Liuto aura donné ici  *Liutto.

 

Orsmael-Gussenhoven

B. 1060 Orsmale w. 1261 Orsemala, a 2 xi, 1600 Orsinael \v (Orso).¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ‘

 

Watermael

B. local ¬ę w√Ļ :tŇďrm√Ļl ¬Ľ, 909 in pago Brabantisse, in villa Guatremal (f. romane) d, 1138 Walremale K, 1172 Watermala mf i, 1401-2 Wautermal (fr.) (Watheri).

 

Wesemael

B. 1156 Wensemale, 1190 Wesemale ça, 1208 Winsemala b i, 1237 Wensemale b m (Winso).

 

Wychmael

Limb.  1107 Wicmale K,  1253 Wighmale Idr, 1263 Wygmael b i (Wico).

 

 

 

 1. Rode ¬ę d√©frichement ¬Ľ (2) ; dans la r√©gion romane, est presque toujours isol√© (Roux, Roeulx). Le d tombe d’ordinaire dans¬† les¬† formes¬† parl√©es.

 

(2)  Voyez kurth, 377.

 

Attenrode

B. local ¬ę √Ļ- :(y)trŇď’¬Ľ, 1145-64 Aterode a 2 vin, 1404 Attenrode tw (Atto).

 

Baesrode

F. or. loc. ¬ę bo :strue ¬Ľ, 822 Baceroth dpb. 899 Baceroth mf ni, 1139 Bascerode dpb, 1148 Baesrode mf i (Basse).

 

Stockroye

Limb. 1218 Stockrode mf n (Stucchus).

 

Thielrode

F . or. 868-9 Tilroda war, 1151 Tyrroda vl, 1185 Tilroda dpb (Thilo).

 

Waenrode

B. loc. ¬ę \va :yndrŇď’ ¬Ľ, 1139 Walrode st (Walro).

 

 

 

 1. Schot, schoot, ¬ę enclos ¬Ľ, d’o√Ļ ¬ę terrain cl√ītur√© ¬Ľ, peut √™tre sp√©cialement un bois (3).

 

(3)¬† Comp. ce passage de la Coutume de Fumes : ¬ę Dat niemand zijn beesten laete gaenin andereliecler elsten, bosschen,¬†¬† schoten haeghen ofte dieghelijcke. ¬Ľ

 

Bixschoote

F. oc. v. 1200 Bekescotium, 1220 altare de Bekescoten df, 1275 Bixscote, 1280 Bexscotes cy, 1744 Bixschate df (Beco).

 

Hoexke

 (Neerpelt Limb.) 710 in pago Texandrensi loco Hoc-cascaute. super fluvio Dudmala (le Dommel), 1259 Hocscot mél. de Borman (Hoc).

 

 

 

 1. Sele > zele (f. voisine du moyen¬† n√©erl. sale> zaal, ¬ę salle ¬Ľ), ¬ę demeure comportant une salle ¬Ľ,¬ę demeure im¬≠portante ¬Ľ. V. kotth, 280-7, Quand ce mot est accentu√©, il se¬†¬† prononce¬†¬† souvent¬†¬† ¬ę z√ģl ¬Ľ.Non¬†¬† accentu√©e,¬†¬† en¬†¬† composition, -sele s’affaiblit parfois en -sel : Heizele F. or., local ¬ę √© :zŇďl(Ňď)¬Ľ ; Liezele A.local ¬ę li :zŇďl ¬Ľ. Les noms en -sele sont particuli√®re¬≠ment nombreux dans le Brabant. les Flandres et la Flandre fran√ßaise. Le nom d’homme formant le premier √©l√©ment est g√©n√©ralement au g√©nitif faible (Vu tombe souvent ;¬† il est parfoisremplac√© par r) ;¬† on¬† rencontre¬† aussi¬† le¬† suffixe¬† -ing ; souvent du reste il est impossible de dire comment les deux √©l√©ments sont rattach√©s.

 

 

 1. Génitif faible.

 

Beckerzeel

B. 108(3 Bekensele mf i. 1480 Beckenzeel w (Bec-co).

 

Doorseele

 (Evergem F. or.) 967 Thornesele Le Glay, 1196-1200 Dorenzele da 2 (Thuro).

 

Dudzeele

F. oc. loc. ¬ę d√Ľ- :z√©lŇď ¬Ľ/961 in Dudzela df, 1089 Dudazela, df, 1141 Dudeselle K, 1293 Dudzi√®le, 1302 Duzielle vib (ces 3 dern. f. sont romanes ; Dudo).

 

Exel

Limb. VIIIe Ochinsala, XIe Ekinsala, v. 1180 Exele s, 1280 Echcele si (Occo).

 

Maxenzeel

B. loc. ¬ę ma :zŇďl ¬ę, 1107 Masesele, 1167 Masen: sele st. 1659 Masele placard, 1784 Maseele ad; 1822 Mazen-zeele ac (Maso).

 

Nederockerzeel

B. 1179 Hockesele b iv,¬† 1282 Hockenzele b vu ; Steenockerzeel’B. 1147 Hockenzela. 1179 Hoverhocken-sela, 1280 Steinhockensele w (Hoc).

 

Wackerzele

(Werchter B) 1142-52 Wackersela b n (Wacar).

 

Winxele

B. 1133’Wenckensele rep, 1155 Winkensele b in. 1320 Weenkenzelis crh 72, 1357 Weencsele id (Winc).

 

 

 

 1. Suffixe -ing.

 

Dadizeele

F. oc. 1147 villa Dadingisila da, 1225 Dadincsele smt; 1330-1 Dadinsele aseb 3 v, 1439 Daisele df (Dado).

 

Gijsenzeele

F. or. 864 Gisingasule (*-sale) Le Glay, 976 Gisingasela, 1019-30 Gisensela csb (Gizo).

 

Swevezeele

F. oc. 1117 Suevensela K, 1268 Zuevingzele cy (Suafco).

 

 

 

 1. Terminaison du premier élément obscure.

 

Beersel

B. v. 1190 Bersela crh 4 vu, 1313 Beersele w (Bero).

 

Ellezelles

H. loc.wall., fl. ¬ę e :]z√©lŇď ¬Ľ,¬† 1248 Elesiele (fr.),

m i. 1272 Elsele mf n, 1570 Elsile ot (Ello).

 

Ixelles

B. pron n iksel ¬Ľ, fl.off. Elsene, loc. ¬ę a :ylsŇď ¬ę,1210 Elsela, 1255 Elsele w, XVe Elchele b 1911, 1570 Elsene ot, fin XVIe t’Elsen dpb, 1706 Ixelle rcpbf (Ello. ‚ÄĒ En fl., dissi-milation du second / ,1e moins prot√©g√© par l’accent ; en fr., chute du premier (dans le m√™me cas) devant s : Ixelles a d√Ľ se pron. d’abord o isel ¬Ľ).

 

Melsele

F. or. 1055 Melsele dpb (Mello).

 

Oosterzeele

F. or. 1042 Ostresele dpb, 1285 Oesterzele rcf (Ostheri).

 

Wilsele

B. 1222 Wilsele a 2 xm (Willo).

 

 

 

 1. Tun, mot sp√©cifiquement saxon, ¬ę enclos ¬Ľ. Fr√©quent en France le long de la Manche, et en Angleterre,

 

Warneton

F. oc. fl. Waesten, loc. wall., jadis fl., 1038 Warnasthun vl., 1066 Warneston mf i, 1095 Guarneston crh 71, 1326 te Waestine cy (Warin).

 

 

 

 1. Veld ¬ę champ ¬Ľ.

 

Amersvelde

 (Handzaeme F. oc.) 1411 Amersvelde,, 1626 Hamersevelde df (Audomar).

 

Bassevelde

F. or. 1151 Bascevelde dpb (Basso).

 

Ertvelde

F. or. 1167 Artevelde vl, 1233 Artevelde ce, 1497 Artevelt in vin (Artus d’orig. celt.)

 

Hongersvelt

 (Dilbeek B) 1185 villae quae dicitur Hungers-velt mf n (Huncgerius).

 

Lichtervelde

F. oc. 1198 Listrevelde, 1246 Ligtervelde ch, 1379 Lichtervelde iab n (Listhar). (1)

(1)¬†¬† Comparez F√Įsta > Vichte.

 

 

 

 1. Voorde ¬ę gu√© ¬Ľ.

 

Ardevoor

(Neerheylissem B) 1145 terr√Ęt’ quod Aldevort adjacet. 1335 inter Racourt et Odevort a2 vni (Aldo).

 

Becquevoort

B. loc. ¬ę be :kŇďv√īt ¬Ľ, 1092 Baccunwez (2 gv, 1153 Bacunweit a vin, 1159 Bethenvorth ( = *Bech-) dkw, 1295 Beckenvort crh 3 n (Bacco).

 

Boitsfort

B. B.fl..offic.Boschvoorde, loc.¬ę bo lytsl’√©l¬Ľ, ¬ę bo :Si’√īl ¬Ľ, 1227 Boudesfort, 1287 Boutsfort, 1462 Boutsvoirt w, XVe Boutsfort b ix, XVe Bouchefort (fr.) in vin, d√©b. XIXe Bois-fort (fr.) (Baudo).

 

 

 

 1. ¬ę Yde, pron. /i :dŇď/ ¬Ľ; ¬ę crique, lieu d’embarquement ¬Ľ ; r√©sultat d’un allongement de ee, ie. formes frisonnes comme ij. correspondant au n√©erlandais a(a) ¬ę eau ¬Ľ (3). Eede est fr√©¬≠quent dans la toponomastique de la Flandre, dans le sens de ¬ę (cours d’) eau ¬Ľ. L’s qui pr√©c√®de, dans les compos√©s ci-dessous indique le g√©nitif du nom propre d’homme ; dans Lombartzyde cet s appara√ģt au XVe si√®cle.

 

(2)¬† Wez est l’√©quivalent roman de voorde ; v. 118.

(3)¬† Comparez 1480 toot Eeckeloode df = Eecloo F. or.¬† ‚ÄĒ Pour ijde, v.¬† J.¬† vebcoullie,¬†¬† (Ann. de la Soc. p. le Progr√®s des Et. phil. et hist., 1912, 37) ; J. vann√©rus. Note de toponymie. Le terme ‘Yde. (Bull, de la Soc. d’anthop. de Brux., XXXVII, 1922, fasc.¬†¬† 5, 102-133). Notes compl√©mentaires, Ibid., XXXIX, 1924.

 

Coxijde

F. oc. 1194 Coxide,1390 Coxyde ch, XVe Coccide rcf ni, 1570 Coxj^e ot, 1784 Coxis ad (Coco).

 

Lombartzyde

F. oc. 1140 in Lombardia La FI. IX, 1285 wij scepene van Lombardie La FI. i, 1408-9 van Lombaerds yden iab iv, 1455 Lombardie war, 1570 Lornbaertsijde ot (Lombard).

 

Raversyde

(Middelkerke F. oc.) 1383 Wiralphi ida ch, 1403-4 te Walravens yden iab ni, 1560 Willrav.ensyde mf n, 1784 Walravensyde ad, 1840 Walraversyde bavard, dict. (*Wiralph).

 

 

 

LE MOYEN AGE EN G√ČN√ČRAL

 

 1. Cette division est consacr√©e √† l’ensemble des noms de lieux datant du moyen √Ęge.Les paragraphes sont dispos√©s dans l’ordre logique des id√©es √©voqu√©es par les noms de lieux, en par¬≠tant des choses de la nature pour aboutir √† l’homme et √† ses or¬≠ganisations. Sont cit√©s d’abord les noms simples, puis les d√©riv√©s et les compos√©s. Rappelons ici une r√©serve d√©j√† ‚ÄĘ exprim√©e plus haut : beaucoup de noms de lieux √©tant des substantifs ou des adjectifs en usage depuis l’√©poque romaine ou depuis l’√©ta¬≠blissement des Germains dans notre pays, il est souvent malais√© de les dater d’une fa√ßon un peu pr√©cise, quand ils ne figurent pas dans des documents tr√®s anciens.

 

 

LA NATURE. Aspect des lieux

 

 1. Hauteurs

 

Mons

H. pron. fr. ¬ę m√īs ¬Ľ, 831 ad Castrilocum monasterium sw, 1061 de Monte Cacitriloco da, 1071 castella Mont et Belmont sw, 1071 Sainte Waudrut de Mons ou ( = au) Castiel m i, 1117 Montes da 2.

 

Mons

Lg. !oc. ¬ę m√īs ¬Ľ; 1231 Mons vl.

 

Mont-sur-Marchienne

H. 868-9 (cop.  XIIe) Mont war.

 

Mont

(lez-Houffalizé) Lux. 1067 Mons t.

 

Mont-Saint-Guibert

B. 1116 Mons Sancti Wuiberti erh 4 n,

 

Mont

N. XIVe Mons enCondros h.

 

Mont

(Sombreffe N) v. 1209 Monz bf.

 

Mont

(Theux Lg) 1324 in Monte supra Tectis pf.

 

Monceau

(Elouges H) 1118 de Monticule m vin.

 

Monceau

(Mortier Lg) 1236 Monciaz gv.

 

Monceau-en-Ardenne

N. 1330 Monceax sh.

 

Monceau-sur-Sambre

H. 1211 Monchiel bslw 55.

 

Monceau-Imbrechies

H. 887 Mons Folcardi, 1182 Montera Fol-cardi, 1313 Monchial 1.

 

Mossiat

(Bioul N) 1265 Moucheaus bc.

 

Monty

(Charneux Lg) 1329 Monchiaus deleis Hailleu (Hal-leux, à Charneux) vil.

 

Monty

(Corroy-le-Ch√Ęteau N) 1272 Montis a 3 n.

 

 

Pour les compos√©s de mont et d’un nom d’homme, v. 112.

 

Aigremont

(Awirs Lg) 1155 Aigrement bialg ni.

 

Beaumont 

H. 1071 Belmont sw, 1231 Biamont dev.

 

Beaumont

 (Esneux Lg) 1154 castrum de Belmont a 2 ix.

 

Beaumont

(Ethe Lux) 1260 es Lerrages d’Etir√©s el de Biamont o.

 

Beaumont

(Nethen B) XIVe Beaumont b xix.

 

Beaumont

(Roux-Miroir B) 1238 Bellus Mons juxta Aincuriam (Incourt B) tw.

 

Beaumont

(Tongres-Notre-Dame H) 1147 apud Bellum mon-tem da 2.

 

Bergh

B. 1142 Berga mf i, 1496 Berghen cd.

 

Berghen

(Geet-Betz B) 1440 ten Berghe tw.

 

Berg-lez-Tongres

Limb. 1197 Berge, 1204 ecclesia de Bergis cndt.

 

Bierges

B. 1209 Bergis,  1230 Bierge, 1336 Berghe tw, 1374 Berges cd.

 

Bierghes

B.  1221 Bierghes a s iv; 1244 parochia de Berges rcf, XVe Berghes m vu.

 

Biez

B. 1213 Berk, 1276Bierg, 1492Bye, tw, 1497 Bierche pro-pe Gravium (Grez B) pp.

Pour les compos√©s de berg et d’un nom d’homme, v. 127.

 

Blankenberghe

F. oc. v. 1275 villa de Blankeberghe df.

 

Blanmont

(Chastre B) 1272 Mous a 3 n, 1383 Blancmons tw, 1435 de Albis Montibus ml.

 

Chaumont

(Clermont-lez-Nandrin Lg) XIVe Chamont sor Mouze h (¬ę chauve mont ¬Ľ) (1).

(1) J. vann√©rus, Les Chaumont germaniques. Notes de top. (Rev. b.de phil.¬† et d’hist.,¬† I,¬† 1922,¬† 283-292) : les nombreux¬† Chaumont (Calmont etc.) en pays germanis√© doivent remonter √† l’√©poque ro¬≠maine. H. andbesen, Zur franz√∂sischen Ortsnamenforschung (Zeitschrift fur franz. Spr. u. Litt., XLIX, 1917, 69-72).

 

Chaumont

(Florennes N) 1029 Calmont bd.

 

Chaumont

 (Havelange N) 1314 Chamont pf.

 

Chaumont-Gistoux

B. 1152 Calmont tw.

 

Chèvremont

(Vaux-sous-Chèvremont Lg) 897 abbatia Capre-mons d, 947 in loco Kevermunt mf i.

 

Clermont-lez-Nandrin

Lg.  1062 castello Clari Montis a xvi.

 

Clermont-lez-Walcourt

N. 868-9 Claromonte war.

 

Clermont-sur-Berwinne

Lg. 1230 Clermont crh 3 xiv.

 

Colmont

(Overrepen Limb.) 1096 Calmont si, 1269 Chaumont bialg v, 1272 de Calvo Monte a 3 ni, 1272 Coelmont, 1280 Kole-mont, 1339 ou terroit de Chaumont pf; 1373 Herke deleis Cha¬≠mont bialg v (r√©gion flamande ; date de l’√©p. rom.; ou bien a √©t√© transport√©).

 

Cortenberg

B. 1227 Corthenberga a 2 ix, 1344 te Cortenberghen rgh.

 

Froidmont

H. 1107 de Frigido monte da.

 

Froidmont

(Haccour Lg) 1251 curtis de Frigido monte dr.

 

Grootenberge

F. or. 1235 Grothemberge crh 4 ni.

 

Hoogen

¬†(Geet-Betz B) 1405 te Hoghen tw (hooge, ¬ę hauteur ¬Ľ). Helle (Bouchout-lez-Lierre A) 1159 in Hille dkw (¬ę colline ¬Ľ ; m√™me mot que l’angl. hill ; autre forme dans Loolehhulle F. or. 1518 Loo ten Huile pv).

 

La Clinge

F. or. fl. De Klinge, 1282 Clinghe dpb (¬ę dune ¬Ľ j localit√© situ√©e sur une ligne de dunes marquant une ancienne c√īte marine).

 

Montaigle

¬†(Fala√ęn N) 1216 villa Montaigle gv.

 

Noirmont

 (Cortil-Noirmont B) 1383 Noermons tw.

 

Sauvagemont

(Couture-St-Germain B) 1374 Sauvagement tw.

 

Thier

(For√™t Lg) 1322 en Teir deseur Prailhons si (wall. t(h)ier. v. fr. terne ¬ę pente, montagne ¬Ľ).

 

Thieu

H. 1095 Their,1103 Thieu ch, 1119 altaria de Tyer d.

 

Thines

B. 1209 Thienes tw (wall. tienne ¬ę montagne en forme de bosse ¬Ľ).

 

Thisnes

 (lez-Hannut) Lg. 1229 Thenae dr, 1265 Thyenes en Hasbaing bc, 1300 entre Thiennes et Hannut bfn.

 

Thy-le-Bauduin

N.  1265 Thyers li Bauduins bc. Thg (Baisy-Thy B.) 1180 Teir, 1220 Tier, 1240 Thier asan 31, 1587 Thy tw.

 

Thy-le-Ch√Ęteau

N. 868-9 (cop. XIIe) Tier war, v. 1380 Thier le Chastiaul bfn.

 

Thynes-lez-Dinant

N. 1155 castrum deTienessl; 1238 Tienesin Condrusto sh, XIVe Thines en Condros h.

 

Tirlemont

B. fl. Thienen, 1147 de Monte Tyenes Isj (opp. à Thisnes Lg), 1147 Mons Tyenes. gv, 1157 Tieneslemont Isj, 1178 Thinelemont si, 1186 ecclesia de Monte Thyenes mf ni, 1217 Tillemont tw, 1221 Tielemont Isj, 1663 soubz Thierlemont, Placard.

 

 

 

 1. Vallées, dépressions

 

Alvaux

(Hévillers B) 1272 curia de Valle a 3 n.

 

Bellevaux

Lux. v. 1069 Bellam Vallem sh, 1315 Bellvals pf.

 

Bellevaux

Lg. v. 1131 Bellvois, 1188 Beleval, sm.

 

Fohale

 (Ayeneux Lg) 1415 en Fosselle,1555 le Phoxhalle blw 53 (diminutif de fosse).

 

Fosse(lez-Stavelot)

Lg. 1015-19 quatuor villarum…F[o]sses sm.

 

Fosses

N. 907 abbatiam Fosses, si, Xe in villa quae ex nomine fluminis decurrentis nuncupatur Bebrona… in loco… nominale alio nomine Fossa,1028 Fossis sh, XlIe-XIIIe ex situ loci Fossa nuncupatur r, 1215 Pousse crh 76.

 

Fosset

(Amberloup Lux.) 1315 Fosseit, Fousseit vil (¬ę foss√© ¬Ľ).

 

La Fosse

 (Mont-Saint-Guibert B) 1272 terra a Fosses a 3   n.

 

Laval

 (Tillet Lux) 1400 zu der Vais aial 1913.

 

Lavaux

¬†(Nil B)’ 1312 apud Vallem tw.

 

Lavaux-Sainte-Anne

N. XIVe délie Vaz en Famenne h; 1597 Waux sanctae Annae leod. 7.

 

Leval

(Housse Lg) 1241 villam de Levai dr.

 

Leval-Trahegnies

H. 1172 parrochia de Valle da 2.

 

Plainevaux

Lg. 1188 Plana Vallis dr (¬ę vall√©e unie ¬Ľ).

 

Ten Dale

(Thourout F. oc.) 1267 apud Dale df.

 

Vaucelles

N. 868-9 Valcellas war, 1214 in Vacellis et in Doesche sh.

Voyez n¬į 119 val compos√© avec un nom d’homme.

 

Vaulx

 (lez-Chimay) H. 1182 allodium de Vallibus 1.

 

Vaulx

(lez-Tournai) H 1159 apud Vais a vu.

 

Vaux

 (Noville Lux) 1481 Vaulx desoubz Noville Ijb.

 

Vaux-et-Borset

Lg. 1314 Valz prope Warnans pf.

 

Vaux-sous-Chèvremont

Lg. wall. ¬ę va ¬Ľ. 1322 Vauz si.

 

Zoetendale

(Maldegem F. or.) 1215 curtem Dulcis Vallis la fl. i.

Voyez n¬į 135 dael compos√© avec un nom d’homme.

 

 

 1. Plaines

 

Laplaigne

H. 1221 de le Plaigne hct.

 

 

 

 1. Situation

 

Assonleville

¬†(Lillois B) 1440 Ason le Ville, 1444 Somville, 1609 Assonville tw (¬ę au haut du village ¬Ľ).

 

Entre-Deux-Thiers

 (Marchin Lg) 1407 in loco dicto inter duos montes prope Hoyum bialg xi.

 

Monaville

 (Longchamps-lez-Bastogne Lux) 1483 Ammon la ville Ijb (idem),

 

Nynde

(Werchter B), de *Ten Eynde : 1558 capella S. Bar­bare in fine a n.

 

Oostwinkel

F. or. 1518 Oosfrwinckele pv i.

 

Ostende

F. oc. fl. Oostende, 1213 Ostenda df, 1303 le vile d’Oostende iab i (¬ę extr√©mit√© est ¬Ľ).

 

Overmeire

F.or. 1262 Overmeire at (par rapport √† Uitbergen F. or., est de l’autre c√īt√© d’une pi√®ce d’eau appel√©e het Meer (1306 le meere), qui est un ancien bras de l’Escaut dpb.

 

Westende

F. oc. 1140 in Westhende La Fl. xi, 1202 parrochia de Westende mf i.

 

Winkel

F. or. 1150 Wincle dpb (¬ę coin (isol√©) ¬Ľ).

 

 

 

 1. Agrément

 

Bierwart

N. wall. ¬ę by√®r√ī ¬Ľ. 1274 manoir de Bialrnait(*Bial-ruart) m i (¬ę beau regard ¬Ľ, belle vue)

 

Bierwart

 (Huccorgne Lg) 1314 Bialrewart pf.

 

Beaurepaire

(Horrues H) 1337 Biaulrepair as (seul exemple belge ; fréquent en France).

 

 

 

 1. Désagréments

 

Malaise

(Bossut-Gottechain B) 1769 censé de la Malhaize tw. Malaise (La Hulpe B) 1225 Maleyse w.

 

Malaxhe

(Xhendremael Lg) 1335 Malahe si, XIVealle Maleaise, délie Malaxhe h.

 

Broodseinde

(Sysseele F. oc.) 1295 Brootsende df. Broodseinde (Zonnebeke F. oc.) v. 1535 Broodzende df.

 

 

 

 1. Friches

 

Fagnolles

N. 1296 Faignuelles sw (dim. de fagne).

 

Fraiture

(lez-Nandrin) Lg 965 in loco qui dicitur Fractura in comitatu Hoiensi sm (¬ę lieu d√©sert.inculte ¬Ľ, comme le v.f. frai-tis).

 

Fraiture

 (Bihain Lux) 1315 Fraiture vil.

 

Nafraiture

N. 1284 Fraiture bsahlg v.

 

Wastenne

¬†(Ogy H). 1276 A le Wastine K (wastine, gastine, ¬ę. d√©sert ¬Ľ).

 

Wastines

 (Malèves B) 1190 terra de la Wastine cv, 1787 Wastines tw.

 

Woestyn

 (Goyck B) XIVe Wistine, XVe Wastine. Wystine, Wessine rp.

 

 

 

Pour le germ. lare, ¬ę endroit vide ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 145.

 

Laer

Lg. 1139 Lare st.

 

Laer

Limb. 1065 Lare s.

 

Leers-et-Fosteau

H. 868-9 Slaris war, 1033 ecclesiam de Leers bd.

 

Liers

Lg. wall. ¬ę lyers ¬Ľ, ¬ęlyes ¬Ľ, 1085 villam que dicitur Lyers si, 1333 Lers pf.

 

 

 

 1. Composition du sol

 

Falisolle

N. wall. ¬ę farzol¬Ľ, 1227 Falizoles asan 31,1238 ville de Falizoles a iv, 1246 villa de Falisuel axm (¬ę petit rocher ¬Ľ).

 

Falize

N. 1265 Ly Falize bc (¬ę rocher ¬Ľ).

 

Gr√Ęce-Berleur

Lg. 1317 viam de Gras pf.

 

Graux

N. 868-9 Grau war. 1280 Grau crh 76, 1329 Gras prope Florines pf (grava, ¬ę gravier, sable ¬Ľ).

 

Gré-Doiceau

B. fl. Graven, 1092 Greis, 1232 Gravia, 1312 Graven tw.

 

Houffalize

Lux. 1147 de Alla Falesia gm, 1170 Hufalis, 1204 Houfalise t, 1481 Huffalix, Huffelix Ijb,

 

La Falise

(Malmédy Lg) 1172-3 Falisia sm.

 

La Falize

(Rhisnes N) 1256 villarum quae… Falisia… nomi-nantur bg.

 

La Rochette

¬†(Chaudfontaine Lg) 1333 dessus le Rochelle le voweil (k de l’avou√© ¬Ľ) pf.

 

Laroche

Lux. 1139 ecclesiam de Horlou (Ortho Lux) cum ca-pella de Rupe K, 1274 La Roichc en Ardenne m√©l ¬†c, de Borman 1378 Veltz cl, 1386 Zer Veils in Oisling (1) vil, 1411 Welschveiltz cl. (roche ; ce mot finit du reste par prendre le sens de ch√Ęteau-fort).

(1)¬† Oesling, Osning √©tait le nom allemand d’une r√©gion correspondant en partie avec l’Ardenne ; v. J. vann√©rus. L’Oesling et ses rapports avec l’Ardenne (M√©langes C. de Borman 56-7l).

 

Paire

(Clavier Lg) v. 1100 ad Payres veniens allodium suum sm, 1370 Peirs en Condros vb (pierre).

 

Parette

(Attert Lux) 968 de allodo Perroith sm (suffxie -elum ; ¬ę lieu pierreux ¬Ľ).

 

Rochefort

N. 1155 Rochefort si, 1235 ‘ juxla Rupemfortem a xvi (2).

(1)¬†¬† Dans ce nom, r√©pandu en France, l’adjectif f√©minin √† gard√© la m√™me forme que le masculin, comme dans¬† la 3e d√©cl.¬†¬† latine; le m√™me fait se pr√©sente pour grand.

 

 

 

Pour aerde ¬ę terre ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 123. Les¬†¬†¬†¬† eaux.

 

 

 1. L’eau en g√©n√©ral

 

Awirs

¬†(ou Les Awirs) Lg, r√©union de Haute-Awirs et Basse-Awirs, 1143 Jochires Awire (Basse-A. pr√®s de Choquier Lg) a 2 vu, 1189 Sancte Marie in Aquiro diaconus si, 1202 ecclesiam beati Stephani de Awire bialg xi, 1209 dominabus de Awire a 2 ix, XII0 Aquiria gm, 1244 Awiria bialg vu (*aquaria, ¬ę lieu o√Ļ il y a de l’eau ¬Ľ ; nom transport√© √† Aywi√®res ; v. n. 5).

 

Aye

Lux 1139 Aye, 1223 ecclesie de Ays in Famenna, 1330 en Famenne, sh, 1497 Aquis a n (aqua, ¬ę eau ¬Ľ).

 

Aywaille

Lg. 1088 Aqualia gm, 1126 Awalia’sm, XIVe Ea-wailhe, 1474 Aqualia crh 76, 1482 Aw√†ille, 1494 Awelle Ijb, 1544 Auwailhe, 1579 Ewailhe bsahlg x (¬ę lieu o√Ļ il y a de l’eau ¬Ľ).

 

Eve

¬†(Evelette N) 1061 villas… Evam d (aqua).

 

Lamorteau

Lux. 1416 Morte-awe t,

 

Longeau

¬†(Messancy Lux) ail. Laser,\oc. ail. 1309 Longeyawe t, 1495 Lantwasser (=*LancWasser) dfl (¬ęlongue eau¬Ľ).

 

Yves-Gomezée

N. 1061 Evam Pol. Irm. éd. Longnon, 214, 1406 eccl. par. in Yvia mk. (aqua).

 

 

 

 1. Sources, fontaines

 

Arbrefontaine

Lux. wall. ¬ę naf√īt√®n ¬Ľ, 670 usque Albam Fonta-nam, 814 usque ad Albam Fontem, v. 1131 de Albofonte sm, 1526 Alfontaine dfl, XVIIe Albe-Fontaine sm.

 

Bellefontaine

Lux. 1251 Bellefontaine t.

 

Bellefontaine

N. 770-9 (cop. XIIIe) Bezfontana sm.

 

Chaudfontaine

Lg. 1339 Chozfontaine dr (station thermale depuis 1676 ; on trouve aussi 1332 Chièvrechoufontainne pf.

 

Clairefontaine

(Autel-Bas Lux) 1255 claustrum quod Clarus-fons appellatur clf.

 

Clairefontaine

(Godarville H) 1310 Clerefontaine bf.

 

Fontaine

(Horion-Hozémont Lg) 1297 Fontaines si.

 

Fontaine-l’√äv√™que

H. 1155 Fontaines si.

 

Fontaine-Valmont

H. 868-9 Fontanas war.

 

Fontenaille

 (Mont-lez-Houff alizé Lux) v. 1131 Fonteneles sm, 1495 Fontenail dfl, 1603 Fontenelle Leod. ix.

 

Fontenelle

N. 1026 in Fontenellis cw.

 

Fontenelle

 (Farciennes H) 1179 curtem de Fontinellis, 1272 le court de Fonteneilles bf (diminutif).

 

Fontenoille

Lux. 1254 Fonteneles o.

 

Fontenoy

H. 1165 Fontenoich, 1189 de Fontei√Įeto, 1209 Fonte-nois vsm (¬ę endroit o√Ļ se trouve une fontaine ¬Ľ).

 

Fonteny

 (Vieux-Gcnappe B) 1243 Fonthenis tw (idem)

 

Froide-Fontaine

(Horrues H) 1294-5 Froide Fontaine as iv.

 

Menufontaine

(Fauvillers Lux) 1184 villam de Minu-to Fonte sh, 1528 Menuefonlaine dfl.

 

Noirfontaine

Lux. XIVe Noierfontaines en Ardenne h, 1359 Noirfontaine t.

 

 

 

 1. Cours d’eau. Pour rivus compos√© avec un nom d’homme, v. 115 ; pour beek, de m√™me, v 126.

 

Beaurieux

(Court-Saint-Etienne B) wall. ¬ę by√®ri ¬Ľ, XIe Bellus rivus, v. 1095 Belriu tw.

 

Beaurieux

(Heure-le-Romain Lg) 1220 Beariu, 1264 Bealriu, 1280 Bealriw bialg xxiv.

 

Parfondry

(Clermont-lez-Nandrin Lg) 1336 de Profondorivo, 1348 Parfonriwe a 2 vin.

 

Profondrieux

(Seneffe H) 1290 Perfontriu rcf n.

 

Rivière

N. 1288 Rivière r.

 

Rivière

 (Ogy H) 1276 cest a le Rivière k.

fiiweuZe(Vellereille-le Brayeux H) 1138 Riveriolae,1166 Rive-roelle. 1189 Riverueles b (dira.).

 

 

 

 1. Canaux, foss√©s pleins d’eau

 

Hooglede

F. oc. 847 Ledda, 1221 apud Leda cz.

 

Laeken

B. local ¬ę lu :kot ¬Ľ, 1080 Lake w (/a/ce, ¬ę canal, ruisse-let ¬Ľ ; nom souvent port√© par des bras secondaires).

 

Lede

F. or. 1025 Letha, 1036 Lede dpb (¬ę canal ¬Ľ).

 

Ledeberg

F. or. 964 villa Letha vl, 1179 Ledeberga dpb.

 

Loth

 (Leeuw-Saint-Pierre B) XIVe Cap. de Laco, XVe Cap. de Laken rp, 1406 in parrochia de Lewis apud Lake.. ad rivulum dictum de Lake, w, 1560 Laeckt mf i, 1786 Loth, de Bouge.

 

 

 

 1. Pi√®ces d’eau

 

Meer

A., 1245 apud Mera go (¬ę lac ¬Ľ).

 

Meer

 (Gossoncourt B) 1231 Mère tw.

 

Meire

F. or. 1003 Meren dpb.

 

Mheer

(Fall-et-Mheer Lg) 1335 Meire a 2 vin. Mariakerke-lez-Gand F. or. 937 in villa Meron mi i, 941   cum ecclesia et capella in Meran mf iv, 1455 Meerekerke war.

 

Vivier

 (Henrichapelle Lg) 1172-3 terra de Vivario sm.

 

Vivy

Lux. 1330 Viviers sh.

 

 

 

 1. Marais, lieux humides

 

Bray

H. 1175 Brae d (¬ę boue ¬Ľ).

 

Donck

Limb 746 in pago Hasbaniensi locum quemdam qui di-citur Dungo, cum basilica ibi constructa…in honore sancte Ma¬≠rie… tam ipse Dungus quam reliquas villas crh 3 n, 1107 Dune, 1139 Dune st (donc ¬ę lieu bas, humide, prairie ¬Ľ).

Pour donc compos√© avec un nom d’homme, v. 135.

 

Elnooz

(Housse Lg) 1770 Le Noz leod vu (noue, ¬ę piairie, lieu humide /,.

 

Elnooz

(Saint-André Lg) XVIIIe Elnoz leod. vu.

 

Moere

F. oc. v. 1127 in loco qui Gistelamor vocatur 1254 Ghis-telmoure df, 1292 Ghistelmore ab rv (marais ¬Ľ ; pr√®s de Ghis-telles F. oc).

 

Mortier

Lg. 910 Mortariumque locum vocatum cum omnibus suis appendiciis lac, 1108 Mortire bialg vu (¬ę marais ¬Ľ).

 

 

Pour broeck ¬ę marais ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v.113.

 

Ruysbroeck

A. 1177 Ruyschebruec w, v, 1220 Ruscebroc a xvi, XIVe Rusenbrouc, XVe Rusbroec, Ruysbrooch rp (ruse ¬ę jonc ¬Ľ ; peut-√™tre plut√īt un participe pr√©sent *ruscende broc, ¬ę marais bruissant ¬Ľ, qui se retrouve dans des noms analo¬≠gues d’Allemagne pour lesquels on a de tr√®s vieilles formes).

 

Ruysbroeck

B. 1138 Ruschebroc mf i, 1142 Ruchebroc da, XIVe Rusebrouc, Russebrouch, 1492 Ressenbrouck rp.

 

Verrebroeck

F. oc. 1147 Verrebroeck dpb (¬ę marais √©loign√© ¬Ľ).

 

 

 

 1. Embouchures

 

Rupelmonde

F. or. 1171 apud Rupelmundam csb (embou¬≠chure du Rupel dans l’Escaut ; mond, ¬ę bouche ¬Ľ).

 

Termonde

F. or. fl. Dendermonde local ¬ę der(Ňď)mondŇď ¬Ľ, 1088 Tenremonda, 1130 Theremondc, 1233 Denremonde et (embouchure de la Dendre dans l’Escaut ; 1120 secus Tenram smt, 1223 in aqua que vocatur Denre acat ; le nom fran√ßais a perdu son t initial par analogie avec le nom flamand).

 

 

 

174 Gu√©s. Pour vadum compos√© avec un nom d’homme, v. 118.

 

Péruwelz

H. 1184 Petrewez m vin, XIIe Peruwez, Pierewees, g, 1254 Pierwez m vin, 1304 Pierewez dev, XI\7.e Piroues XVe Prowes rp.

 

Perwez

B. 1091 Peresweyz a 2 vu, 1155 Perousweiz a2 vm, 1168-78 Peruez tw, 1171 Peruweiz a 2 vin, USOPetrosum vadum bd (‘< pierreux gu√© ¬Ľ(1) ; malgr√© une vague ressemblance, ne peut √™tre identifi√© avec le Pernaco de la Tab. Peut., le Ptrniciacum de l’It. Ant.)

(1)   Comparez la note de P. decourtieux sur les Gués pavés (Rev. et, anc., XXI, 1919, 58).

 

Perwez-en-Condroz

N. 1227 Perwez, 1251 Peiueiz, 1288 Pie-rouwes en Condros r (Petrus).

 

Waya

(Hemptinne-lez-Eghezée N) 1424 Wayalz rlh (idem).

 

Wayaux

H. 1148 Wadeal rlh (diminutif).

 

Ways

B. wall. ¬ę w√© ¬Ľ, 1250 Wais tw.

 

Wez

(Grivegnée Lg) 1268 in locis qui dicunturWeiz et Lundos si.

 

Wez-Velvain

H. 1163 in parrochiis de Wez et de Velven smt.

 

 

Pour voorde ¬ę gu√© ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 156.

 

Voorde

F. or. pron. ¬ę v√Ļ’rdce ¬Ľ, ¬ę v√ĻrdŇď ¬Ľ, 1197 Vorda, 1226 versus Fordes rcf n.

 

Voordt

Limb. 1272 Vorde a 3 m.

 

Vilvorde

B. 779 Filfurdo in Bragbando mghdk (Fil semble être le nom primitif de la Woluwe, anciennement Wiuluwa).

 

 

 

 1. Rives

 

Alrive

¬†(Avin-en-Hesbaye Lg) XIIe Alta ripa g, 1330 Autre-rive, 1365 Auterive vb (¬ę haute rive ¬Ľ ; type attest√© d√®s l’√©poque romaine).

 

Autryve

F. oc. 960 aecclesiam in Alta Ripa a 2 vin, 1111 altare de Alterive vl, 1119 Hautiive mf n, 1365 te Outryve df.

 

 

 

 1. Coudes. Pour le mot germ. hum ¬ę coin,(terre en) angle ¬Ľ, surtout dans un m√©andre, compos√© avec un nom d’homme, v. 136.

 

Ham-sur-Heure

H. 868-9 Ham war, 1326 Ham sur Eure,1328 Han-seur-Heure rhh.

 

Ham-sur-Sambre

N. 1212 Ham bm.

 

Han-sur-Lesse

N. 1031 ecclesiam de Ham da, 1139 Ham sh, 1209 Hans o, 1315 Hans sur Leze vil.

 

 

 

 

 1. Terrains endigués

 

Weerde

B. 1259 Werde W, XIVe Varde, Werde, v. 1569 Warda Martini rp (werde, weerde, weert, ¬ę prairie entour√©e de digues ¬Ľ).

 

Weert

(Grand-Spauwen Limb.) 1165 Weert da, 1186 Warden ça.

 

Weert-Saint-Georges

B. 1130 ecclesia de Werde bialg xn, 1284 Neten ende Neten-Weerde op die Deyle bt.

 

 

 

Les  plantes

 

 1. Tant√īt le nom de plante est devenu tel quel nom de lieu ; tant√īt de ce nom a √©t√© d√©riv√© un mot qui est lui-m√™me devenu nom de lieu. Le second cas est surtout fr√©quent dans la l√©gion romane ; les suffixes employ√©s sont-an’ui, -aricius, -etum, for¬≠mant des substantifs : -acims, -icius, formant des sdjectifs.

 

 

 1. Noms simples ; région romane

 

Aulne

(Gozée H) 868-9 cella in Alna war.

 

Cheniat

(Somzée N) 1247 ad pratum de Chenial a iv (diminu­tif).

 

Esquenne

(Flobecq H) 1437 as Kainez, 1444 as Raines 1503 a Eskaine gg.(<( ch√™nes ¬Ľ).

 

Faulx

N. 953 in villulis Holhai (Ohey N) et Fais sm (fagus, roman fou, fau ¬ę h√™tre ¬Ľ ; \’l est introduit par analogie).

 

Fayat

(Saint-Martin N) 1285 les terres de Faiaus bf (diminu¬≠tif, ¬ę petit h√™tre ¬Ľ).

 

Folx-les-Caves

B. 1217 Foui, 1221 Foz tw, 1272 Faus a 3 n, 1709 Folx, 1738 Fooz tw.

 

Fooz

Lg. 1066 Fauls crh 3 n, XIVe Fexhe deleis Foux jo, 1305 Ffois, Ffos cndt.

 

Fooz

(Wépion N) 1018 in Folt bd, 1516 Folx sur Meuse a xn.

 

Frasnes

(lez-Couvin) N. 1061 Fraxinum r (¬ę fr√™ne ¬Ľ).

 

Frasnes-lez-Buissenal

H.1122 altare de Moste.ro cum appen-ditio suo Fraine a2 i.

 

Frasnes-lez-Gosselies

H. 779 in pago Lominse Fraxino lac, 844 Fraxina, 1105 Frasne, v. 1210 Fraine b

 

Frêne

(Monstreux B) XIVe Franc deleis Nivelle, en Bra-bant pa.

 

Frêne

(Lustin N) 1325 Fraine ul.

 

Goreux

(Voroux-G oreux Lg) 862 Grosso Rubro, 1034 Gros-rovero, 1231 Gorroivr-e sm, 1320 inter Vorrus et GorrŇďue pf, 1330 Goireive si, 1470 Voroux et Goreux crh 71 (rouvre = ch√™ne).

 

Longuesault

¬†(Ere H) 1131 de Longasalice smt, 1243 Longe-sauch hct, 1244 Longesale ccy (¬ę long saule ¬Ľ).

 

Sept-Fawes

(Neuville-en-Condroz Lg) 1363 le sey Faw bialg 24, 1374 Setfau, 1377 Septfaus vib, XIVe Sefawe h (¬ę sept h√™tres ¬Ľ).

 

Spiennes

H. 868-9 (cop. XIIe) Splienas (var. Spienium) war, 1218 Espiennes acam vi (¬ę √©pine, buisson √©pineux ¬Ľ).

 

Tilloul

(Saint-Germain N)¬† 1265 Tilluoel¬†¬† bc (¬ętilleul¬Ľ).

 

 

 

 1. Certains noms romans de plantes contiennent le suffixe -arius.

 

Bruyère

(Saint-Denis N) 1272 curie de Brueria a 3 n.

 

Bruyères

(Jupille Lg) 1283 aux Bruiers bslw.

 

Fecher

(Soumagne Lg) 1204 Fechiers, 1215 Fechirs bialg ix (idem).

 

Féchereux

(Esneux Lg) 905 Felcherolas sm, 1363 Fechereul bialg 24 (dim.).

 

Flèchère

(Gouy-lez-Pi√©ton H) 1186 curie ce Felchiria a xiv (filicaria, foug√®re, wall. ¬ę flets√®r ¬Ľ).

 

Pommeroeul

H. 1211 Pomeriolum m i, XIIIe Pumeruel dev (¬ę petit pommier ¬Ľ).

 

 

 

 1. Noms simples ; région flamande

 

Aldeneyck

Limb . 870 Echa mf i, 952 Monasterium Eiche si. ‚ÄĒ Nom transport√© √† une localit√© cr√©√©e au moyen √Ęge.aujourd’hui Maesegck Limb., 1245 burgenses nove ville de Eke, a 2 vi, si¬≠tu√©e sur la Meuse, Maes.

 

Appelterre

F. or. 1219 villam de Apeltres, 1226 parochiam de Apeltren, 1257 villa nostra de Apelterre rcf, XIVe Apoutra, XVe Apoultre, Apouteren rp (¬ę pommier ¬Ľ).

 

Boom

A. 1374 Ten Boem cd, XIVe Antwerpia ad Arborera rp. XVe Boeme b ix, 1443. de Arbore mf n (¬ę arbre ¬Ľ).

 

Bueken

B.¬† 1567 capella Ten Bueken a2 xn (¬ę h√™tre ¬Ľ).

 

Eecke

F. or, 1164 Eca vl (¬ę ch√™ne ¬Ľ).

 

Eiken

(Reeth A) XVe Eycke b ix.

 

Essche-Saint-Liévin

F. or.¬† 1218 Escha dpb (¬ę fr√™ne ¬Ľ.)

 

Gelinden

Limb. 1368 Glinden, 1374 Ghelinden vib (limbour-geois ge- = te, ter).

 

Hulste

F. oc. 1063 Hulsta ch (¬ę houx ¬Ľ ; le i, suffixe collectif, est incorpor√© au nom de l’arbre).

 

Linde

 (Peer Limb) XIIIe villa de Lende cndt.

 

Linden

B. 1497 Lynden pp.

 

Martenslinde

Limb. 1470 Linden dalez Bilsen crh 71.

 

Mespelaere

F. or. 899 Mespilarios, 1232 Mespelaer at i (¬ę n√©¬≠flier ¬Ľ).

 

Seveneecken

F. or. 1220 Ten Seveneken dpb (¬ę sept ch√™nes ¬Ľ).

 

Terlinden

(Denderhoutem F. oc.) 1284 ad locum qui dicitur vulgari nomine Terlinden rcf n.

 

 

 

 1. Suffixe -anus et ses formes romane? (dieu o√Ļ poussent des … ¬Ľ ; encore usit√© ; rare au masculin.

 

Bossière

N. 1202 Bossires, 1219 Buxeria, 1431 La Boissiers r (voyez les suivants ; le radical de ces noms se retrouve dans Bossut etc. (v. n¬į 184) ; il est sans doute le m√™me que celui de buisson, mot d’origine obscure ; il y a sans doute m√©lange de buis et de bos, ¬ę bois ¬Ľ. Le sens ¬ę bois ¬Ľ para√ģt convenir mieux, en g√©n√©ral, que ¬ę buis ¬Ľ).

 

Bossières

(Saint-Gérard N) 935-7 Buxerias r, 1085 Bossires crh 76.

 

Boussire

(Malmédy Lg) 1188 Bosieres sm.

 

Carnières

H.868-9 (cop. XIIe) Carnieras war, 1177 Carneriae d, 1211-15 de Charneriis asan 3l (carpinus ¬ę charme ¬Ľ ; les d√©ri¬≠v√©s anciens sont en n, non en m).

 

Grand-Rosière

B. v. 1030 Roserias tw ; v. le suivant :

 

Labuissière

H. 1202 Buxeria da 2, XIIIe Li Boussière dev.

 

Lignières

 (Roy Lux) 748 in loco nuncupante Linarias, 770-9 Lineras sm, 1214 Ligniers t (lin).

 

Petit-Rosière

¬†(Geest-Gerompont B) 1147 Rosi√®res Isj, 1153 in villa de Rosyeres a 2 vm.– L’une de ces deux localit√©s est cit√©e d√®s le IXe si√®cle : 868-9 (copie XIIe) Roserias war.

 

Première

N. 1182 Frasneris, 1191 Franires r (¬ęfr√™ne¬Ľ).

 

Ronquières

H. 1182 duo altaria, de Rurikiria videlicet et de Herripont, 1197 Runchieres m n 2 (¬ę ronce ¬Ľ, lat. rumex, rumi-cem).

 

Rosière

¬†(Plainevaux Lg) 1192 insulam que dicitur Rosi√®res bialg 24, 1277 montis de Rausier si (mot germanique rauz, pass√© en fran√ßais au dim. ¬ę roseau ¬Ľ).

 

Rosières

(Merbes-le-Ch√Ęteau H) 1220 Rosaria asan 31.

 

Rosières

(Morhet Lux) 1129 ecclesiam de Roseriis sh, 1495 Rosière la Grande, Rosière la Petite dfl.

 

Rosières-Saint-André

B. 1196 Roseriis rg.

 

Runckelen

Limb. 1108 Runchirs st, 1134 in Runcherio rpk, V. 1580 van Runckeren… te Runckers st (idem ; localit√© en pays thiois ; le nom date donc assez probablement de l’√©poque ro¬≠maine).

 

Tillier

N. 868-9 (copie XIIe) Teoliras war, 1066 Thelieres r 1150 Tilieres a 2 vu (tiha, v. fr. til, ¬ę tilleul ¬Ľ). .

 

Tilly

B. 1200 Tillier, 1233 Tilhier^ 1435 Tilly,1567 Thillier tw.

 

 

 

 1. Suffixe -aricius et ses formes romanes (-eret, -tresse) ; tr√®s employ√© au moyen √Ęge pour former des adjectifs et des sub¬≠stantifs.

 

Joncret

H. 1227 Jonqueres (pron. ¬ę z√īkŇďre :s¬Ľ) asan 31, 1308 Jonkerech asan 32, XIVe Jonquereche bfn (jonc).

 

 

 

 1. Suffixe -etum et ses formes romanes,¬Ľ lieu o√Ļ se trouvent des… ¬Ľ ; fort r√©pandu : encore usit√© (-aie : h√™traie). Dans les noms de lieux de la Belgique wallonne, donne -oit (-ois, -oix), -eux, et econdairement -oir, -eur, etc.

 

Aulnois

H. XIIe Aunoit g (aune).

 

Auvelais

N. 1113 Nauloys (1) crh 4x, 1138 in fluvio Sambre, in allodio Auvlois nomine a iv, 1182 Aveloiz bf¬†¬†¬† (comp. avelot ¬ę lieu o√Ļ poussent des noisetiers ¬Ľ. Le nord de laFrance emploie du reste d’ordinaire corylus ; v. plus bas Corroy (2).

 

(1)¬† Pour l’n ajout√© en t√™te, v. n¬į 64.

(2)¬† V.¬†¬† aussi¬†¬† J.¬†¬† feller.¬†¬† *Abellanetum,¬† avellanetum ¬ę bois de coudrier¬Ľ, corylus avMana L. (Revue b. de phil.¬†¬† et d’hist.,¬†¬† I, 1922, 719-722.)

 

Avroy

¬†(Li√®ge Lg)loc. ¬ę avrŇď’¬Ľ, VIIIe ad vicum Avridum seces-serat Leodio mgh srermer n, 401, 1034 Avroit crh 3 n, 1214 pontem Avroti Isj, XIVe Averoit h (¬ę lieu plant√© d’arbres ¬Ľ, sp√©cialement ¬ę verger ¬Ľ).

 

Berleur

(Gr√Ęce-Berleur Lg) 1215 Berlois, 1219 Berlor gv, 1379 Bierloir vb,1470 Bierleur crh 71. (berle, esp√®ce d’ombellif√®-re ; nom d’orig. celt.).

 

Berloz

Lg. 1239 Berloir h 2, 1254 Berlouz vb. 1254 Berloz si.

 

Bossut-Gottechain

B. wall. ¬ę bosŇď’ ¬Ľ, 1092Bossut,1152Boussu, XVe^XVIIIe Bossuyt (fl.) tw (v. 182 Bossi√®re).

 

Bossuyt

F. oc, 998 in Bossuth… super fluvium Scaldum, 1040 in Busuut, 1225 Boussuth, 1380 Bosschuud, df (loc. fl. sur la rive gauche de l’Escaut, qui forme l√† la fronti√®re linguistique),

 

Boussoit

H. 1118 Bussoit d.

 

Boussu (-lez-Mons)

H. 945 villa Buxut super fluvium Haina d, 1096 villam Hornud cum appenditio suo Bussud m vin, 1187 Boussut a 3 m, 1221 Bossut sw.

 

Boussu-en-Fagne

N. 1306 Boussut si, XIVe Bossut deleis Frayne, près de Coyien pa.

 

Chaineux

Lg. 1334 Chaieneux dr.

 

Chardeneux

(Bonsin N) 1314 Cerdenois, 1320 Cherdenoit pf (chardon).

 

Charneux

(Harsin Lux)1497 Cherdeneur pp,1596 Chardeneux leodvii.

 

Charneux

Lg. 1331 Charneur crh 3 xiv, 1344 inter Julemont et Carnoit pf, 1375 Charnoy, 1377 Charnoir vib (charme, lat. car-pinus ; les dérivés anciens sont en n, non en m).

 

Charnoy

, ancien nom de Charleroi H (jusque 1666 ; v. 55) 868-9 (cop.XII6) Karnoit 1026 Carnetum gv,1297 de Gillir (GillyH) et dou Charnoit, v. 1380 Charnoir bfn, 1563 Charnoy drc ix.

 

Chênée

Lg. wall. ¬ę tS√®n√®y ¬Ľ, 1281 Chaeneies h 2.

 

Chenois

 (Grand-Rosière B) 1180 in Querceto juxta Petrosum vadum bd (chêne, lat. classique quercus).

 

Corroy-le-Ch√Ęteau

N. wall. ¬ę c√īrwe ¬Ľ, 1212 ecclesiam de Corroet a x, 1374 Courroet le Castial cd (coudrier, noisetier,lat. corylus ; les formes fran√ßaises coldre, courre, wall. ¬ę cor ¬Ľ, proviennent de de *colyrus).

 

Corroy-le-Grand

B. 1152 Colroyt, 1172 Corroit tw.

 

Epinois

H. 1124 cum Spinetho d, 1205 Spinoit da 2, XIXe Espinois (épine, buisson épineux).

 

Fays

¬†(Ach√™ne N) 943 ad Faid sm (fagus, ¬ę h√™tre ¬Ľ).

 

Fays-Famenne

 (Sohier Lux) 1315 Fay ul.

 

Fays-les-Veneurs

Lux. 1354 Fays les Veneurs sh.

 

Fayt-le-Franc

H. XIIe Fait g.

 

Féchereux

(Neufch√Ęteau-lez-Vis√© Lg) 1324 in Fecherues in territorio de Abin (nom anc. de Neufch√Ęteau) pf (foug√®re).

 

Fresnois

(Termes Lux) 1270 Fraisnois t.

 

Freyneux

 (Dochamps Lux) 1317 Frayneu, Frrainoit, Ferrai-noit vil (frêne).

 

Grosfayt

N. 1226 Graveloitfait, 1373-4 Grofay sh.

 

Haut-Fays

Lux. 1139 Altifageti sh.

 

Houssoy

(Vezin N) 1265 Henzoit (*Heuzoit) bc (houx),

 

Houzée

(Thuillies H) 868-9(copie XIIe) Houzeis war.

 

Launois

¬†(Paliseul Lux) 1330 les dismes… de Lannoy , 1373-4 Lonoy sh (art. agglom√©r√©).

 

Longfaye

Lg. v. 1140 Lonfait sm (peut-être modifié par analogie avec faye, fréquent en France, et représentant fag-ia et non fag-etum).

 

Noiseux

N. 1314 Noiseur pf (noyer).

 

Oneux

(Borlon Lux) 885 Alnich sm, 1314-15 Onoir vil.

 

Quesnoit

(Wodecq H) 1320 au Caisnoit m n 2.

 

Rosoux-Crenwick

Lg. 1043 allodium de Rosut dr, 1098 villa Rosuth a 2 vu (roseau ; v. 182 Rosière).

 

Rouveroy

H. 1190 Croix lez Rouvroit ch, 1235 Rovroit dev.

 

Rouvreux

Lg 905 Rovoreiz sm, 1365 Rovereur psp (rouvre, chêne).

 

Rouvroy

(Horion-Hozémont Lg) 1311  Roveroit si.

 

Royseux

(Vierset Lg) 1318 Rosoir, 1325 Rosur, 1326 Sec Rosut, 1336 Rosoit le Sèche pf, XIVe Roysur, Roseur h.

 

Sassor

(Theux Lg) 915 ad Salceias usque ad Nordrees fontem si. (salix, -icem, ¬ę saule ¬Ľ).

 

Sausoy

 (Marilles B) 1749 au Saucoy tw.

 

Sosoye

N. av. 1064 de Soseis crh 76, 1257 apud Sosoie a 2 h, 1280 Sausoies m i.

 

Tilleur

Lg. 817 Teuledum sh, 1148 decimam de Tilehut a x, 1262 Tylour sh, 1264 Tyloir Isj, 1283 Tileur vb (tilia, v. fr. til ¬ę tilleul ¬Ľ).

 

Tranoit

(Quaregnon H) 1278-9 En Tranloit a 3 vin (¬ę tremble ¬Ľ)

 

Viernay

(Xhendremael Lg) 1254 Verneis si (verne, vergne, ¬ę aune ¬Ľ).

 

 

 

 1. Suffixe -acius et ses formes romanes ; donne des adjec¬≠tifs pris substantivement (¬ę lieu o√Ļ croissent… ¬Ľ)

 

Tillesse

(Abée Lg) v. 1131 ad Tilaz juxta Sanctum Severinum sm (tilleul).

 

 

 

 1. Suffixe -icius ; même remarque

 

Tilice

(Fexhe-lez-Slins Lg) 1185 aream quae dicitur Tiliz gv (tilleul).

 

Vivegnies

Lg. 1086 in Vineto dr, 1225 Viez Veingnis bsahlg x, 1324 Vies Vegnis dr (¬ę vieux vignoble ¬Ľ).

 

Vivegnis

(Li√®ge Lg) wall. ¬ę vini ¬Ľ, 817 vineam unam cum manso ad se pertinent! in territorio leodiensi nuncupatoViugnis sh, 1147 Vingis Isj.

 

 

 

 1. Suffixes collectifs néerlandais -ad, -ut (1)

 

 • mansion, 80-83.‚ÄĒNous n’avons pu prendre connaissance de l’article de M. poT√Įtmeyer dans Tijdschift den Oudheidk. Kring van Brecht, IV, 1908, 21 et s.

 

Assels

¬†(Tronchiennes F.or.)966 villam Afsna cum silvula Has-lod, 1397 Asselt ; puis Hasselt ma (m√™me racine que hazelaar, x coudrier ¬Ľ).

 

Hasselt

Limb. 1165 Hasluth d, 1175 Hasselth Piot, Pagi.

 

Ophasselt

F. or. et Neerhasselt F. or. 963 Haslud, Piot, XIe Haslath, 1015 Haslud ma. 1042 Hasluth vl, 1166 sacerdotis de Hasselt rcf n, XIVe Ha√ģlut, XVe Hault, v.1569 Halluyt vel Hasselt rp.

 

 

 

 1. Les bois

 

Bois-d’Haine

H. 1264 Bos de Haine dev.

 

Bois-Seigneur-Isaac

(Ophain B) 1218 Silva domirii Isaac, 1358 Bos Signeur Ysaac tw.

 

Bosch

(Avelghem F. oc.) 1274 une piche de terre… con cleme au Bos, 1632 den Bosch df.

 

Bosch

(Heelenbosch B; = Heelen + Bosch), 1242 Bosch; 1480 Ten Bossche tw. Tenbosch (Ixelles B) 1439 hove ten Bossche w,.

Pour bosch compos√© avec un nom d’homme, v¬† 129.

 

Boucqueau

(Chapelle-à-Wattines H) 1283 in territorio de Ca-pella juxta Luthosam, ad locum qui dicitur à Bouchaut smt (diminutif de bois).

 

 

 

 1. Un mot √©crit anciennement brogilum, probablement d’origine celtique, est fr√©quent dans la toponomastique flamande, et dans l’ouest du pays wallon comme en France. Il a donn√© en vieux fran√ßais breuil, broil, bruil, et en moyen n√©erlandais bruel, briel ; il signifie ¬ę bois cl√ītur√© (situ√© dans un endroit humide) ¬Ľ, et souvent ¬ę pr√© ¬Ľ.

 

Braille

(Waudrez H) 1124 (cum) Bruilio d, 1163-79 in terri­torio de Bruile bd.

 

Brielen

F. oc. 1190 Brie], 1222 in Brolio, 1350 Ten Brielen df.

 

Bruel

 (Malines A) v. 1220 in Brolio a xvi,ul

 

Bruul

 (Haettert F, or.) 1440 Briel dpb.

 

Bruyelle

H. 1159 Bruella vsm, 1216 Bruiele smt.

 

Grand-Brogel

Limb. 1222 Brogela s, 1470 Groetebroegel cr 71, 1606 Brughel, 1688 Breughel s.

 

Le Bruille

(Tournai H[) 1200 de Saint Nicolai el Bruile crh vu, 1244 domo sjta in Brulio tornacensi ccy.

 

Petil-Brogel

Limb. XIIIe Brogele Idr, 1470 Cleynbrogel crh 71, 1602 Parvum Breugel, 1605 Parvum Bruegel leod. 9,

 

Tembriel

(Comines F. oc.) v. 1455 Cappelle de Briele, 1518 capellae Ten Briele df.

 

Ten Briele

 (Saint-Michel F. oc.) 1280 Briele df.

 

 

 

189a. Le mot for√™t, aujourd’hui synonyme de bois (d’une cer¬≠taine grandeur) remonte √† forestis (plus tard forestum) mot qui d√©signait, au d√©but du moyen √Ęge, une r√©gion o√Ļ certains droits, sp√©cialement la chasse, √©taient r√©serv√©s par le souverain (l). En fait, les espaces prot√©g√©s √©taient en majeure partie bois√©s,d’o√Ļ le changement de sens. Le mot a pass√© tr√®s t√īt en flamand (forest, puis vorst).

 

 • PETIT-DUTAILLIS, De la signif. du mot¬Ľ for√™t¬Ľ √† l’√©poque franque (Bibl. de l’Ec. des Chartes , LXXVI, 1915, 97-152 ; M. prou La for√™t en Angl. et en France (Journal des savants, 1915, 241, 310, 345) ; E. fairon,l√™s donations de for√™ts au Xe et au XIesz√®c/e (Rev. b. de phil. et d’hist., IV, 1925, 91-108, 333-348.

 

Forest

(lez-Frasnes) H. v. 1260 parrochia de Foriest smt.

 

Forest

B. fl. Vorsl, loc. ¬ę vŇďst ¬Ľ, 1110 apud Forestum crh 4 vu, 1119 ecclesia de Forest mf n, 1300 del abbeie de Foriest crh 4 xiv, 1481 le Vorst (doc. fr.) in vm.

 

Forestaille

(Bienne-lez-Happart H) 691 Forestella, 697 Fo-restella, 1185 Forestella d (dim.)

 

Foresteau

 (Moustier-lez-Frasnes H) 1185 Grunniaco (Grignart, à Ragnies H) cum adjacente silva Forestella mf m.

 

Forêt

Lg.  1316 Forest pf.

 

Foriet

 (Vieux-Genappe B) 1244 Forest tw.

 

Fosteau

(Leers-et-Fosteau H) 1497 Foreste ail pp.

 

Laforêt

N. 1215 in aisentiis ville de Forest si.

 

Vorst

A. 877 villulam Forest in Taxandro (Campine),897 vil-lula Forest, 1059 Forst mf i, 1290 ville nostre de Vorst id.

 

Vurste

F. or, 1110 Vorste dpb.

 

 

 

189b. Le mot n√©erl. holt > hout; ¬ę bois ¬Ľ est rarement isol√© ; compos√© avec un nom d’homme, il a √©t√© √©tudi√© au n¬į 140.

 

Boekhout

¬†(Waesmunster F. or.) 966 Bocholt, XIe Buokhulte ma (¬ę bois de h√™tres ¬Ľ ; d’une forme qui se retrouve dans boek-weit ¬ę sarrazin ¬Ľ (dont la graine a la forme de celle du h√™tre), et diff√©rente du fl. beuk).

 

Bouchante

F. or. 870 in Buochulte, 1184 Bochoute df, 1219 Bochoute dpp.

 

Bouchante

 (Dickelvenne F. or.) 1210 apud curtim Bochout rcf n.

 

Bouchout

 (lez-Lierre) A. 974 Buocholt ma.

 

Bouchout

(Meysse B) 1147 Bocholt w.

 

 

 

189e. Le mot n√©erl. loo ¬ę bois ¬Ľ, d√©j√† √©tudi√© en composition avec un nom d’homme (146) semble n’avoir √©t√© usit√© comme nom com¬≠mun qu’au d√©but du moyen √Ęge.

 

Chauveheid

(Chevron Lg) v. 1104 (les hommes de) Kalveheis, 1188 terram de Chaveheis sm.

 

Corbeek-Loo

B ; Loo √©tait le nom d’un bois couvrant la r√©gion : 1129 silve sue que dicitur Loe b xiv.

 

Haillot

N. 1280 Hailleul m i, XIVe Hailhou h  (dim. en -o/).

 

Hayette

¬†(Fala√ęn N) 1216 rnolendinum de Hailletes m i (dim. en -et).

 

Heisten

(Iteghem A) 1008 Heisten si, 1213 totam silvam de Hestene crh 4 ix, 1784 Heyst.

 

Heyd

Lux. v. 1131 ecclesiam de Heis sm, 1314-15 Heis, Heeiz vil, 1495 He dfl (m√™me mot, en wallon heys. heis, heid, pron. ¬ę h√© ¬Ľ, et signifiant aujourd’hui sp√©cialement¬Ľ terrain (en pente) couvert de bruy√®re ¬Ľ).

 

Heyst-op-den-Berg

A. 965 Hest crh 1 ix, 1008 Heiste et Heisten (v. le suiv.) si, 1315 apud Haiste prope Machliniam pf, 1784 Heyst ten Bergh, de Bouge (le t final, ancien, est peut-être le suffixe à valeur collective).

 

Heyst-sur-Mer

 F. oc. XIIIe in Coudekerke sive in Heys, 1419 Heyst df, 1455 Heys alias Coudekerke war, 1655 Eyst df.

 

Hèze

(Grez B) 1374 Heys, 1383 Heyst tw.

 

La Respaille

(Aische-en-Refail N) 1241 terra del Respaille bm (taillis).

 

Loo

 F. oc. 1089 in parochia Lo mf ni.

 

Loo

(Dieghem B) hameau form√© vers le milieu du XVIIIe si√®¬≠cle, pr√®s d’un bois du m√™me nom, encore existant, quoique r√©¬≠duit : 1410 sur Loebosch, empr√®s les VII tombes (Saventhem) w.

 

Loochristi

F. or. local ¬ę lukri:sti ¬Ľ, 1314-80 v√™tus curtis de Loe dpb, 1330-1 Lo sancti Christ! aseb 3 v, XVIIe Loo-Christi a 2 vu,

 

Lootenhulle

F. or. 1228 Lho dpb, 1455 Loe juxta Pouke war, XVIIe Lootenhulle a 2 vu.

 

Looz

Limb. fl. Borchloon, 1015 comitis de Los bialg m, 1292 Ernoul comte de Looz daris, 1297 ad villam suam Lon si, 1302 Loen crh 3 n. 1326 li cuens del Host rhh, 1470 Loz la ville crh 71, 1497 Loscastri pp.

 

Oost-Eecloo

F.or.l 161 Eclo sancte Crucis cf (¬ę bois de ch√™nes ¬Ľ) ; son nom a √©t√© donn√© √† Eecloo F. or., plus r√©cent : 1240 Novum Eclo, 1287 West Ekelo, 1499 √† Ecclos df. , latin haga, haia, d’origine germ., signifie au moyen √Ęge ¬ę bois entour√© de haies ¬Ľ, ¬ę bois ¬Ľ ; nous l’avons rencontr√© compos√© avec un nom d’homme (109).

 

Saive

Lg 1242 in Selve… in curia sua de Selvia bialg vu, 1470 Seyve crh 71 (silva, vfr. seuve, etc., ¬ę for√™t ¬Ľ ; fr√©quent dans la toponomastique fran√ßaise).

 

Saive

(Celles Lg) 1016 allodium quod Silva dicitur d, 1285 in villis… de Selve si.

 

Terhagen

(Budingen B) 1263 curtem de Haga in Budinges a 2 xi. Hees Limb. XVe Heijs st (mot germ. heis, hees ¬ę terrain couvert d’arbrisseaux et de broussailles ¬Ľ)‚ÄĘ

 

 

 

Les animaux

 

 1. On rencontre les noms d’animaux soit isol√©s, soit en d√©riva¬≠tion (suffixes -anus,-ic¬£us,-arz’c√Įiz.s d√©j√† signal√©s pour les plantes), soit enfin conbin√©s avec un verbe, lequel est originairement √† l’im p√©ratif (qui a du reste √©t√© tr√®s vite m√©connu) ; le nom de l’ani¬≠mal est, dans ce cas, soit un vocatif, soit un compl√©ment direct.

 

Bouverie

(Bruges F. oc.) 1284 in Boveria df.

 

Bovesse

N. 1230 Bovech gv, 1360 Boveche bfn, 1516 Bovesse a xii (bŇďuf ; suffixe -icius).

 

La Louvière

H 1168 Lovaria b soc géogr XVI, 1276 AleLou-viere k (loup)

 

La Vacherie

(Auvelais N) 1212 de Jimepia et dele Vacherie a 2 iv, 1265 Li Vakerie bc.

 

Lavacherie

Lux. 1522 la Wacherie vil.

 

Porcheresse

(en-Ardenne) Lux. 902 Porcaritias, 1130-1 Por-cherec sm, 1501 Pourcherasse dfl (porc ; suffixe -aricius).

 

Rossignol

Lux. wall. ¬ę lochn√ī ¬Ľ, 1265 Locenol, 1271 Philomela o, 1274 Losignol, XVIe Lorsignol, 1570 Rossignoulx t (v. fr, los-seignol).

 

 

Pour les trois noms suivants, v. aussi 212.

 

Chanteleux

¬†(Vieux-Genappe B) 1312 Ghanteleu tw (¬ę chante, loup ! ¬Ľ.).

 

Chantemelle

Lux. 1185 Chantemerle sh, XIIIe Chantemerle t (¬ę chante, merle ! ¬Ľ)

 

Jupleux

(Noville-sur-Mehaigne N) 1329 Juppeleu badm, 1338 Juppeleu bfn Jupleux vib (¬ę crie, loup ! ¬Ľ),

 

 

 

 

L’HOMME ¬†L’habitation et ses¬† d√©pendances.

 

 1. Agglomérations

 

Le mot villa signifiait primitivement ¬ę domaine rural ¬Ľ (v. dans ce sens, au n. 120, ce mot compos√© avec un nom d’homme). A l’√©poque de Charlemagne, il prend le sens de ¬ę village ¬Ľ, rem¬≠pla√ßant dans cette acception le mot vicus.

 

Longueville

B. 1234 Longavilla tw.

 

Longue-Vue

(Tarcienne N) jadis Longue-Ville r.

 

Neufvilles

H. 1122 altare de Lens cum appendicio suo Nova Villa d.

 

Neuville

 (Solre-sur-Sambre H) 1199 Nova Villa a xiv.

 

Neuville-en-Condroz

Lg. 1266 la Novevilhe bialg, 1323 Nova Willa in Condros pf, XIVe Nuvevilhe, XVe Novevilhe vb, XIVe d√©lie Noevilhe en” Condros h, XVIe Neufville en Condros.

 

Neuville-le- Chaudron

N. 1154 Nova Villa bd.

 

Neuville-sous-Huy

Lg. XIVe Noewilhe deleis Huy h.

 

Noville-les-Bois

N. 1225 ville de Novile a vu.

 

Noville-lez-Bastogne

Lux. all. ¬ę nuf ¬Ľ, 893 Noville aial 1913.

 

Noville-sur-Mehaigne

B. 1067 Novilla super  Mahannam gv.

 

Penteville

 (Grand-Manil N) 1196 Pictam Villam, 1502 Pinte-ville rg (type fréquent en France).

 

Viesville

H. 1148 Vizville crh vu (¬ę vieux village ¬Ľ).

 

Ville

 (My Lux.) 862 Villa sm.

 

Ville-en-Hesbaye

Lg. 1208 ad Villam bs.

 

Ville-en-Waret

 (Vezin N) 1290 Vilh en Waret bf, xme Nou-ville en Warech Igd (près de Franc-Waret N).

 

Ville-Pommeroeul

H. 1110 Villa d (pr√®s de PommerŇďul H).

 

Villers-en-Fagne

N. 1388 Villefaingne asan 30, puis Ville-en-Fagne, Villenfagne, asan 33.

 

Ville-sur-Haine

H. 1071 Villam super Hainam sw.

 

Vyle-et-Tharoul

Lg. 1209 Vile si.

 

 

 

191a. Le mot villare (villa + suffixe aris)¬ę √©cart ¬Ľ, d√©pendance de la villa, est r√©pandu dans la toponomastique de toute la Gaule, sous des formes diverses. On le rencontre aussi dans des r√©gions linguistiquement germaniques depuis les invasions, mais ayant fait partie ant√©rieurement de l’Empire romain (Nord de la Belgique, Alsace, Suisse, Allemagne jusqu’au limes) ; cela sem¬≠ble indiquer qu’il y √©tait courant √† l’√©poque romaine (1). Com¬≠me villare a surv√©cu un certain temps dans la Gaule rest√©e ro¬≠mane, nous classons ici tous les noms de lieux o√Ļ il est repr√©sen¬≠t√© (on ne le trouve pas, en Belgique, compos√© avec un nom d’homme). L’accent tonique roman est sur l’a ; les dialectes ger¬≠maniques l’ont report√© sur la 1e syllabe (Alsace et Suisse Weiler, Weier). Dans le Namurois et le pays de Li√®ge, on prononce ¬ę vile ¬Ľ, dans le Luxembourg ¬ę vie ¬Ľ ; en Belgique, la prononcia¬≠tion fran√ßaise est ¬ę vilers ¬Ľ.

 

 • Certains toponymistes allemands font remonter √† l’√©poque romaine tous les noms en villare, et supposent que lorsqu’un nom de personne en constitue le premier √©l√©ment, ce nom a √©t√© sura¬≠jout√© √† l’√©poque germanique. Au contraire, F. kluge (Deutsche Sprachgesch., 1920, p. 146), faisant remarquer que villare n’est pas attest√© avant le VIe si√®cle, pense que ce mot s’est rpandu seulement au VIIe si√®cle chez les populations germaniques de la Lorraine, du Rhin moyen, de l’Alemannie et de la Souabe.

 

Bouge

N. 1221 Burges, 1235 Buorges en, v. 1343 Burges deles Namur, v. 1400 Bourgez, 1489 Bouge bfn (bourge, f√©m,, que l’on rencontre √† c√īt√© de bourg).

 

Bourgeois

(Rixensart B) 1784 Bourgois.

 

Burgoit

(Sars-la-Bruyère H) XIIIe li Burgois dev (suff. -elum, employé surtout avec des noms de plantes).

 

Hameau

(Monceau -sur-Sambre H). 1290   Hamia bslw 55.

 

Hévillers

B. wall. ¬ę hevl√© ¬Ľ, ¬ę iv Ňďl√© ¬Ľ, 946 in loco qui dicitur Vilers mf i;1206 de Heivillari, 1225 de Viler juxta Montera sancti Wiberti a 2 ix (premier √©l√©ment obscur, surajout√©).

 

Longvilly

Lux. 893 Longunviler k.

 

Neuvillers

 (Recogne Lux) 1290 la ville de Nuefvillers en Ar-denne   sh.

 

Ruette

Lux. 1175 Ruette o (¬ę petite rue ¬Ľ).

 

Villerot

H. 1110 Baldurh (Baudour) cum appendicio suo Vil­lari olo d, 1211 Vilerot m i (diminutif).

 

Villers-Deux-Eglises

N. v. 1177 ecclesiam de Villari bf.

 

Villers-devant-Orval

Lux. 1124 Williere, 1173 Willare, 1280 Villeir devant Orval o.

 

Villers-la-Loue

Lux. 1091 Viller la Leux, 1184 ecclesiam de Villari cum toto allodio sh.

 

Villers-la-Ville

H ¬†wall. ¬ę vil√©lvil ¬Ľ, 1033 Vilare in Darnoensi bd.

 

Villers-le-Gambon

N. 1188 Villare le Gambo ad, 1822 Willers-Legambon ac.

 

Villers-le-Peuptier

Lg. loc. ¬ę vil√©lplop ¬Ľ, 1021 ville que vul-gariter Villarium Poplyr nuncupatur dr.

 

Villers-l’Ev√™que

I,g. 831 in pago Asbarinse (Hesbaye) in pago nuncupato Villario si.

 

Villers-Poterie

H. 1190 in AltoVillari da,1289 Viler le Poterie bc.

 

Villers-Saint-Amand

H ; Villers-Notre-Dame H. l’un de ces villages, ou les deux r√©unis (ils sont distants de 1 km) : 947 Vil-laren… in pago Heinigowe, 965 Villare super Tenram mf i ; le premier : 1105 altare de Villari da.

 

Villers-Saint-Ghislain

H. 965 in Villare, ecclesiam m vin.

 

Villers-sur-Lesse

N. 1139 Vileirs sh.

 

Villers-sur-Semois

Lux. 1066 de ecclesia Villers sh.

 

Waltwilder

Limb. 1556 Wautwilre pslimb i. eyer Limb. 1139 Vileir st, 1174 Vibeir (*Vileir) si.

191b. Pour burgus ¬ę lieu fortifi√© ¬Ľ compos√© avec un nom d’hom¬≠me, v. 105.

 

Wilderen

Limb. 1176 Wilre si.

 

 

 

Dans la région flamande, on trouve :

 

Langdorp

B. 1259 Langedorp b (¬ę long village ¬Ľ).

 

Meeswijck

Limb. 946 in comitatu Maisou, in villa quae dicitur Masuic rg, 1062 Masewic crh 3 ix, 1282 Meswich ps Limb¬†¬† ns xvi (date peut-√™tre de l’√©poque romaine, comme d’autres noms compos√©s d’un nom de cours d”eau et de vieux).

 

Nederwijk

(Ninove F. or.) 1139 curtim quoque de Nederwic rcf ii (wijk ¬ę quartier ¬Ľ, du latin viens).

 

Nieuport

F. oc. 1163 opidanis meis habitantibus in novo opi-do la fl. vin, 1271 li vile de Nueport cb,1326 ter Niewerport cy (portas ¬ę ville ¬Ľ).

 

Norderwijck

A. 974 Northrewic sb, 1374 Norderwijc cd.

 

Opwijck

B. loc. ¬ę o:paek ¬Ľ, 1108 Opwyck mf i.

 

 

 

 1. Habitations importantes.

 

Casteau

H. 1090 Castellum d, 1147 ville que dicitur Castel-lum da.

 

Castilion

 (Isières H) 1247-8 de Castellione m n 1.

 

Castillon

N. IXe Castilion crh 78, 1185 de Castellione mf-in, 1270 Castellon dev. 1497 Chestilhon pp. (dim. de ch√Ęteau, r√©pandu en France et dans l’Italie du nord).

 

C√Ętillon

(Harchies H) XI11* Castellon dev, 1333 Chastillon sur Haynne m in.

 

Chastrès

(lez-Walcourt) N. 868-9 Castritio, XIIe Castrece war, 1197 Casterech asan 32, 1216 Kestereces Isj, 1289 Chasterech m i (castrum, fr. ch√Ętre, et suffixe -icius ; <n ch√Ęteau ¬Ľ).

 

Ch√Ętelet

H. wall. ¬ę tSesle ¬Ľ, 1174 Castelin dev, 1470 Chastellet crh 71 (suff. -in, peut √™tre diminutif,pr√©serv√© dans le dim. cor¬≠respondant Ch√Ętelineau H. 1265 Kaisteliniel bc).

 

Ch√Ętillon

Lux. wall. ¬ę tS√®ky’√ī ¬Ľ, 1247 apud C√†stellionem clf.

 

Chession

 (Fléron Lç) 1314 Casteillou r.

 

Hal

B 162 Hal rcf h, 1376 te Halle vib, 1644 venant de Hau (germ. halle (d’o√Ļ le fr. halle), d√©signant une salle importante, sur√©lev√©e sur des pilotis).

 

Halle

(en-Campine) A. 1181 ecclesiam de Halle d.

tfa/te-Boyenhoven B. 1107 Halle, 1161 Halles tw, 1285 Hal-len deleis Doremale si

 

Latour

Lux. 1068 Turris, 1204 La Tour t, 1480 Thornn bie Verton vil.

Voyez aussi nn 16 les d√©terminatifs en ch√Ęteau,tour, steen, borch.

 

Neufch√Ęteau

Lux. wall. ¬ę tSest√© ¬Ľ, 1199 Novum Castellum sh, 1313 Neufchastel, NŇďuffchastel, Nuefchasteil, Nuefchastel vil.

 

Neufch√Ęteau

(Sprimont Lg) 862 actum Novo Castro in pago Leochensi sm.

 

Neufch√Ęteau-lez-Vis√©

L. 1294 Nuefchestial bialg. 24.

 

Paliseul

Lux. wall. ¬ę paliz√Ľ : ¬Ľ, ¬ę palii√Ľ : ¬Ľ, 747 Palatiolo sm, 817 Palatiolum sh, v. 1135. Palisul sm (¬ę petit palais ¬Ľ).

 

Tour 

(Heyd Lux) 1495 Thour dfl.

 

 

Nous avons aussi signal√© plus haut (150-153), pour la r√©gion flamande, les compos√©s d’un nom d’homme et de sele,¬ę demeure importante ¬Ľ.

 

 

 1. Habitations ordinaires.

 

Grand-Manil

N. 1196 vicum qui dicitur Maini rg.

 

Maisoncelle

(Ebly Lux) 1495 Maixencelle dfl (¬ę maisonnette ¬Ľ).

Pour mansionile fr. mesnil ¬ę habitation ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 110.

 

Malmaison

(Hollange Lux) 1315 d√©lie Malemaisons vil ” mauvause maison”).

 

Menil

 (Chassepierre Lux) 1255 cil do Manis o.

 

Mesnil-Eglise

N. 1470 Many Egliese crh 71.

 

Neufmaison

H. 1107 Novaedomus ch, 1293 Neuves Maisons vsm.

 

Theux

Lg.814 Tectis sm, 898 villam… vocabulo Teiz, 908 fiscum nomine Tectis, 1155 Toiz si, 1314 Teus pf (¬ętoits¬Ľ).

 

Vieille-Maison

(Sombreffe N) 1265 Vies Maizons bc, 1272 versus Veteres Domos a 3 m.

 

 

Pour mansus ¬ę exploitation rurale ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 111.

 

Boirs

Lg. 1091 Bores a 2 vu, 1260 Bure super Jecoram (le Geer). si.

 

Brus

(Glons Lg) 1254 Bures si.

 

Bure

N. 1079 villam Burs in pago Falmani[ensi] sh (bure, n. f√©m. jadis masc. bur, bure, d’orig. germ., ¬ę maison ¬Ľ (1) ; pron. li√©g. ¬ę bŇď’r ¬Ľ.

(1)¬†¬† De l√† le sens actuel de ¬ę puits (de mine) ¬Ľ ; J. haust, Etymo-logies wall. et fr., 1923, 26-28.

 

Chassepierre

Lux. wall. ¬ę ty’espir ¬Ľ, 888 Casapetra lac, 1097 Casapetra, 1097 ad Casampetrae, 1255 Chesepire o, 1273 Chasse-piers t (¬ę maison de pierre ¬Ľ.)

 

Les Bulles

Lux. 1230 Bures o, 1272 les Builles t, 1299 as Bu­res o.

 

Meez

(Bouvignes N) 747 Manso sm.

 

 

Pour le flamand -hem, ¬ę habitation ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 138.

Le mot cortis fr. court, ¬ę ferme ¬Ľ, d√©signant plus tard le chef-lieu du domaine, et ayant pris, vers le XIIe si√®cle, le sens de ¬ę village ¬Ľ, d√©j√† √©tudi√© en composition (108), se rencontre isol√© :

 

Corthys

Limb. 1420 villa de Cortijs St (loc. flam., sur la fron­tière linguistique).

 

Cortil-Noirmont

B. 946 villae Curtils dictae rg, 1217 Cortis tw.

 

Cortils

 (Mortier Lg) 966 Furon, Curcella, XIIe Curtilia e vi, 1236Cortizgv.

 

Cortil-Wodon

N. 1317 Courtils bfn.

 

Courcelles

H. 960-5 Gorcelles crh 5 x (diminutif, répandu dans tout le nord de la France).

 

Courcelles

 (Saint-Géry B) 946 Curceles mf i, 1272 Corchelles a 3 ii.

Un d√©riv√© de ce mot, cortile, fr. courtil, signifiant ¬ęferme¬Ľ (et √† certains endroits ¬ę jardin ¬Ľ) a donn√© quelques noms de lieux :

 

Cour-sur-Heure

H. 868-9 (copie XIIe) Curt war, 1243 Cort dev.

 

Court-Saint-Etienne

B. 1211 Curt a x, 1218 Curtis Sancti Stephani tw.

 

 

Pour hove, ¬ę ferme ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, , v. 141.

 

Faimes

¬†(Celles Lg) 1240 Ferme h 2, 1263 Faieme, 1303 Fer¬≠mes, XVIIIe Ferme bialg 19 (¬ę ferme ¬Ľ).

 

Hofstade

F. or. 1182 villam de Hovestade sw (¬ę terrain o√Ļ se trouve une ferme ¬Ľ).

 

Hofstade

B. v. 1220 in Hofstaden a xvi, 1287 Hofstade w.

 

Hove

A. 1428 Hove aa 28.

 

Hoves

H. 1153 silvis de Hoven et de Sileka a xi, 1221 Hoves m n 1 ; loc. wall., jadis germ.

 

Lacuisine

Lux. 1258 Cusine t, 1259 la Cusine o, 1271 Quisine t (rendez-vous de chasse des comtes de Chiny).

 

Logette

¬†(Goz√©e H) 1272 Logetha a s n (loge, bas-latin laubia lobia d’origine germanique, ¬ę hutte ¬Ľ, sp√©cialement hutte fores¬≠ti√®re).

 

Nieuwenhove

F. or. 1090 altare de Niwehovo d, 1142 villam que dicitur Niwehova da (¬ę nouvelle ferme ¬Ľ) (1).

(1) Ninove F. or. est une transformation r√©cente d’un nom ancien obscur : 899 Neonifius mf ni, 1115 Ninive, 1272 le convent de Niene-ve rcf n.

 

 

Rappelons enfin les n08 117 et 147, consacr√©s respectivement aux compos√©s de ster et de m√Ęle, mots d’origine obscure, pa¬≠raissant signifier tous deux ¬ę endroit ¬Ľ,avec sans doute une pr√©¬≠cision plus grande, mais dont le caract√®re nous √©chappe.

 

 

 1. D√©pendances de l’habitation

 

Bailleul

H. 1259 Bailluel net, 1455 Balloel war.

 

Beaulieu

(Havr√© H) 868-9 (copie XIIe) Baliolis war (baille, mot qui se retrouve dans plusieurs dialectes de la France du nord, et para√ģt emprunt√© au n√©erlandais (moyen n√©erlandais balie), ¬ę barri√®re, palissade,enclos ¬Ľ ; il a le m√™me sens.Dans la toponomastique fran√ßaise, il est toujours au dim. en -oZ).

 

Beloeil

H. 868-9 (copie XIIe) Baliolis war, 1189 altare de Bail­luel smt, XIVe Bailleul rp.

Denderbelle F. or. 1165 Bella at i, 1212 Tenrebelle, 1232 in parrochia de Bella et, XIVe Bella Tenere rp, 1627 Dender­belle (fl. belle = fr. bailleul).

 

Maisières

H. 1194 Maisi√®res mi (maceria, ¬ę mur de cl√īture¬Ľ, v. fr. maisi√©re ¬ę mur ¬Ľ en ruines, g√©n√©ralement).

 

Maizeroule

(Mozet N) 953 inter confines Arx silvam et Mo-senc et Maceroles sm (dim. en -ol).

 

Micheroux

Lg. 1249 Mecheroul crh 3xiv.

V. √©galement schot (149) et -tun (154), ¬ę enclos ¬Ľ.

 

Perck

B. 1157 curtem Parcum a i, 1192 Perke, 1393 Parricw (m. n√©erl. parc, p√®re, ¬ę parc ¬Ľ).

Parc (Héverlé B) 1129 silvulam in australi parte Lovanie si-tam quae fossato et vallo clausam ferali lustro deputaverat, 1129 parcum qui adjacet Lovanio in australi parte, 1140 inonas-terium de Parcho b xiv (parc appartenant aux duc de Brabant, et donné aux Prémontrés par Godefroid).

 

Schellebelle

F. or. 1177 Bella, XIIIe Bella Seal dis, 1308 Bel-luel sor Escaut et, 1325-6 te Belle en de te Wettre cg.

 

 

 

 1. Terrain occupé

 

Boelhe

Lg. wall. ¬ę boy ¬Ľ, 1258 apud Boiel vb, 1272 Boil a3 ni, 1316 Bolgh deleis Fresin si, 1342 Boilhe 1706 Boij rcpbf (boel, boelle ¬ę lot de terrain ¬Ľ).

 

Marche-en-Famenne

Lux. 1102 ecclesie in Marcha s m, XIVe Marche en Famene, h, 1375 (?) le Marche vib (marca ¬ę territoire p√©riph√©rique ¬Ľ).

 

 

 

Le travail humain

 

 1. Ouvrages en terre

 

Anvers

A. fl. Antwerpen, VIIe Flandrenses atque Andover-penses mgh ss. rer. mer. iv, 696, Xe inter Antverpiam et Con-dacum, XIe Andwerpis, 1191 in Antwerpo castello, 1269 en Anwers, 1357 Handtwerpen Ann. Acad. Arch., 55, 1390 can. Andwarpiensis mk, 1483 entre Antwerps et Gand Ijb, 1695 t√īt Antwerp (anduerp, ¬ę digue ¬Ľ (1)).

 

(1)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† veuwijs et vercam. Middelned. wdboek, 1, 426 : ¬ę tegen het water opgeworpen land, dam ¬Ľ ; ex. :1415 de andwerpe. Les formes en f, 1008 Antwerf, 1104 Antwerf, Ann. Acad. Arch. 55, qui ont amen√© l’√©tymologie ¬ę aan het werf ¬Ľ, (¬ę au quai ¬Ľ) sont allemandes.

 

Damme

F. oc. 1190 burgensibus meis de Dam df; 1278 au thonlieu dou Dam mr 1286 scepenen van den Damme df (¬ę di¬≠gue ¬Ľ).

 

Denderleeuw

F. or. 1146 parrochiam de Lewe rcf n, 1244 Lewe super Teneram, 1443 Denreleeuwe dpb.

 

Gors-op-Leeuw

Limb (- Gors-Leeuw + Op-Leeuw) 980 Leuva (Op-Leeuw), Subleva (Gors-Leeuw) ppct, 1282 de Op-liewen si, 1364 Goederts Lewe bfl.

 

Léau

B. fl. Zout-Leeuw, 1139 Lewis si, 1135 Leugues, 1194 Leuva, 1221 Lewes, 1235 Leeuwis, 1632 Sout-Leeuw, 1694 Leaues tw, XVIIe Leeuwen, 1842 Leeuw-Saint-Léonard.

 

Leeuw-Saint-Pierre

B. 1079 Lewes, 1173 Lewe w (mot germ. *hl√™waz; goth. hlaiwa,germ. occ. (h)leo,dat. (h)lewe, ¬ę tumulus ¬Ľ).

 

 

 

 1. Routes, chemins

 

Basses-Estrées

(Flobecq H) 1276 Al Estrée k.

 

Chaussée

 (Bernissart H), sur la voie romaine de Bavai à Tour­nai.

 

Chaussée

 (Jupille Lg) 1480 Chaussée bslw 49 (grande voie de communication Jupille-Liège).

 

Chaussée-Notre-Dame

H. 1397 aie CalchieNostre Dame cch ni, XVe Calceya b. Marie rp, 1706 Gauchie N. D. rcpbf.

 

Estrée

¬†(Braine-l’Alleud B) 1217 Strata w.

 

Goegnies-Chaussée

H. 1295 Goynies à le Gauchie sw, XV*5 Goergnies in Calceya rp (sur la voie romaine de Bavai à Binche et Tongres).

 

Heerstraet

 (Neerpelt Limb.) sur la grande voie Anvers-Héren-thals-Gheel-Lommel-Hamont-Weert-Ruremonde.

 

Hoogstraeten

A. 1256 apud Hostraten go, 1286 Hoechstraten ai:

 

La Chaussée

¬†(Pont √† Celles H) 1179 d√©cima que inter Pintonem (le Pi√©ton,riv.) et viam regiam, que vulgo Calcia dicitur, inter-jacet, 1270 ki sunt entre le Mort Pienthon et le Chauchie… lor court d√©lie Chauchie, 1285 in grangia sive curte de Calcheya bf.

 

La Chaussée

 (Moustiers-lez-Frasnes H), sur le diverticulum romain de Tournai à Oeudenghien.

 

Lestrée

¬†(Lahamaide H) 1437 l’Estr√©e iac.

 

Straten

 (Saint-Trond Limb) 1130 Straten La Fl. ni, 1221 apud Bevinges et Strata si (sur la route romaine de Tirlemont à Saint-Trond).

 

Streel

 (Fexhe-le-Haut-Clocher Lg) 862 Stradella sm, 1239 Streiles h 2, 1330 cil. de Straeles si, 1470 Strelles crh 71 (voie romaine de Tongres à Marche).

 

Strée-lez-

Huy Lg. 862 in Strata sm. 1240 Stree, 1248 Estreez sh (voie romaine Tongres-Marcbe).

 

Strée-lez-Beaumont

H. 868-9 Strata war, IXe in villa Strata crh 78, 1033 villa que dicitur Strata bd, 1091 Streez crh 5 iv 1470 Estr√©es crh 71 (strata, <. route empierr√©e ¬Ľ ; dans la topono-mastique, rappelle toujours une route romaine. Str√©e est sur la voie romaine Bavay-Dinant-Arlon-Tr√®ves).

 

Tourinne-la-Chaussée

Lg. 1470 Thourinne le Cauchée crh 71 (sur la même voie).

 

Waret-la-Chaussée

N. v. 1343V1 areis le Chachie bfn (sur la vieille route (romaine?) de Namur à Hannut).

 

 

 

 1. Ponts

 

Bruges

F. oc. 843-870 Bruggas mon., 1012 ‘de Bruggis df, 1110 factura est hoc Brugis cb. 1116 in Brugge df, 1285 Sint-√ĮJonaes in Brugghen cz, 1301-2 √† Brughes… √† Bruges, 1326 te Brugghe cy (brug ¬ę pont ¬Ľ).

 

Fraipont

Lg. 10y5 in loco qui dicitur Ad Fractum F ontem sm, 1374 Frepont, Freapon vib, XIVe Fraypont h (¬ę pont rompu ¬Ľ).

 

Longpont

 (Horrues H) XIII8 Lonpont a s n,

 

Ponchau

 (Ogy H.) 1276 cest au Ponchel k.

 

Pont

 (Bellevaux Lg.) 1188 de Ponte sm.

 

Pontaille

 (Houtain-le-Val F) 1197 cum decimis de Pontelges crh 4 vu (dira, en et).

 

Pont-au-Rieu

 (Sombreffe N) 1272 de Ponte ad rivum a ,3n.

 

Ponthière

¬†(Ombret-Rawsa Lg). 1008 strata imperialis que a Summa tendit usque ad villam que nominatur Pons imperii si, 1232 usque montem de Umbray versus Pontyres gm, plus tard Pontarias, Pontieras (suffixe -aria ; on a reconnu, un peu en aval, dans la Meuse, les vestiges d’un pont romain, √† l’endroit o√Ļ passait la ¬ę strata imperialis ¬Ľ, voie romaine de Tongres √† Mar¬≠che).

 

Ponthoz

Lg. 1178 Pontes dr (dim. ; *Ponteaii plus probable que *Pontot).

 

 

Voyez n¬į 131 pont , brug compos√© avec un nom d’homme.

 

 

 1. Ecluses, vannes

 

L’Ecluse

B. fl. Sluys, loc. wall., jadis fl., v. 1090 Sluza,1374 Ter Sluseri, 1440 l’Efccleuze tw (sluis ¬ę √©cluse ¬Ľ).

 

Sluse

Limb. 1139 Slusis crh 3 ix, 1291 Sluze crh 2 xiv.

 

 

 

 1. Agriculture

 

 1. 106 champ, 132 camp, et 155,PeZrf, compos√©s avec un nom d’homme.

 

Champalle

(Yvoir N) 1315 la boverie de Champalle ul, v. 1380 le d√©isme de Champalle, de Hoir… bfn (idem).

 

Champion

(Court-Saint-Etienne B) 1247 Champias tw (dim. en -el.)

 

Champion

N. 1237 grangiam de Camions m i, 1243 Champil-hons a ix, 1249 la cort de Champeilhons bg (dim. en-illon).

 

Champion

(Emptinne-lez-Ciney N) 1161 Campinluns a xvi, 1324 Champillon pf.

 

Champion

Lux. XIIe Cainpilonem r, 1184 villam de Champlos sh, 1293 à Camplont m ni, 1330 a Champion sh (idem).

 

Champles

(Bierges-sur-Dyle B) 1222 Champeles, 1374 Cham-pez delez Wavre, 1460 Champles, 1769 Champels tw (idem).

 

Couture-Saint-Germain

B. 1215 Culturella, 1374 Couture tw (¬ę culture ¬Ľ, champ).

 

Grandchamps

 (ErneuvilleLux) 885 in villa Grandicampo mfn 1315 Grantrhanper vil.

 

Longchamps

Lux, 920 Longcamp t, 1315 Lonchamper vil.

 

Longchamps

N. 868-9 Longus Campus war.

 

Longchamps

(Waremme Lg) 1078 Longum Campum mf iv, 1314 Lonchamp pf.

 

Nieuwland

(Aerschot B.) 1317 es villes de… Nuiweland m m (idem).

 

Nouvelles

H. 965 in Novella ecclesiam unam, 1254 Novielles m ni, 1294 le ville de Novelles sw (¬ę terre mise nouvellement en culture ¬Ľ).

 

 

 

 1. Le mot germanique rode ¬ę d√©frichement ¬Ľ, latinis√© en rodium, se trouve dans nos deux r√©gions linguistiques (v. 148, les compos√©s flamands avec un nom d’homme).

 

Beausart

 (Bossut-Gottechain B), XIVe Beausart b xiv.

 

Céroux-Mousty

B. 1219 ios, 1230 Rodium in parrochia de Moustiers, 1247 Scezruez tw (¬ę sec ¬Ľ).

 

Familleureux

H. 1141 Rues qui famelicus dicitur k, 1261 del Famileusrues m n 2.

 

Gelrode

B. loc. ¬ę ye :lrŇďy ¬Ľ 1228 Rode juxta Archoth b xiv.

 

Le Roeulx

H. 1150 Ruez, 1234 del Rues b, 1253 Rodium domi-mini Eustachii sw.

 

Liroux

 (Sauvenière N.) 946 mansum.. . vocabulo Ruoz mf i.

 

Nieuwenrode

B. loc. ¬ę nu :vŇďndruŇď ¬Ľ, 1177 ecclesie de Novo Sarto (v. ci-dessous) w, 1235 Neurode id, XVe Nieuro b ix (v. plus haut Rhode-Saint-Brice).

 

Petit-Roeulx-lez-Braine

H. wall. ¬ę (lŇď)ptir√Ľ ¬Ľ 1214 de Parvo Rodio as iv.

 

Petit-Roeulx-lez-Nivelles

B. 1374 Pétri Roes juxta Nyvellam, 1496 Petit Reulx lez Nyvelle cd (patron, saint Martin).

 

Reux-Famenne

(Conneux N.) 747 Rudis, 943 Rouz sm.

 

Rhode-Saint-Brice

(Meysse B). La région comprenant le nord de Meysse et le sud de WolverthemB portait jadis le nom simple : 1132 Rode w, 1182 Rotden rcf n ;au XIIe on y fonda les villages de Rhode-Saint-Brice et Nieuwenrode B (v. plus bas).

 

Rhode-Sainte-Agathe

B. wall. ¬ę ru ¬Ľ, 1140 √ßcclesiam qu√ß est in Rothe a 2 xm, XIVe Rodeum supra Diliam b xiv.

 

Rhode-Saint-Genèse

B. 1141 Roda w, 1142 Roth da.

 

Rhode-Saint-Pierre

B. 1151 Rode p.

 

Rooy

(Vieux-Turnhout A.) XVe Rhode b ix.

 

Roux

 (lez-Charleroi H), IXe in Rodo trans flumen Pinton (le Piéton) crh 78, 868-9 (copie XIIe) Ruos (var. Ruez) war, 960-5 Ruots crh 5 x.

 

Roux-Miroir

B. v. 1000 Ruoz, 1185 Roes, 1236 Rousmirois tw (oppos√© √† Rhode-Sainte,-Agathe B wall. ¬ę ru ¬Ľ).

 

Sars-la-Bruyère

H. 1185 censura de Sars sw.

 

Sart-Dame-Avelines

B. 1263 Sartum Damaveline tw.

 

Sart-Eustache

N. 1279 Sartum ad ecclesiam a xi, 1314 √† l’estache desor le Sart prope Fosses,1315 Sartum ad statuam prope Praelles pf, 1562 la ville du petit Sart, 1639 Sart al stache a x (stache, estache = poteau).

 

Sart-les-Moines

 (Gosselies H) 1130 altare de Sars, 1131 ec-clesiam beati Michaelis de Sarto, sitam juxta castellum quod dicitur Gocelies d, 1244 Sartum monachorum b.

 

Sart-lez-Spa

Lg. v. 1131 ecclesia… de Verviers et de Sarto sm

 

 

Pour sart ¬ę d√©frichement ¬Ľ compos√© avec un nom d’homme, v. 116.

 

 

202.

 

Bogaerde

¬†(Maldeghem F. or.) 1247 Boengarde df (¬ę verger ¬Ľ).

 

Jardinet

 (Walcourt N) 1232 Jardinium B M. juxta Wal-curiam, 1273 Jardin N. D., XVe Jardinet b.

 

 

Pour pr√© compos√© avec un nom d’homme, v. 114.

 

Herbatte

(Namur N) 1192 de Villa et Herbata en, 1198 Har-bates mf n, 1294 √† Namur es preis √† Herbetes m i (herbette, ¬ę pr√© ¬Ľ).

 

Lompret

H. 1182 de Longo Prato, da 2, 1184 Long Pr√™t ch. Pr√®s les H. 1033 in Pratellis bd, 1227 Preiles, 1233 curiam de Pratella asan 31, 1143 Praellam si, (¬ę petit pr√© ¬Ľ).

 

Longpré

 (Incourt B) 1184 Lompret tw.

 

P√Ęturages

H. jadis partie sud de la seigneurie de Quaregnon (p√Ęturages communs) ; paroisse s√©par√©e de Quaregnon en 1685 ; on dit souvent Le P√Ęturage (G. Dechamps, M√©m. hist, ind. houill. Couchant de Mons, I, 1880, 109).

 

Prayon

 (Forêt-lez-Chaudfontaine Lg) 1215 ad prata quae di-cuntur Prailhon dr (dim. en -illori).

 

Préau

 (Willemeau H), 1251 as Praials hct.

 

Préau

(Harchies H.) 1324 les villes et les ti√®res de Blaton et de Prayaus m m, 1333 le justice de Prayaus et de Chastillon sur Haynne (C√Ętillon, √† Harchies) m m, XVe Lespriaulx rp.

 

 

 

 1. Carrières

 

Chairière

N. 1104 super ripam Setmoys in loco qui dicitur Kerieres (var. Karieres) sm, 1226 Cherriers sh, 1235 Cherrieres a xvi.

 

Marlaire

(Malonne N) 1240 in loco qui dicitur Marlires a 2 iv (marie ¬ę marne ¬Ľ, suffixe -aria).

 

Marloie

(Waha Lux) 817 Marlida, 1317 Marloie sh (idem et suffixe -eta).

 

Pry

N. 1029 in Prereias bd (¬ę carri√®re de pierre ¬Ľ ; suffixe-eta).

 

Sauvenière

(Liège Lg) 1107 Sabulonaria, 1287 en le Saveniere, 1294 allé Savenir, XIIIe bourgois délie Savenier bialg iv.

 

Sauvenière

(Warnant-Dreye Lg) 1252 le voye de le Saveniere a xn.

 

Sauvenières

N. 946 villam Salvenerias, 979 Salvenerias, 1248 Salvenires r (¬ę sablonni√®re ¬Ľ).

 

 

 

 1. Industries

 

Calcken

F. or. 1170 Calckine dpb (possédait jadis des fours à chaux, fl. kalk, dpb).

 

Chokier

Lg. 1086 Calchariae psp, XIVe Chokirs h (¬ę four √† chaux ¬Ľ ; calcaria est d√©j√† employ√© comme nom de lieu √† l’√©po¬≠que romaine).

 

Ferrières

Lg. 747 Ferario, 1130-1 Ferraria sm, 1186 Ferires mf ni (ferraria, ¬ę lieu o√Ļ l’on travaille le fer ¬Ľ ; d√©j√† employ√© comme nom de lieu √† l’√©poque romaine).

 

Ferrières

(Céroux-Mousty B) 1204 Ferires tw.

 

Ferrières

(Lavoir Lg) 1314 Perrière, 1317 Ferires juxta Mu-haut pf.

 

Forge-Philippe

H. (2e √©l√©ment ajout√© au xvie si√®cle d’apr√®s Philippe de la Lice, ma√ģtre de forges, 1).

 

Forges

H. 1316 Forges (l’industrie du fer y √©tait d√©j√† prati¬≠qu√©e √† l’√©poque romaine : “crayats de Sarrazins” au Bas-Vil¬≠lage).

 

Fouches

 (Hachy Lux) all. Offen, loc. ail., 1309 Fours uf.

 

Fraire

N. 868-9 Ferrarias war, 1147 Ferieres Isj, 1258 Ferieres les Grandes (opp. √† Fraire-la-Petite, aujourd’hui disparue) r, 1470 Pri√®re la Grande crh 71.

 

Fraire

(Biesmerée N) 868-9 Ferrarias war, 1265 Biermerees et Fierieres bc.

 

Haine-Saint-Paul

H. 1202 Haina le Poterie dev.

 

Lavoir

Lg. 119″3 Lavoir, Lavoez bialg xn.

 

Molenstede

(Schaffen B) XIIIe Mulstede Idr (¬ę emplacement de moulin ¬Ľ).

 

Moulin-à-Vent

(Trognée Lg) 1342 sour le voie de Molin à ven k.

 

Moulins

(Warnant N) 1067 Molins sm

 

Mulken

(Tongres Limb.) 1317 Meulken, 1337 Mulken pf.

 

Potraye

(Cambron-Saint-Vincent H) 1180 apud Camberonem scilicet sancti Vincent√Ę, de Communia et de Potaria m n 1 (¬ę poterie ¬Ľ).

 

Presseux

(Sprimont Lg) v. 1135 Pressoer sm, 1314 Presseur, 1332 Pressur, 1341 Pressoir pf.

 

Presseux

(Saint-Pierre-en-Ardenne Lux) 1330 les dismes de… Presseux sh.

 

Villers-Poterie

H. 1190 in Alto Villari da, 1289 Viler le Poterie bc.

 

 

 

L’organisation politique

 

 1. Régime territorial

 

Comogne

(Noville-les-Bois N) 1401 qui sont as Comoignes bg (terres communes).

 

Feschaux

N. 814-16 Fiscalium gm, 1075-86 apud villam vero Fiscalium, 1106 decimam de Fescals sh (dérivé de fiscus ; même sens),

 

Fexhe-le-Haut-Clocher

Lg,. pron. ¬ę fech ¬Ľ, 1178 Fehe dr, XIVe Fexhe le Voweit (fiscus, sous les M√©rovingiens et les Carolingiens ¬ę domaine royal ¬Ľ, et plus g√©n√©ralement, ensemble de biens-fonds appartenant au m√™me propri√©taire, d√©pendant d’une m√™me administration, et soumis √† un m√™me syst√®me de redevances, services, coutumes),

 

Fexhe-Slins

Lg. wall. ¬ę fey’esle;; ¬Ľ, 1260 Feche le Frarouse si, 1280 Fexhe le Freroise dr.

 

 

 

 1. Alleux

 

Alleur

Lg. 1196 terra de Alur h 2, 1224 Halluer vb, 1228 Alur, 1330 cil d’Aloir si.

 

Braine-l’Alleud

B. ¬†wall. ¬ę br√®nlalyŇď ‘¬Ľ, fl. offic. Braeken-Eigen, 1216 Brannia de allodio, 1312 Braine lalluet tw, 1372 Eyghen-braechenen, 1374 Breyne allourz vib, 1540 die prochie van Bracheneygenen vva, 1822 Braine-la-leud.

 

Eygenbilsen

Limb. 1096 Eigenbilsen e vi, 1822 Eygelbilsen a c.

 

Lalloux

(Bousval B) 1272 curia de Alout a 3 n, 1465 Lalou tw.

 

Lallue

 (Anderlues H) xne Allodium d.

 

Laloux

(Mont-Saint-André B) 1459 Lalloux Saint Lambiert tw.

 

Neyghem

F. or. 1189 Eighen dpb, 1195 Allodium rcf n, 1567 Allodium alias Neyghene a 2 xn.

 

Villers-la-Loue

Lux. 1091 Viller la leux, 1184 ecclesiam de Villari cum toto allodio sh, 1225 Villers la loux t, 1247 de Vil-lari L’Aluet sh, 1253 Vileir la Luet t, 1837 Villers-la-Loup ac.

 

 

 

 1. Franchises

 

Fayt-le-Franc

H. 1706 Fayt le Francq rcpbf.

 

Franc-Waret

N. 1420 Franwares bfn.

 

Noville-les-Bois

N. 1238 Novilia les Francs homes a vu, 1310 Noville le Franc Homme Isj, 1516 Noville le Bois a xn.

 

Salm-Ch√Ęteau

(Vielsalm Lg) 1495 Salme la franchise dfl, 1-804 Salm le ch√Ęteau oud.

 

Vrijheeren

(Rixingen Limb) XIIIe Vrihaere Idr, 1267 Vrij-herne cndt.

 

Vrij-Heers

 (Engelmanshoven Limb.)

 

 

 

 1. Titres de seigneurs

 

Abswellen

(Wellen Limb) XVe Abswellen daris.

 

Abtshulhoek

(Hulste F. or.)   opp. à Hulhoek (Aeltre F. or.)

 

Baerle-Duc

A. fl. Baerle-Hertog 1708  Baerle-Hertogh   rcpb 1822   Baerleduc,   1837 Bar le   Duc ac ;    par le traité de West-phalie, 1648, le village fut partagé entre le duché   de Brabant (Baerle-Duc) et la Hollande  (Baerle-Nassau).   La localité en­tière : 1129 Barle in Texandrja b xiv.

 

Bersillies-l’Abbaye

H. XIVe Bersellies Labi√© rf (d√©pendait de l’abbaye de Marquette-lez-Lille).

 

Biert-le-Roi

(Fala√ęn N), Biert-l’Abb√© (Flavion N). En 1266, un accord partagea la for√™t de Biert, appartenant jusqu’alors √† l’abbaye de Saint-G√©rard (1196-1212 in silvis ecclesiae Bro-niensis de Bers crh 76) entre cette abbaye et le comte de Namur ; celui-ci √©tait en ce moment Gui de Dampierre, comte de Flandre, qui avait achet√© le Namurois √† Baudouin de Courtenay en 1263. Or, ¬ę partout o√Ļ p√©n√©trait l’influence flamande en terre d’Em¬≠pire, se glissait en m√™me temps l’influence fran√ßaise ¬Ľ (pirenne, Hist. de Belg., I, 1900, 236) ; la partie de for√™t √©chue au comte √©tait donc consid√©r√©e comme relevant du roi de France.

 

Bisschopshoek

¬†(Couckelaere F. oc.) 1846 Bisschophoec df (l’√©v√™que de Bruges y poss√©dait des terres sous l’ancien r√©gime).

 

Borght-Lombeek

B XIVe Lombeke Castellani, XVe Lombeke Castelli, v. 1569 Lombeke Castelli alias Isgraven Lombeke rp

 

Braine-le-Comte

H. 1244 Brania comitis rcf u, 1270 Braine comitis de Hannonia st, 1327 rio ville de Braynne que on dist le Conte m ni.

 

Fontaine-l’Ev√™que

H.1355 Fontaines le Vesquez cch i, (ache­té en 1154 par le prince-évêque de Liège Henri).

 

Fouron-le-Comte

Lg. 1365 Foron comitis vib, 1822 Fouron-Lecomte ac. (comté de Dalhem).

 

Houtain-l’Ev√™que

Lg. fl. Walsch-Houthem, 1079 Holtam mf in, 1207 Holthem lib√©ra villa k, 1269 ville de Houthem domini episcopi Leodiensis st, XIVe Houten l’Evesque h.

 

Les Abyes

(Opont ¬†Lux). Ce nom d√©signait jadis l’ensemble de quatre villages appartenant √† l’abbaye de Stavelot-Malm√©dy : Opont Lux et ses trois hameaux : Our, Beth et Fr√™ne.

 

Munckzwalm

F. or. XVe Zwalmes Monachorum rp, 1518 Muenicx Zwalmen pv i, 1730 Munnickswalm a xn (appartenait √† l’abbaye de Saint-Bavon √† Gand).

 

Nil-Abbesse

¬†(Nil B) 1275 Nilus Abbatisse tw, 1314 Niel l’Ab-besse pf (seigneurie de l’abbesse de Nivelles).

 

Petit-Spauwen

Limb. 1458 Cleynenspauden bialg xi, 1470 Nonnespauwen crh 71, 1558 Nonnespaude a i (seigneurie de l’abbesse de Munsterbilsen).

 

‘s Gravenwesel

A. 1321¬†¬† Wesele a i,¬† 1433 der Grevinnen van Wezele aa 28. (titre port√© par les seigneurs de¬†¬† l’endroit).

 

Vecmont

(Beausaint Lux) 1564 Vesquemont t (¬ę mont de l’√©v√™que ¬Ľ).

 

Vesqueville

Lux. 817 Bractis (Bras Lux, commune voisine) quae alio nomine nuncupatur Episcopi villa sh.

 

Villers-l’Ev√™que

Lg. 1143 Vileir qui dicitur episcopi bialg. ix, 1232 Viler le Vesque vb.

 

Waret-l’Ev√™que

Lg. v. 1380 Wareix-le-Vesque bfn (opposé à Waret-la-Chausseé N. et Franc-Waret N).

 

 

 

 1. Noms de seigneurs pr√©c√©d√©s d’un titre

 

Bois-Seigneur-Isaac

(Ophain B) 1218 silva domini Isaac tw, 1334 le Bos signeur Ysaac m ni.

 

Chastre-Dame-Alerne

(Chastre-Villeroux-Blanmont B), 1374 Sastre Dam Alerne tw ; la patronne est N.-D., ce qui explique la forme suivante, hybride : 1837 Chastre N.-Dame Alerne ac.

 

‘s Heeren-Elderen

Limb. 1261 Aldor domini Wilhelmi ppct, 1497 Eldris domini Wilhelmi pp,XVe T’ Heren Elderen st, (d’apr√®s Guillaume de Hamal, mort en 1279 ; plus tard le nom du seigneur est tomb√©).

 

Sart-Dame-Avelines

B.¬† (l’s est r√©cent) 1263 Sartum Damave-line tw.

 

Sart-Messire-Guillaume

(Court-Saint-Ftienne B) 1387 Sart Monsieur Guillaume tw.

 

 

 

 1. Nom de seigneurs sans titre

 

Bas-Heers

Limb. fl. Batsheers, 1241 Bershere bialg. xi, 1256 Bertshere gin, 1307 Bertinheres daris, 1470 Bertinhers crh 71, XVIIe Basheer crh 4 n, XIXe Bats-Heers (fl. Bert au g√©n. fort, fr. Berlin ; le nom fr. actuel est une transformation analogique du nom fl., sans doute sous l’influence du nom d’une commune voisine, Op-Heers Limb.)

 

Genoels-Elderen

Limb. XIIIe Godenoels Elderen, Eldris Godenuli ppct, 1470 Genoels Elderen crh 71.

 

Gors-Leeuw

(Gors-op-Leeuw Limb.) 1364 Goederts Lewe,1365 Govert Lewe, 1375 in territorio dicto heren Goertzlewe, 1376 in territorio de Lewe Godefridi bfl.

 

Wauthier-Braine

B. 1218 ecclesiam de Watier-Braine m n 2, 1225 Brania Walteri, 1230 Watier-Braine tw.

 

 

Le nom est parfois un nom de famille :

 

Ecaussines

Ecaussines-d’Enghien H et Ecaussines-Lalaing H.appartinrent respectivement √† des membres des familles d’Enghien et de Lalaing : 1706 Escaussines d’Enghien, E. l’Alaing rcpbf.

 

Houdeng-Aimeries

H ; appartint √† des membres de la famille Rollin, seigneurs d’Aimeries, d√©p. du Nord.

 

Zoerle-Panvijs

A. 1703 Zoerle-Parwez a vi, 1804 Soerle-Per-wijs oud. (appartint longtemps aux seigneurs de Perwez R (1360 den heer van Parwijs psi ns ix) tw. Une partie du village tirait du reste jadis son nom des seigneurs de Westerloo A, commune voisine : 1702 Soerle-Westerloo a vi).

 

 

Le nom est parfois aussi celui d’une institution :

 

Bois-de-Villers

N; ¬†appartint √† l’abbaye de Villers (TillyB) de 1231 √† 1495; fut alors vendu aux habitants en franc-alleu.

 

Bois-Saint-Jean

(Baisy-Thy B) ; appartint √† l’ordre de Saint-Jean de J√©rusalem tw.

 

Cambron-Saint-Vincent

H ; en 1053, Hellin et sa femme c√®¬≠dent au chapitre de Saint-Vincent √† Soignies la moiti√© du villa¬≠ge de Cambron, dont l’autre appartenait d√©j√† √† ce chapitre, de par un don du comte Aaron (Rev. d’hist. et d’arch., iv, 104) ; 1126 altare de Cambron, in Bracbactensi pago, quod dicitur Scti Vincentii alodium d ; 1197 in potestate de Camberone villa Sancti Vincentii sw ; 1228 de Camberone Sancti Vincentii m n 1 (le patron est saint Martin).

 

Mont-Saint-Jean

(Waterloo B) ; a appartenu √† l’ordre de Saint-Jean de J√©rusalem, dev,

 

Thorembais-Saint-Trond

B ; l’abbaye de Saint-Trond y avait des droits seigneuriaux; 1240 Torembais Sancti Trudonis tw.

 

 

 

 1. Noms pr√©c√©d√©s de l’article d√©fini

 

Ce type de nom de lieux est tr√®s r√©pandu en France. Il pr√©¬≠sente deux des traits les plus archa√Įques de l’ancienne syntaxe fran√ßaise : l’article d√©fini y joue le r√īle d’un pronom d√©monstra¬≠tif, et repr√©sente le nom de lieu simple qui pr√©c√®de (et dont il prend le genre) ; le nom de seigneur, formant le troisi√®me √©l√©¬≠ment, a la valeur d’un g√©nitif ; Thy-le-Bauduin doit se tradui¬≠re par ¬ę Thy ‚ÄĒ celui ‚ÄĒ de Bauduin ¬Ľ.

 

Avernas-le-Bauduin

Lg. 1497 Evernas Balduini pp, (1802-1814) Avernas près Baudewin (confusion avec lez).

 

Neuville-le-Chaudron

N. 1700 Neufville-le-Chaudron bialg ix (le est l’ancienne forme f√©minine de l’article, dont la forme mas¬≠culine √©tait Zi).

 

Thy-le-Bauduin

N. 1265 Thyers li Bauduins bc.

 

Villers-le-Gambon

N. 1188 Villare le Gambo bd, 1301 de Vil-lari le Gombon asan 30, 1470 Villers le Gombo crh 71, XVIIIe Viller le Gabont b2, 1822 Villers Legambon ac.

 

Villers-Perwin

H. 1272 Vileir le Parvin a 3 n, 1374 Villeer-Perwyn cd, 1639 Villarium le Perwin-a ix (article tombé).

 

 

 

Expressions comprenant un verbe

 

 1. La toponymie romane, sp√©cialement en France et en Italie, est riche en noms de lieux de cette esp√®ce. Il s’agit d’une for¬≠mation qui a eu une grande vogue au moyen √Ęge. Sp√©cialement fr√©quentes sont les expressions constitu√©es par un verbe et un substantif ; le verbe est, dans ce cas, originairement √† l’imp√©ra¬≠tif, et le substantif, soit un vocatif (voyezn¬į180 Chanteleux, Chantemelle, Jupleux), soit un compl√©ment direct, (voyez ci-dessous Plomcot, Poilvache). On a form√© de cette mani√®re quan¬≠tit√© de noms communs, dont beaucoup sont encore en usage. Par la suite, on a oubli√© que le verbe √©tait un imp√©ratif.

 

Dieu-le-Garde

(Crehen Lg) 1419 Dieu le warde dr.

 

Plomcot

(Namur N) v. 1380 le fief de Plomme-Cok bfn (¬ę plume (le) coq).

 

Poilvache

(Houx N) 1263 M√©raude, XIIIe Castri quod Sma-ragdus vel Pilans vacca dicitur k, 1237 Poilvache asan 21,… Poilevache st (Poilvache, c’est √† dire ¬ę pille (la) vache ¬Ľ est un so¬≠briquet donn√© √† ce ch√Ęteau, alors luxembourgeois, par ses voisins li√©geois).

 

Quincampoix

(Angleur Lg) wall. ¬ę k√ęk√Ępwe : ¬Ľ, 1319 Kiken-pois pf, XIVe sa maison de Kykenpois deleis Li√®ge h, 1708 Quiquenpoix rcpbf, 1784 Quinquenpois, de Bouge, carte (nom fr√©quent en France,et port√© presque toujours par des moulins ; primitivement *qui qu’en poist, ¬ę √† qui qu’il en p√®se ¬Ľ (1) ; rap¬≠pelle sans doute une redevance seigneuriale vexatoire).

(1)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† L’expression √©tait courante au tnoyen √Ęge : Chanson de Roland, v. 1279 : Mors l’abat qui qu’en peist a qui nun ; Gir. de Viane, p. 1666 : cuiquepoistnecuinon. Le sens est ¬ę peu importe qui s’en f√Ęche ¬Ľ.

 

 

 

La   Religion

 

 1. Monuments religieux

 

Autre-Eglise

B. 1139 Altéra Ecclesia st, 1258 Autre Glise tw.

 

Granglise

H. XIVe Grande Glize, XVe Grant Esglise rp.

 

Kerksken

F. or. 1125 Kerkescen vl. 1351-2 Kercskijne, 1460 Kerksken dpb (¬ę petite √©glise ¬Ľ).

 

La Gleize

Lg. 1497 Royne. Ecclesia pp,1708 Glise dit Glesche rcpbf. Il existait jadis deux Roanne : v.1131 ecclesia de Rona et alt√©rais Ronae sm ; celle qui la premi√®re eut une √©glise perdit son nom primitif ; l’autre est Roanne-Coo (La Gleize Lg).

 

Middelkerke

F.oc.1560 Midekerck mf II (¬ę √©glise du milieu ¬Ľ, entre Mariakerke et Wilskerke).

 

Neuve-Eglise

F. oc. fl. Westnieuwkerke (opp. à Oost-Nieuw-kerke ; v. plus bas) 1228 Nova Ecclesia, 1296 Noeve Eglise csplille.

 

Nieuwerkerken

F. or. 1545 Nieuwerkercken dpb.

 

Nieuwerkerken

Limb. 1139 Nova Ecclesia st.

 

Nieuwkerken

F. or. ; loc. comprise d’abord dans la paroisse de Saint-Nicolas F. or. ; fut √©rig√©e en paroisse s√©par√©e en 1294, et alors fut b√Ętie la ¬ę nouvelle √©glise ¬Ľ.

 

Nukerke

F. or. 1116 altare de Melnis (Melden F. or.) cum ap-pendicio suo Nova Ecclesia a n.

 

Oost-Nieuwkerke

F. oc. 1093 altare de Rollers cum appendicia sua de Nieukerka, 1221 in parrochia de Nova Ecclesia cz, 1290 OosnŇďeglise ccf, 1295 Noeveeglise encoste Rolers cz, 1318 Ost-noveglise cv (paroisse depuis le XIVe s. ; oppos√©e √† Westnieuw-kerke ou Neuve-√Čglise F. oc. ; v. plus haut.)

 

 

Le mot kerk est parfois accompagné du nom du saint patron :

 

Basècles

H. 1040 villae nomine Basilicas m vin, 1110 Basesklias d, 1118 villam Bas√®cles m vin (basilica ¬ę oratoire non paroissial ¬Ľ (1)).

(1)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† G. soyer, Les ¬ę Basilicae ¬Ľ de la ¬ę Civitas Carnutum ¬Ľ et de la ¬ęCivitas Aurelianorum¬Ľ (Rev. des et. anc., 1921, 219), pense que plusieurs noms de lieux formes de ce mot pourraient rappeler des halles o√Ļ se seraient tenus des march√©s, sp√©cialement aux fronti√®res des civitates ; c’est l√† une simple hypoth√®se, qui s√©duit du reste M. G. Jullian.

 

Basselle

(Mozet N)1258 prope pontem et ortos de Baceilhes bg (bacilla = basilica),

 

Boisseilles

 (Foy-Notre-Dame N) 885 Bacilla mf n, 1130 Ba­cilla, 1130-1 Baceilles, 1472 Beazalle sm.

 

Capelle-au-Bois

E. √ģl.Cappelle-op-den-Bosch,^^ a parte nove capelle sancti Nicholai crh 4 x, 1292 Capellen w, 1334 la bour-gesie de la Capelle st. 1355 Capellen op den Bosch w.

 

Cappellen

A. 1560 Capelle mf n (capella, dim. de cap(p)a, ¬ę manteau ¬Ľ ; le manteau de saint Martin, puis l’√©dicule on il √©tait conserv√©, et, depuis le VIIIe si√®cle, ¬ę oratoire ¬Ľ en g√©n√©¬≠ral).

 

Cappellen

B. 1235 Nova Capella,  1278  Nova Capella de Bra-

bantia, 1329 ecclesiam de Capella in Brabantia cndt, 1417-8 Nuwe Capelle, 1404 Cappellen w.

 

Cappelle-Saint-Ulric

B. 1484 capella Ulrici a ni, 1587 Ca­pella sancti Ulrici a 2 vin.

 

Chapelle-à-Oye

H. XVe cap. d’Oye, infra metas dicte eccle-sie (Leuze S. Martini = Leuze-lez-Tournai H) rp. Oye est l’ancien nom de la localit√©.

 

Chapelle-lez-Herlaimont

H. 1155 in loco qui Herlamont dici-tur… allodium illud quod Capella nuncupatur, 1212 villam, que Capella dicitur, prope Herlamont, 1213 villam de Capella juxta Herlaimont bf.

 

Chapelle-Saint-Lambert

 (Lasne B) 1180 Capella Sancti Lam-berti, v. 1200 Basilica sancti Lamberti tw.

 

Chapelle-Saint-Laurent

 (Piétrebais B) 1217 de Capella sancti Laurentii a xvi.

 

Clemskerke

F. oc. 1002 Klemiskerke ch, 1178 in parochia de Clemeskerka cz, (patron saint Clément).

 

Doomkerke

¬†(Ruysselede F. oc.), nom qui a remplac√© l’ancien nom du hameau, Het Haentje : 1647 in Ruijslede, in ‘t quartier genaemd ‘t haentjen, 1879 hameau Het Haentje df.¬† L’abb√© Charles Doom y construisit en ‚ÄĘ 1867¬†¬† l’√©glise¬† saint Charles, qui prit imm√©diatement le nom de Doomkerke.

Voyez aussi, n¬į 16, les d√©terminatifs en √©glise, kerk,¬†¬† clocher.

 

Mariakerke

(Ostende F. oc.) 961 parochia sanctae Marie ch, 1304 in Sinte Marienkerke Testrep iab, 1560 Mariekercke mf n.

 

Mariakerke-lez-Gand

F. or. 951 capellam denique in honore S. Marie dicatam in villa que dicitur Meren vl, 1455 Meerkerke war, 1518 Mariekercke pv (étym. pop.).

 

Mariekerke

A. loc. ¬ę m√ī :rŇďkerŇďk ¬Ľ, 1218 Basseroide Ste Marie ngn, XVe Baesrode N. D. b ix, 1484 Baesrode Marie a m, d√©but XVIIe Mariekerke a 2 vn.

 

Nieucappelle

F. oc. 1222 parochiani de Nova Ecclesia, 1531-2 Nieucappelle wd.

 

Oudecappelle

F. oc. 1255 parochiam que dicitur Vêtus Ca­pella csp lille.

 

Saint-Jacques-Cappelle

F. oc. fl. Sint-Jacobs-Kapel, 1508 Sint Jacobs Capelle wd.

 

Saint-Pierre-Cappelle

 (lez-Nieuport) F. oc. 1455 Onkevliete war, 1560 S. Peeters Capelle mf 11.

 

Sint-Jans-Cappelle

 (Watou F. oc.) 1312 Saint-Jehan Cappelle cy.

 

Westcapelle

F. oc. 1110 et quatuor capellis, prima… quarta de Was da, 1306 Wiscapella, 1309 Waescapelle iab, 1560 West¬≠capelle mf ii (√©tymologie populaire).

 

Wilskerke

F. oc. 1305 in Willekins Kerke iab, 1455 Willekins Kerke war (patron saint Guillaume).

 

 

 1. aussi les compos√©s d’un nom d’homme et de chapelle (107) ou cappelle (133).

 

Autel-Bas

Lux, all. Nieder-Elter, loc. all. 1256 terra de Altari, 1257 la vile d’Autei clf, 1350 Hueti de Nieder Elter, 1354 Aulteil cl, 1394 Aulte vil (latin altare, v. fr. aller, allier, aulier ; fr√©quent, au pluriel, dans le nord de la France jpara√ģt se rappor¬≠ter parfois √† un ¬ę autel druidique ¬Ľ ou √† un temple romain).

 

Croix-lez-Rouveroy

H. 868-9 Crucem war, 1190 Croix lez Rouvroit ch, XIIIe le Crois dev.

 

Haute-Croix

B. fl. Heykmis, loc. fl., 868-9 (cop. XIIe) Aha crux (= Alta crux) war, 1199 de Alta Cruce m n 2, XIIe apud Haucrois g, 1241 in parochia de Haycrois rcf n, 1822 Haute Croix, 1837 Haut Croix ac.

 

La Croix

 (Braine-le-Comte H) 1453 le Crois iac.

 

Lorroir

 (Solre-Saint-Géry H) 1273 Loroit m i.

 

Orroir

F.or. XVe Celle (Celles H) cum Oroir rp (oratorium,¬Ľ ora¬≠toire ¬Ľ non paroissial ;fr√©quent dans toute la France, sous des formes diverses).

 

 

 

 1. Monastères

 

Le mot monast√®re est un doublet moderne (latin monasterium) du vieux fran√ßais moustier (mosterii est attest√© d√®s 786 et 847 ; Remania, 1919, 498) ; les f. romanes en mon- (Monstreux etc.) sont refaites sur le latin ; fl. munster. Au haut moyen √Ęge, signifie ¬ę couvent ¬Ľ, et aussi ‘< coll√®ge de cha¬≠noines ¬Ľ.

 

Celles

N. 1006 Cella si, 1028 Cella sh (cella , ¬ę ermitage ¬Ľ, puis ¬ę (petit) monast√®re ¬Ľ ; ce mot est √©limin√© par monasterium √† l’√©poque carolingienne.Le monast√®re de Celles fut fond√© vers .

669 par saint Hadelin, mort en 690 ; il reçut des dons importants de Pépin de Herstal ; plus tard, il fut remplacé par un chapitre ; celui-ci fut transporté à Visé en 1338, b).

 

Celles-(lez-Tournai)

H. 1107 Cella, 1189 Chelle ch.

 

Cielle

(Marcour Lux) 1096 Cella sh.

 

La Commanderie

(Haneffe Lg) ; ferme ; ancienne maison de l’Ordre du Temple ; s’appelait couramment dans le pays l’H√ī¬≠pital, leod. v.

 

La Converserie

(Tenneville Lux) ; ferme ; ancien hospice de l’abbaye de Saint-Hubert fond√© en 1152, dans la For√™t de Freyr, √† l’usage des voyageurs : 1330 la capellerie de la Converserie sh.

 

La Moinerie

Lg (Warsage Lg) ; ferme qui appartint √† l’abbaye de Val-Dieu d√®s le XIIIe si√®cle.

 

Les Croisiers

(Andrimont Lg) ; √©tablissement de religieux croisiers au d√©but du XIIIe si√®cle ; ne subsista qu’une cinquan¬≠taine d’ann√©es.

 

Monstreux

B. 877 villula Monasteriolum, 1059 Mosterols, 1136 Monstrouls mf i, 1225 Menstruel crh 4 vu, 1766 Montreuil pb (diminutif).

 

Montroeux-au-Bois

H. 1224 Menstruel juxta Hakiegnis (Hac-quegnies H, commune voisine) m n 2, 1776 Monstreuil-aux-Bois bhf.

 

Montroeux-sur-Haine

H. local ¬ę mutwa ¬Ľ XIIIe Monsteruel dev.

 

Moustier

(sur-Sambre) N. 1133 Monasterii ecclesie asan 30, 1155 Monasterium super Sambram si, 1299 Mostier sor Sambre a, 1776 Moustiers les Dames bhf (chapitre de chanoissses dont la fondation est attribuée à saint Amand, vers 661 ; il fut détruit par les Normands,et transformé en chapelle au XIIIe s b).

 

Moustier-lez-Frasnes

H. 1122 altare de Moste√Ļo cum appen-ditio suo Fraine a 2 i.

 

Mousty

(C√©roux-Mousty B.) wall. ¬ę mosti ¬Ľ, 1230 Rodium (C√©roux) in parrochia de Moustiers tw, 1496 Moustir cd, 1560 Moustiers sur le Thy mf n, 1639 monasterium ad Diliam a x.

 

Nieuwmunster

F. oc. 1107 Nieuwmunster ccf, 1302 Nieu-muenstre iab.

 

Pont-à-Celles

H. 1162-4 ecclesia que Cella vocatur, 1190-2 de Cella et de Herialmont b m, 1639 Celles, vulgo Pont a Celles a x, XVIIIe Chelle p.

 

Seilles

Lg. 1208 apud Sel bs, 1231 de Seillis a xv, 1237 Seilh crh 4 i, 1289 Sel, Seil bc.

 

Waesmunster

F. or. 1019-30 Wasmonasterium csb, 1147 Vase-monstre at i, 1156 de Guasiemonasterio a vi, 1212 Waesmous-tiers dpb, 1273 Waisemoustier cf (situé dans le pays de Waes).

 

 

 

214a. Les d√©terminatifs rappellent souvent l’existence d-‘un √©tablissement monastique dans la localit√©.

 

Flémalle-Grande

Lg. 1330 Flemalle le Temple si.

 

Lens-Saint-Remy

Lg ; appel√© jadis Lens-les-B√©guines (cou¬≠vent d’augustines dr), p. ex. en 1708, rcpbf.

 

Marche-les-Dames

N. 1152 villa quae dicitur Mareka, que est super Mosam a 2 m, 1516 Marche sur Meuse a xii, 1560 Marche les Dames mf n (abbayede cisterciennes fondée au XIIe siècle).

 

Munsterbilsen

Limb. 1330 Moenst√©rbielsen ppct 176, XIVe √† Blieze les Dames hpt (monast√®re de chanoinesses nobles, re¬≠montant au haut moyen √Ęge).

 

Nonnen-Milen

(Saint-Trond Limb.) 1470 Nonnemillen crh 71 monastère de femmes, cité déjà en 1256 crh 3 xiv).

 

Petit-Halleux

(Grand-Halleux Lux) 1501 Halleur ou (= au) Moustre Cvar. Moustier) dfl (monastère de cisterciennes nobles v. 1380).

 

Sart

¬†(Warsage Lg) jadis Sart-lez-Moines, fl. Monnikenrade, parce qu’il y existait une ferme de l’abbaye de Val-Dieu (Char-neux Lg).

 

Sart-les-Moines

 (Gosselies H) XIIe Sartum, 1244 Sartum Mo-nachorum, 1353 Saint-Michel du Sart condist les Moisnes b (prieuré bénédictin fondé v. 1110).

 

Thorembais-les-Béguines

B. 1247 Torembais sancti Martini, 1278 Torembays les Béguines tw (monastère de femmes cité dès le début du XIIe siècle).

 

Villers-le-Temple

Lg. 1324 in Villari Templi pf, 1497 Villari le Templez pp,1558 Villers les Temples a n (au XIIIe si√®cle, les Templiers s’y construisirent un monast√®re, qui passa ensuite

√† l’ordre de Saint-Jean, et devint, en th√©orie en 1466,en fait en 1503, le chef-lieu de plusieurs commanderies).

 

 

 

 1. Noms de monastères

 

Plusieurs noms de¬†¬† monast√®res ont surv√©cu √† la maison d√©sign√©e, et sont port√©s aujourd’hui par des hameaux ou quartiers :

 

Belian

(Mesvin H) 1295 Beliant b, 1302 Bethléem sw, 1342 Bethleent, XVe Bethlian, Bethlen, Bellian b (abbaye, fondée probablement en 1244).

 

Bonne-Espérance

 (Vellereille-les-Brayeux H) 1140ecclesia de Bona-Spe d, 1235 Bone Espérance b (abbaye fondée en 1126 ou 1127 à Merbes-Sainte-Marié H, transférée à Vellereille v.1300).

 

Florival

¬†(Archennes B) 1400 Valflorie Isj, fl. Bloemendael (abbaye de b√©n√©dictines, puis de cisterciennes, fond√©e vers 1200 au lieu dit Nettenbergh, o√Ļ avait exist√© pr√©c√©demment un autre √©tablissement de l’ordre de saint Beno√ģt).

 

L’Olive

(Morlanwelz II) 1380 au bas de Morlanwelz dallez Lolive, Monoyer, Mém. (abbaye fondée en 1220, Bernier Dict.).

 

Oriente

(Rummen B.) 1238 domus Orientis, 1626 by Orienten tw (abbaye de cisterciennes, citée pour la première fois en 1234).

 

Val-Benoit

(Li√®ge Lg) wall. ¬ę v√ĘvnŇďt ¬Ľ, ¬ę v√ĘmnŇďt ¬Ľ, 1230 ad Vallem Benedictam juxta Leodium, 1259 la Vale Beno√ģte, 1264 la Vas Benoiete, 1334 d√©lie Vauz Benoit vb (monast√®re de cha¬≠noines r√©guliers √©tabli vers 1223 dans un endroit nomm√© Sort ; le nouveau nom fut adopt√© apr√®s la cons√©cration de l’√©glise en 1224 ; en 1231, occup√© par les cisterciennes de Robermont).

 

Val-Dieu

(Charneux Lg) 1227 domus Vallis Dei vb (abbaye de l’ordre de C√ģteaux).

 

 

 

 1. Noms religieux divers (empruntés à la Terre-Sainte etc.)

 

Bellem

F. or. 1330-1 Betlehem aseb 3 v, 1455 Bethléem war

(patronne   Notre-Dame).

 

 

Nazareth

 F. or. 1260 Nazareth ce (idem).

 

 

 

 

 1. Les saints

 

Un grand nombre de lieux¬† sont¬†¬† d√©sign√©s par un nom de, saint (la plupart ont √©t√© donn√©s √† la localit√© du XIe au XIIIe si√®cle), ou sont affect√©s d’un nom de saint comme d√©terminant.¬†¬† √Čcartons les cas o√Ļ ce nom indique la d√©pendance d’un monast√®re, d’un chapitre, (voyez 210),¬†¬† et ne consid√©rons ici que ceux o√Ļ le saint d√©sign√© est, soit patron du lieu, soit titulaire de l’√©glise.

Jadis, il suffisait d’une d√©cision du cur√© pour changer le ti¬≠tulaire de l’√©glise ; aussi pareille modification est-elle assez fr√©¬≠quente sous l’ancien r√©gime,

D’autre part, le titulaire de l’√©glise peut ne pas √™tre le m√™me que le patron du lieu : si l’√©glise d’une paroisse est d√©truite, on peut donner un nouveau titulaire √† la nouvelle √©glise, mais la localit√© garde son ancien patron,dont la f√™t√© reste celle du vil¬≠lage. Le titulaire de l’√©glise abbatiale est g√©n√©ralement choisi comme patron de l’endroit de pr√©f√©rence au titulaire de l’√©glise paroissiale.

 

 

 1. Le titre de saintet√© a √©t√© exprim√© d’abord par domnus (de dominus) ¬ę ma√ģtre, seigneur ¬Ľ, roman dom, don, dam, dan au masc., dame, danne au f√©m. Dans le nord de la France, ce terme a √©t√© usit√© du VIIIe au Xe si√®cle ;dans l’est, il est rest√© en usage jusqu’au XIIe si√®cle. Le maximum de densit√© des¬† noms de lieux en domnus se trouve en Lorraine. En Belgique, on n’en trouve que des exemples masculins.

 

Dampremy

H.¬† wall. ¬ę darm√© ¬Ľ, 868-9 (cop.¬† XIIe) Dantremi war, 1033 in villa vero .que dicitur Domni Remigii bd, 1113 , Danremey crh 4 x, 1298 Dan Remey a 2 iv, 1298 Dant Remey bm (patron saint Remy).

 

Dommartin

(Saint-Georges Lg) Xe in villa Dommartin nomi-nata crh 3 n, 1822 Dam-Martin ac.

 

Dompierre

(Noville-les-Bois N) 1163-84 Dumpierre m i, 1248 Dompierre a iv (église disparue).

 

Donceel

Lg. 788 Domus Cyrici in pago Hasbaniae dr, 1034 Donum Cyrici gv, 1084 praedium suum, hoc est Domini Cyrici bialg xiv, 1182 ecclesie de Doncere bialg xn, 1318 Doncheires rg, 1497 Donchier pp, 1558 Doncherff a n (patrons saint Cyr, Cy-ricus, et sa mère sainte Juliette).

 

Donstiennes

H. 868-9 Alesta war, 1195 Donstevene dev, v. 1380 Donstievene bfn, XVe Donstaivene jh, 1561 Damp-

stiepne   bfn,   (patron saint Etienne).

 

 

Voici quelques noms composés en saint (1) :

 

(1)¬† Parfois √©crit sain : 1295 Geiste sain R√©mi tw, 1340 Sain Tron pf, 1386 Lens Sain Servais h 2. ‚ÄĒ Voyez 57 des noms rempla¬≠c√©s par celui du saint patron.

 

Saint-Denis

H. 868-9 Sanctum Dionisium war, 1123 eccle-siam Sancti Dyonisii prope Montes sw.

 

Saintes

B. fl. Sinte-Renelde, ¬ę sintŇďrne :lŇď ¬Ľ. 868-9 ad Sanctas, 1083 in Sanctis d, 1092 Saentes crh 4 vu, 1185 Saintes, Sant√©s rcf n, 1796 Sainte Renelde, Sinternelle crh 77 (patronne sainte Renelde).

 

Saint-Hubert

Lux 1006 ad locum qui dicitur ad Sanctum Hu-bertum mf m, 1184 burgum Sancti Huberti sh.

 

Saint-Josse-ten-Noode

B. 1361 in suburbio Bruxellensi dicto ten Noede a n, XVe S. Judoci Capella, XVe Hoye S. Judoci b ix, 1532 S. Judocus ten Hoye w (la premi√®re chapelle y fut b√Ętie au milieu du XIVe si√®cle, √©poque o√Ļ le culte de saint Josse avait une grande vogue).

 

Saint-Michel

F .oc. 1110 de Sancto Michèle mf m.

 

Saint-Nicolas

Lg. loc. ¬ę s√®nikol√® :y ¬Ľ. 1334 √† S. Nicolay bialg 37 (√©glise consacr√©e √† saint Nicolas en 1151 ; le culte de ce saint se r√©pandit en Occident √† la suite de la translation de ses reliques √† Bari, pr√®s de Naples, en 1087 ; Leod. vu) (2).

(1)   Saint Nicolas est le patron de Bourseigne-Neuve N et de Habay-la-Neuve Lux.

 

Saint-Nicolas

F. or. 1219 ecclesie Sti Nicolai in Bosco dpb, 1325 Sente Niclaus in Waes cart 87.

 

Saint-Paul

(Walhain-Saint-Paul B) v. 1100 villa sancti Pauli tw, 1362 Saint Poul vib, 1837 Paul lez Walhain ac (la patronne de Walhain est N.-D.).

 

Saint-Pierre

Lux. 1049 Pétri villa in Arduenna t.

 

Saint-Vith

Lg 1130-1 in Scto Vito sm.

 

 

 

 1. Le nom du patron est souvent employé comme déterminatif.

 

Houtem-Sainte-Marguerite

B. fl. Griet-Houtem, 1312 Hout-hem sancte Margarete, 1456 Sinte Margarete Houtem tw.

 

Houthem-Sainte-Catherine

(Hougarde B) 1340 Houthem ari-dum, 1368 Droeghoutem, 1671 Sinte Catlynen-Houthem tw.

 

Merbes-Sainte-Marie

H. XVe Mierbes b. Marie rp.

 

Wavre-Notre-Dame

A. fl. Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 1486 Wavria Marie a m, 1560 Waver-Onse-Lieve-Vrouwe mf i.

 

 

Wavre-Sainte-Catherine 

A.¬†¬† 1486¬†¬† Wavria¬†¬† Katerine¬† a¬†¬† ni, 1560 WavreS. Catharinemf i, 1708 Sinte Catharine ‘Waver pbv.

 

 

Winghe-Saint-Georges

B. fl, Sint-Joris-Winghe. 1597 Sint Jooris Winge tw.

 

 

 

Les noms fran√ßais o√Ļ le d√©terminatif en saint pr√©c√®de, sont calques sur des formes flamandes ou latines :

 

Saint-Jean-Geest

B. 1223 Johanne Gest tw, 1262 Johannis Gest a 2 vu, 1560 Jangaist mf n, 1804 Geest St Jean oud (patron saint Georges).

 

Saint-Jean-Sart

(Aubel I g) 1213 Sartum sancti Johannis dr (patron saint Jean-Baptiste).

 

Saint-Remy-Geest

B. 1230 Gest sancti Remigii. 1295 Geiste sain Rémi, 1436 Sinte Remis Gheest tw, 1776 Geest-Saint-Re-my bhf.

 

Sainte-Marie-Geest

 (Saint-Jean-Geest B) 1262 Gest sancte Marie a 2 vu, 1278 Gest sainte Marie tw, XVe Sinte Marieri Geest vt (patron, saint Pierre, patronne secondaire, la Vierge).

 

 

 

D√©formations de noms de lieux renfermant le titre de ¬ę saint ¬Ľ

 

 1. Ces noms subissent parfois des déformations assez pro­fondes, dont on trouve quelques exemples dans notre, pays : le mot saint est fusionné avec le nom ; il est supprimé ; le nom du saint est mutilé ; il est confondu avec un autre nom.

 

 

 1. Fusion de saint avec le nom

 

Saint-Trond

Limb. 1107 oppidum sancti Trudonis s, 1321 Saintron bialg xi, 1323 Sainteron pf, 1378 Sintruden st.

 

Samart

N. 1147 de Sancto Medardo r, 1470 St Mardi crh 71, 1558 Semmars, 1720 Samar r (patron, s. Médard, v. fr. Mard).

 

 

 

 1. Suppression de ¬ę saint ¬Ľ

 

Boucle-Saint-Blaise

F. or. fl. Blaas-Boekele, local ¬ę bl√†zi :-y√Ľ’zbukŇďlŇď ¬Ľ, 1570 Blaesboekele ot.

 

Cruyshautem

F. or. 1174 de Sancte Crucis Houthem vl, 1518 Cruushautem pv i (patron actuel saint √Čloi).

 

Hoorebeke-Saint-Corneille

F. or. fl. Cornelis-Hoorebeke, lo¬≠cal ¬ę sentŇďkorn√© :lŇďs ¬Ľ, 1518 S. Cornelis Hoorenbeke pv i.

 

Lierde-Sainte-Marie

F. or. fl. Maria-Lierde, local, ¬ęmall√ģ :r-dŇď ¬Ľ. 1567 Marien Lierde Guicc.

 

Maria-Leerne

 (Bachte-Maria-Leerne F. or.) 1330-1 Lederne Ste Marie (lat.) aseb. 3 v, 1370-1 Sente Marien Lire dpb, 1455 Lederne Marie war, 1611-13 Mary-Leerne dpb.

 

Martenslinde

Limb. XVe Ste-Maerten-Lynden st, 1497 Lynde S. Martini pp, 1558 Lyngde ecclesia sancti Martini a i.

 

Mont-Etienne

(Floreffe N) 1252 le glise de Saint-Stévènemont a xii, 1341 ecclesie de Monte Sancti Stephani a x.

 

Montquintin

 (Dampicourt Lux) 1190 Montquentin o, 1282 Moriquintin, 1550 Montquentin t,1570 ecclesie Sancti Quintini de Monte Sancti Quintini pt (patron saint Quentin).

 

Saint-Aubin

N. 1029 in Sancto Albino bd, 1497 Albinez pro-pe Florincz pp.

 

Saint-Paul

(Walhain-Saint-Paul B). 1362 Saint-Poul vib, 1837 Paul lez Walhain ac.

 

 

Sous le r√©gime fran√ßais, la suppression du mot saint, sans √™tre g√©n√©rale, se fit dans beaucoup de noms ; on trouve, par exemple dans l’Almanach du d√©p. de la Dyle de l’an X :

 

Court-Etienne, Lennick-Martin, Walhain-Paul, Winge-Georges, Woluwe-Etienne, √† c√īt√© de Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode,etc. ; et dans celui de l’an XIII : Chapelle-Lambert, Josse-ten-Noode, Marie-l√®s-Opprebais.

 

 

 1. Déformation

 

Cappelle-Saint-Ulric

B. 1587 Capella sancti Dlrici a 2 viit, 1706 St Wilrick Cappelle rcpbf.

 

Rhode-Saint-Genèse

B. fl. Sinte-Genesius-Rhode,l837 Rhodes-Ste-Genesse ac (le nom français régulier est Gênés).

 

Saint-Antelinckx

F. or. 1299 parochie van Zent Antelins rcf, XIVe Sains Encellinus, 1422 de S. Antelinis mk, XVe S. Ancelinus, S. Antellinus rp, 1518 Sententelins pv i, 1567 Ante-lini a 2 xn, 1570 S. Tentelins ot, 1784 Ste Antelinx ad, 1822 St Antelinckx ac, XIXe Sint-Antelins, Saint-Antelinck (titulaire actuelle sainte Gertrude ; ancien nom : 1179 parroehia Ransbec-ca, 1228 Ransbecca dpb).

 

 

 

 1. Confusion

 

Boude-Saint-Blaise

F. or. 1570 Blaesboekle ot, 1781 S. Ba-silius Boucle ad.

 

Houtain-Saint-Siméon

Lg. XVe Houtain S. Simon daris, 1558 Houtain Symeonis a i (patron saint Siméon).

 

Molembais-Saint-Josse

(Jodoigne B) 1823 Molembais-St-Job de Bouge.

 

Mont-Saint-Guibert

B. 1123 Mons sancti Guiberti tw, 1712 Mont S. Hubert rcpbf.

 

Rhode-Sainte-Agathe

B. 1374 Sent-Achtenrode cd, 1378 Sunte Agathen rode vib, 1784 Roux S. Auguste ou S. Achtenrode ad.

 

Saint-Mard

Lux. loc. ¬ę s√™m√īr ¬Ľ 1248 Saint Marc o, 1501 Saint Marck dfl (patron saint M√©dard).

 

Saint-Séverin

Lg. 1091 Sanctus Simphorianus mf i, v. 1131 sanctum Severinum, 1364 Sanctus Simptibrianus sm, puis toujours Saint-S√©verin (confusion fr√©quente. ‚ÄĒ L’√©glise est actuellement sous l’invocation des saints Pierre et Paul, dont le culte fut sp√©cialement r√©pandu par les Clunisiens, fid√®les sou¬≠tiens de la papaut√© ;Cluny re√ßut la moiti√© de l’√©glise de ce village en 1091).

 

Villers-Saint-Siméon

Lg. 1330 Vileir saingneur Symeon si, 1558 Villari domini Simonis a i, 1708 Villers S. Simon rcpbf, 1784 Villers S. Simont ad (patron saint Siméon).

 

 

 

 1. Faux saints

 

L’√©tymologie populaire a fait appara√ģtre dans des noms de lieux un nom de saint qui n’y √©tait pas d’abord.

 

Mont-Saint-Pont

(Braine-l’Alleud B) 1288 Mansimpont, 1374 Manchinpont, 1473 Monchinpont tw.

 

Saint-Symphorien

H. XIVe S. Simphorianus, XVe Sanctus Forianus rp.

 

Saint-Vincent

Lux. loc. ¬ęsav√™s√†¬Ľ, 1068 Sainvinsart t, 1336 Sainct Vinsant, 1344 Saint Vieusart vil. (patron S. Roch).

 

Sart-Eustache

N. 1294 li Sart a le Staches bc, 1639 Sart al Stache a x, 1804 Sart St. Eustache oud.

 

Sart-Messire-Guillaume

¬†(Court-Saint-√Čtienne B) 1387 Sart Monsieur Guillaume tw, 1776 le Sart-Saint-Guillaume bhf, 1784 Sart S. Guillaume ad.

 

Sendrogne

(Louveign√© Lg) 1314 inter Blendeft’e et S. Trognon pf.

 

Senzeille

N. 1291 villa de Stzeille asan 30.

 

Zétrud

B. fl. Sittert,1706 Zittart ou S. Gertrude rcpbf (patron saint Barthélémy).

 

 

 

Noms en saint port√©s par un lieu dont le titulaire de l’√©glise est autre que le saint d√©sign√© dans le nom.

 

 

 1. Les exemples sont fréquents. Nous avons cité plus haut certaines causes de cette discordance. Voici les divers cas qui se présentent en Belgique.

 

 

 1. Noms empruntés à un patron secondaire

 

Petit-Rosière

(Geest-G√©rompont B) 1233 Rosi√®res Sancti Nicholai tw, 1272 Rosires S. Nicholai a 3 n,1316 Rosires Saint Simphorien tw, 1558 Sancti Simphoriani a n (c’est ce dernier nom qui jadis √©tait le plus employ√©. Le ma√ģtre-autel est d√©di√© aux saints Nicolas et √Čtienne,un autel lat√©ral √† saint Sympho-rien).

 

Saint-Génois

F. oc., fl. Sint-Denijs : 1156 villam sancti Ge-nesii a vi, 1287 Fanum Dionysii, 1293-6 Sanctus Genecius ch, 1455 Sanctus Genesius war (patrons, les saints Denis et G√™n√©s ; l’√©glise poss√®de des reliques de saint Denis).

 

Saint-Trond

Limb. 741 ad basilicam sancti Pétri et sancti Trudonis, quae est in villa Sarchinio constructa a 3 v,1107 oppi­dum sancti Trudonis s, 1227 villa de Sainttreon si, 1378 Sin-truden st.

 

Sainte-Marie-Geest

(Saint-Jean-Geest B) 1262 Gest sancte Marie a 2 vu, 1278 Gest Sancte Marie tw; XVe Sinte Marien Gest vt, 1560 Marie-Gaist ml n (patron, saint Pierre ; patronne secondaire, sainte Marie).

 

 

 

 1. Noms empruntés à un pèlerinage, un tombeau, etc.

 

Essche-Saint-Liévin

F. or. 1520 Sente Livens Essche dpb (patron saint Martin ; la localit√© est, d’apr√®s la l√©gende, le lieu du martyre de saint Li√©vin).

 

Lennick-Saint-Martin

B. XVe Leniacum S.Martini,XVe Le-niacum N. D. b ix (patron saint Martin ; l’√©glise poss√®de une statue de la Vierge qui a toujours √©t√© l’objet d’une grande v√©n√©¬≠ration ; le nom de Lennick-Notre-Dame √©tait assez courant jadis).

 

Saint-Rahy

(Bomal-sur-Ourthe Lux) 1133 Mous sancti Rain-heri sm, 1161 in monte sancti Rainheri, 1275 de Raheri monte a 2 vu, 1280 Rahyermont, 1558 Rahiremont leod. ix (l’√©glise, dipsarue, √©tait d√©di√©e √† saint Denis l’Ar√©opagite : 1497 Mons sancti Dionysii ; mais on y conservait depuis longtemps des reliques de saint Rallier, qui y √©tait fort v√©n√©r√©).

 

 

 

 1. Noms rappelant une ancienne paroisse

 

Loochristi

F. or. loc. ¬ę l√Ļkri :sti ¬Ľ, 1330-1 Lo sancti Christi aseb 3 v, 1455 Loe Christi war, 1712 Loochrist rcpbf (patron saint Nicolas ; le village faisait partie jadis de la paroisse dite ¬ęHeilige Kerst ¬Ľ : 1156 altare de Christi-Kercka mf iv ; dpb).

 

 

 

 1. Noms ayant¬† subsist√©¬† apr√®s¬† un changement¬† de titulaire de l’√©glise.

 

Hautem-Saint-Liévin

F. or.  1518 S. Lievens Hautem pv i, 1560 S. Lieven-hauthem mf i (patron actuel saint Michel), Saint-Séverin (en-Condroz) Lg ; v. 224.

 

 

 

 1. Noms désignant une  abbaye existant dans  la localité

 

Saint-Gérard

N. 932 in villa Bronio mf i, XVe Broigne, XVIIe Saint-G√©rard b (nom de l’abbaye fond√©e en ce lieu au d√©but du Xe si√®cle par saint G√©rard ; titulaire de 1 √©glise paroissiale, saint Pierre).

 

Saint-Ghislain

H. Xe Ursidungus b, 1096 in loco qui vocatur Cella a 3 m, 1149 ecclesias scilicet, sancti Gisleni in Cella sw, 1188 villam sancti Gilleni a3 m, 1278-9 Saint-Gillain a 3 vin (nom du monast√®re, ¬ę cella ¬Ľ ; titulaire de l’√©glise paroissiale, saint Martin).

 

 

 

 1. Cause inconnue

 

Ellignies-Sainte-Anne

H. (titulaire, la Vierge).

 

Lavaux-Sainte-Anne

N. 1596 Vaux sanctae Annae leod. vu (titulaire, saint Remy).

 

Saint-Jean-Geest

B. 1223 Johanne Gest, 1364 Saint Jehan Geest tw (titulaire, saint Georges).

 

Saint-Sauveur

H. 1186 Saint-Sauveur ch, 1223 in parrochiis… de Sancto Salvatore m n 2 (titulaire, saint Michel).

 

Sart-Bernard

N. 1151 apud Sartum sancti Bernardi mf iv, 1280 de Sarto Bernardo a 2 iv (titulaire, saint Denis).

 

 

 

 

Les noms de lieux belges dans le monde

Auguste Vincent, Mélanges de toponymie belge, in : BTD, XIV, 1940, p.249-276

 

(p.249) 1 Les noms de lieux de Belgique transport√©s √† l’√©tranger.

 

Le transport d’un nom de lieu √† un autre lieu est un ph√©nom√®ne assez fr√©quent. Voici comment je le caract√©risais en 1927, en traitant des noms transport√©s dans l’int√©ri’eur de la Belgique ( 1) : ¬ę Il arrive parfois que l’on emploie un nom propre de lieu, sous sa forme originale ou sous sa forme l√©g√®rement modifi√©e, pour d√©signer un nouveau lieu. Ce transport de nom peut √™tre nettement intentionnel (Haelen, Loncin, Merckem) (2) ; il peut √™tre caus√© par un d√©placement mat√©riel d’un monast√®re, par exemple, pr√©c√©d√© d’une extension du nom primitif (Aywi√®res, Villers) ; dans le cas de transport par possession seigneuriale, le ph√©nom√®ne semble dans notre pays avoir √©t√© graduel, et il se double du passage pr√©alable d’un nom de lieu √† un monast√®re (Baudeloo, Hasti√®re, Middelbourg), ou √† un seigneur, une famille (Bierbais, La Hamaide, Mellaerde, Pervyse, Renarstein). “

Aujourd’hui, ce sont les noms transport√©s de Belgique

 

(1) Les noms de lieux de la Belgique. Bruxelles, 1927, p. 7-8 : ” Noms transport√©s “.

(2) Les exemples en italique sont expliqués dans la liste qui est donnée aux p. 8-9 du volume cité.

 

(p.250) √† l’√©tranger qui retiendront notre attention. On les trouve dans les r√©gions o√Ļ les Belges se sont install√©s ; ou bien ils ont √©t√© donn√©s √† une contr√©e dont l’aspect g√©n√©ral peut

rappeler une de nos provinces (Flandre) ; des noms de villes belges, comme Bruges, Tournai, ont √©t√© choisis pour des ” villes neuves ¬Ľ du Midi de la France √† cause de la notori√©t√© que leur procurait leur commerce ext√©rieur (sp√©cialement celui des draps, sans doute) ; quelques noms

(Fleurus, Jemmapes, Waterloo) √©voquent une victoire remport√©e par des √©trangers sur notre sol ; reste enfin un in√©vitable d√©chet de noms dont nous ne sommes pas √† m√™me d’expliquer le transport et ses modalit√©s (Brabant √† l’√ģle Maurice).

Nous passerons les noms en revue par pays, en commen√ßant par nos voisins : Hollande, France et Alg√©rie, Allemagne, Angleterre, √ģles A√ßores, √ģle Tristan da Cunha, Ha√Įti, √Čtats-Unis, Canada, Congo, √ģle Maurice et Ceylan.

 

Hollande. – K. DE FLOU s’est occup√© (1) des noms belges transport√©s en partant de cette observation, que beaucoup de noms jurent avec leur milieu g√©ographique ou linguistique. Il cite trois noms belges transport√©s √† l’√©tranger : Coolscamp, Assebroucke et Rousselare, pr√®s d’ Aardenburg, en Z√©lande. Le transport des deux premiers serait d√Ľ aux seigneurs de Claerhout, sous Pitthem (Fl. oc., canton Thielt), qui furent aussi, √† une certaine √©poque, seigneurs de la cour d’Assebrouck (Fl. oc., c. Bruges), et du village de Coolscamp (Fl. oc., c. Ardoye). Ayant achet√© des fermes √† Aardenburg, ils se sont plus √† les d√©nommer d’apr√®s deux de leurs seigneuries. Les deux noms z√©landais ont du reste disparu aujourd’hui. Quant √† Rousselare, aussi appel√© Nieuw-Rousselare, et qui subsiste encore dans

 

(1) De migratie der plaatsnamen, dans Verslagen en Mededeelingen der K. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. 1925. p. 138-148.

 

(p.251) Rousselaerwech et Rousselaer-Polder, DE FLOU nous assure qu’il provient d’un seigneur de Roulers (Fl. oc.) priv√© de son fief, et qui attacha son titre √† une localit√© nouvelle (v. ci-dessous).

Des noms de lieux belges transport√©s en Hollande ont encore fait l’objet d’une √©tude d’E. VLIETINCK (1). Ce sont :

Slype (Fl. oc. ; cit√© en 840) ; pr√®s d’ Aardenburg (Z√©lande), 1243 Slippendam. Nieuport (Fl. oc. ; 1163), et Nieupoort (Holl.; 1283) ; jadis ville, aujourd’hui village.

Coxyde (Fl. oc, ; 1270), et Coxyde (Zél. ; 1263 ; la localité belge doit, selon VLIETINCK, être beaucoup plus ancienne).

– Roulers (Fl. oc.), fl. Rousselare (822) ; localit√© homonyme pr√®s d’Aardenburg (Z√©l. ; 1218), 1347 Rollario.., que novum Rollarium appellatur ” cette localit√© a disparu. D’autres villages z√©landais portent le m√™me nom que des villages flamands, mais ne figurent malheureusement que dans des documents assez rares : Breedene : Ramscapelle (1138) ; Oostende. On en est r√©duit pour tous ces noms, dit VLIETINcK, √† des conjectures ; certains peuvent tr√®s bien apr√®s tout ne pas avoir √©t√© emprunt√©s √† la Flandre, mais avoir √©t√© cr√©√©s sur place. L’hypoth√®se qui para√ģt la plus s√©duisante √† VLIETINCK est que dans l’ensemble, ces noms seraient dus √† des Flamands r√©fugi√©s en Z√©lande lors des troubles du XIe si√®cle.

 

France. – Nous n’avons rien relev√© dans les r√©gions voisines de notre pays. Dans la commune de Hettange-Grande (Moselle), M. DE BoUTEILLER signale, en 1874 (2), une ferme appel√©e Chamb√©ry ou Gand (1817 Chamborn, Schombourg, 1844 Gand, 1860 Chambourg ou cense de Gand) (3). Dans le sud-ouest, nous rencontrons deux fois

 

(1) Uitwijking van plaatsnamen in middeleeuwsch Vlaanderen, dans Biekorf, XL, 1934, p. 233-240.

(2) Dictionnaire topographique de l’ancien d√©partement de la Moselle. Paris, 1874.

(3) La transformation de Chambourg en Chambéry, sans doute.

 

(p.252) le nom de Bruges (Fl. oc.). Bruges (Basses-Pyr.) est une bastide ou ville neuve créée au début du XIVe siècle (1).

Il en est probablement de m√™me de Bruges (Gir.) ; il a en tout cas √©t√© de mode dans ces r√©gions, au moyen √Ęge, de donner le nom d’une ville √©trang√®re bien connue aux ¬ę villes neuves ” cr√©√©es de toutes pi√®ces (2). C’est le cas pour Tournay (Hautes-Pyr.), chef-lieu de canton, bastide construite en 1307, sur l’emplacement d’un village appel√© Renson (3). ¬ę Le nom nouveau, dit JOANNE, fut adopt√© en souvenir de la ville de Tournai dans le Hainaut. ” La forme du nom trahit du reste son origine septentrionale ; la localit√© est entour√©e de noms en -ac : la forme r√©gionale aurait √©t√© *Tournac.

Enfin, le nom de la Flandre se rencontre en plusieurs points de la France : Flandre, village d√©pendant d’Aoste (Is√®re ; XIVe territ. Flendres) (4) ; Flandre, hameau de Dolomieu (Is√®re) (5) ; Flandres, hameau de Villeneuve-sur-Yonne (Yonne ; 1699 Flandre) (6) ; au nord de Rochefort (Char.-Inf.), une r√©gion basse et coup√©e de canaux s’appelle Petite-Flandre (7).

Alg√©rie. – Deux localit√©s y portent le nom de villages d’apr√®s le chef-lieu de la Savoie, est aussi une sorte de transport, mais vraiment indirect.

 

( 1) P. JOANNE, Dictionnaire g√©ographique et administratif de la France. Paris, I, 1890, p. 642. ” Para√ģt, dit JOANNE, avoir eu pour premiers colons des Flamands qui lui auraient donn√© le nom d’une de leurs principales villes. On reconna√ģt encore dans le langage des habitants des expressions flamandes bien caract√©ristiques. “

(2) Voyez A. VINCENT, Toponymie de la France. Bruxelles, 1937, nos 7, 905 et 929.

(3) JOANNE, Dict., VII, 1905, p. 4917.

(4) U. CHEVALIER, Dictionnaire du d√©partement de l’Is√®re. Romans, 1921.

(5) Ibid.

(6) MAX. QUANTIN, Dictionnaire topographique du d√©partement de l’ Yonne. Paris, 1862.

(7) La carte de France, de Cassini (XVIIIe siècle) donne à la localité de Saint-Louis, située dans cette région, le nom de Saint-Louis de la Petite Flandre.

 

(p.253) belges, √©videmment en comm√©moration des victoires remport√©es par les Fran√ßais. Fleurus, au sud-est d’Oran, d’apr√®s Fleurus (Hainaut; bataille de 1794); Jemmapes, au sud-est de Philippeville, d’apr√®s Jemmapes (Hainaut ; bataille de 1792). Ces deux noms figurent sur les cartes de l’Alg√©rie depuis 1856.

Allemagne, – On sait qu’au moyen √Ęge, d’assez nombreux colons belges et hollandais s’ √©tablirent en Allemagne. EMILE DE BORCHGRAVE leur a consacr√© un travail √©tendu (1). Il croit retrouver certains noms de lieux belges dans les r√©gions o√Ļ les documents signalent des colons de notre pays. Toutefois il s’agit souvent de noms que l’on a parfaitement pu former sur place ant√©rieurement au XIIe si√®cle (v. p. ex. p. 59 pour la r√©gion de Br√™me). Plusieurs localit√©s s’appellent Fl√§ming, Flemmingen, mais ces noms ne nous int√©ressent pas ici. Muntenacke, cit√© dans le Brandebourg en 1505 (p. 119) repr√©sente-t-il Montenaeken (Li√®ge) ? gente, Eyper, M√ľgeln, Welsike, Lichterfelde (p. 126) sont-ils les noms de gand, Ypres, Malines, Velsique et Lichtervelde? On peut le supposer, mais les documents pr√©sent√©s par DE BORCHGRAVE n’entra√ģnent pas la conviction. En l’absence de nouvelles recherches, le probl√®me reste pos√© (2).

 

Angleterre. Un faubourg de Liverpool, quartier de villas. porte le nom de Waterloo. Dans le Warwickshire, on rencontre Royal Leamington Spa, o√Ļ se retrouve le nom de Spa (Li√®ge) ; mais on sait qu’en Angleterre, Spa est devenu un nom commun signifiant ¬ę ville d’eau, station baln√©aire ” .

 

(1) Histoire des colonies belges qui s’√©tablirent en Allemagne pendant le XIIe et le XIIIe si√®cle (Acad√©mie royale de Belgique. M√©moires couronn√©s et m√©moires des savants √©trangers, in-4¬į, XXXII, 1864-1865. Bruxelles, 1865).

(2) E. FOERSTEMANN, ON3, Bonn, 1913-16, ne fournit aucune indication.

 

(p.254) A√ßores. – Les √ģles A√ßores (possession portugaise) ont √©t√© appel√©es, A la fin du XVe si√®cle et au XVIe, ” √ģles Flamandes ¬Ľ, en portugais ” ilhas Flamengas ¬Ľ, L’une d’elles, Fayal, est appel√©e ” Nouvelle-Flandre ” sur le globe de Martin Behaim, confectionn√© A Nuremberg en 1494 : neuflandern, oder Insula de faial (1). Cette √ģle avait d√©j√† plusieurs fois chang√© de nom : 1345 I. de la Ventura, 1460 Sam Luis. 1485 y. Ofaial (2) ; 1460 San Diniz, XVe y’ de

San Dinis, v. 1470 y’ Faial (3). En 1460, Henri le Navigateur avait c√©d√© les A√ßores √† son neveu, le roi de Portugal Alphonse V qui les donna √† l’infant D. Fernando. Celui-ci s’√©tablit √† Fayal, comme capitaine donataire, Josse de Hurtere (Joos d’Utra), d’une famille noble du Franc de Bruges, qui s’y rendit avec un certain nombre de ses compatriotes, et probablement avec l’appui de la femme de Philippe le Bon, la duchesse Isabelle de Portugal.

Behaim, qui √©pousa la fille de de Hurtere en 1488, et r√©sida √† Fayal, mais dont les dires sont sujets √† caution, √©value √† 2,000 le nombre des colons flamands amen√©s √† Fayal ; en 1494, il y avait 1.500 habitants (4). Vers 1507, le flamand avait cess√© d’√™tre parl√© dans cette √ģle (5).

Quant au nom d'” √ģles Flamandes ¬Ľ, on le trouve d’ abord dans une lettre de 1494 o√Ļ Martin. Behaim donne son adresse : ” Martino Bohemo… genero capitanii Insularum azores faial et pico et Insularum flamengorum ubi ubi sit “.

Il faut ensuite aller jusqu’en 1,569 pour retrouver le nom √† cette date, Mercator, dans sa Nova et aucta orbis terrae

 

(1) E, G. RAVENSTEIN, Martin Behaim, his life and his globe. London, 1908, in-f¬į.

(2) Ibid.

(3) JULES MEES, Histoire de la d√©couverte des √ģles A√ßores et de l’origine de leur d√©nomination d’√ģles Flamandes. Gand, 1901, in-8¬į ( Universit√© de Gand. Recueil de travaux publi√©s par la Facult√© de Philosophie et Lettres, 27 e fascicule).

(4) RAVENSTEIN, p. 49. L’exactitude de ces chiffres nous importe peu.

(5) D’apr√®s V ALENTIN FERNANDEZ. Voyez MEES, p. 109

 

(p.255) descriptio, donne aux A√ßores le nom de Insulae Flandricae (1). De m√™me, en 1595, Ortelius, dans une nouvelle √©dition, augment√©e, de son Theatrum orbis terrarum (publi√© pour la premi√®re fois en 1570), dit : ” … nostrates (A√ßores) de Vlaemsche eylanden vocant, quasi Flandricas insulas ” (MEES, op. cit,). Ce nom donna lieu ensuite √† toute une l√©gende .

 

Ile Tristan da Cunha. – Ile situ√©e en plein Atlantique, au sud-ouest du cap de Bonne-Esp√©rance; possession anglaise, avec une bonne centaine d’habitants. Apr√®s la suppression de la Compagnie d’Ostende, un octroi fut ‘accord√© en 1775 √† une soci√©t√© connue sous le nom de

Compagnie d’Asie et de Trieste. Cette Compagnie √©tablit des comptoirs √† Canton, Macao et aux Indes ; elle prit possession de l’√ģle Tristan da Cunha, et lui donna le nom d’√ģle de Brabant. Mais bient√īt son activit√© se termina par la banqueroute (2),

 

Ha√Įti, possession fran√ßaise. Il y eut l√† jadis une Nouvelle-Flandre. On y trouve encore aujourd’hui une localit√© appel√©e Anse d’ Hainault, avec port.

√Čtats-Unis. Les √Čtats-Unis, point, de mire d’une intense √©migration euro p√©enne pendant tout le XIX e si√®cle et le d√©but du XXe, poss√®dent une toponomastique bigarr√©e. On y remarque partout, √† c√īt√© d’un foisonnement de noms emprunt√©s √† l’ Angleterre, des noms de lieux de

l’Europe continentale, et notamment un certain nombre de noms belges. La plupart sont cit√©s par HENRY G.

 

(1) Sur la m√™me carte, Mercator place au nord-nord-ouest de San Miguel, A la latitude de Brest, ” une autre √ģle portant le nom de Vlaenderen qui n’a jamais exist√© et qui doit √™tre class√©e parmi les √ģles fantastiques si nombreuses A cette √©poque “. MEES, op. cit.. p. 112.

(2) M. HUISMAN et P JACQUET, Cinq si√®cles d’effort colonial. Bruxelles, 1933, in-8¬į, p.. 13.

 

(p.256) BAYER, en 1925 (1). La chronologie des √©tablissements qu’ils d√©signent est malais√©e √† √©tablir pour nous. Les statistiques officielles signalent l’arriv√©e des premiers groupes importants d’immigrants belges entre 1841 et 1850. Quelques noms en tout cas sont ant√©rieurs √† cette √©poque. Et pour la p√©riode qui suit, nous poss√©dons tout au moins de pr√©cieuses indications pour le Wisconsin, Il faut √©videmment mettre √† part les nombreux Waterloo. Il y en a dans au moins vingt √Čtats de l’Union. ‘Ils sont bien probablement dus, pour la plupart, non √† des Belges, mais √† des Anglais, et doivent √™tre mis en parall√®le avec les noms de Fleurus et Jemmapes en Alg√©rie (voyez plus haut).

Le premier nom qui, √† notre connaissance, para√ģt √™tre emprunt√© √† la Belgique, est Mt Kemble ; il figure sur une carte de 1777 √† l’est de N[orth] Hannover dans le New Jersey, √† la hauteur de New York (2). Ce nom fait penser au Mont Kemmel, fl. de Kemmelberg, 1641 Den Kemmel Bergh, 1704-1705 du mont de Kemmel (3). Le village m√™me de Kemmel (Fl. oc., arr. Ypres, c. Messines) nous est connu sous les formes suivantes . 961 ecclesia de Kenilis (*Kemlis), 1066 villa Kembles, 1089 de Kemlis, 1123 Chembla, 1227 Kemmele (4), Kemble, il est vrai, est le nom d’un village du Gloucestershire (jusqu’en 1897, du

 

(1) The Belgians first settlers in New York and in the Middle States. New York, 1925, in-8¬į. — P. 202-203 ‘..<( Geographic names in the United States connected with Belgian settlements and memories ” . 14 noms (certains existent √† plusieurs exemplaires), mais aucune indication de date.

(2) A map of the prOvinces of New-York and New-Jersey… from the topographical observations ofC.J.SAUTHIER.Augsburg, Matthew Albert Lotter, 1777. – Sur la rive droite de l’Hudson, la carte renseigne Bergen, qui √©voque probablement, dans cette r√©gion riche en noms hollandais, la ville de Berg-op-Zoom.

(3) K. DE FLOU, Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen.., Brugge, VII, 1927, col. 497.

(4) Ibid., col. 485 ss.

 

(p.257) Wiltshire) ; ses formes anciennes sont : 682 Kemele, 1065 Kemele, 1086 Chemele, 1523 Kembyll (1). Mais ce nom n’est jamais donn√© comme associ√© √† Mount. Il est donc tr√®s probable que le M[oun]t Kemble de 1777 reproduit le nom de la colline flandrienne, sous une forme un peu anglicis√©e. En 1800 d√©j√†, ]a ]ocalit√© est appel√©e Morristown (2), nom emp]oy√© jusqu’aujourd’hui. Hoboken (New Jersey v), sur la rive droite de l’Hudson, en face de New York, appara√ģt sur les cartes d√®s 1833 (3).

Pour le Wisconsin, nous avons des indications pr√©cises sur les colons belges du milieu du XIXe si√®cle et les noms de Belgique qu’ils y ont transport√©s (4). Elles nous sont fournies par Mass√©, consul belge, dans un rapport du 1er f√©vrier 1862 (5) La colonie belge √©tait, situ√©e dans les environs de Green-Bay, entre ]a baie de ce nom et le lac Michigan. Le consul avait vu arriver les √©migrants belges quelques ann√©es auparavant (√† partir de 1859, se]on O. PETITJEAN) (6). En 1862, ]a population belge ne comptait

 

(1) J E, B. GOVER, ALLEN MAVER et F. M. STENTON, The place-names of Wiltshire. Cambridge, 1939, p. 60. Nom pré-anglais (sans doute celtique). Kemble est aussi devenu nom de famille.

(2) P. F TARDIEU, Oarte des Etats-Unis. Paris, 1800.

(3) H. S.. STAMMER, A map of the Oanals d, Rail Roads of Pennsylvania and New Jersey and the adjoining states.

(4) GOBLET D’ ALVIELLA, V oyages, d√©couvertes, √©migrations (Patria Belgica. Encyclop√©die nationale… publi√©e sous la direction de M. EuG√ąNE VAN BEMMEL. Bruxelles, III, 1875, p. 207-208). – Ce passage cite comme source le rapport de J B. A. Mass√©, consul de Belgique A Green-Bay (Wisconsin), dat√© du 1er f√©vrier 1862, et publi√© dans le Recueil consulaire, Bruxelles, VIII, 1862, p. 157- 16l.

(5) Voyez la note précédente.

(6) Les tentatives coloniales faites sous le r√®gne de L√©opold 1er (La Belgique en 1930. Revue illustr√©e). P. 25 (n¬į de mars), l’auteur parle sommairement des √©tablissements belges de 1859 A Green Bay et Town Belgium (Wisconsin). Malheureusement, les d√©tails annonc√©s n’ont pas √©t√© publi√©s, l’√©tude de PETITJEAN n’ayant pu √™tre ins√©r√©e en entier dans cette revue √©ph√©m√®re, publi√©e √† l’occasion de l’Exposition du Centenaire de l’Ind√©pendance, et termin√©e

en décembre.

 

(p.258) pas moins de 7.000 habitants. ” Les principaux √©tablissements fond√©s par les √©migr√©s belges font partie des towns de Green Bay, Red-River (rivi√®re Rouge), Casco, Humboldt, Bruxelles, et sont d√©sign√©s par nos colons sous les noms de Grez-Daems. Dyckesville, Saint-Sauveur, Grandleez, Walhain, Sucrerie, Rosi√®res et Nouveau-Bruxelles “… ” chacun de nos villages poss√®de une √©cole… ma√ģtres parlant les langues anglaise et fran√ßaise ,>… ” Enfin, √† Grez-Daems et √† Rosi√®res, s’√©l√®vent des √©glises… ” (1).

Des localit√©s cit√©es plus haut, nous n’ avons pu trouver, comme encore existantes aujourd’hui, que Brussels, Rosi√®re (pr√®s de Brussels), et Belgium (1859 Town Belgium).

Grez-Daems repr√©sente √©videmment Grez-Doiceau (Brabant, c. Wavre) (2). Nous identifions ensuite Grand-Leez (Namur, c. Gembloux), Walhain-Saint-Paul (Brabant, c. Perwez), Rosi√®res (Brabant, c. Wavre). Sucrerie, selon toute vraisemblance, rappelle l’√©cart de ce nom √† Waterloo (Brabant), o√Ļ se trouve une grande sucrerie. Reste Saint-Sauveur, dont nous ne pouvons rapprocher que Saint-Sauveur (Hainaut).

Mais nous trouvons des noms belges aux Etats-Unis en dehors de la r√©gion de Green-Bay . certains apparaissent plusieurs fois ; les uns ont leur forme belge, d’autres sont

 

(1) p. 159. – MASS√Č ajoute : ” Les usages et les moeurs de la Belgique, introduits dans ces contr√©es, adoucissent pour les nouveaux arriv√©s les regrets que leur cause l’√©loignement de leur pays natal ; en retrouvant les habitudes et la langue de leur patrie, ils s’accoutument vite A l’exil volontaire qu’ils se sont impos√©. ¬Ľ – Nous sommes particuli√®rement heureux de compl√©ter ce passage par les renseignements que nous a fournis il y a deux ans Mlle Van

Biesbroeck, d’origine gantoise, et biblioth√©caire de Yerkes Observatory, Lake Geneva (Wisconsin). A Brussels (Wisc.), les vieux parlent encore le fran√ßais, et ont conserv√© certains usages de Belgique (tarte aux matons, chapelles rustiques, cl√ītures de bois autour des champs et non de fil de fer) ; le seul fait d’√™tre d’origine belge a valu A Mlle Van Biesbroeck un accueil chaleureux.

(2) Daems est un nom de famille belge, et pourrait avoir √©t√© substitu√© A Doiceau ; il est plus simple d’y voir le r√©sultat d’une confusion.

 

(p.259) anglicis√©s. Voici ceux que nous avons not√©s : Antwerp (Michigan, Mississipi, New York, Ohio) ; dans l’Illinois, au sud-ouest de Chicago, Danvers est peut-√™tre un nom de famille; Belgium (New York) ; voyez plus haut un homonyme dans le Wisconsin; Boitsfort (Wisconsin) ; Brussels (Illinois) . Brussells (Missouri) ; Calamine (Wisconsin ; d√©pendance de Moresnet, Li√®ge) ; Charleroi (Pennsylvanie : verriers originaires de Charleroi, Hainaut) ;

Flanders (Michigan, New Jersey, New York); Floreffe (Pennsylvanie ; d’apr√®s Floreffe, Namur) ; Ohent (Kentucky, Minnesota, New York, Pennsylvanie) ; Hoboken (Alabama, Georgie, Indiana, New Jersey¬†; pour ce dernier nom, voyez plus haut ; Hoboken, Anvers) ; Namur (Wisconsin) ; Ostend (Pennsylvanie); Spa : ¬ę In many compound place names “, dit BAYER (mais il n’en cite pas, et nous n’avons pas r√©ussi √† en retrouver) ; Wallonia (Kentucky).

Canada. – Dans l’Ontario, √† l’ouest de la Georgian Bay, on remarque Waterloo, chef-lieu d’un comt√© (au nord de celui-ci est le comt√© de Wellington) ; au nord-ouest de l√†, Brussels ; et plus au nord, Kemble (il est impossible de dire s’il s’agit de Kemmel (Fl. oc.) ou de Kemble (Angleterre) (1) ; voyez plus haut. Dans la province de Qu√©bec, existe une localit√© appel√©e Namur.

 

Congo. La toponymie europ√©enne au Congo commence avec la travers√©e de l’ Afrique par Stanley ( 1874-1877) (2), Le premier nom de localit√© cr√©√© de toutes pi√®ces est L√©opoldville (Stanley, 1881). Les Belges ont particip√© nombreux √† l’oeuvre commenc√©e en 1877 par l’Association Internationale africaine, sous la direction de leur roi, et

 

(1) Kemble est devenu du reste aussi nom de famille.

(2) Nous avons fait le 2 d√©cembre 1940, A la Section wallonne de la CRTD, une communication sur l’ensemble de la toponymie due aux Europ√©ens au Congo. Ce travail sera publi√© en 1941.

 

(p.260) qui aboutit √† la cr√©ation de l’√Čtat ind√©pendant du Congo en 1885 (colonie belge depuis 1908). Cependant, ce n’est qu’en 1890 qu’un nom de lieu de Belgique est transport√© pour la premi√®re fois au Congo. Coquilhat avait fond√© en 1884 une station chez les Bangala. Elle porta le nom de Bangala ou Bangalas; en 1890, un d√©cret du roi-souverain lui donna le nom de, Nouvelle-Anvers. C’est le seul nom de ce type existant au Congo. Les autres transports sont dus principalement aux missionnaires.

Les noms sont parfois transport√©s tels quels, sans addition ; nous n’avons pas trouv√© d’exemple avant 1906.

Boitsfort (Tour de), observatoire et station agronomique √† √Člisabethville, Katanga (Boitsfort, √† W atermael-Boitsfort, Brabant). Esschen Kat. (Esschen, Anvers). Merlemont, ferme-chapelle des P√®res Blancs, pr√©fecture apostolique de Stanley-Falls (Merlemont, Namur). Moerbeke, Bas-Congo ; plantations ; cit√© depuis 1928 (deux Moerbeke, Fl. orient.). Mont-Saint-Jean, poste de Scheut √† Nouvelle-Anvers, fond√© en 1906 (Mont-Saint-Jean, √† Braine-l’Alleud. Brabant). Ostende, poste des Soeurs du Sacr√©-Coeur de Marie dans l’U√©l√©. Perck, poste de Scheut √† Umangi, Equateur; cit√© en 1909 (Perck, Brabant). Scheutveld, Sankuru, mission de Scheut (.d’apr√®s un lieu dit pr√®s de Scheut, √† Anderlecht, Brabant). Snelleghem, centre agricole √† √Člisabethville, Kat. (Snelleghem, Fl. oc.). Le type le plus r√©pandu est compos√© d’un nom de lieu belge auquel s’ajoute un nom de saint. Il appara√ģt vers 1897,

et sa diffusion est due √† la multiplication rapide des ” fermes-chapelles >} (1).

Les premiers noms relev√©s sont Hemptinne-Saint-Beno√ģt, Kasai, mission de Scheut fond√©e en 1897 (deux Hemptinne,

 

(1) Ces postes minuscules ne figurent ni dans les répertoires administratifs, courants, ni sur les cartes. On commença à en fonder vers 1895.

 

(p.261) Namur), et Thielen-Saint-Jacques, Kat., mission de Scheut fond√©e en 1898 (Thielen, Anvers). Les noms de ce type sont extr√™mement nombreux ; on y retrouve notamment le nom de la plupart des localit√©s importantes de Belgique (1). L’appellation de ces fermes-chapelles a souvent √©t√© choisie d’avance par des donateurs (particuliers, souscription de p√©riodique, etc.). Le nom du saint est parfois celui du patron de la localit√© belge (2) ; il est parfois aussi emprunt√© √† celui d’un coll√®ge de J√©suites dont les √©l√®ves ont r√©uni des fonds (3).

Parfois, au nom de lieu belge s’ajoute un nom de personne : Champion-Xavier-Emmanuel, fond√© en 1902, Kwango; Li√®ge-Marie-Henriette, pr√®s de L√©opoldville (pr√©noms de la reine) ; Suarl√©e-Marie-Henriette, Ituri, cit√© en 1909 (Suarl√©e, Namur; pr√©noms de la reine). Namur-Thomas-Louis, poste de Norbertins dans l’U√©l√©, cit√© en 1909 (pr√©noms de Mgr Heylen, √©v√™que de Namur).

Citons enfin un nom avec qualification latine : Louvain-Alma mater, poste secondaire des Soeurs de Marie, de Gand, pr√®s de Luluabourg-Saint-Joseph, Haut-Kasa√Į; cit√© en 1909.

Voici enfin des d√©riv√©s latins en -a : Brabanta (Haut-Kasa√Į), cit√© depuis 1926 (huileries, et mission de Scheut) ; Flandria (√Čquateur), cit√© depuis 1928 (industrie, commerce).

 

(1) Plusieurs villes reparaissent avec une série de noms de saints différents : Anvers-Notre-Dame, Anvers-Saint-Ignace, Anvers-Saint-Joseph ; Charleroi-Sacré-Coeur, Charleroi-Sainte-Marie ; Liège-Notre-Dame, Liège-Saint-Christophe, Liège-Saint-Hubert, etc. (nous avons noté plus de 15 Liège) ; Louvain-Notre-Dame, Louvain-Saint-Joachim, Louvain-Saint-Michel, Louvain-Sainte- Gertrude; quatre Namur, trois Turnhout, etc.

(2) Casterlé-Saint- Willibrord, Bas-Congo ; Dinant-Saint-Perpetus, Uélé ; Hérenthals-Sainte- Waltrude, Uélé ; Lierre-Saint- Gommaire, Uélé.

(3) Bruxelles РSaint РMichel, Kwango ; Charleroi РSacré РCoeur, Kwango; Tournai-Notre-Dame, Kwango.

 

(p.262) Ile Maurice (ou √ģle de France), dans l’Oc√©an Indien, √† l’est de Madagascar; actuellement anglaise. Le cap qui se trouve au sud-ouest s’appelle cap Brabant ; il est domin√© par la montagne dite le morne Brabant (1). Nous n’avons pu trouver l’origine de ces d√©nominations (2).

 

Ceylan. – En 1901, on cite √† Ceylan une √©cole √©tablie par une mission de J√©suites, et appel√©e Tournai-Notre-Dame (Missions belges de la Compagnie de J√©sus [revue], Bruxelles, 1901). Tout comme pour la ferme-chapelle de m√™me nom dans le Kwango, au Congo, que nous avons mentionn√©e plus haut, c’est le Coll√®ge Notre-Dame, √† Tournai, de la Compagnie de J√©sus, qui avait r√©uni les fonds n√©cessaires √† la cr√©ation de l’√©tablissement.

 

Patrick Maselis, Des Açores à la Nouvelle-Zélande, Toutes les colonies belges sur les six continents (1451-1916), Roularta 2005

 

açor : autour > les Açores (Ilhas dos Açores)

(p.14) < A l’origine : Ilhas Flamencas

 

topo 2006 : (à Santa Cruz de la Palma)

noms de rue (p.312) ¬ę¬†Calle Van de Walle¬†¬Ľ

un cratère sur Gran Canaria : Caldera Bandama (= le cratère Vandamme)

 

NB Sinjoren¬†: inwoner van Antwerpen (< Se√Īores: bourgeois d‚ÄôAnvers hispanis√©s)

 

04/05/1626 (Manhattan)

(+ tard : Staten Island, Ha(a)rlem)

 

(p.44) New York s‚Äôappelait initialement Neuf (W¬†? No√Ľ¬†?) Avesnes (< (H) Avesnes)

 

(New York) topo: quartier Hoboken

Wallabout Bay (< Waalse Bocht Baai)

Communipaw (New Jersey) (< communiteit De Pauw (du nom de l’anc. propriétaire de Staten Island)

Staten Island (< Staten-Generaal)

Wall Street (< mur de bois qui devait protéger Nieuw Amsterdam des Indiens)

 

(p.45) NB dollar (< NL daalder (écu))

 

(p.45) Franklin Delano-Roosevelt (Delano (< Delannoy (B)) ; Roosevelt (NL))

 

05/08/1719

achat par Godefroid de Merveille √† un souverain indien local d‚Äôun territoire au sud de Madras (auj. Chennai) sur la c√īte de Coromandel.

Lieu baptis√© ‚ÄėCabelon‚Äô ou ‚ÄėSadatpatnam‚Äô (maintenant¬†: Covelong)

 

(p.107) Santo Tom√°s de Guatemala (09/11/1841)

topo auj. : Parque Belga

 

(p.108) NB L’un des descendants des colons belges, Oscar Berger, est devenu bourgmestre du Guatemala, et, en 2004, président du pays.

 

(p.119) Santa Catarina do brasil (1842-1875)

topo en 2006 : av. Ricardo P. Maes; Rua Pedro Castellain

 

(p.161) Villaguay (Argentine) (1882-) : Eglise des Belges, Plazoleta de los Belgas

 

(p.307) Antarctique

(p.344) topo : Île du Brabant, Détroit de Gerlache (= Gerlache Strait), Monts Solvay, Osterrieth (ces deux derniers proviennent de noms de deux familles de sponsors)

(p.350) Monts Belgica

(p.349) Monts Reine Fabiola

Baie du roi Léopold III

 

Nouvelle-Zélande

baron de Thierry (Graven (Brabant))

(p.77) Thierryan Territory (‚Äė7‚Äô6 000 ha) (1822)

 

 

F. An., Waterloo, Deux cents ans d’indépendance, LB 03/05/1996

 

Il y aurait aujourd‚Äôhui une septantaine de localit√©s se d√©nommant ‚ÄúWaterloo‚ÄĚ de par le monde, en hommage √† la bataille de 1815: 35 aux Etats-Unis, 3 au Canada, 15 en Grande-Bretagne, 8 en Australie, 1 en Allemagne, et 5 …√† la Jama√Įque.‚ÄĚ

 

Dans la r√©gion de Bayou rapids, pr√®s d‚ÄôAlexandrie, des Flamands de Louvain se sont install√©s entre 1830 et 1840.¬† Il y a plus d‚Äôun si√®cle qu‚Äôon appelle la r√©gion le ‚ÄúLittle Belgium‚ÄĚ. ¬†Ils sont aujourd‚Äôhui plus de 5000 descendants de ces Louvanistes.

 

Antarctique:

Base Roi baudouin

Monts Belgica

Île de Brabant, Île de Liège, Île d’Anvers

Détroit de Gerlache

 

Paul Vaute, L’expertise polaire des Belges, LB 06/02/2004

 

De Gerlache est aujourd‚Äôhui le nom d‚Äôun d√©troit, situ√© entre la terre de Graham et la terre de Palmer. Une cha√ģne de montagnes d‚Äôune soixantaine de kilom√®tres porte celui de la reine Fabiola. Il y a √©galement une √ģle Anvers, une √ģle Brabant, une √ģle Li√®ge, des monts Solvay, des monts Brugmann ‚Ķ L‚ÄôAntarctique, c‚Äôest aussi du Belge.

 

Auberville (Normandie) : rue Brigade Piron

Deauville¬†: au ¬ę¬†pont des Belges¬†¬Ľ

monument aux morts (Auberville, Franceville, Houlgate, …)

rue André-Pierre-Marie de Sallenelles : plaque en hommage au premier des soldats belges tués (Edouard Gérard (Dinant))

 

Un pilote belge honoré à Norwich, LB 05/10/2006

 

Norwich donnera à l’une de ses rues le nom d’un aviateur belge, Maurice Herman Marceau Raes, originaire de la région montoise, pilote au sein de la 350e escadrille, décédé aux commandes de son Spitfire de la RAF, le 13 juin 1942.

 

in: Knack Historia 1916, 2016, p.171

 

Bij de fabriek komt een hele wijk: Little Belgium. Charles Pelabon start een obus- senfabriek in Richmond. Daar staan veel huizen leeg omdat de rijke mensen naar het platteland trokken. Die mooie villa’s worden nu ingenomen door arbeiders! Die hangen rond op straat, ook ‘s zondags, pruimen en spuwen op straat. Erger nog: de Belgen openen hun eigen winkels waar ze rolmops, hoofdkaas, leverpastei en paar- denvlees verkopen. Er zijn twee restaurants waar je mosselen en friet kan eten. Pure brood- roof! De Sava- en Pelabonarbeiders zijn nog goed af. Die hebben een huis. De andere vluchtelingen moeten een huisje huren. De buren protesteren: vluchtelingen jagen de huurprijzen op en doen de waarde van de huizen dalen.

Ook de Belgische regering zet bedrijven op. De firma Cooppal, die in Wetteren rookvrij bus- kruit maakt, neemt de leiding van een staatsbedrijf. Vooral militairen werken daar: die zijn nog goedkoper dan vrouwen.

 

 

Griekenland: Vesalius een straatnaam: Hodos Vesaliu op het eiland Zakynthos

 

L'Antarctique et ses provinces belges (Yves Vander Cruysen)

(VA, 10/03/2020)