Le racisme francophone au Grand-Duché

2004

D. Beffort, Lëtzebuergesch, quo vadis ?, in : Lux. Wort 10/04/2004

 

De leschte Samschdeg goufen 20 Joer Sproochegesetz am Kiischpelt gefeiert, (…) a wollt mer haut di Broschür „Lëtzebuergesch, quo vadis ?“ bestellen.

Paff wor ech ower, wéi mer do èng jonk dame op Franzéisch geäntwert huet an nach net emol am Dram dru geduet huet, fir sech dofir ze entschëllegen. Dat gelungent un der Situatioun ass hir guer net opgefall! Ech muss Franzéisch schwâtzen, fir eng Broschür iwwer meng Sprooch ze kréien. (…)

Wat notzt eis e Gesetz „La langue natinale des Luxembougeois est le luxembourgeois“, wann ech meng Sprooch net emol op deene Plaze ka schwätzen, wou se offiziell verbreet soll gin ?