Ernest Closson - Volksliederen der Belgische Provincien / Chansons populaires des Provinces Belges 1905

Partitions / Muzikale scores

I Nationale liederen - 1 Wilhelmus van Nassouwe

2 De tiende penning / 3 O Nederland ! Let op uw zaak !

4 Gebed / 5 Het beleg van Bergen-op-Zoom (1)

(2) / 6 Geuzenlied

7 Het lied der Vlamingen (1)

(2) / 8 Ons Vaderland

II Plaatselijke liederen - 9 Reuzelied / 10 't Carillon van Duinkerken

11 De Walvi(sch) / 12 't Klein Peerd (= Paard) / 13 't Ros Beiaard (1)

(2) / 14 Ieper, o, Ieper

15 Meilied

16 Turnhout verheven

17 Beiaardlied - III Geeestelijke liederen / 18 Kerstlied

19 Kerstlied / 20 Kertslied (1)

(2) / 21 Kerstlied

22 Jezus' Lijden / 23 De twaalf getallen