Ernest Closson - Volksliederen der Belgische Provincien / Chansons populaires des Provinces Belges 1905

Partitions / Muzikale scores

I Nationale liederen - 1 Wilhelmus van Nassouwe

2 De tiende penning / 3 O Nederland ! Let op uw zaak !

4 Gebed / 5 Het beleg van Bergen-op-Zoom (1)

(2) / 6 Geuzenlied

7 Het lied der Vlamingen (1)

(2) / 8 Ons Vaderland

II Plaatselijke liederen - 9 Reuzelied / 10 't Carillon van Duinkerken

11 De Walvi(sch) / 12 't Klein Peerd (= Paard) / 13 't Ros Beiaard (1)

(2) / 14 Ieper, o, Ieper

15 Meilied

16 Turnhout verheven

17 Beiaardlied - III Geeestelijke liederen / 18 Kerstlied

19 Kerstlied / 20 Kertslied (1)

(2) / 21 Kerstlied

22 Jezus' Lijden / 23 De twaalf getallen

24 De vlucht naar Egypte(n) / 25 Moeder Anna

26 De hemelsbruid / IV Gelegenheidsliederen - 27 Het viel een hemelsdauwe

28 Nieuwjaarswens(ch) / 29 Driekoningenlied

30 De rommelpot / 31 Driekoningenlied

32 Naar Oostland willen wij rijden. / 33 Verhuislied / 34 Verhuislied

V Verhalende liederen - 35 heer halewijn / 36 Het daget in den Oosten

37 De Heer(e) van Valkenstein / 38 Griselle

39 Daar had een meisken een ruiter wat lief / 40 Tjanne

41 Barbel / 42 Het Soudaans-Dochtertje

43 Het Heerken van Maldeghem / 44 De koningskinderen

45 Pierlala / 46 Genoveva

47 De Hertog van Brunswijk / 48 De drie Tamboers

49 Het Weesmeisje / 50 De Dood en de Korporaal

51 De zoon van Napoleon

VI Minneliederen - 52 gekwetst ben ik van binnen / 53 Het vloog een klein wild vogelken

54 Mijn liefken ziet mij euvel aan

55 Die vogelkens in der muite / 56 Het was een klerksken

57 De Minnebode / 58 Ik had een gestadig minneke

59 Ik zeg adieu / 60 Lof der Geliefde